Nowe ambulanse w Krośnie

12.07.2022
PUW

Do Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie trafiły nowe ambulanse. Zakup karetek został dofinansowany dzięki dodatkowym środkom z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

– Środki finansowe, które zostały przeznaczone w ramach funduszu covidowego na działania zmierzające do wsparcia państwowego ratownictwa medycznego w naszym województwie wynosiły w sumie 6 mln zł – powiedziała Ewa Leniart.

W wyniku przeprowadzonej analizy zasobów – funkcjonujących w systemie PRM ambulansów na terenie województwa oraz złożonych zapotrzebowań dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, wskazano na konieczność dofinansowania zakupu w sumie 12 ambulansów, z czego 4 trafiły do Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego.

Kryteriami, jakimi kierowano się przy dokonywaniu weryfikacji były m.in. częstotliwość wyjazdów w ramach danej stacji, wiek oraz przebieg użytkowanych ambulansów.

– Po przeanalizowaniu sytuacji związanej ze stanem pojazdów będących w dyspozycji pogotowia krośnieńskiego podjęłam decyzję, że do tej jednostki trafi kwota 2 mln zł z przeznaczaniem na zakup 4 karetek. Mam nadzieję, że ten sprzęt będzie dobrze służył ratownikom, którzy wykonują ciężką, bardzo stresującą pracę – mówiła wojewoda.

W konferencji prasowej wziął udział Poseł na Sejm RP Andrzej Szlachta, który podkreślił, że dzisiejsza uroczystość to konsekwencja skutecznych działań rządu w obszarach ochrony zdrowia.

Głos zabrał również starosta krośnieński Jan Pelczar.

– Chciałbym serdecznie podziękować, bo rzeczywiście czekaliśmy na tę chwilę, na możliwość pozyskania nowych karetek, w związku z tym, że od prawie 1,5 roku mamy rozszerzoną działalność jako pogotowie ratunkowe w Krośnie na kolejne powiaty i w tej chwili obsługujemy ponad 400 tys. mieszkańców – zaznaczył starosta krośnieński Jan Pelczar.

– Nowoczesne ambulanse, wraz ze sprzętem medycznym, które służą ratowaniu życia i zdrowia pacjentów są niezwykle ważne w ratownictwie medycznym. Dzisiejsza uroczystość jest dowodem na to, że możliwe jest wsparcie, możliwa jest współpraca i zrozumienie, zarówno ze strony administracji rządowej i samorządowej – podkreśliła dyrektor Samorządowego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie Joanna Bukowczyk.

Zespoły ratownictwa medycznego, działające w ramach Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie, zrealizowały w 2021 r. ok. 35 tys. wyjazdów, natomiast ogólna liczba wyjazdów ZRM na obszarze województwa podkarpackiego wyniosła w 2021 r. 143 480.

Charakter obsługiwanych obszarów przez krośnieńskie Pogotowie cechuje się m.in. koniecznością pokonywania znacznych odległości, często w utrudnionych warunkach drogowo-terenowych z uwagi na teren górski i podgórski.

Ponadto konieczność wykonywania częstych dezynfekcji w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych pacjentom z COVID-19, spowodowała powstanie uszkodzeń zabudowy medycznej ambulansów oraz sprzętu medycznego, w tym elementów elektronicznych, co spowodowało konieczność ich pilnej wymiany.

Odnowienie taboru karetek pozwoli na poprawę zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców Podkarpacia oraz wpłynie pozytywnie na jakość udzielanych świadczeń osobom będącym w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, a tym samym na usprawnienie realizacji zadań systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

W województwie podkarpackim funkcjonuje 96 zespołów ratownictwa medycznego, w tym 14 zespołów specjalistycznych.