Ambulans obrzucony kamieniami

21.03.2023
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

W nocy 20 marca 2023 roku pod Bydgoszczą (powiat Bydgoszcz, gmina Nowa Wieś Wielka) znów doszło do aktu agresji w stosunku do zespołu ratownictwa medycznego. Medycy zostali obrzuceni kamieniami. Na szczęście żaden z medyków nie doznał obrażeń ciała. Zniszczeniu uległ natomiast ambulans ratunkowy.


Fot. WSPR w Bydgoszczy

- Za każdym razem w takich przypadkach dziwimy się, że osoby niosące pomoc zostają często popychane, szarpane, uderzane, zniesławiane czy znieważane. To skandaliczne zachowania - komentuje Krzysztof Wiśniewski, Kierownik Działu Organizacji Usług Medycznych i Szkoleń, ratownik medyczny – specjalista pielęgniarstwa ratunkowego.

Jak w każdym takim przypadku, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy bezzwłocznie złożyła do organów ścigania wniosek z żądaniem ścigania sprawcy agresji.

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym stanowi, że osoba podejmująca medyczne czynności ratunkowe korzysta z ochrony przewidzianej w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny dla funkcjonariuszy publicznych: „Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności, albo pozbawienia wolności do lat 3”.

- Agresja to współczesny problem ochrony zdrowia, ale głównie ratownictwa medycznego. Każdy, kto pracuje w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego, spotkał się nie raz z agresją słowną i fizyczną ze strony pacjenta, jego kolegów lub rodziny. Ratownicy medyczni, pielęgniarki i lekarze już nie tylko podnoszą wiedzę merytoryczną i praktyczną związaną z wykonywanym zawodem, ale coraz częściej uczą się samoobrony oraz stosowania przymusu bezpośredniego itp. - dodaje Wiśniewski.

W tym roku na bazie porozumienia wszyscy pracownicy medyczni z WSPR w Bydgoszczy przejdą po raz kolejny cykl szkoleń i warsztatów z policyjnymi instruktorami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

– Nie oczekujemy traktowania nas jak bohaterów. Oczekujemy szacunku - kończy Wiśniewski.

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Leki

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.