Samorząd ratowników organizuje się

08.05.2023
RCL

Minister zdrowia powołał Komitet Organizacyjny Samorządu Ratowników Medycznych.

Do zadań Komitetu należy:

  • dokonywanie wpisów do spisu ratowników medycznych prowadzonego na potrzeby przeprowadzenia wyborów delegatów na pierwszy Krajowy Zjazd Ratowników Medycznych
  • prowadzenie spisu ratowników medycznych
  • zorganizowanie i zwołanie pierwszych zgromadzeń wojewódzkich oraz w przypadku, jeżeli liczba ratowników medycznych w danym województwie przekracza 300 osób, dokonanie podziału na rejony i zorganizowanie oraz zwołanie pierwszych zebrań rejonowych zgromadzenia wojewódzkiego
  • opracowanie projektu regulaminu wyboru delegatów na pierwszy Krajowy Zjazd Ratowników Medycznych uwzględniającego sposób wyboru delegatów, o którym mowa w art. 125 ust. 4 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych, oraz opracowanie projektu regulaminu pierwszego Krajowego Zjazdu Ratowników Medycznych

W skład Komitetu wchodzą: Roman Badach-Rogowski, Mateusz Długopolski, Łukasz Fica, Rafał Gajda, Michał Górnikowski, Dariusz Gruda, Przemysław Kaczmarek, Mateusz Komza, Dawid Kossowski, Przemysław Król, Jarosław Madowicz, Kacper Mazurkiewicz, Iwona Misiorowska, Marcin Nadolny, Paweł Nesterak, Anna Przybysz, Jowita Rutka, Paweł Sałustowicz, Edyta Wcisło, Wojciech Werbicki, Krzysztof Wilczek, Tomasz Wyciszkiewicz, Krzysztof Zub oraz - jako sekretarz Komitetu – przedstawiciel Departamentu Dialogu Społecznego w Ministerstwie Zdrowia.

Członkom Komitetu z tytułu uczestnictwa w posiedzeniach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie.

Komitet ulenie rozwiązaniu z dniem ukonstytuowania się pierwszego Krajowego Zjazdu Ratowników Medycznych.

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Leki

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.