Algorytm postępowania w zadławieniu (na podstawie wytycznych ERC)