Zdarzenia o charakterze środowiska taktycznego

14.02.2018
por. dr Anita Podlasin
Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi

Materiał zarejestrowany podczas 5. Ogólnopolskiego Kongresu Ratowników Medycznych. Wywiad został zrealizowany w nawiązaniu do wykładu pt. "Terroryzm – wyzwanie dla współczesnej medycyny".