Zdarzenie mnogie/masowe - zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej

22.07.2020

Procedury postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia mnogiego/masowego

opracowane przez Zespół powołany w dniu 18 czerwca 2014 roku
przez Dyrektora SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
dra n. med. Roberta Gałązkowskiego


Pobierz dokument