×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Prof. dr hab. Ewa Małecka-Tendera

Specjalizacja

 • Endokrynologia
 • Pediatria

Informacje i kontakty

Studia
1966–1972 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, dyplom lekarza z wyróżnieniem
Przebieg pracy zawodowej
2002– Katedra i Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej - Kierownik
1997–2002 Profesor nadzwyczajny Katedry i Zakładu Patofizjologii ŚAM w Katowicach
1980–1997 Klinika Endokrynologii Dziecięcej ŚAM - Adiunkt
1976–1980 Klinika Endokrynologii Dziecięcej ŚAM – Starszy Asystent
1975–1976 Klinika II Pediatrii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach - Starszy Asystent
1973–1975 Klinika II Pediatrii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach - Asystent
1972–1973 Staż podyplomowy – Szpital Miejski w Gliwicach
Dorobek naukowy
Uzyskane specjalizacje:

1975 Specjalizacja Ist w zakresie chorób dzieci
1975 Egzamin: nostryfikacyjny Educational Committee for Foreign Medical Graduates (ECFMG)- USA
1978 Specjalizacja II st w zakresie chorób dzieci
1996 Specjalizacja w zakresie endokrynologii (z wyróżnieniem)

Stopnie naukowe:

Stopień naukowy doktora: "Ocena gospodarki lipidowej u dzieci z otyłością prostą"; Śląska AM w Katowicach; promotor: prof. B.Koehler; data nadania: 15.05.1980r
Stopień naukowy doktora habilitowanego: "Wykorzystanie termogenicznego działania efedryny i teofiliny w leczeniu otyłości prostej u dzieci. Badania doświadczalne i kliniczne."; Śląska AM w Katowicach; data kolokwium habilitacyjnego: 19.05.1994 r; data zatwierdzenia przez CKK: 15.11.1994
Stopień naukowy profesora nadzwyczajnego: 01.12.1997

Najważniejsze osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej

Otyłość prosta u dzieci – badania nad czynnikami ryzyka otyłości, zaburzeniami gospodarki lipidowej i insulinoopornością oraz wpływem otyłości na układ krążenia u dzieci; wprowadzenie nowych metod leczenia farmakologicznego.

Pierwotna prewencja miażdżycy u dzieci – badania populacyjne stężeń lipidów u dzieci szkół podstawowych w Katowicach oraz u dzieci obciążonych rodzinnie chorobami układu krążenia.

Zaburzenia okresu dojrzewania – badania nad patogenezą przedwczesnego powiększenie gruczołów piersiowych u dziewcząt, wzrastaniem chłopców z opóźnionym dojrzewaniem

Choroba guzkowa tarczycy u dzieci – rola biopsji cienkoigłowej w diagnostyce raka tarczycy u dzieci, terapia nadczynności tarczycy radiojodem, rozwój dzieci z wrodzona niedoczynnością tarczycy .

Dorobek naukowy
Liczba publikacji – 146
Zakres tematyczny i rodzaj publikacji

Publikacje głównie w formie artykułów w recenzowanych czasopismach krajowych (Pediatria Polska, Endokrynologia Polska, Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Metaboliczne Wieku Rozwojowego, Wiadomości Lekarskie, Materia Medica Polona, Annals of Diagnostic Paediatric Pathology i in.)
Publikacje w czasopismach zagranicznych (International Journal of Obesity, JCEM, Acta Paediatrica, Clinical Cardiology, Atherosclerosis).
Ponadto redaktor podręcznika „Patofizjologii klinicznej” oraz rozdziały w wydaniu książkowym „Child and Adolescent Obesity” (Cambridge Univ. Press), Miazdzyca u dzieci i młodzieży” i inn.

Tytuły ważniejszych publikacji

1. European Childhood Obesity Group. Defining Childhood obesity: the relative body mass index (BMI). Acta Paediatr (Stockholm) 1995, 84, 961.
2. Małecka-Tendera E., Januszek-Trzciąkowska A., Muchacka-Bianga M., Lewin-Kowalik J. Acute gonadotropin response to the gonadotropin releasing hormone agonist (decapeptyl) in girls with pubertal pathology. Ann Diagn Paediatr Pathol 1998,2,9-12.
3. Małecka-Tendera E., Lewin-Kowalik J., Wazowski R., Piskorska D., Klimek K. Lipid profiles in Polish adolescents from high and low risk families: tracking of the unfavourable lipid levels over one-year period. Acta Paediatr 2000, 89,908-14.
4. Gołka B., Lewin-Kowalik J., Święch-Sabuda E., Larysz-Brysz M., Górka D., Małecka-Tendera E. Predegenerated peripheral nerve grafts rescue retinal ganglion cells from axotomy induced death – Exp Neurol 2001, 167, 118-125.
5. Fronio G, Małecka-Tendera E, Rojek M, Janowska J. Thyroid antibodies and tumor necrosis facctor- in patients with benign thyroid nodules treated by percutaneous ethanol injections. Int J Clinic Pharmacol Therap 2005,43,12-16
6. Małecka-Tendera E, Erhardt E, Molnar D. Type 2 diabetes mellitus in European children and adolescents. Acta Paediatr 2005,94,543-6
7. Malecka-Tendera E, Klimek K, Matusik P, Olszanecka-Glinianowicz, M, Lehingue Y. Obesity and overweight prevalence in Polish 7-9 year old children. Obes Res 2005,13,964-8.
8. Krajewska-Siuda E., Małecka-Tendera E, Krajewski-Siuda K. Are short boys with constitutional delay of growth and puberty candidates for rGH therapy according to FDA recommendations? Horm Res 2006,65,192-6
9. Gawlik A, Gawlik T, Augustyn M, Woska W, Malecka-Tendera E. Validation of growth charts for girls with Tuner syndrome. Clin Pract 2006;60:15—155
10. Deja G, Jarosz-Chobot P, Polańska J, Siekiera U, Małecka – Tendera E. Is the association between TNF-α -308 α allele and DMT1 independent of HLA DRB1, DQB1 alleles? Mediators of Inflammation 2006, 4, 19724, 1-7.
11. Matusik P, Malecka-Tendera E, Klimek K, on behalf of Polish Childhood Obesity Study Group. Nutritional state of Polish prepubertal children assessed by population-specific and international standards. Acta Paediatr 2007;96:276-80
12. Sagi L, Zuckerman-Levin N, Gawlik A, Ghizzoni L, Buyukgebiz A, Rakover Y, Bistrtzer T, Admoni O, Vottero A, Baruch O, Fares F, Małecka-Tendera E, Ze’ev Hochberg. Clinical significance of the parental origin of the X chromosome in Tuner syndrome. J Clin Endocrinol Metab 2007;92:846-52
13. Mazur A, Grzywa M, Małecka-Tendera E, Telega G. Prevalence of glucose intolerance in school age children. Population based cross-sectional study. Acta Paediatr 2007;96:1799-1802.
14. Paprocka J, Jamroz E, Kalina M, Kalina-Faska B, Małecka-Tendera E, Marszał E. Angelman syndrome and hypothyroidism – coincidence or unique correlation? Neuroendocrinology Letters 2007; 28: 545-6.
15. Gawlik A, Małecka-Tendera E. Hormonal therapy in a patient with delayed diagnosis of Turner’s syndrome. Nature Clinical Practice Endocr & Metabol 2008, 4, 173-7
16. Bokor S, Frelut ML, Vania A, Hadjiathanasiou Ch, Anastasakou M, Małecka-Tendera E, Matusik P, Molnar D. Prevalence of metabolic syndrome in European children. Int J Pediatr Obes 2008;(Suppl 2):3-8
17. Hedrich CM, Zachurzok-Buczyńska A, Gawlik A, Russ S, Hahn G, Koehler K, Małecka-Tendera E , Huebner A. Autosomal dominant neurohypophysel diabetes insipidus in two families. Horm Res 2009; 71:111-119.
Zainteresowania zawodowe
Otyłość prosta u dzieci, zaburzenia endokrynologiczne okresu dojrzewania, pierwotna prewencja miażdżycy u dzieci
Przynależność do towarzystw i organizacji
European Society for Paediatric Endocrinology
European Society for Endocrinology
European Childhood Obesity Group
Specialist Certification for Obesity Professionals in Europe (Członek założyciel)
European Association for Study of Obesity

Podziękowania dla lekarza

Podziękuj lekarzowi i poleć go innym!

Jeżeli lekarz pomógł Ci wrócić do zdrowia, warto wpisać słowa podziękowania lub pozytywną opinię, aby polecić go w ten sposób innym pacjentom.

Formularz nie służy do kontaktu z lekarzem i rejestracji na wizyty.

  • M.
   Ma Pani bardzo dobry zespół na oddziale.uprzejmy.kulturalny.służący radą.jestem głęboko pozytywnie zbudowany postawą młodych lekarzy.pielęgniarki i lekarze profesjonalni.wyrazy szacunku.wysoka klasa!
  • Magdalena Świętek
   Sz.p. doktor dziekuje za leczenie mnie. Teraz moze pani mnie teraz nie ppozna ale nadal sie lecze jestem podstala opieka endokrynologa zycze wszystkiego dobrego przyjazna pacjentka