×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Prof. zw. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska

Specjalizacja

 • Choroby wewnętrzne
 • Reumatologia

Miejsca pracy: Umów wizytę/Poproś o terminarz

(Emerytowany Kierownik)

 • 28 Czerwca 1956 r. 135/147, 61-545, Poznań

Informacje i kontakty

Studia
1951–1957 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Przebieg pracy zawodowej
1999–2005 kierownik nowoutworzonej Katedry i Kliniki Reumatologiczno-Rehabilitacyjnej i Chorób Wewnętrznych AM w Poznaniu
1994–2005 kierownik Studium Medycyny Rodzinnej AM w Poznaniu
1991–2003 kierownik Pracowni Diagnostyki Reumatologicznej AM
1985–2000 kierownik Ośrodka Badawczo-Konsultacyjnego w Inowrocławiu
1993–1998 kierownik Regionalnego Ośrodka Kształcenia w zakresie medycyny rodzinnej (ROK)
1995–1995 kurs nauczania medycyny rodzinnej (Galway – Irlandia) – program TEMPUS
1969–1976 adiunkt w nowoutworzonym Zakładzie Immunologii Instytutu Chorób Wewnętrznych AM w Poznaniu, przekształconego następnie w Klinikę Reumatologii
1969–1969 staż naukowy w Rheumatism Foundation Hospital w Heinoli (Finlandia)
1957–1969 asystent, później adiunkt w III Klinice Chorób Wewnętrznych AM w Poznaniu
Dorobek naukowy
Specjalizacje, stopnie i tytuły naukowe:
– 1960 – specjalista pierwszego stopnia z chorób wewnętrznych
– 1963 – stopień doktora medycyny na podstawie pracy pt. „Rozwój antygenów krwinek czerwonych człowieka na podstawie badań immunochemicznych”.
– 1964 – specjalista drugiego stopnia z chorób wewnętrznych
– 1970 – specjalista drugiego stopnia z reumatologii
– 1974 – stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie immunologii i reumatologii na podstawie pracy pt.: „Wpływ czynników genetycznych i środowiskowych na agregację rodzinną objawów klinicznych i zaburzeń serologicznych w reumatoidalnym zapaleniu stawów”.
– 1976 – etat docenta
– 1994 – stanowisko profesora zwyczajnego

Działalność naukowa:
– Oryginalne spostrzeżenia naukowe: wykazanie, że antygeny krwinek czerwonych człowieka ulegają zmianom w rozwoju osobniczym; stwierdzenie, że w rodzinach chorych na reumatoidalne zapalenie stawów czynniki genetyczne i środowiskowe mogą mieć wpływ na agregację rodzinną choroby; zastosowanie badań przeciwciał przeciw rozpuszczalnym antygenom jądrowym w diagnostyce chorób tkanki łącznej i opisanie pierwszych przypadków mieszanej choroby tkanki łącznej rozpoznanych w Polsce; stwierdzenie, że przeciwciała przeciw antygenom jąder i cytoplazmy granulocytów obojętnochłonnych mają wpływ na ich cechy morfologiczne i czynność; stwierdzenie obniżonej aktywności granulocytów płynu stawowego u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów; nowe spostrzeżenia dotyczące występowania przeciwciał przeciwkardiolipinowych u chorych na zespół Sjögrena; wysunięcie hipotezy dotyczącej powstawania komórek Reitera w płynie stawowym.
– utworzenie Pracowni Diagnostyki Reumatologicznej prowadzącej badania serologiczne w chorobach tkanki łącznej i stanowiącej ośrodek referencyjny w zakresie badania płynu stawowego (w szczególności diagnostyka chorób wywoływanych przez kryształy).

Dorobek naukowy:
Autorka 12 podręczników i skryptów, redaktor naukowy „Reumatologii klinicznej” (PZWL, Warszawa, 2008), licznych prac oryginalnych, poglądowych i streszczeń zjazdowych.

Najważniejsze publikacje:
1. Zimmermann- Górska I. Genetic and environmental factors in familial aggregation in clinical and serological studies on rheumatoid arthritis: Ann Immunol 1974; 6: 21-41.
2. Zimmermann- Górska I., Potocka-Michajluk U., Janicka U. Serological abnormalities of patients with rheumatoid arthritis: Eight to twelve years follow-up study. Arch Immunol Ther Exp 1978; 26: 795.
3. Zimmermann- Górska I., Potocka-Michajluk U., Stepczyńska M., Mackiewicz S. Dwa przypadki mieszanej choroby tkanki łącznej. Pol Arch Med. Wewn 1979; 61: 75.
4. Zimmermann-Górska I. Zjawisko LE w płynie stawowym chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Reumatologia 1980; 19: 7.
5. Zimmermann-Górska I., Konieczna B. Zjawisko LE w wysięku opłucnowym. Pol Arch Med Wewn 1981; 66: 243.
6. Zimmermann-Górska I. Antibodies to histone-dependent nuclear antigens in connective tissue diseases. Rev Rheum 1981; 21: 1381.
7. Zimmermann-Górska I., Potocka-Michajluk U. Comparative evaluation of various methods of detecting antibodies against soluble nuclear antigens. Arch Immunol Ther Exp 1982; 30: 89.
8. Zimmermann-Górska I., Urbaniak M., Karwowski A. Coexistence of arthritis, subcutaneous fat necrosis and pseudocyst of pancreas. Rheumatol Intern 1986; 6: 45.
9. Cygert K., Zimmermann-Górska I. Granulocyty z jądrem piknotycznym w płynie stawowym chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Reumatologia 1986; 24: 271-278.
10. Zimmermann-Górska I., Tomaszewska H., Cygert K. Kryształy cholesterolu w płynie stawowym w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów. Reumatologia 1987; 25: 241-247.
11. Zimmermann-Górska I., Cygert K., Potocka-Michajluk U. Przeciwciała przeciwjądrowe w płynie stawowym chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (RA) i zespół nakładania reumatoidalnego zapalenia stawów z toczniem układowym (RA/SLE). Reumatologia 1988; 26: 193-194.
12. Zimmermann-Górska I., Furmaniuk M., Koperska M., Tomaszewska H., Potocka-Michajluk U. Odległe obserwacje chorych z objawami zespołu nakładania chorób tkanki łącznej. Reumatologia 1988; 26: 194-197.
13. Zimmermann-Górska I., Wiik A., Potocka-Michajluk U., Cygert K. Relationship between antinuclear antibodies and differential cell counts in synovial fluid of patients with rheumatoid arthritis. Arch Immunol Ther Exp 1991; 39: 391-396.
14. Zimmermann-Górska I., Włodarczyk R., Jakubowski S. Nadmierne bliznowacenie tkanek po plastyce totalnej stawów kolanowych u chorej na reumatoidalne zapalenie stawów z równoczesną osteopoikilią. Reumatologia 1992; 30: 249-255.
15. Zimmermann-Górska I., Białkowska G., Puszczewicz M. Studies of so-called Reiter`s cells. Clin Rheum 1994; 13: 168-170.
16.Pendleton A., Arden N., Dougados M., Doherty M., Bannwarth B., Bijlsma JWJ., Cluzeau F., Cooper C., Dieppe PA., Günter KP., Hauselmann HJ., Herrero-Beaumont G., Kaklamanis PM., Verbruggen AA., Weseloh G., Zimmermann-Górska I. EULAR recommendations for the management of knee osteoarthritis: report of a task force of the Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutics Trials (ESCISIT). Ann Rheum Dis 2000; 59: 936-944.
17. Madaliński K., Dzierżanowska-Fangrat K., Jóźwiak P., Puszczewicz M., Zimmermann-Górska I. HCV a zespół Sjögrena. Pol Arch Med Wewn 2001; 105: 53.
18. Jordan KM., Arden NK., Doherty M., Bannwarth B., Bijlsma JWJ., Dieppe P., Gunther K., Hauselmann H., Herrero-Beaumont G., Kaklamanis P., Lohmander S., Leeb B., Lequesne M., Mazieres B., Martin-Mola E., Pavelka K., Pendleton A., Punzi L., Serni U., Swoboda B., Verbruggen G., Zimmermann-Górska I., Dougados M.: EULAR Recommendations 2003: an evidence based approach to the management of knee osteoarthritis: Report of a Task Force of the Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutic Trials (ESCISIT). Ann Rheum Dis 2003; 62 1145-1155.
19. Zhang W., Doherty M., Arden N., Bannawarth B., Bijlsma J. Gunter K., Hauselmann HJ., Herrero-Beaumont G., Jordan K., Kaklamanis P., Leeb B., Lequesne M., Lohmander S., Mazieres B., Martin-Mola E., Pavelka K., Pendleton A., Punzi L., Swoboda B., Yaratojo R., Verbruggen G., Zimmermann-Górska I. EULAR evidence based recommendations for the management of hip osteoarthritis: report of a task force of the EULAR Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutics (ESCISIT). Ann Rheum Dis 2005; 64: 669-681.
20. Zhang W., Doherty M., Pascual E., Bardin T., Barskova V., Conaghan P., Gersten J., Jacobs J., Leeb B., Lioté F., McCarthy G., Netter P., Nuki G., Perez-Ruiz F., Pignone A., Pimentao J., Punzi L., Roddy E., Uhlig T., Zimmermann-Górska I. EULAR evidence based recommendations for gout: Part I. Diagnosis. Report of a task force of the Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutics (ESCISIT). Ann Rheum Dis 2006; 65: 1301-1311.
21. Zimmermann-Górska I. Experience with undergraduate training in rheumatology in Poland and some new suggestions. Reumatologia 2006; 44: 247-250.
22. Zhang W., Doherty M., Leeb BF., Alekseeva L., Arden NK., Bijlsma JW., Dincer F., Dziedzic K., Hauselmann HJ., Herrero-Beaumont G., Kaklamanis P., Lohmander S., Maheu E., Martin-Mola E., Pavelka K., Punzi L., Reiter S., Sautner J., Smolen J., Verbruggen G., Zimmermann-Górska I. EULAR evidence based recommendations for the management of hand osteoarthritis: report of a task force of the EULAR Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutics (ESCISIT). Ann Rheum Dis 2007; 66: 377-388.
23. Zimmermann-Górska I. Nadmierna ruchomość stawów a choroby reumatyczne. Reumatologia 2007; 45: 397-403.
24. Zimmermann-Górska I. Po raz kolejny o przeddyplomowym nauczaniu reumatologii. Reumatologia 2009; 47: 1-3.
25. Zimmermann-Górska I. Sześćdziesięciolecie odkrycia komórek LE. Reumatologia 2009; 47: 20-23.
26. Zimmermann-Górska I. Pierwotny Zespół Sjögrena czy objawy wywołane przez zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C? Reumatologia 2010; 48: 442-445.
28. Jansen TL., Richette P., Perez-Ruiz F., Tausche AK., Guerne PA., Punzi L., Leeb B., Barskova V., Uhlig T., Pimentao J., Zimmermann-Górska I., Pascual E., Bardin T., Doherty M. International position paper on febuxostat. Clin Rheum 2010; 29: 835-840.

Prowadzenie postępowania związanego z uzyskiwaniem stopni naukowych i specjalizacji:
– Opiekun 1 przewodu habilitacyjnego, promotor 10 ukończonych przewodów doktorskich i 12 prac magisterskich z zakresu analityki lekarskiej
– Kierownik specjalizacji 39 lekarzy w zakresie chorób wewnętrznych, 70 rezydentów medycyny rodzinnej i 367 lekarzy odbywających specjalizację z medycyny rodzinnej trybem pozaetatowym.
Zainteresowania zawodowe
reumatologia, immunologia kliniczna, choroby wewnętrzne
Przynależność do towarzystw i organizacji
Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich (TIP) 2001-2004
Wiceprezes Z.G. Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego (PTR)
Inicjatorka i przewodnicząca Sekcji Medycyny Rodzinnej PTR
Przewodnicząca Sekcji Reumatologicznej TIP
Przewodnicząca Zarządu Oddziału Poznańskiego PTR
Przewodnicząca Komisji ds. Kształcenia Przeddyplomowego Towarzystwa Internistów Polskich
Członek honorowy Europejskiej Federacji Towarzystw Internistycznych (EFIM)
Członek honorowy Towarzystwa Internistów Polskich i Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
Członek Europejskiej Ligi Reumatologicznej (EULAR)
Inne informacje
Działalność redakcyjna:
– Zastępca Redaktora a następnie Redaktor Naczelny Kwartalnika „Annals of Immunology”, później „Immunologia Polska” (1969-1992)
– Członek rad redakcyjnych wielu czasopism

Nadzór specjalistyczny:
– konsultant wojewódzki w dziedzinie:
- reumatologii dla województwa pilskiego – 1976-1986 r.
- reumatologii dla województwa konińskiego – 1976-1986 r.
- reumatologii dla województwa poznańskiego – 1986-1991 r.
– w dziedzinie medycyny rodzinnej dla województwa wielkopolskiego – 1991-1998 r.
– chorób wewnętrznych dla województwa wielkopolskiego – 2001-2005 r.

Odznaczenia:
– Złoty Krzyż Zasługi
– Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
– Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
– Odznaka Honorowa za Zasługi dla Rozwoju Województwa Poznańskiego
– Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Rozwoju Województwa Pilskiego

Podziękowania dla lekarza

Podziękuj lekarzowi i poleć go innym!

Jeżeli lekarz pomógł Ci wrócić do zdrowia, warto wpisać słowa podziękowania lub pozytywną opinię, aby polecić go w ten sposób innym pacjentom.

Formularz nie służy do kontaktu z lekarzem i rejestracji na wizyty.

Uwaga: po zaakceptowaniu przez moderatora, treść Twoich podziękowań będzie widoczna publicznie w profilu lekarza.

  • Wojciech Wolak
   Pani Profesor. Choruję lub chorowałem na ZZSK. Choroba była bardzo dotkliwa. Używałem co 2-3 dni Nemesil. Dodatkowo załapałem łojotokowe zapalenie skóry. Pani Dermatolog przepisała mi Aknenormin. Źle go znosiłem. Bolały mnie stawy tak że po około 7 tabletkach przestałem stosować. Od tego czasu moje problemy z ZZSK są stosunkowo słabe. Czasami zaboli mnie (1-2 razy na miesiąc) ale nie jest to ból jak do tej pory. Nie mam problemu ze wstawaniem. Nie wiem czy to był bezpośredni powód mojej poprawy ale wydaje mi się że tak. Pozdrawiam Wojciech Wolak wojciech.wolak@gmail.com
Zobacz także
 • Choroba Riedla
 • Choroba wieńcowa
 • Densytometria
 • Pneumokokowe zapalenie płuc
 • Polekowe uszkodzenia wątroby
 • Gruźlica
 • Ostre zapalenie trzustki
 • Szczepienie przeciwko WZW typu A
 • Eozynofilowa ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (zespół Churga i Strauss)
 • Leukocytoklastyczne zapalenie naczyń skóry
 • Pokrzywkowe zapalenie naczyń z hipokomplementemią
 • Torbiel osierdzia
 • Choroba Pageta
 • Dieta w osteoporozie
 • Proteinoza pęcherzyków płucnych
 • Toczeń rumieniowaty układowy
 • Pokrzywkowe zapalenie naczyń z hipokomplementemią
 • Dławica piersiowa stabilna
 • Reumatoidalne zapalenie stawów
 • Niedoczynność kory nadnerczy