×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

dr hab.n.med. Iwona Żarnowska

Specjalizacja

 • Neurologia dziecięca
 • Pediatria

Miejsca pracy: Umów wizytę/Poproś o terminarz

(asystent, nauczyciel akademicki)

 • prof. Gębali 6, 20-093, Lublin
  • tel.: +48817431380 817185443
  • fax:+48817431380
  • e-mail: dsk@dsk.lublin.pl
  • www: www.dsk.lublin.pl

(specjalista neurolog dziecięcy)

 • Cicha 10/2U, 20-078, Lublin
  • tel.: +48 603 221155

Informacje i kontakty

Dorobek naukowy
Publikacje:
Żarnowski, T., Łukasik, U., Żarnowska, I., & Kosior-Jarecka, E. (2021). Revisiting the awareness and understanding the associations between intracranial tumors and optic neuropathy. Diagnostics, 11(12), 1–14. http://doi.org/10.3390/diagnostics11122374
Kosior-Jarecka, E., Wróbel-Dudzińska, D., Pietura, R., Pankowska, A., Szczuka, B., Żarnowska, I., … Żarnowski, T. (2020). Results of neuroimaging in patients with atypical normal-tension glaucoma. BioMed Research International, 2020, 1–8. http://doi.org/10.1155/2020/9093206
Żarnowska, I. (2020). Therapeutic use of the ketogenic diet in refractory epilepsy: what we know and what still needs to be learned. Nutrients, 12(9), 1–23. http://doi.org/10.3390/nu12092616
Żarnowska, I., & Mitosek-Szewczyk, K. (2020). Leczenie żywieniowe w autyzmie. In A. Prokopiak, A. Prokopiak (Ed.), Osoby ze spektrum autyzmu w biegu życia (pp. 71–90).
Żarnowska, I., Wróbel-Dudzińska, D., Tulidowicz-Bielak, M., Kocki, T., Mitosek-Szewczyk, K., Gąsior, M., & Turski, W. A. (2019). Changes in tryptophan and kynurenine pathway metabolites in the blood of children treated with ketogenic diet for refractory epilepsy. Seizure-European Journal of Epilepsy, 69, 265–272. http://doi.org/10.1016/j.seizure.2019.05.006
Żarnowska, I., & Żarnowski, T. (2019). Application of ketogenic diet in epilepsy and autism. In Thinking Autism International Conference 2019 : “New Frontiers in Autism Research: Evidence-based Treatment of Medical Comorbidities”. London, 17-19 May 2019 [Abstr.] [online]. (p. null).
Żarnowska, I., Mitosek-Szewczyk, K., Żarnowski, T., Chrapko, B., Marszałek, T., & Brudkowska, Ż. (2019). Application of ketogenic diet to alleviate symptoms of Autism in children - case series. In 13th European Paediatric Neurology Society Congress. Athens, September 17-21, 2019. [Abstr.] [online] (p. 208).
Żarnowska, I., Wróbel-Dudzińska, D., Żarnowski, T., Kocki, T., Mitosek-Szewczyk, K., Gąsior, M., & Turski, W. A. (2019). The role of Kynurenine pathway metabolites in the mechanism of ketogenic diet therapy. In 13th European Paediatric Neurology Society Congress. Athens, September 17-21, 2019. [Abstr.] [online] (p. 68).
Żarnowska, I. M., Marszałek, T., Misiurek, M., & Mitosek-Szewczyk, K. (2019). Skuteczność i tolerancja diety ketogennej w terapii padaczki lekoopornej u dzieci - 4 lata doświadczeń Kliniki Neurologii Dziecięcej w Lublinie. In VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych. Gdynia, 10-13 kwietnia 2019. [Streszcz.] (p. brak).
Żarnowska, I. M., Wróbel-Dudzińska, D., Kocki, T., Mitosek-Szewczyk, K., Gąsior, M., & Turski, W. A. (2019). Zmienność stężenia tryptofanu i metabolitów szlaku kynureninowego we krwi dzieci leczonych dietą ketogenną z powodu padaczki lekoopornej. In VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych. Gdynia, 10-13 kwietnia 2019. [Streszcz.] (p. brak).
Polit, P., Kosior-Jarecka, E., Sawicki, A., Żarnowska, I., & Żarnowski, T. (2018). Zmiany w drogach wzrokowych w przebiegu jaskry. Okulistyka, 21(4), 11–13.
Woźniak, M., & Żarnowska, I. (2018). The usefulness of advanced epilepsy‐specific MRI protocol in the diagnosis of epileptogenic lesions in children with pharmacoresistant epilepsy. Pediatric Radiology, 48(2), S506. http://doi.org/10.1007/s00247-018-4151-7
Żarnowska, I., Chrapko, B., Gwizda, G., Nocuń, A., Mitosek-Szewczyk, K., & Gąsior, M. (2018). Therapeutic use of carbohydrate-restricted diets in an autistic child; a case report of clinical and 18FDG PET findings. Metabolic Brain Disease, 33(4), 1187–1192. http://doi.org/10.1007/s11011-018-0219-1
Żarnowska, I., Wróbel-Dudzińska, D., Żarnowski, T., Kocki, T., Mitosek-Szewczyk, K., Marszałek, T., … Turski, W. A. (2018). Tryptophan and kynurenine pathway metabolites in the blood of children treated with ketogenic diet for refractory epilepsy. Epilepsia (Kopenhagen), 56(3), 124. http://doi.org/0.1111/epi.14612
Żarnowska, I. (2018). Badanie neurologiczne w pediatrii. In K. Mitosek-Szewczyk, K. Mitosek-Szewczyk (Ed.), Wybrane zagadnienia z neurologii dziecięcej (pp. 9–23).
Żarnowska, I. (2018). Choroby układu pozapiramidowego. In K. Mitosek-Szewczyk, K. Mitosek-Szewczyk (Ed.), Wybrane zagadnienia z neurologii dziecięcej (pp. 75–82).
Żarnowska, I. (2018). Mózgowe porażenie dziecięce. In K. Mitosek-Szewczyk, K. Mitosek-Szewczyk (Ed.), Wybrane zagadnienia z neurologii dziecięcej (pp. 32–37).
Sawicki, A., Chibowska, K., Sagan, M., Żarnowska, I., & Żarnowski, T. (2017). Choroby okulistyczne u dzieci. Standardy Medyczne Pediatria, 14(4), 564–575.
Żarnowska, I., Łuszczki, J. J., Żarnowski, T., Wlaź, P., Czuczwar, S. J., & Gąsior, M. (2017). Proconvulsant effects of the ketogenic diet in electroshock-induced seizures in mice. Metabolic Brain Disease, 32(2), 351–358. http://doi.org/10.1007/s11011-016-9900-4
Żarnowski, T., Tulidowicz-Bielak, M., Żarnowska, I., Mitosek-Szewczyk, K., Wnorowski, A., Jóźwiak, K., … Turski, W. A. (2017). Kynurenic acid and neuroprotective activity of the ketogenic diet in the eye. Current Medicinal Chemistry, 24(32), 3547–3558. http://doi.org/10.2174/0929867324666170509120257
Żarnowska, I., Kocki, T., Mitosek-Szewczyk, K., Gąsior, M., & Turski, W. A. (2017). Blood levels of kynurenine derivatives in children fed ketogenic diet. In 32nd International Epilepsy Congress. Barcelona, 2nd-6th September 2017. [Abstr.] (p. brak).
Żarnowska, I., & Mitosek-Szewczyk, K. (2016). Ketoza metaboliczna w leczeniu padaczki lekoopornej. In III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyna Personalizowana : Genom-Człowiek-Świat-Zagrożenia. Lublin, 23-25 listopada 2016. Streszcz. (p. 304).
Wlaź, P., Socała, K., Nieoczym, D., Żarnowski, T., Żarnowska, I., Czuczwar, S. J., & Gąsior, M. (2015). Acute anticonvulsant effects of capric acid in seizure tests in mice. Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry, 57, 110–116. http://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2014.10.013
Żarnowski, T., Chorągiewicz, T. J., Schuettauf, F., Zrenner, E., Rejdak, R., Gąsior, M., … Thaler, S. (2015). Ketogenic diet attenuates NMDA-induced damage to rat’s retinal ganglion cells in an age-dependent manner. Ophthalmic Research, 53(3), 162–167. http://doi.org/10.1159/000379753
Żarnowska, I., Łuszczki, J., Czuczwar, S., Wlaz, P., & Gąsior, M. (2015). Attenuation of the anticonvulsant effects of classical antiepileptic drugs against electroshock-induced convulsions in mice fed the ketogenic diet. In 11th European Paediatric Neurology Society Congress. Vienna, May 27-30, 2015. [Abstr.] [online] (p. null).
Dworzańska, E., Mitosek-Szewczyk, K., Żarnowska, I., Koncewicz, R., Jasiński, M., Hołowicka-Kłapeć, P., & Kryza, R. (2014). Ostra martwicza encefalopatia dziecięca - opis przypadku. In II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa : Medycyna Personalizowana, Genom - Architektura - Szkoła - Design. Lublin, 11-13 grudnia 2014. Streszcz. (p. 108).
Żarnowska, I. (2014). Zastosowanie diety ketogennej w leczeniu padaczki i chorób neurodegeneracyjnych OUN. In VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa : Problemy diagnostyki, rehabilitacji i rozwoju dziecka niepełnosprawnego. Lublin, 13 grudnia 2014. Streszcz. (p. 51).
Wlaź, P., Socała, K., Nieoczym, D., Łuszczki, J. J., Żarnowska, I., Żarnowski, T., … Gąsior, M. (2012). Anticonvulsant profile of caprylic acid, a main constituent of the medium-chain triglyceride (MCT) ketogenic diet, in mice. Neuropharmacology, 62(4), 1882–1889.
Żarnowski, T., Tulidowicz-Bielak, M., Kosior-Jarecka, E., Żarnowska, I., Turski, W. A., & Gąsior, M. (2012). A ketogenic diet may offer neuroprotection in glaucoma and mitochondrial diseases of the optic nerve. Medical Hypothesis, Discovery & Innovation Ophthalmology Journal, 1(3), 45–49.
Żarnowski, T., Chorągiewicz, T., Tulidowicz-Bielak, M., Thaler, S., Rejdak, R., Żarnowska, I., … Gasior, M. (2012). Ketogenic diet increases concentrations of kynurenic acid in discrete brain structures of young and adult rats. Journal of Neural Transmission, 119(6), 679–684.
Żarnowska, I., Chorągiewicz, T., Gąsior, M., & Żarnowski, T. (2011). Anticonvulsant and neuroprotective effects of ketone bodies and ketogenic diet. In V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa : Problemy diagnostyki, rehabilitacji i rozwoju dziecka niepełnosprawnego. Lublin, 13-14 październik 2011. Streszcz (pp. 83–84).
Dorobek zawodowy
1984-1990 studia w Akademii Medycznej w Lublinie (M.D. 1990)
1999 specjalista pediatra (specjalizacja I-ego stopnia 1995r, specjalizacja II-ego stopnia 1999r)
2011 specjalista neurolog dziecięcy (cum laude)
2015 PhD “Influence of acetone, the chief anticonvulsant ketone body in the ketogenic diet on antiepileptic activity of classic antiepileptic drugs against maximal electroshock -induced seizures in mice.” Uniwersytet medyczny w Lublinie; Promotor: Dr hab. n. med. Maciej Gąsior
20.10.2022 stopień doktora habilitowanego w UM w Lublinie, w dziedzinie nauk medycznych "Eksperymentalne i kliniczne aspekty zastosowania diety ketogennej w terapii padaczki lekoopornej i autyzmu"

Zajmowane stanowiska:
1993-2007 pediatra w podstawowej opiece zdrowotnej
2007-2014 specjalista neurolog dziecięcy w poradni neurologii dziecięcej USD w Lublinie
2014 - 2021 specjalista neurolog dziecięcy, asystent, etat naukowo-dydaktyczny w Klinice Neurologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie
2021 - 2022 p/o kierownika Pracowni Dietetyki Klinicznej, Wydział Biomedyczny UM w Lublinie
On 20 JUN 2023 ,dr hab.n.med. Iwona Żarnowska has successfully completed the European Paediatric Neurology Society Exam and became The First Polish EPNS Fellow.
Zainteresowania zawodowe
neurologia dziecięca, pediatria
Inne informacje
dr hab.n.med. specjalista pediatra, specjalista neurolog dziecięcy;
diagnostyka i leczenie zaburzeń napadowych u dzieci; leczenie padaczki lekoopornej (w tym dieta ketogenna)

Podziękowania dla lekarza

Podziękuj lekarzowi i poleć go innym!

Jeżeli lekarz pomógł Ci wrócić do zdrowia, warto wpisać słowa podziękowania lub pozytywną opinię, aby polecić go w ten sposób innym pacjentom.

Formularz nie służy do kontaktu z lekarzem i rejestracji na wizyty.

Uwaga: po zaakceptowaniu przez moderatora, treść Twoich podziękowań będzie widoczna publicznie w profilu lekarza.

  • Zalewska
   Wspaniala pani doktor.dziekujemy za wspaniala I profesjonalna opieke a szczegolnie za podejscie z sercem.dziekujemy
  • Monika Balcerek
   Najlepszy i najwybitniejszy lekarz w naszym lubelskim. Przecudowna osoba .
Zobacz także
 • Gorączka reumatyczna
 • Cukrzyca typu 1 o podłożu autoimmunologicznym
 • Retinopatia wcześniaków
 • Wrodzone zarośnięcie dwunastnicy
 • Urazy i ciała obce gardła i migdałków
 • Alergia na leki u dzieci
 • Mononukleoza zakaźna
 • Młodzieńcze spondyloartropatie
 • Zarażenia pasożytami (robaczyce)
 • Urazy nosa i ciała obce w nosie
 • Giardioza (lamblioza)
 • Opryszczka u dzieci
 • Zapalenie oskrzelików
 • Przepuklina oponowa i oponowo-rdzeniowa
 • Cytomegalia u dzieci
 • Niedrożność dróg żółciowych
 • Zaparcia u dzieci
 • Okołoporodowe zakażenia wirusowe
 • Pokrzywka u dzieci
 • Alergia na jad owadów u dzieci