×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Prof. dr hab. n. med. Jan Komorowski

Specjalizacja

  • Choroby wewnętrzne
  • Endokrynologia

Miejsca pracy: Umów wizytę/Poproś o terminarz

(Kierownik)

  • Sterlinga 1/3, 91-425, Łódź

Informacje i kontakty

Studia
1965–1971 Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Łodzi (dyplom z wyróżnieniem)
Przebieg pracy zawodowej
2005– Kierownik Kliniki Endokrynologii
2001– Profesor zwyczajny w Akademii Medycznej w Łodzi
2005–2009 Kierownik Katedry Endokrynologii
1998–2001 Profesor nadzwyczajny w Klinice Endokrynologii IE AM w Łodzi
1994–1998 Doktor habilitowany na stanowisku adiunkta w Klinice Endokrynologii IE AM w Łodzi
1990–1994 Adiunkt Kliniki Endokrynologii Instytutu Endokrynologii Akademii Medycznej w Łodzi
1989–1990 Kierownik Poradni Endokrynologicznej szpitala Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
1975–1989 Starszy asystent i adiunkt Kliniki Endokrynologii Akademii Medycznej w Łodzi
1972–1975 Doktorant - studia podyplomowe przy Katedrze Endokrynologii Akademii Medycznej w Łodzi
1971–1972 Lekarz stażysta - Akademia Medyczna w Łodzi
Dorobek naukowy
Wykształcenie i kwalifikacje zawodowe:
1998 Profesor nauk medycznych
1994 Doktor habilitowany w zakresie medycyny-endokrynologii
1979 - 1981 Specjalizacja z endokrynologii - specjalista endokrynolog
1976 Doktorat - doktor nauk medycznych
1975 - 1979 Specjalizacja II st. - specjalista chorób wewnętrznych
1972 - 1975 Specjalizacja I st. - choroby wewnętrzne

PUBLIKACJE:
I. Rozprawa doktorska (a) i habilitacyjna (b)
a) Komorowski J.: Wydzielanie insuliny i hormonu wzrostu u otyłych kobiet. Akademia Medyczna w Łodzi, 1976.
b) Komorowski J.: Badania nad wpływem tyreoliberyny (TRH) oraz hormonów glikoproteinowych przysadki (TSH, LH, FSH) na czynność układu immunologicznego człowieka, Akademia Medyczna w Łodzi, 1994.

II. Oryginalne opublikowane prace twórcze
1. Pawlikowski M., Owczarczyk I., Piontek W., Komorowski J.: Wpływ teofiliny na poziom wolnych kwasów tłuszczowych i hormonu wzrostu w surowicy chorych z niedoczynnością przysadki. Materiały Naukowe VIII Krajowego Zjazdu Endokrynologów Polskich, Białowieża 1974, 335-340.
2. Pawlikowski T., Owczarczyk I., Komorowski J., Roszkowska-Wiśniewska K.: Blood serum thyroxine and triiodothyronine in men over sixty. Endokrynol. Pol. 1975; 26, 593-601.
3. Komorowski J.: Blood sugar and immunoreactive insulin in women with hypothalamic, maternal and simple obesity. Endokrinologie 1977; 70, 182-191.
4. Komorowski J.: Growth hormone secretion in women with hypothalamic, maternal and simple obesity. Endokrinologie 1977; 70, 192-198.
5. Komorowski J., Reterski Z.: Chora z zespołem "galactorrhea-amenorrhea" wywołanym urazem psychicznym - skutecznie leczona bromokryptyną. Pol. Tyg. Lek. 1978; 33, 399-400.
6. Zieleniewski J., Owczarczyk I., Komorowski J.: Wpływ stosowania plazmy na stężenia tyroksyny i trójjodotyroniny we krwi u chorych z nadczynnością tarczycy. Wiad. Lek. 1978; 31, 371-374.
7. Owczarczyk I., Komorowski J., Pawlikowski M.: Prolaktyna w surowicy krwi u kobiet z mlekotokiem i brakiem miesiączki. Radioimmunologiczne oznaczanie hormonów w ginekologii i położnictwie. Materiały VI Konferencji Naukowej Sekcji Endokrynologicznej PTG. Poznań 1978; 58-60.
8. Komorowski J., Pawlikowski M.: Relationship between insulin and somatotropin in obesity. Endokrinologie 1979; 73, 209-213.
9. Zieleniewski J., Owczarczyk I., Komorowski J.: Wpływ skleronormu na stężenie TSH, trójjodotyroniny i tyroksyny całkowitej w surowicy krwi u ludzi otyłych. Wiad. Lek. 1979; 32, 1135-1137.
10. Komorowski J., Owczarczyk I., Zieleniewski J.: Zachowanie się glikemii i insulinemii u osób leczonych skleronormem. Wiad. Lek. 1979; 32, 987-989.
11. Lewandowicz J., Komorowski J., Goźliński H.: Metabolic disorders in myocardial infarction. Cor Vasa 1979; 21, 305-316.
12. Pawlikowski M., Strejczek H., Owczarczyk I., Komorowski J.: Effects of thyroliberin (TRH), bromocriptine and cyproheptadine on somatotropin secretion in acromegaly. Materia Medica Polona 1980; 42, 70-73.
13. Węgrzyn Z., Komorowski J.: A case of empty sella syndrome with sufficient hypophyseal function and normal pregnancy. Endokrynol. Pol. 1981; 32, 91-95
14. Komorowski J., Owczarczyk I., Pawlikowski M.: Bromocriptine influence on insulin and growth hormone secretion in obesity. J. Chron. Dis. Ther. Res. 1981; 5, 159-163.
15. Komorowski J., Zwaizgne-Raczyńska J., Owczarczyk I., Gołębiowska M., Zarzycki J.: Wpływ mazindolu (Teronac) na zachowanie się wybranych wskaźników hormonalnych w otyłości prostej u dzieci. Pediatr. Pol. 1982; 57, 241-246.
16. Pawlikowski M., Komorowski J.: Hyperostosis frontalis, galactorrhea/ hyperprolactinaemia, and Morgagni-Stewart-Morel syndrome. Lancet 1983; I, 474.
17. Pawlikowski M., Komorowski J., Owczarczyk I.: Poziomy prolaktyny w surowicy krwi w warunkach podstawowych i po stymulacji metoklopramidem u kobiet z mlekotokiem i guzami przysadki. Endokrynol. Pol. 1983; 34, 235-243.
18. Komorowski J., Reterski Z., Owczarczyk J.: Próba leczenia akupunkturą kobiet z mlekotokiem normoprolaktynowym. Akup. Pol. 1983; 1, 28-31.
19. Komorowski J., Suzin J.: Metoclopramide stimulation in prolactin secretion in women during puerpueral lactation. Endokrynol. Pol. 1984; 35, 145-147.
20. Komorowski J., Owczarczyk I., Janiszewski M.: Effect of chronic exercise on certain aspects of hormonal function in obesity. Endokrynol. Pol. 1984; 35, 157-163.
21. Komorowski J., Reterski Z., Owczarczyk I.: Acupuncture does not change metoclopramide-induced prolactin secretion in normoprolactinaemic galactorrhea syndrome. Endokrynol. Pol. 1984; 35, 231-234.
22. Komorowski J., Komorowska A., Dziadkowiak H., Owczarczyk I., Zawodniak M.: Prolactin and thyrotropin response to TRH in adsolescent females with insulin-treated diabetes mellitus. Exp. Clin. Endocrinol. 1985; 85, 326-330.
23. Janiszewski M., Komorowski J.: Badania nad wpływem wybranych form kinezyterapii w otyłości u studentek z uwzględnieniem czynności hormonalnej. Akad. Sł. Zdr. w Łodzi 1985; 5, 141-145.
24. Komorowski J.: Is TRH-induced prolactin secretion in obese woman related to adipose tissue accummulation? Endokrynol. Pol. 1985; 36, 93-95.
25. Komorowski J., Komorowska A.: Naloxone modulates gustatory perception, but not insulin and C-peptide release, in sham-fed human subjects. Int. J. Obesity 1986; 10, 83-89.
26. Komorowski J., Komorowska A.: Wydzielanie LH i FSH w próbie z LH-RH u młodych kobiet z rozpoznaną podwzgórzycą młodzieńczą w okresie dojrzewania. Gin. Pol. 1987; 58, 433-438.
27. Pawlikowski M., Komorowski J.: Hyperostosis frontalis and prolactin secretion. Exp. Clin. Endocrinol. 1987; 89, 109-111.
28. Komorowski J., Muratsu K., Nara Y., Willis R., Folkers K.: Significance of biological parameters of human blood levels of CoQ10. BioFactors, 1988; 1, 67-69.
29. Muratsu K., Komorowski J., Zong-xuan S., Folkers K.: A superior analysis of coenzyme Q10 in blood of humans, rabbits and rats for research. BioFactors, 1988; 1, 157-159.
30. Folkers K., Langsjoen P., Nara Y., Muratsu K., Komorowski J., Richardson P., Smith T.: Biochemical deficiences of coenzyme Q10 in HIV infection and exploratory treatment. Biochem. Biophys. Res. Comm. 1988; 153, 888-896.
31. Komorowski J.: Increased interleukin-2 level in patients with primary hypothyroidism. Clin. Immunol. Immunopathol. 1992; 63, 200-202.
32. Komorowski J., Stępień H., Pawlikowski M.: The evidence of thyroliberin/triiodothyronin control of TSH secretory rosponse from human peripheral blood monocytes cultured in vitro. Neuropeptides 1993; 25, 31-34.
33. Komorowski J., Żylińska K., Pawlikowski M., Stępień H.: Stimulatory effect of thyrotropin (TSH) on interleukin-2 (IL-2) release from human peripheral blood lymphocytes. A dose-response study in vitro. Horm. Metab. Res. 1993; 25, 598-599.
34. Komorowski J., Kunert-Radek J., Stępień H.: Stimulatory effect of FSH and LH on interleukin-1ß (IL-1ß) release from human peripheral blood monocytes and interleukin-2 (IL-2) release from lymphocytes in vitro: a dose-response study. Biomed. Lett. 1994; 49, 91-98.
35. Komorowski J., Stępień H., Pawlikowski M.: Increased interleukin-2 levels during standard TRH test in man. Neuropeptides 1994; 27, 151-156.
36. Komorowski J., Stępień H.: FSH and LH induce interleukin-6 (IL-6) release from human peripheral blood monocytes cultured in vitro. A dose-response study. Horm. Metab. Res. 1994; 26, 438-439.
37. Kunert-Radek J., Stępień H., Komorowski J., Pawlikowski M.: Stimulatory effect of angiotensin II on the proliferation of mouse spleen lymphocytes in vitro is mediated via both types of angiotensin II receptors. Biochem. Biophys. Res. Comm. 1994; 198, 1034-1039.
38. Komorowski J., Pawlikowski M., Stępień H.: Pituitary glycoprotein hormones and interleukins secretion. In vitro and in vivo human study. Ann. N. Y. Acad. Sci. 1995, 762: 429-431.
39. Komorowski J., Stępień H.: Somatostatin (SRIF) stimulates the release of interleukin-6 (IL-6) from human peripheral blood monocytes in vitro. Neuropeptides 1995; 29: 77-81.
40. Kuzdak K., Komorowski J.: Peripheral blood interleukin-2 in patients with non-toxic nodular recurrent goitre. Biomed. Lett. 1995; 51: 79-83.
41. Kuzdak K., Komorowski J.: Evidence of the relationship between insulin-like growth factor I serum levels and nonfunctioning thyroid nodule recurrence after subtotal strumectomy in man. Biomed. Lett. 1995; 51: 169-173.
42. Żylińska K., Komorowski J., Robak T., Mucha S., Stępień H.: Effect of granulocyte-macrophage colony stimulating factor and granulocyte colony stimulating factor on melatonin secretion in rats. In vivo and in vitro studies. J. Neuroimmunology 1995, 56: 187-190.
43. Komorowski J.: Oś podwzgórzowo-przysadkowo-tarczycowa a układ immunologiczny. Endokrynol. Pol. 1995; 46 (Suppl.1/1): 37-43.
44. Kuzdak K. and Komorowski J.: Nocturnal rhythm of melatonin secretion in strumectomized patients with normal thyrotropin blood levels and recurrent non-toxic benign thyroid nodules. Neuroendocrinol. Lett. 1995; 17: 237-243.
45. Komorowski J.: The influence of thyroliberin and pituitary glycoprotein hormones (TSH, LH, FSH) on the human immune system function. Ann. Acad. Med. Lodz. 1995; 37: 21-29.
46. Komorowski J., Pawlikowski M., Ryszka F.: Efficacy of thyroliberin intranasal administration on the increase of venous blood thyrotropin and prolactin concentrations in healthy subjects. Endokrynol. Pol. 1996; 47: 3-7.
47. Komorowski J., Żylińska K., Mucha S., Robak T., Wrzesień-Kuś A., Stępień H.: Effect of granulocyte-macrophage colony stimulating factor and granulocyte colony stimulating factor on prolactin and adrenocorticotropic hormone secretion in rats: dose- and time-response in vivo studies. Cytobios, 1996; 86: 147-153.
48. Komorowski J., Jażdżyk W., Stępień H.: The mutual effect of dehydroepiandrosterone and dexamethasone on interleukin-8 release from human peripheral blood mononuclear cells cultured in vitro. Horm. Metab. Res. 1996; 28: 570-571.
49. Pawlikowski M., Komorowski J., Stępień H., Winczyk K.: Thyroliberin (TRH) and thyrotropin (TSH) as immunopotentializing hormones. Int. J. Thymol., 1996; 4 (Suppl. 1): 36-42.
50. Pawlikowski M., Płużańska A., Komorowski J., Czernek U.: The treatment of advanced colonic cancer with thyrotropin releasing hormone (TRH): pilot study. Cancer J. 1996; 9: 271.
51. Pomorski L., Kuzdak K., Bartos M., Narębski J., Stępień H., Komorowski J.: Leczenie pojedynczych, łagodnych guzków tarczycy iniekcjami etanolu pod kontrolą USG. Terapia, 1997; 6: 35-36.
52. Komorowski J., Gradowski G., Stępień H.: Effect of LH alpha-subunit on IL-2 and sIL-2R in vitro secretion from human peripheral blood mononuclear cells. Cytobios, 1997; 89: 31-37
53. Komorowski J., Gradowski G., Stępień H.: Effects of hCG and ß-hCG on IL-2 and sIL-2R secretion from human peripheral blood mononuclear cells. A dose-response study in vitro. Immunol. Lett., 1997: 59: 29-33.
54. Komorowski J., Gradowski G., Stępień H.: Effects of human chorionic gonadotropin (hCG) and ß-hCG on oncostatin M release from human peripheral blood mononuclear cells in vitro. Cytobios 1997; 92: 159-163.
55. Komorowski J., Jankiewicz J., Robak T., Błasińska-Morawiec M., Stępień H.: Cytokines serum levels as the markers of thyroid activation in Graves' disease. Immunol. Lett. 1998; 60:143-148.
56. Komorowski J., Jankiewicz J., Stępień H.: Effects of thyrotropin, follicle stimulating hormone and luteinizing hormone on sIL-2R in vitro secretion from human peripheral blood mononuclear cells. Cytobios, 1998; 93: 43-48.
57. Komorowski J., Kuzdak K., Pomorski L., Bartos M., Stępień H.: Percutaneous ethanol injection in treatment of benign nonfunctional and hyperfunctional thyroid nodules. Cytobios, 1998; 95: 143-150.
58. Komorowski J., Jażdżyk W., Stępień H.: Counter-effects of dehydroepiandrosterone on interleukin-2 release from dexamethasone-treated human peripheral blood mononuclear cells in vitro. Biomed. Lett., 1998, 58, 77-83.
59. Dolińska B., Ryszka F., Pawlikowski M., Komorowski J.: Wpływ drogi podania tyreoliberyny (TRH) na jej dostępność biologiczną. Ann. Acad. Med. Siles. 1999; 38:1-5.
60. Zylińska K., Mucha S., Komorowski J., Korycka A., Pisarek H., Robak T., Stępień H.: Influence of granulocyte-macrophage colony stimulating factor on pituitary-adrenal axis (PAA) in rats in vivo. Pituitary, 1999; 2: 211-216.
61. Mucha S., Żylińska K., Pisarek H., Komorowski J., Robak T., Korycka A., Stępień H.: Pituitary-adrenocortical responses to the chronic administration of granulocyte colony-stimulating factor in rats. J. Neuroimmunology 2000; 102: 73-78.
62. Komorowski J., Jankiewicz J., Stępień H.: Vascular endothelial growth factor (VEGF), basic fibroblast growth factor (bFGF) and soluble interleukin-2 receptor (sIL-2R) in peripheral blood as markers of pituitary tumours. Cytobios 2000; 101: 151-159.
63. Ławnicka H., Stępień H.., Wyczółkowska J., Kolago B., Kunert-Radek J., Komorowski J.: Effect of somatostatin and octreotide on proliferation and vascular endothelial growth factor secretion from murine endothelial cell line (HECa10) culture. Biochem. Biophys. Res. Commun. 2000; 268: 567-571.
64. Komorowski J. Jankiewicz-Wika J., Stępień H.: Effects of Gn-RH, TRH, and CRF administration on plasma leptin levels in lean and obese women. Neuropeptides 2000; 34: 89-98.
65. Komorowski J., Jankiewicz-Wika J., Stępień H.: Somatostatin (SOM) and octreotide (OCT) inhibit the secretion of interleukin-8 (IL-8) from human peripheral blood mononuclear cells (PBMC) in vitro. Horm. Metab. Res. 2000; 32: 337-338.
66. Komorowski J., Jankiewicz-Wika J., Stępień T., Kuzdak K., Stępień H.: Octreotide inhibits the secretion of interleukin-12 from mononuclear cells in human peripheral blood (PBMCs) in vitro. Horm. Metab. Res. 2001; 33: 689-690.
67. Komorowski J, Pasieka Z, Jankiewicz-Wika J, Stępień H: Matrix metalloproteinases, tissue inhibitors of matrix metalloproteinases and angiogenic cytokines in peripheral blood of patients with thyroid cancer. Thyroid 2002; 12: 655-662.
68. Komorowski J., Jankiewicz-Wika J., Suprunowicz I., Góraj B., Ścibór J., Stępień H.: Effects of methylprednisolone treatment on peripheral blood levels of matrix metalloproteinases (MMP-1,-2,-3,-8,-9) tissue inhibitors of MMPs (TIMP-1, Timp-2), angiogenic cytokines (VEGF, bFGF) and adhesion molecules (sICAM-1, sVCAM-1) in patients with thyroid-associated ophthalmopathy (TAO). Endokr. Pol. 2003; 54: 13-21.
69. Siejka A., Ławnicka H., Komorowski J., Schally A. V., Stępień T., Krupiński R., Stępień H.: GH-RH antagonist (MZ-4-71) inhibits VEGF secretion and proliferation of murine endothelial cells. Life Sci. 2003;72: 2473-2479.
70. Pasieka Z., Stępień H., Komorowski J., Czyż W., Kuzdak K.: Stężenia wybranych cząsteczek adhezji komórkowej i ocena wpływu leczenia operacyjnego na ich poziom, u chorych z łagodnymi i złośliwymi guzami tarczycy. Endokr. Pol. 2003; 54: 155-160.
71. Komorowski J., Jankiewicz-Wika J., Misztal-Dethloff B., Stańczyk-Tomecka D., Stępień H.: Thyroliberin augments the peripheral blood plasma concentration of vascular endothelial growth factor in obese humans. Endokr. Pol. 2003; 54: 277-280.
72. Stańczyk-Tomecka D., Ławnicka H., Misztal-Dethloff B., Jankiewicz-Wika J., Komorowski J.: The effect of leptin on human peripheral blood monocytes to IL-1α, IL-1Ra and TNFα secretion as well as to IFNγ, IL-2, IL-4 and IL-10 release. Current Trends in Immunology, 2003; 5: 147-150.
73. Pasieka Z., Kuzdak K., Czyż W., Stępień H., Komorowski J.: Soluble intracellular adhesion molecules (sICAM-1, sVCAM-1) in peripheral blood of patients with thyroid cancer. Neoplasma, 2004; 51: 34-37.
74. Siejka A., Ławnicka H., Komorowski J., Stępień H., Krupiński R., Stępień H.: Effect of growth hormone-releasing hormone (GHRH) and GHRH antagonist (MZ-4-71) on interferon-γ secretion from human peripheral blond mononuclear cells in vitro. Neuropeptides 2004; 38: 35-39.
75. Blaszkowska J., Pawlikowski M., Komorowski J., Kurnatowska P.: Effect of thyroliberin on the course of experimental candidosis in mice. Mycoses 2004, 47: 115-1120.
76. Randeva H. S., Lewandowski K. C., Komorowski J., Murray R, D., O’Callaghan C. J., Hilhouse F. W., Stepien H, Shalet S. M.: Growth hormone replacement decreases plasma levels of matrix metalloproteinases (2 and 9) endothelial growth factor in growth hormone-deficient individuals. Circulation 2004; 109: 2405-2410.
77. Stepien H., Lawnicka H., Siejka A., Gruszka A., Stepien T, Krupiński R and J. Komorowski :Inhibitory effect of Thalidomide on VEGF secretion In diethylstilbestrol (DES)-induced prolactinoma In Fisher 344 rats. MEDIMOND International Proceedings of the 12th International Congress of Endocrinology, Lisbon (Portugal), August 31-September 4, 2004: 1495-1498.
78. Misztal-Dethloff B., Stępień H., Komorowski J.: Effect of leptin on proliferative activity and vascular endothelial growth factor (VEGF) secretion from cultured endothelial cells HECa10 in vitro. Endocr. Regul., 2004; 38: 161-166.
79. Stepien T., Kołomecki K., Amsolik M., Komorowski J., Kuzdak K.: Evaluation of the levels of interleukin-2 (IL-2) and tumor necrosis factor alpha (TNF-α) in the serum of patients with medullary thyroid carcinoma. MEDIMOND International Proceedings of the 12th International Congress of Endocrinology, Lisbon (Portugal), August 31-September 4, 2004: 1075-1078.
80. Komorowska A., Komorowski J., Banasik M., Lewkowicz P., Tchórzewski H.: Cytokines locally produced by lymphocytes removed from the hypertrophic nasopharyngeal and palatine tonsils. Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol., 2005; 69: 937-941.
81. Siejka A, Stepien T, Lawnicka H, Krupinski R, Komorowski J, Stepien H.
Effect of the growth hormone-releasing hormone [GHRH(1-44)NH2] on IL-6 and IL-8 secretion from human peripheral blood mononuclear cells in vitro. Endocr Regul. 2005 Jan; 39(1):7-11.
82. Misztal-Dethloff B., Stępień H, Komorowski J.: Effect of diazepam and chlorpromazine on proliferative activity and vascular endothelial growth factor (VEGF) secretion from cultured endothelial HECa10 cells in vitro. Pharmacological Reports 2005; 57: 670-674.
83. Siejka A., Stępień T., Ławnicka H., Krupiński R., Komorowski J., Stępień H.: Evaluation of the effect of GHRH (1-44) NH2 on the secretion of interleukiny-2 (Il-2) and soluble IL-2 receptor α (sIL-2Rα) from human peripheral blood mononuclear cells in vitro. Endokrynol. Pol. 2005; 56: 773-778.
84. Komorowski J., Jerczyńska H., Siejka A., Baranska P., Lawnicka H, Pawlowska Z., Stepien H.: Effect of thalidomide affecting VEGF secretion, cell migration, adhesion and capillary tube formation of human endothelial EA.hy 926 cells. Life Sci. 2006; 78: 2558-2563.
85. Lewandowski K. C., Komorowski J., O’Callaghan C. J., Tan B. K., Prelevic G. M., Randeva H. S.: Increased circulating levels of matrix metalloproteinase-2 and –9 in women with the polycystic ovary syndrome. J. Clin. Endocrinol. Metab., 2006; 91: 1173-1177.
86. Jankiewicz-Wika J., Kołomecki K., Cywiński J., Piestrzeniewicz K., Stępień H. and J. Komorowski: The relationship between features of metabolic syndrome and blood adipocytokine concentrations in the morbid obese patients during dynamic weight loss. Central Eur. J. Med., 2006; 1: 136-147.
87. Melen-Mucha G., Lawnicka H., Kierszniewska-Stepien D., Komorowski J., Stepien H.: The place of somatostatin analogs in the diagnosis and treatment of the neuroendocrine glands tumors. Rec. Pat. Anti-Cancer Drug. Disc., 2006; 1: 237-254.
88.. Lewandowski K. C., Komorowski J., Mikhalidis D. P., Bieńkiewicz M., Tan B. K., O’Callaghan C. J., Lewiński A., Prelevic G., Randeva H. S.: Effects of hormone replacement therapy type and route of administration on plasma matrix metalloproteinases and their tissue inhibitors in postmenopausal women. J. Clin. Endocrinol. Metab., 2006; 91: 3123-3130.
89. Stępień H., Ławnicka H., Mucha S., Wągrowska-Danilewicz M., Stępień B., Siejka A., Komorowski J.: Inhibitory effect of thalidomide on the growth, secretory function and angiogenesis of estrogen-induced prolactinoma in Fisher 344 rats. Life Sci., 2006; 79: 1741-1748.
90. Niedźwiedzki S., Stępień T., Kopeć K., Kuzdak K., Komorowski J., Krupiński R., Stępień H.: Angiopoetin 1 (Ang-1), angiopoetin 2 (Ang-2) and Tie-2 ( a receptor tyrosine kinase) concentration in peripheral blood of patients with thyroid cancers. Cytokine 2006; 36: 291-295.
91. Piestrzeniewicz K., Łuczak K., Komorowski J., Maciejewski M., Piechowiak M., Jankiewicz-Wika J., Goch H.: Obesity and adiponectin in acute myocardial infarction. Cardiol. J., 2007; 14: 29-36.
92. Piestrzeniewicz K., Łuczak K., Komorowski J., Jankiewicz-Wika J., Goch J.H.: Relation of C-reactive protein to obesity, adipose tissue hormones and cardiovascular risk factor in men treated with early percutaneous intervention in course of acute myocardial infarction. Neuro Endocrinol Lett. 2007; 28: 427-432.
94. Piestrzeniewicz K., Łuczak K., Komorowski J., Maciejewski M., Goch J. H: Otyłość a stężenie adiponektyny w ostrym zawale serca. Folia Cardiol. Excerpta; 2007; 2: 35-42.
95. Komorowski J., Jankiewicz-Wika J., Siejka A., Ławnicka H., Kłysik A., Goś R., Majos A., Stefańczyk L., Stępień H.: Monoclonal anti-TNFa antibody (infliximab) in the treatment of patient with thyroid associated ophthalmopathy. Klinika Oczna 2007; 109: 457-460.
96. Piestrzeniewicz K., Łuczak K., Komorowski J., Maciejewski M., Goch J. H.: The relationship between leptin and obesity and cardiovascular risk factors in men with acute myocardial infarction. Cardiol J. 2007;14(3):252-996.
97. Piestrzeniewicz K., Łuczak K., Komorowski J., Maciejewski M., Goch J. H.: Zależność między leptyną a otyłością i czynnikami ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego u mężczyzn z ostrym zawałem serca. Folia Cardiol. Excerprta; 2007; 2: 468-476.
97. Dzitko K, Malicki S., Komorowski J.: Effect of hyperprolactinaemia on Toxoplasma gondi prevalence in humans. Parasitol. Res., 2008: 102: 723-729.
98. Piestrzeniewicz K., Łuczak K., Komorowski J., Maciejewski M., Jankiewicz Wika J., Goch J. H.: Resistin increases with obesity and atheroscrelotic risk factors in patients with myocardial infarction. Metabolism 2008; 57: 488-493.
99. Sacewicz M., Ławnicka H., Siejka A., Stępień T., Krupiński R., Komorowski J., Stępień H.: Inhibition of proliferation, VEGF secretion of human neuroendocrine tumor cell line NCI-H727 by an antagonist of growth hormone-releasing hormone (GH-RH) in vitro. Cancer Lett. 2008; 268: 120-128.
100. Liu J-M., Kusiński M., Vesna I., Bignon J., Hajem N., Komorowski J., Kuzdak K., Stępień H, Wdzieczak-Bakala J.: Overexpression of the angiogenic tetrapeptide AcSDKP in human malignant tumors. Anticancer Res., 2008; 28: 2813-2818.
101. Stepien T., Krupinski R., Sopinski J., Kolomecki K., Kuzdak K., Jurczynska J., Komorowski J., Lawnicka H., Stepien H.: Circulating levels of angiogeneseis-related cytokines in the blood of patients with pheochromocytoma: relation to surgical treatment. International Proceedings of the 13th International Congress of Endocrinology, Rio de Janeiro (Brazil), November 8-12, 2008, Medimond: 503-508.
102. Karbownik-Lewińska M., Lewiński A., McKenna S., Kokoszko A., Mucha S., Komorowski J., Krzyżanowska-Świniarska B., Gryczyńska M., Sowiński J., Junik R., Meads D., Kołtowska-Haggstrom M.: The Polish version of the quality of life Assessment of growth hormone deficiency in adults (QL-AGHDA) – four – stage translation and validation. Endokrynol. Pol., 2008; 59: 374-384.
103. Dzitko K., Gatkowska J., Lawnicka H., Komorowski J., Dlugonska H.: The relationship between the level of selected hormones in women sera and the frequency of Toxoplasma infection. MEDIMOND, X European Multicolloquium of Parasitology – EMPO 10; Paris, France, August 24-29, 2008: 49-53.
104. Jurczyńska J., Stępień T., Ławnicka H., Stępień H., Krupiński R., Kołomecki K., Kuzdak K., Komorowski J.: Peripheral blood concentrations of vascular endothelial growth factor and its soluble receptor (R1 and R2) in patients with adrenal cortex tumours treated by surgery. Endokrynol. Pol. 2009; 60: 9-13.
105. Stępień T, Sacewicz M, Lawnicka H, Krupiński R, Komorowski J, Siejka A, Stępień H.: Stimulatory effect of growth hormone-releasing hormone (GHRH(1-29)NH2) on the proliferation, VEGF and chromogranin A secretion by human neuroendocrine tumor cell line NCI-H727 in vitro. Neuropeptides 2009; 43: 397-400.
106. Komorowski J., Jurczynska J., Stepien T., Kolomecki K., Kuzdak K., Stepien H.: Serum concentration of TNF α and its soluble receptors In patients with adrenal tumours treated by surgery. Int. J. Mol. Sci. 2010; 11: 2281-2290.
107. Stepien T., Krupinski R., Sopinski J., Kuzdak K., Komorowski J., Lawnicka H., Stepien H.: Decreased 1-25 dihydroxyvitamin D3 concentration in peripheral blood serum of patients with thyroid cancer. Arch. Med. Res. 2010; 41: 190-194.
108. Stepien T., Lawnicka H., Komorowski J, Stepien H, Siejka A.:Growth Hormone-Releasing Hormone stimulates the secretion of interleukin 17 from human peripheral blood mononuclear cells in vitro. Neuroendocrinol. Lett. 2010; 6: 101-105.
109. Murray RD, Randeva HS, Lewandowski KC, Komorowski J, Lawrance JA, Adams JE, Shalet SM. Serum vascular endothelial growth factor (VEGF) is elevated in GH deficient adults. Growth Horm IGF Res. 2011; 21: 96-111.
110. Komorowski J, Jankiewicz-Wika J, Kolomecki K, Cywinski J, Piestrzeniewicz K, Jacek Swietoslawski J, Stepien H. Systemic blood osteopontin, endostatin, and E-selectin concentrations after vertical banding surgery in severely obese adults. Cytokine 2011; 55: 56-61.
111. Jankiewicz-Wika J, Kołomecki K, Cywinski J, Piestrzeniewicz K, Świętoslawski J, Stępień H, Komorowski J. Impact of vertical banded gastroplasty on body weight, insulin resistance, adipocytokine, inflammation and metabolit syndrome markers In morbidly obese patients. Endokrynol. Pol. 2011; 62: 109-119.

III. Podręczniki i skrypty
1. Komorowski J. Otyłość. W: Endokrynologia kliniczna dla studentów medycyny, T. Pawlikowski i M. Pawlikowski (red.), AM Łódź, 1982, 341-352.
2. Komorowski J. Otyłość. W: Endokrynologia kliniczna dla studentów medycyny, T. Pawlikowski i M. Pawlikowski (red.), AM Łódź, 1989, 330-341.
3. Komorowski J.: Choroby gruczołu tarczowego w okresie dojrzewania dziewcząt. W: Ginekologia wieku rozwojowego, A. Komorowska (red.), PZWL, Warszawa 1991, 169-177.
4. Komorowski J.: Otyłość w okresie dojrzewania dziewcząt. W: Ginekologia wieku rozwojowego, A. Komorowska (red.), PZWL, Warszawa 1991, 178-182.
5. Simonsen, R., Folkers, K., Komorowski, J., Komorowska, A. & Lyson, T. (1991). Restoration of impaired cardiac function of patients with muscular dystrophies and neurogenic atrophies by therapy with coenzyme Q\Q- In: Biomedical and Clinical Aspects of Coenzyme Q (Folkers, K., Litiarru, G. P. & Yamagami, T., red.), tom. 6: 363-373. Elsevier, Amsterdam, Holandia.
6. Komorowski J.: Otyłość. W: Zarys endokrynologii klinicznej, M. Pawlikowski red., PZWL, Warszawa 1992, 223-228.
7. Komorowski J.: Otyłość; w: Zarys endokrynologii klinicznej, M. Pawlikowski red., PZWL, Warszawa1996, 244-254.
8. Komorowski J.: Mechanizmy immunologiczne w chorobach gruczołów dokrewnych, w: Zarys endokrynologii klinicznej, M. Pawlikowski red., PZWL, Warszawa 1996, 292-295.
9. Komorowski J.: Przedwczesne i opóźnione dojrzewanie płciowe. W: Ginekologia wieku rozwojowego. Wybrane zagadnienia. A. Komorowska, L. M. Walczak red. PZWL, Warszawa 2000; 37-47.
10. Komorowski J.: Jadłowstręt psychiczny. W: Ginekologia wieku rozwojowego. Wybrane zagadnienia; A. Komorowska, L. M. Walczak red. PZWL, Warszawa 2000;139-144.
11. Komorowski J.: Otyłość w okresie dojrzewania dziewcząt. W: Ginekologia wieku rozwojowego. Wybrane zagadnienia. J. Komorowska, L. M. Walczak red. PZWL, Warszawa 2000; 147-157.
12. Komorowski J.: Zaburzenia czynności gruczołu tarczowego w okresie dojrzewania. W: Ginekologia wieku rozwojowego. Wybrane zagadnienia. A. Komorowska, L. M. Walczak red. PZWL, Warszawa 2000; 160-164
13. Komorowski J., Stępień H.: Immunoendokrynologia. W: Immunologia kliniczna. M. L. Kowalski red., Mediton, Łódź 2000; 393-404.
14. Komorowski J.: Interleukins in Graves’ disease. W: Intereukin Protocols. Luke A. J. O’Neil, Andrew Bowie (eds.) Humana Press, Totowa, New Jersey, USA, 2001; 251-261.
15. Pasieka Z., Stępień H., Komorowski J., Kołomecki K., Kuzdak K.: Evaluation of the levels of bFGF, VEGF, sICAM-1, and sVCAM-1 in serum of patients with thyroid cancer. Recent Results in Cancer Research, Vol. 162, Molecular Staging of Cancer; H. Allgayer., M. M. Heiss, F. W. Schildberg (eds.) Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2003, 189-194.
16. Komorowski J.: Otyłość i zespół metaboliczny. W: Zaburzenia hormonalne. M. Pawlikowski (red.). Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003: 355-369.
17. Komorowski J.: Diagnostyka i ocena przedoperacyjna tarczycy. Podstawy Chirurgii. Tom 2. Jacek Szmidt i wsp. – red., Medycyna Praktyczna. Warszawa, 2004, str:1080-103.
18. Komorowski J.: Otyłość i jadłowstręt psychiczny. Medycyna Rodzinna. J. B. Latkowski i W. Lukas. red. PZWL Warszawa 2004:343-346.
19. Komorowski J.: Pierwotna nadczynność gruczołów przytarczycznych. Medycyna Rodzinna. J. B. Latkowski i W. Lukas. red. PZWL Warszawa 2004:347-348.
20. Komorowski J., Stępień H.: Immuno-Pathogenesis of Thyroid Associated Ophthalmopathy (TAO): The Effect of Novel Treatment of TAO with Anti-TNFα and Anti- CD 20 Monoclonal Antibodies. W: Handbook of Hyperthyreoidism: Etiology, Diagnosis and Treatment. L. Mertens and J. Bogaert. Nova Science Publishers; USA, 2009, rozdział 18.
21. Komorowski J. Diagnostyka i ocena przedoperacyjna tarczycy. W: Podstawy chirurgii. Jacek Szmidt i Jarosław Kużdżał. Medycyna Praktyczna. Wyd. II. 2010. str;1144-1148.
22. Melen-Mucha G., Lawnicka H., Kierszniewska-Stepien D., Komorowski J., Stepien H. The place of somatostatin in the diagnosis and treatment of the neuroendocrine glands tumours. Frontiers in Anti-Cancer Drug Discovery, Eds.: Atta-urRahman I M, Iqbal Choudhary; Bentham Sci. Publ. Ltd., 2010; 1: 241-272.

IV. Pozostałe publikacje
A. Prace poglądowe
1. Komorowski J.: Rola podwzgórza w patogenezie otyłości w świetle nowszych badań. Pol. Tyg. Lek. 1978; 33, 657-659.
2. Komorowski J., Stępień H. Wpływ immunoregulatorów na czynność układu hormonalnego. Pol. Tyg. Lek. 1992; 47, 991-993.
3. Pawlikowski M., Stępień H., Komorowski J.: The hypothalamic-pituitary-thyroid axis and the immune system. Neuroimmunomodulation 1994; 1, 149-152.
4. Komorowski J.: Współczesne poglądy na etiopatogenezę i leczenie otyłości samoistnej (pierwotnej). Fol. Med. Lodz., 1996; 23: 147-156.
5. Komorowski J.: Leptyna - regulator homeostazy energetycznej i czynności układu dokrewnego człowieka. Diabetol. Pol., 1998; 5: 272-277.
6. Stępień H. M., Kołomecki K., Pasieka Z, Komorowski J., Stępień T., Kuzdak K.: Angiogenesis of endocrine gland tumours – new molecular targets in diagnostics and therapy. Eur. J. Endocrinol., 2002; 146: 143-151.
7. Jurczyńska J., Zieleniewski W., Stępień H., Komorowski J.: Angiogenic and anti-angiogenic factors in adrenal tumours. Endokrynol. Pol., 2006; 57: 633-640.
8. Komorowski J., Stępień H.: Rola układu endokannabinoidowego w regulacji czynności dokrewnej i kontroli energetycznej człowieka. Postępy Hig. Med. Dośw., 2007; 61: 99-105.
9. Komorowski J., Jankiewicz-Wika J., Siejka A., Ławnicka H., Stępień H.: Zastosowanie przeciwciał monoklonalnych przeciwcytokinowych i przeciwlimfocytarnych w leczeniu orbitopatii tarczycowej. Pol. Merk. Lek., 2007; 22: 571-574.
10. Sacewicz M., Siejka A., Ławnicka H., Stępień T., Komorowski J., Stępień H.: Działanie biologiczne somatoliberyny (GH-RH) i analogów tego neurohormonu: spojrzenie w przyszłość. Postępy Nauk Medycznych 2007; 20: 386-394.
11. Komorowski J.: Endokannabinoidy w regulacji masy ciała i aktywności tkanki tłuszczowej. Kardiol. Pol. 2007; 65, 9 (supl. 5): 455-458.

B. Listy do redakcji
1. Zarzycki J., Komorowski J.: Prof. dr hab. med. Tadeusz Pawlikowski - na 75-lecie urodzin. Endokrynol. Pol. 1979; 30, 602-603.

C. Sprawozdania ze zjazdów
1. Komorowski J.: Sprawozdanie z III Międzynarodowego Kongresu Nt. Otyłości. Rzym, 8 - 11 październik 1980. Endokrynol. Pol. 1981; 32, 332.
2. Komorowski J.: Sprawozdanie z Konferencji Naukowej „Nowotwory a hormony”, zorganizowanej przez Sekcję Kliniczną Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego oraz Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Łódź, 7 XI 1981. Endokrynol. Pol., 1982; 33, 164.

D. Streszczenia komunikatów zjazdowych
1. Pawlikowski T., Owczarczyk I., Komorowski J., Roszkowska-Wiśniewska K.: Badania poziomów hormonów tarczycy w surowicy krwi u osób powyżej 60 roku życia. XIX Konferencja Naukowa Sekcji Tyreologicznej PTE, Kraków 1975, 152.
2. Zieleniewski J., Owczarczyk I., Komorowski J.: Wpływ stosowania plazmy na zachowanie się hormonów tarczycy we krwi u chorych z nadczynnością tarczycy. IX Zjazd PTE, Poznań 1977, 122.
3. Komorowski J.: Zachowanie się glikemii i insulinemii u kobiet z otyłością podwzgórzową, pociążową i prostą. IX Zjazd PTE, Poznań, 1977, 122.
4. Zieleniewski J., Owczarczyk I., Komorowski J.: Wpływ skleronormu na stężenie TSH, trójjodotyroniny i tyroksyny całkowitej w surowicy u ludzi otyłych. XXII Konferencja Naukowa Sekcji Tyreologicznej PTE, Wrocław 1978, 47.
5. Komorowski J., Owczarczyk I., Zieleniewski J.; Zachowanie się glikemii i insulinemii u osób otyłych leczonych skleronormem. XXII Konferencja Naukowa Sekcji Tyreologicznej PTE, Wrocław 1978, 129-130.
6. Lewandowicz J., Komorowski J., Goźliński H.: Metabolic disorders in acute myocardial infarction. VIII World Congress of Cardiology, Tokio, Japonia, 1978, 155.
7. Komorowski J., Owczarczyk I.: Wpływ bromokryptyny na wydzielanie insuliny w otyłości. XXVIII Konferencja Naukowa Sekcji Diabetologicznej TIP, Łódź 1979, 11.
8. Komorowski J., Pawlikowski M.: Współzależność wydzielania insuliny i hormonu wzrostu w otyłości. XXVIII Konferencja Naukowa Sekcji Diabetologicznej TIP, Łódź, 1979, 12.
9. Pawlikowski M., Owczarczyk I., Strejczek H., Komorowski J.: Wpływ jednorazowych dawek bromokryptyny i cyproheptadyny na stężeni hormonu wzrostu u chorych z akromegalią. Konferencja Naukowa Sekcji Klinicznej PTE, Warszawa 1979, 46.
10. Komorowski J., Owczarczyk I., Pawlikowski M.: Stężenie prolaktyny w surowicy krwi u chorych z guzami przysadki. Konferencja Naukowa Sekcji Klinicznej PTE, Warszawa 1979, 54.
11. Komorowski J., Zarzycki J., Owczarczyk I.: Influence of Teronac administration on selected indicators of endocrine function in children with simple obesity. Konferencja Naukowa Sekcji Diabetologicznej TIP, Krynica 1980, 104.
12. Komorowski J., Owczarczyk I.: Wpływ bromokryptyny na wydzielanie hormonu wzrostu i insuliny w otyłości. X Zjazd PTE, Kraków 1980, 95.
13. Reterski Z., Komorowski J., Pawlikowski M.: Wynik długotrwałego leczenia mlekotoku i wtórnego braku miesiączki bromokryptyną.X Zjazd PTE, Kraków 1980, 169.
14. Komorowski J., Owczarczyk I., Pawlikowski M.: Bromocriptine influence of insulin and growth hormone secretion in obesity. Alim. Nutr. Metab. 1980, 1; 293.
15. Komorowski J., Reterski Z., Owczarczyk I.: Próba leczenia akuponkturą kobiet z mlekotokiem normoprolaktynowym. Konferencja Naukowa Sekcji Klinicznej PTE, Szklarska Poręba, 1983, 21.
16. Komorowski J., Reterski Z., Owczarczyk I.: Acupuncture treatment in women with normoprolactinaemic galactorrhea syndrome. VIII World Congress of Acupuncture, Sofia, Bułgaria, 1983, 150.
17. Komorowska A., Komorowski J., Dziadkowiak H., Owczarczyk I., Zawodniak M.: Utajona hiperprolaktynemia u dziewcząt chorych na cukrzycę insulinozależną. Endokrynol. Pol. 1984; 35, Supl. 1, 63.
18. Komorowski J., Owczarczyk I., Janiszewski M., Krotkiewski M.: Wpływ przewlekłego wysiłku fizycznego na niektóre aspekty czynności hormonalnej u otyłych. Endokrynol. Pol. 1984; 35, Supl. 1, 64.
19. Stępień H., Komorowski J.: Increased levels of interleukin-2 in patients with prolactin-secreting pituitary adenoma. 3-rd International Pituitary Congress, Marina del Rey, USA, 1993; MP 21.
20. Komorowski J., Stępień H., Pawlikowski M.: Immunostimulatory effect of PRL and TSH in man. VI International Prolactin Congress,Paryż, Francja 1993, H41.
21. Komorowski J., Żylińska K., Pawlikowski M., Stępień H.: Stimulatory effect of thyrotropin (TSH) on interleukin-2 (IL-2) release from human peripheral blood lymphocytes. A dose-response study in vitro. J. Endocrinol. Invest. 1993; 16,(Suppl. 1-11), 41.
22. Komorowski J., Pawlikowski M., Stępień H.: Blood serum levels of interleukin-1ß, interleukin-2, and interleukin-6 in patients with prolactin and somatotropin secreting pituitary adenoma. J. Endocrinol. Invest. 1993; 16, (Suppl. 1-11), 40.
23. Komorowski J., Stępień H., Pawlikowski M.: Increased interleukin-2 levels during standard TRH test in man. J. Endocrinol. Invest. 1993, 16 (Suppl. 1-8), 206.
24. Komorowski J.,: Aktualne dane dotyczące wzajemnych powiązań pomiędzy układami neuroendokrynnym i immunologicznym. Konferencja Psychomed, Katowice 1993.
25. Komorowski J., Pawlikowski M., Stępień H.: Pituitary glycoprotein hormones and interleukins secretion. In vitro and in vivo human study. Conference of the New York Academy of Sciences "Interleukin-6-type cytokines", Poznań, 1994, P19.
26. Komorowski J., Stępień H.: Stimulatory effect of FSH and LH on interleukin-1ß (IL‑1ß), interleukin-6 (IL-6) release from human peripheral blood monocytes and interleukin-2 (IL-2) release from lymphocytes in vitro: a dose-response study. Eur. J. Endocrinol. 1994; 130 (Suppl. 2), P2.014.
27. Komorowski J., Stępień H.: FSH and LH induces interleukin-1ß (IL-1ß), interleukin-2 (IL-2) and interleukin-6 (IL-6) release from human peripheral blood nononuclear cells cultured in vitro. A dose-response study. The 10-th Asia-Oceania Congress of Endocrinology. October 30th - November 3rd, 1994, Beijing, China, 0-80.
28. Komorowski J. and Kuzdak K.: Peripheral blood interleukin-2 (IL-2) concentration in patients with non-toxic nodular recurrent goitre. Third International Congress on Endocrine Disorders, September 4-7, 1995, Teheran - Iran, P17.
29. Kuzdak K. and Komorowski J.: Evidence of the relationship between insulin-like growth factor I (IGF-I) serum levels and nonfunctioning thyroid nodules recurrence after subtotal strumectomy in man. Third International Congress on Endocrine Disorders, September 4-7, 1995, Teheran - Iran, P26.
30. Pawlikowski M., Komorowski J., Stępień H., Winczyk K.: Thyroliberin (TRH) and thyrotropin (TSH) as immunopotenzializing hormones. Neuroendocrine-Immune-Interactions, September 8-10, 1995; Lądek-Zdrój near Wrocław, Poland, 18.
31. Komorowski J., Jażdżyk W., Stępień H.: Stimulatory effect of somatostatin on interleukin-6 release from peripheral blood monocytes release in vitro. 7-th Meeting of European Neuroendocrine Association, Jerusalem, Israel, October 21-25, 1995, 92.
32. Mucha S., Pisarek H., Żylińska K., Komorowski J., Srępień H.: Effects of granulocyte (G-CSF) and granulocyte-macrophage colony-stimulating (GM-CSF) factors on ACTH secretion and proliferation of corticotroph cells. 4-th International Pituituitary Congress, 16-18 czerwiec 1996, San Diego, California, USA, F5.
33. Komorowski J.: The effect of pituitary glycoprotein hormones a-subunit on interleukin-2 and soluble interleukin-2 receptor concentrations in supernatants from normal human peripheral blood lymphocytes cultured in vitro. A dose-response study. 4-th International Pituitary Congress, 16-18 czerwiec 1996; San Diego, California, USA, K13.
34. Komorowski J., Gradowski G.: Wpływ a-podjednostki na uwalnianie interleukiny-2 (IL-2) i rozpuszczalnego receptora dla interleukiny-2 (sIL-2R) z limfocytów człowieka; badania in vitro w układzie dawka-odpowiedź. XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Poznań 19-23 maj 1996; Endokrynol. Pol. (Supl. 1, z. 2), 1996; 47: 68.
35. Komorowski J., Jażdżyk W., Stępień H.: The effect of dehydroepiandrosterone and dexamethasone on interleukin-2 (IL-2) and interleukin-8 (IL-8) release from human peripheral blood mononuclear cells (PBMC) cultured in vitro. Konferencja Naukowa: Interakcje komórkowe in vitro., Poznań 26-27 września 1996, 36.
36. Komorowski J., Pawlikowski M.: Efficacy of THR intranasal administration on the increase of venous blood TSH and PRL concentrations in healthy subjects. VII Congreso Sociedad Latinoamericana de Tiroides, 21-24 Maja 1997, Vina del Mar, Chile, 51.
37. Komorowski J., Jażdżyk W.: Effect of adrenal androgenes (DHEA-S, DHEA) and dexamethasone on cytokines secretion. Hormonalna kontrola spermatogenezy: aspekty doświadczalne i kliniczne. Sympozjum satelitarne VI Międzynarodowego Kongresu Andrologii, Kraków, 21-22 Maja 1997, Endokrynol. Pol. (Supl 3 z.2) 1997; 48: 141.
38. Pomorski L., Kuzdak K., Bartos M., Narębski J., Stępień H., Komorowski J.: Zastosowanie iniekcji 96% etanolu sterowanych USG w leczeniu pojedyńczych, litych guzków tarczycy. VIII Sympozjum Chirurgii Endokrynologicznej, Warszawa 15-18 czerwca 1997, Endokrynol. Pol. (Supl.), 1997; 119.
39. Komorowski J., Gradowski G., Stępień H.: Effects of hCG and ß-hCG on interleukin-2 (IL-2), soluble IL-2 receptor (sIL:-2R) and oncostatin M (OSM) secretion from human peripheral blood mononuclear cells. A dose-response study in vitro. 2-nd Symposium of Tissue Cultures of Central European Countries, 25-28 czerwca 1997, Kraków, Fol. Histochem. Cytobiol. (Supl. 2), 1997; 35: 49.
40. Mucha S., Pisarek H., Żylińska K., Komorowski J., Robak T., Korycka A., Stępień H.: Effects of colony-stimulating factors (G-CSF and GM-CSF) on ACTH secretion and rat anterior pituitary cell proliferation in vivo. 8th Meeting of the European Neuroendocrine Association: Abstracts. Ann. Endocrinol. (Suppl.) 1997; 58: 1S123.
41. Mucha S., Pisarek H., Żylińska K., Komorowski J., Stępień H.: Effects of GM-CSF on ACTH seretion and rat anterior pituitary cell proliferation in vitro. IV European Congress of Endocrinology, Sevilla, Spain, 9 - 13 May, 1998: P3-104.
42. Jankiewicz J., Stańczyk D., Komorowski J.: Wpływ tyreotropiny (TSH), folitropiny (FSH) i lutropiny (LH) na wydzielanie rozpuszczalnego receptora dla interleukiny-2 (sIL-2R) z hodowli jednojądrzastych krwinek białych człowieka. I Konferencja Sekcji Endokrynologii Molekularnej Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Poznań, 8-9 października 1998, str. 55.
43. Komorowski J.: Cytokiny a przysadka. Konferencja: Czynniki wzrostowe i cytokiny w proliferacji i różnicowaniu komórek. Szczecin, 25-26 września 1998, str. 22.
44. Stępień H., Jankiewicz J., Komorowski J.: VEGF, bFGF, and sIL-2R concentrations in peripheral blood as the markers of pituitary tumors. Fol. Endocrinol. Japon., 1998; 74:P194.
45. Komorowski J., Stępień E.: Modulation of interleukin-2 (IL-2) secretion by dehydroepiandrosterone and dexamethasone. Fol. Endocrinol. Japon., 1998; 74: P188.
46. Kuzdak K., Komorowski J., Stępień H.: Patogeneza odrostów wola po leczeniu operacyjnym. IX Sympozjum Sekcji Chirurgii Endokrynologicznej PTE. Kraków; 6 – 9.06. 1999.
47. Komorowski J., Jankiewicz-Wika J., Stępień H.: Leptin blood levels during Gn-RH, TRH and CRF tests in normal and obese subjects. J. Endocrinol. Invest., 1999; 22 (Suppl. 7), 115.
48. Komorowski J. Jankiewicz-Wika J., Kołomecki K., Stępień H.: Polipeptydowe czynniki wzrostu naczyń (VEGF i bFGF) we krwi chorych z nadczynnością tarczycy. Endokrynol. Pol., 1999; 50, Supl. 1 do zeszytu 3, 248.
49. Komorowski J., Jankiewicz-Wika J., Stępień H.: Wpływ neuropeptydów podwzgórzowych (Gn-RH, TRH i CRF) na stężenie leptyny we krwi u kobiet z prawidłową masą ciała i otyłością. Endokrynol. Pol., 1999; 50, Supl. 1 do zeszytu 3, 98.
50. Ławnicka H.,Stępień H., Wyczółkowska J., Kolago B., Pawlikowski M., Kunert-Radek J., Komorowski J.: Wpływ somatostatyny i oktreotydu na proliferację komórkową oraz na wydzielanie śródbłonkowego czynnika wzrostu naczyń (VEGF) w hodowli linii komórek śródbłonkowych myszy (HeCa10). Enokrynol. Pol., 1999; 50, Supl. 1 do zeszytu 3, 277.
51. Stępień H., Jankiewicz-Wika J., Komorowski J.: Naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu (VEGF), zasadowy czynnik wzrastania fibroblastów (bFGF) i rozpuszczalny receptor dla interleukiny-2 (sIL-2R) we krwi chorych z guzami przysadki. Endokrynol. Pol., 1999; 50, Supl. 1 do zeszytu 3, 356.
52. Komorowski J., Jankiewicz-Wika J., Stępień H.: Plasma leptin levels during Gn-RH, TRH and CRF tests in lean and obese women. Int. J. Obesity 2000; 24 (Suppl. 1): 475.
53. Misztal B., Ławnicka H., Komorowski J.: Wpływ leptyny, diazepamu i chlorpromazyny na proliferację komórek mysiego śródbłonka naczyniowego HECa10 in vitro. XXXV Sympozjum: Postępy technik biologii komórkowej i molekularnej. Poznań, 26-27 września 2000, str107.
54. Domagalska-Nalewajek H., Zawodniak-Szałapska M., Komorowski J.: The relationship between insulin resistance, lipid disorders, mineral density and WHR in children with overweight and obesity. Preliminary report.11th International Congress of Endocrinology, Sydney, Australia, 29 Oct.-2 Nov. 2000; P1089.
55. Komorowski J., Komorowska A., Jankiewicz-Wika J., Pasieka Z., Kołomecki K., Stępień H.: Basic fibroblast growth factor and vascular endothelial growth factor in peripheral blood of patients with thyroid cancer, Graves’ disease and toxic nodular goitre. 11th International Congress of Endocrinology, Sydney, Australia, 29 Oct – 2 Nov. 2000, P670.
56. Stępień H., Jankiewicz-Wika J., Stępień E., Komorowski J.: Inhibitory effect of somatostatin and octreotide on interleukin-8 secretion from human peripheral blood mononuclear cells in vitro. 11th International Congress of Endocrinology, Sydney, Australia, 29 Oct. – 2 Nov.2000, P486.
57. Kuzdak K., Amsolik M., Bartos M., Pomorski M., Stępień H., Komorowski J.: Hypertermia and cryotherapy of the thyroid in an experimental rat model. 11th Internatonal Congress of Endocrinology, Sydney, Australia, 29 Oct. – 2 Nov. 2000, P533.
58. Komorowski J., Stańczyk-Tomecka D., Jankiewicz-Wika J., Stępień H.: Układ odpornościowy w okresie menopauzy i andropauzy –rola dehydroepiandosteronu i leptyny. V Zjazd Polskiego Towarzystwa Menopauzy i Andropauzy, Warszawa 30.11.-02.12.2000, 90-91.
59. Komorowski J., Pasieka Z., Jankiewicz-Wika J., Stępień H.: Angiogenne cytokiny (VEGF, bFGF) i metaloproteinazy (MMP-1, MMP-2, MMP-3, MMP-8, MMP-9, TIMP-1, TIMP-2) we krwi chorych z rakiem tarczycy. II Konferencja Naukowa „ Rak tarczycy 2000”, Szczyrk, 11-13 grudnia 2000, 31.
60. Scibor J., Góraj B., Komorowski J.: Quantitative evaluation of expophtalmos after corticoids therapy of oedematous-infiltrative ophtalmopathy on the basis of CT measurements of external eye muscle volume. Radiology, 2000; 217 (Suppl.):174.
61. Komorowski J., Pasieka Z., Jankiewicz-Wika J., Stępień H.: Angiogenic cytokines (bFGF, VEGF), matrix metalloproteinases (MMP-1,-2,-3,-8,-9), and tissue inhibitors of MMPs (TIMP-1, TIMP-2) in peripheral blood of patients with thyroid cancer. Folia Histochemica and Cytobiologica 2001; 39 (Suppl. 1): 46-47.
62. Komorowski J., Stańczyk D., Jankiewicz-Wika J., Stępień H.: The effect of leptin on human peripheral blood monocytes to IL-1β and TNFα secretion and lymphocytes to IFNγ , IL-2, IL-4 and IL-10 release. Int. J. Obesity 2001; 25 (Suppl. 2): P390.
63. Stępień H., Kołomecki K., Pasieka Z., Komorowski J., Stępień H., Kuzdak K.: Angiogeneza nowotworów gruczołów dokrewnych - nowe cele molekularne w diagnostyce i terapii. Acta Clinica et Morphologica, 2001; 4 (supl. 1/2001): 84.
64. Komorowski J., Kuzdak K., Stępień H.: Wpływ niektórych hormonów i neuropeptydów na czynność układu odpornościowego człowieka. Acta Clinica et Morphologica, 2001; 4 (supl. 1/2001): 84.
65. Kuzdak K., Amsolik M., Bartos M., Jóźwik K., Pomorski L., Stępień H., Komorowski J.: Wpływ hipertermii i krioterapii na morfologię i czynność gruczołu tarczowego na modelu zwierzęcym. Acta Clinica et Morphologica, 2001; 4 (supl. 1/2001): 85.
66. Komorowski J., Jankiewicz-Wika, J., Pasieka Z., Stępień H.: Matrix metalloproteinases (MMP-1,-2,-3,-8,-9), tissue inhibitors of MMPs (TIMP-1, -2) and angiogenic cytokines (VEGF, bFGF) in blood serum of thyroid cancer patients. Abstract Book, 9-13 June 2001, 5th European Congress of Endocrinology, Turin, Italy, 0-012.
67. Stępień H., Kołomecki K., Pasieka Z., Stępień T., Komorowski J., Kuzdak K.: Clinical evaluation of the vascular endothelial growth factor (VEGF) plasma level in patients with pituitary adenomas, adrenal tumours and thyroid cancers. The 7th International Pituitary Congress, Phoenix, Arizona, USA, June 23-25, 2001: 78.
68. Komorowski J., Jankiewicz-Wika J., Suprunowicz J., Góraj B., Ścibór J., Stępień H.: Influence of methylprednisolone treatment on peripheral blood levels of matrix metalloproteinases (MMP –1,-2,-3, -8, -9) tissue inhibitors of MMPs (TIMP-1,-2), angiogenic cytokines (VEGF, bFGF) and adhesion molecules (sICAM, sVCAM) in patients with thyroid associated ophthalmopathy (TAO). J. Endocrinol. Invest. 2001; 24 (Suppl. to No. 6): 80.
69. Komorowski J., Jankiewicz-Wika J., Suprunowicz I., Góraj B., Ścibór J., Stępień H.: Wpływ leczenia glikokortykosteroidami na stężenia cząsteczek adhezyjnych (sICAM--4, sVCAM--4), angiogennych cytokin (VEGF, bFGF), metaloproteinaz (MMP-1, -2, -3, -8, -9) oraz endogennych inhibitorów dla MMP (TIMP-1, -2) we krwi u chorych z oftalmopatią Gravesa (TAO). Endokrynol. Pol. 2002, Supl. 1 do zeszytu 2: 381.
70. Lewandowski K., Komorowski J., Stępień H, Shalet S. M., Randeva H. S.: Leczenie hormonem wzrostu zmniejsza stężenia matrix metaloproteinazy – 9 (MMP-9) u osób dorosłych z niedoborem tego hormonu. Endokrynol. Pol. 2002, Supl. 1 do zeszytu 2: 233.
71. Misztal – Dethloff B., Ławnicka H., Komorowski J.: Wpływ diazepamu na proliferację mysiego śródbłonka naczyniowego HECA 10 oraz wydzielanie czynnika wzrostowego śródbłonka naczyń (VEGF) w modelu in vitro. Endokrynol. Pol. 2002, Supl. 1 do zeszytu 2: 301.
72. Pasieka Z., Stępień H., Komorowski J., Kuzdak K.: Łagodne i złośliwe guzy tarczycy w aspekcie oceny poziomów wybranych czynników angiogennych oraz komórkowych cząsteczek adhezyjnych. Endokrynol. Pol. 2002, Supl. 1 do zeszytu 2: 622.
73. Pasieka Z., Stępień H., Komorowski J., Kołomecki K., Kuzdak K.: Ocena poziomu czynników angiogennych i czynników adhezji komórkowej w raku tarczycy o różnym stopniu zaawansowania pTNM. Endokrynol. Pol. 2002, Supl. 1 do zeszytu 2:623.
74. Komorowski J., Jankiewicz-Wika J., Misztal-Dethloff B., Stańczyk-Tomecka D., Stępień H.: Thyreoliberin affects the secretion of leptin and vascular endothelial factor (VEGF) in humans.10-th Meeting of the European Neuroendocrine Association, September 12-14, 2002, Abstract Book, PA 136.
75. Pasieka Z., Kuzdak K., Czyż W., Stępień H., Komorowski J.: Cytokinowe cząsteczki adhezyjne (sVCAM-1, sICAM-1) we krwi u chorych z rakiem tarczycy. III Konferencja Sekcji Endokrynologii Molekularnej Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Poznań, 11 – 12 października 2002 r., str. 61.
76. Komorowski J., Jankiewicz-Wika J., Stańczyk-Tomecka D., Misztal-Dethloff B., Stępień H.: Wpływ tyreoliberyny na wydzielanie leptyny i czynnika wzrostu śródbłonka u kobiet z prawidłową masą ciała oraz u kobiet otyłych. Medycyna Metaboliczna 2002; 4, Suplement: 35-36.
77. Randeva H. S., Lewandowski K. C., Komorowski J., O’Callaghan C., Lewandowska A. B., Stępień H, Shalet S. M..: Growth hormone (GH) treatment decreases plasma levels of matrix metalloproteinases 2, 9 (MMP-2, MMP-9) and vascular endothelial growth factor in GH-deficient adults: effects of age of onset of GH-deficiency. 6th European Congress of Endocrinology, Lyon, France, 26-3- April 2003, O-10.
78. Siejka A., Komorowski J., Stępień H.: Influence of growth hormone-releasing hormone (GHRH) and GHRH antagonist (MZ-4-71) on IFNγ secretion from human peripheral blood mononuclear cells in vitro. 6th European Congress of Endocrinology, Lyon, France, 26-3- April 2003, PO394.
79. Stępień H., Siejka A., Ławnicka H., Krupiński R., Stępień T., Komorowski J: Inhibitory effect of GH-RH antagonist (MZ-4-71) on VEGF secretion and proliferation of murine endothelial cells (HECA10) in vitro. 6th European Congress of Endocrinology, Lyon, France, 26-3- April 2003, PO403.
80. Komorowski J., Stańczyk-Tomecka. D, Ławnicka H.: Leptin affects human monocytes function to release proinflammatory cytokines. 6th European Congress of Endocrinology, Lyon, France, 26 April-3 May 2003, PO545.
81. Randeva H. S., Murray R. D., Lewandowski K., Komorowski J., O’Callaghan C., Hilhouse E. W., Stepien H., Shalet S. M., Growth hormone (GH) treatment decreases plasma levels of matrix metalloproteinases 2 & 9 and vascular endothelial growth factor (VEGF) in GH-deficient adults: effects of age of onset of GH-deficiency. Program and Abstracts. Eight International Pituitary Congress., June 22-25, 2003, New York, USA, p: 83.
82. Komorowska A., Banasik M., Lewkowicz P., Makowski A., Komorowski J.: Cytokiny wewnątrzkomórkowe jako potencjalne regulatory w zmianach przerostowych w obrębie struktur pierścienia Waldeyera. XIII Dni Otolaryngologii Dziecięcej w Lublinie, 18-20 wrzesień 2003; S-07/60.
83. Pasieka Z., Kuzdak K., Czyż W., Stępień H, Komorowski J.: Cytokinowe cząsteczki adhezyjne (SVCAM-1, SICAM-1) we krwi u chorych z rakiem tarczycy. Endokrynol. Pol., 2003; 4: 507.
84. Lewandowski KC, J Komorowski, H Stepien, GM Prelevic & HS Randeva Increased Plasma Levels of Matrix Metalloproteinase-2 and -9 in Obese Women With the Polycystic Ovary Syndrome: Yet Another Cardiovascular Risk Factor? Abstract Book, American Endocrine Society Congress, 2003, P1-562.
85. Stępień H., Siejka A., Ławnicka H., Stępień T., Komorowski J.: Inhibitory effect of growth hormone (GHRH(1-44)NH2) on interleukin-6 secretion from human peripheral blood mononuclear cells in vitro. 11th Meeting of the European Neuroendocrine Association, Sorrento-Napoli (Italy) April 24-27, 2004:P2-32.
86. Komorowski J., Misztal-Dethloff B., Lawnicka H., Komorowska A., Kalupa J., Stepien H.: The effect of lepton, diazepam and chlorpromazine on proliferation and vascular endothelial growth factor (VEGF) secretion from cultured endothelial cells. Abstract Book. 12th international Congress of Endocrinology, Lisbon (Portugal) August 31-September 4, 2004: P324.
87. Stepien H., Siejka A., Mucha S., Gruszka A., Stepien T., Krupiński R., Komorowski J.: Inhibitory effect of thalidomide on VEGF secretion In diethylstilbestrol (DES)-induced prolactinoma In Fisher 344 rats. Abstract book. 12th international Congress of Endocrinology, Lisbon (Portugal) August 31-September 4, 2004 : P345.
88. Komorowski J., Misztal Dethloff B., Stępień H.: Wpływ endogennych (leptyna) i egzogennych regulatorów (diazepamu i chlorpromazyny) łaknienia na wydzielanie naczyniowo-śródbłonkowego czynnika wzrostu (VEGF) oraz proliferację śródbłonka naczyniowego HECa10 in vitro. IV Konferencja Sekcji Endokrynologii Molekularnej PTE, 2-3 października 2004, Poznań, Program i streszczenia: 77.
89. Komorowski J., Stańczyk-Tomecka D., Misztal-Dethloff B., Stępień H.: Wpływ leptyny na czynność układu odpornościowego oraz mechanizmy angiogenezy. Medycyna Metaboliczna, 2004; 8: 17.
90. Lewandowska A. B., Randeva H. S., Komorowski J., Lewandowski K. C., Jurowski P., Sankar S., Gos R.: Selective elevation of matrix metalloproteinase-2 in aqueous humour in subjects with proliferative diabetic retinopathy. Diabetologia 2004; 47 (Suppl. 1) 1064.
91. Pawlowska Z., Komorowski J., Jerczynska H., Siejka A., Baranska P., Lawnicka H., Stepien H.: Thalidomide affects early phases of VEGF stimulated angiogenesis in human endothelial cells. Abstracts of the 30th Congress and 9th IUBMB Conference , The Protein World, 2-7 July, Budapest Hungary; FEBS Journal, 2005: 271 (s1).
92. Pawlowska Z., Komorowski J., Jerczynska H., Baranska P., Lawnicka H., Stepien H.: Thalidomide affects early phases of VEGF stimulated angiogenesis in human endothelial cells. Journal of Thrombosis and Haemostasis, 2005; 3 (Suppl. 3), PO555.
93. Lewandowski K. C., Komorowski J., Bieńkiewicz M., Lewiński A., Prelevic G. G., Randeva H. S.: Zróżnicowany wpływ hormonalnej terapii zastępczej oraz Tibolonu na osoczowe stężenia metaloproteinaz macierzy pozakomórkowej (MMP-2, MMP-9) oraz ich inhibitorów (TIMP_1, TIMP-2) u zdrowych kobiet. Endokrynologia Polska 2005; 4 (56): 499-500.
94. Komorowski J., Jankiewicz-Wika J., Kołomecki K., Cywiński J., Piestrzeniewicz K., Stępień H.: Pionowa plastyka żołądka u otyłych chorych z zespołem metabolicznym – aspekty hormonalne i metaboliczne. Endokrynologia Polska 2005; 4 (56): 499-500.
95. Kusiński M., Wdzięczak-Bakala J., Stępień H., Komorowski J., Kuzdak K.: Przydatność oceny stężenia czteropeptydu acetylo-asparagino-lizyno-proliny (AcSDKP) w różnicowaniu raka brodawkowatego i wola guzowatego tarczycy. Rak tarczycy. Szczyrk 23-25 marca 2006. Centrum Onkologii. Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie. Oddział w Gliwicach. Str. 55.
96. Kusiński M., Kuzdak K., Wdzięczak-Bakala J., Stępień H., Komorowski J.: Stężenia acetylo-seryno-asparagino-lizyno-proliny (AcSDKP) oraz naczyniowo-śródbłonkowego czynnika wzrostu (VEGF) we krwi u chorych z nowotworami tarczycy. Rak tarczycy. Szczyrk 23-25 marca 2006. Centrum Onkologii. Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie. Oddział w Gliwicach. Str. 57.
97. Stępień H., Siejka A., Stępień T., Ławnicka H., Krupiński R., Komorowski J.: Effect of GHRH antagonist (JV-1-65) on the secretion of interleukin-18 (IL-18) and tumor necrosis factor-a (TNF-α) from human peripheral blood mononuclear cells in vitro. Front. Neuroendocrinol. 2006; 27: 109.
98. Komorowski J., Jankiewicz-Wika J., Kołomecki K., Cywiński J., Stępień H.: Adipocytokines in peripheral blood of obese patients with metabolic syndrome treated by vertical banded gastroplasty. 88th Annual Meeting of the Endocrine Society. Program & Abstracts, June 24-2, 2006, Boston, Massachusetts, USA, P1-646.
99. Zieleniewski W., Jurczyńska J., Komorowski J.: Złośliwy guz chromochłonny-opis przypadku. X Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Kraków, 5-7 października 2006. Materiały Zjazdowe.
100. Stępień H., Ławnicka H., Mucha S., Wągrowska-Danilewicz M., Stępień B., Siejka A. i Komorowski J.: Wpływ talidomidu na wzrost, czynność sekrecyjną i angiogenezę indukowanych estrogenami guzów prolaktynowych przysadki u szczurów szczepu Fisher 344. II Zjazd Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii, Warszawa 13-14.10.2006. Streszczenia prac, str. 11.
101. Siejka A., Stępień T., Ławnicka H., Komorowski J.: Wpływ antagonistycznego analogu FH-RH (JV-1-65) na wydzielanie interleukiny–18 (IL-18) oraz czynnika martwicy nowotworów (TNF-α) przez komórki krwi obwodowej człowieka w warunkach in vitro. II Zjazd Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii, Warszawa 13-14.10.2006. Streszczenia prac, str. 29.
102. Piestrzeniewicz K., Łuczak K., Komorowski J., Maciejewski M., Piechowiak M., Jankiewicz-Wika J., Goch J.H.: Relation of plasma adiponectin concentration to abdominal obesity and cardiovascular risk factors in obese men with acute myocardial infarction treated with primary angioplasty. 10th Jubilee International Congress of the Polish Cardiac Society. Kardiol. Pol. 2006; 64: 8 (supl. 5) S 473.
103. Siejka A., Ławnicka H., Stępień H., Komorowski J.: Użyteczność oznaczeń stężeń chromograniny A w diagnostyce chorych z guzami neuroendokrynnymi. Endokrynol. Pol. 2006; 57: 583.
104. Komorowski J.: Otyłość i cukrzyca a układ endokannabinoidowy. XII Jesienna Szkoła Endokrynologii, Zakopane, 5-7 październik 2006: 11-12.
105. Komorowski J.: Endokrynologiczne uwarunkowania otyłości – nowe możliwości farmakoterapii. „Otyłość jako problem zdrowotny współczesnych społeczeństw” Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa; Łódź 16-17-2007. Materiały Konferencyjne., str. 13-18, 2007.
106. Piestrzeniewicz K., Łuczak K., Maciejewski M., Komorowski J., Goch J. H.: Impact of obesity and adipokines on cardiac morphology and function in men with first myocardial infarction. IX Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii. Gdańsk 25-26 maja 2007: P6.
107. Stępień H., Siejka A., Ławnicka H., Stępień T., Komorowski J.: Effect of GH-RH and its analogs on the secretion of interleukin-18 and tumor necrosis factor-a from human peripheral blood mononuclear cells in vitro. ENDO 07, The Endocrine Society’s 89 Annual Meeting, Program & Abstracts, Toronto 2-5 June 2007, Canada: 735 (P4-258).
108. Komorowski J., Jankiewicz-Wika J., Siejka A., Ławnicka H., Kłysik A., Goś R., Majos A., Stefańczyk L., Stępień H.: Monoclonal anti-TNFα antibody (infliximab) in the treatment of patient with thyroid associated ophthalmopathy. ENDO 07, The Endocrine Society’s 89 Annual Meeting, Program & Abstracts, Toronto 2-5 June 2007, Canada: 758 P4-356).
109. Komorowski J., Jankiewicz-Wika J., Cywiński J., Piestrzeniewicz K., Stępień H., Kołomecki K.: Zmiany hormonalne i metaboliczne u chorych z otyłością olbrzymią po pionowej plastyce żołądka. Endokrynol. Otył. Zab. Przem. Materii 2007, 3: 38.
110. Piestrzeniewicz K., Łuczak K., Komorowski J., Jankiewicz-Wika J., Goch J. H.: Rezystyna- prawdopodobny czynnik proaterogenny. Endokrynol. Otył. Zab. Przem. Materii 2007, 3: 68.
111. Komorowski J.: Endokanabinoidy w regulacji masy ciała i aktywności tkanki tłuszczowej. XI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Wrocław 20.09.2007.
112. Jijan-Miao Liu, Michal Kusinski, Jerome Bignon, Nejla Hajem, Jan Komorowski, Krzysztof Kuzdak, Henryk Stepien, Andrew Riches, Joanna Wdzieczk-Bakala: Association of high levels of the angiogenic peptide AcSDKP with neoplastic diseases. Oncogenes and Human Cancer: The Next 25 Years. Nature, October 3/6 2007, Madrid, Spain.
113. Komorowski J.: Zastosowanie przeciwciał monoklonalnych przeciw cytokinowych i przeciw limfocytarnych w leczeniu orbitopatii tarczycowej. Jesienna Szkoła Endokrynologii, Zakopane, 29.11-1.12.2007: 12.
114. Dzitko K., Komorowski J., Długońska H.: Poziom prolaktyny (PRL) w surowicach a częstość zarażania Toxoplasma gondi u ludzi. Wiad. Parazytol. 2007; 53 (supl.): 66.
115. Komorowski J.: Zachowawcze i operacyjne leczenie otyłości i zespołu metabolicznego: za i przeciw. III Kurs Kształcenia Ustawicznego z endokrynologii i chorób metabolicznych. Warszawa-Jachranka, 13-15 marca 2008 r., 20.
116. Sacewicz M., Lawnicka H., Siejka A., Stepien T., Komorowski J., Stepien H.: Inhibition of proliferation, VEGF secretion of human neuroendocrine tumor cell line H272 by an antagonist of growth hormone – releasing hormone (GH-RH) in vitro. ENDO 08, 90-th Annual Meeting of the Endocrine Society, San Francisco, June 15-18, 2008, Program & Abstract Book: 503.
117. Komorowski J., Jankiewicz-Wika J., Kolomecki K., Cywinski J., Piestrzeniewicz K. Swietoslawski J, Stepien H.: Metabolic and hormonal changes in morbid obesity during dynamic weight loss. ENDO 08, 90-th Annual Meeting of the Endocrine Society, San Francisco, June 15-18, 2008, Program & Abstract Book: 659.
118. Mucha S., Jackowicz A., Komorowski J.: Doświadczenia jednego ośrodka w rozpoznaniu i leczeniu akromegalii. Endokrynol. Pol. 2008; 59 (Supl. A):44-45.
119. Komorowski J., Jurczyńska J., Kuzdak K., Kołomecki K., Stępień T., Ławnicka H., Zieleniewski W.: Stężenia czynnika wrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF) i rozpuszczalnych receptorów dla VEGF (sVEGF R1, sVEGF R2) we krwi u chorych z guzami kory nadnerczy przed i po adrenalektomii. Endokrynol. Pol. 2008; 59 (Supl. A):57-58.
120. Komorowski J., Jurczyńska J., Kuzdak K., Kołomecki K., Stępień T., Ławnicka H., Zieleniewski W.: Osteopontyna (OPN) i endostatyna (END) we krwi u chorych z guzami nadnerczy leczonych chirurgicznie (jednostronna adrenalektomia). Endokrynol. Pol. 2008; 59 (Supl. A):137-138.
121. Komorowski J., Jankiewicz-Wika J., Kołomecki K., Cywiński J., Piestrzeniewicz K., Świętosławski J., Stępień H.: Zmiany hormonalne i metaboliczne u chorych z otyłościa olbrzymią w czasie szybkiej redukcji masy ciała Endokrynol. Pol. 2008; 59 (Supl. A):149.
122. Dzitko K., Gatkowska J., Ławnicka H., Komorowski J., Długońska H.: The ralationship between the level of selected hormones in women sera and the frequency of Toxoplasma gondi infection. X European Multicolloquium of parasitology. Paris, August 24-28 2008: 183.
123. Stepien T., Krupinski R, Kolomecki K., Kuzdak K., Jurczynska J., Komorowski J., Lawnicka H., Stepien H. Circulating levels of angiotensin-related cytokines in the blood of patients with pheochromocytoma: relation to the surgical treatment. Endocrinol. & Metabol. 2008; 52: (Supl 6, Part II) PO123.
124. Komorowski J., Jankiewicz-Wika J., Siejka A., Ławnicka H., Kłysik A., Goś A., Majos A., Stefańczyk L., Stępień H.:Zastosowanie inflixymabu (przeciwciała monoklonalne anty TNFα) w leczeniu chorej z orbitopatią tarczycową.Endokrynol. Pol. 2009; 60 (Supl. A): 11-12.
125. Komorowski J.: Algorytmy postępowania w guzach przysadki. w: Algorytmy postępowania w chorobach wewnętrznych. IV Kongres Akademii po Dyplomie INTERNA. 141-147.
126. Komorowski J, Jurczynska J, Stepien T, Kolomecki K, Lawnicka H, Stepien H: Peripheral blood concentration of osteopontin (OPN) and endostatin (END) in patients with adrenal tumors treated by unilateral surgery. The Endocrine Society.91st Annual Meeting ENDO 09. Abstracts, Washington, DC, USA, 11-13 June, 2009, P624.
127. Mucha A S, Jackowicz A, Komorowski J: Acromegaly diagnosis and treatment-foffow up 85 patients in a single center. 11th International Pituitary Congress, 13-15 June, 2009, Washington, DCV, USA, P23.
128. Komorowski J., Jankiewicz-Wika J., Siejka A., Ławnicka H., Kłysik A., Goś R., Majos A., Stefańczyk L., Stępień H.: Przeciwciała monoklonalne anty – TNF a w leczeniu orbitopatii tarczycowej. V Kurs Kształcenia ustawicznego z endokrynologii, diabetologii i chorób metabolicznych. Mikołajki, 24-26 września 2009: 68.
129. Komorowski J., Jurczynska J., Stępień T., Kolomecki K., Kuzdak K., Stepień H.: Serum concentrations of TNF α and its soluble receptors in patients with adrenal tumours treated by surgery. Endocrine J. 2010; 57 (Suppl. 2): 634.
130.Stepien T., Tosik K., Krupiński R., Sopiński J., Kuzdak K., Komorowski J., Ławnicka H., Stępień H.: Decreased 1-25 dihydrokxyvitamin D3 peripheral blond serum concentration In patients with thyroid cancers. Endocrine J. 2010; 57 (Suppl. 2); S449.
131.Popowicz B., Jankiewicz-Wika J., Sporny S., Klencki M, Wodniak E., Sewerynek E., Komorowski J., Słowińska-Klemcka D.: Analiza przydatności oznaczania stężenia PTH w materiale uzyskanym podczas biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej zmian ogniskowych szyi w lokalizowaniu przytarczyc. IV Konferencja Naukowa „Rak tarczycy”; II Zjazd Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego. Zakopane 20-22 maja 2010: 84.
132.Komorowski J., Jankiewicz-Wika J., Kolomecki K., Cywiński J., Piestrzeniewicz K., Świetosławski J., Stępien H.: Peripheral blood concentrations of adipocytokines, inflammation and metabolic markers after bariatric surgery. Obes. Rev. 2010; 11 (Suppl. 1):T3:P).93.
133. Beda-Maluga K., Pisarek H., Komorowski J., Pawlikowski M., Świętosławski J.: Ocena wykrywania makroprolaktyny metodą precypitacji. Endokrynol. Pol. 2010; 61: 739.
134. Komorowski J.: Diagnostyka i współczesne leczenie zespołu policystycznych jajników. Dermatologia Estetyczna 2010; 12 (Supl.): 427-428.
135. Beda K., Pisarek H., Komorowski J., Świętosławski J., Winczyk K.: Ocena występowania makroprolaktyny u pacjentów hospitalizowanych w Klinice Endokrynologii w Łodzi. Diag. Lab. 20010; 46: 223.
136. Komorowski J. Choroby przysadki jako przyczyny zaburzeń widzenia. VII Łódzkie Forum Okulistyczne. 13-14 maja 2011 Łódź, str. 29.
137. Komorowski J. Patogeneza, diagnostyka i leczenie orbitopatii tarczycowej. VII Łódzkie Forum Okulistyczne. 13-14 maja 2011 Łódź, str. 30.
138. Dzitko K., Ławnicka H., Gatkowska J., Dziadek B., Komorowski J, Długońska H. Wpływ rekombinowanej i surowiczej protaktyny (PRL) na wzrost Toxoplasma gondi w jednojądrzastych komórkach krwi obwodowe (PBMCs). 50 Dzień Kliniczny Parazytologii Lekarskiej, Łódź, 19-20.05.2011.
Przynależność do towarzystw i organizacji
The Endocrine Society (USA)
Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne
Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością
Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Polskie Towarzystwo Neuroendokrynologiczne (założyciel)
European Society for Endocrinology
European Association for the Study of Obesity
European Thyroid Society
Członkostwo Komisji Endokrynologii i Metabolizmu Komitetu Nauk Fizjologicznych Polskiej Akademii Nauk (2004-2007)
Członkostwo Regionalnej Komisji Etycznej Do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach Komitetu Badań Naukowych (2000-2009)
Członkostwo Rady Redakcyjnej „ Endokrynologii Polskiej” (od 2002)
Członkostwo Rady Instytutu Ginekologii i Położnictwa (od 2000)
Przewodniczący Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego (1999-2002)
Członkostwo Rady Naukowej „Diabetologii Polskiej” (od 1998)
Sekretarz Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego (1978-1986)
Członkostwo Rady Programowej Oddziału Pielęgniarstwa Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi (1997-2003)
Sekretarz Rady Instytutu Endokrynologii Akademii Medycznej w Łodzi (1991-1994)
Członkostwo Rady Instytutu Endokrynologii (1981-2004)
Inne informacje
Nagrody naukowe:
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej - (7 x): 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 2001, 2004
Rektora Akademii Medycznej w Łodzi – (9 x) 1977, 1985, 1986, 1999, 2002, 2005, 2007, 2008, 2010
Nagroda indywidualna Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego za całokształt dorobku naukowego w dziedzinie endokrynologii – 1996

Odznaczenia:
Odznaczenie resortowe „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia” -2005
Złoty Krzyż Zasługi -2007

Podziękowania dla lekarza

Podziękuj lekarzowi i poleć go innym!

Jeżeli lekarz pomógł Ci wrócić do zdrowia, warto wpisać słowa podziękowania lub pozytywną opinię, aby polecić go w ten sposób innym pacjentom.

Formularz nie służy do kontaktu z lekarzem i rejestracji na wizyty.

Uwaga: po zaakceptowaniu przez moderatora, treść Twoich podziękowań będzie widoczna publicznie w profilu lekarza.