×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Chudek

Specjalizacja

 • Angiologia
 • Hipertensjologia
 • Nefrologia
 • Transplantologia kliniczna
 • Choroby wewnętrzne

Informacje i kontakty

Studia
1985–1991 Wydział Lekarski Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
Przebieg pracy zawodowej
2009– Katedra i Zakład Paofizjologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
1992– Katedra i Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii ŚAM - asystent, adiunkt (od 1999), profesor(od 2010)
Dorobek naukowy
Autor i współautor 130 opublikowanych prac (w tym 60 w czasopismach zagranicznych i łącznym IF wynoszącym 106 pkt.), 1 rozdziału w książce wydanej za granicą oraz 43 rozdziałów w książkach polskich. Ponadto 150 doniesień zjazdowych prezentowanych w kraju i za granicą na zjazdach towarzystw nefrologicznych, transplantologicznych, endokrynologicznych i nadciśnienia tętniczego.
Promotor 3 przewodów doktorskich.

Prowadzone badania:
1. Badania nad udziałem erytropoetyny i adipokin w etiopatogenezie nadciśnienia samoistnego
2. Badania nad etiopatogenezą niedokrwistości towarzyszącej chorobie nowotworowej w aspekcie stężenia erytropoetyny endogennej u chorych z nowotworami narządu rodnego i płuc.
3. Badania nad wpływem polimorfizmu restrykcyjnego Bsml genu receptora witaminy D na metabolizm wapniowo-fosforowy u chorych na przewlekłą niewydolność nerek leczonych powtarzanymi hemodializami
4. Badania somatycznych zaburzeń genetycznych w raku nerki
5. Badania zaburzeń somatycznych w guzach przytarczyc we wtórnej jak i pierwotnej ich nadczynności
6. Badania stanu odżywienia chorych na przewlekłą niewydolność nerek leczonych powtarzanymi hemodializami ze szczególnym uwzględnieniem stężeń leptyny, karnityny, homocysteiny, karboksymetyloliziny, hormonów płciowych oraz stopnia nasilenia kwasicy metabolicznej
7. Monitorowanie nasilenia wtórnej nadczynności przytarczyc u chorych na mocznicę ze szczególnym uwzględnieniem roli fosfatemii
8. Rola adiponektyny w przewlekłej chorobie nerek
9. Analiza czynników wpływających na przeżycie i czynność przeszczepionej nerki w obserwacji odległej
10. Ocena dopplerowska przepływów nerkowych we wczesnym okresie po transplantacji nerki
11. Ocena odległych efektów usunięcia guzów wywodzących się z kory nadnerczy
12. Rzadkie zespoły genetyczne
Dorobek zawodowy
Współtwórca Programu równoczasowego przeszczepiania nerki i trzustki na Górnym Śląsku
Przynależność do towarzystw i organizacji
Polskie Towarzystwo Nefrologiczne
Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego
Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne
Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne
Europejskie Towarzystwo Nefrologiczne
Inne informacje
Nagrody:

Nagroda zespołowa I stopnia Rektora Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach za działalność naukową w roku akademickim 1997/8.
Nagroda zespołowa I stopnia Rektora Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach za działalność naukową w roku akademickim 1998/9.
Nagroda zespołowa I stopnia Rektora Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach za działalność naukową w roku akademickim 2001/2.
Nagroda zespołowa Rektora Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach za działalność naukową w roku akademickim 2002/3.
Nagroda zespołowa Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego za pracę „Decreased plasma adiponectin concentration in patients with essential hypertension”. Am J Hypertens 2003,16,72-5 przyznana w roku 2004
Nagroda zespołowa Ministra Zdrowia za cykl 2 prac dotyczących roli adiponektyny w patogenezie nadciśnienia tętniczego i chorób nerek 2004.
Nagroda zespołowa III stopnia Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego za działalność naukową w 2006.
Nagroda zespołowa Ministra Zdrowia za pracę „Adiponektyna - adipokina o wyjątkowo korzystnych właściwościach metabolicznych” w 2008.
Nagroda zespołowa Polskiego Towarzystwa Transplantologicznego za cykl prac dotyczący stanu zapalnego przyzębia na przerost lewej komory, wykładniki stanu zapalnego i czynność graftu u chorych po przeszczepie nerki w 2009

Podziękowania dla lekarza

Podziękuj lekarzowi i poleć go innym!

Jeżeli lekarz pomógł Ci wrócić do zdrowia, warto wpisać słowa podziękowania lub pozytywną opinię, aby polecić go w ten sposób innym pacjentom.

Formularz nie służy do kontaktu z lekarzem i rejestracji na wizyty.

Uwaga: po zaakceptowaniu przez moderatora, treść Twoich podziękowań będzie widoczna publicznie w profilu lekarza.

  • Łukasz Żabiński
   Bez Pana Profesora nie byłoby nadziei, diagnostyki, diagnozy, leczenia, wyzdrowienia i rehabilitacji. Niech nam żyje jeden z najwybitniejszych Polskich lekarzy, naukowiec na którym opiera się Polska nowoczesna medycyna. Ponadto skromny i po prostu dobry człowiek. Chwała mu. CHWAŁA.
  • Bożena Kaczmarzyk
   Szanowny Panie Profesorze.. Bardzo dziękuję za te półtora roku opieki po przeszczepie nerki i trzustki ,za Pana cierpliwość,wyrozumiałość , fachową opiekę i życzliwość dla pacjentów .Jest Pan wspaniałym człowiekiem i lekarzem. Bardzo nam teraz Pana brakuje w poradni..:( życzę samych sukcesów w dalszej pracy i życiu osobistym. Z wyrazami szacunku i wdzięczności Bożena Kaczmarzyk
  • Mirek
   Geniusz
  • Barbara Stańczewska
   Panie Profesorze, dziękuję za radość odzyskanego po 25 latach zdrowia. Dzięki Pana mądrej i skutecznej opiece po przeszczepie nerki i trzustki, spełniłam marzenia i poznałam smak zwycięstwa stając na szczycie mojego pierwszego trzytysięcznika. Życzę Panu, by mógł Pan przeżywać takie zwycięstwa w swojej karierze zawodowej i życiu prywatnym.
  • Ewa Bołdys
   Serdecznie dziekuję za prowadzenie mnie przez ponad 11 lat po przeszczepie, gdyby nie pana fachowa opieka to pewnie ta nerka tak długo by nie funkcjonowała, ten czas byl wspaniały, moglam m.in. odchować syna, który obecnie ma 20 lat. Jeszcze raz pięknie dziękuję za wszystko i życzę wielu sukcesów zarówno prywatnych jak i zawodowych- z wyrazami szacunku- Ewa Bołdys