×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Pilotaż e-stetoskopu w POZ

RCL

Minister zdrowia podpisał rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie wykorzystania elektronicznych stetoskopów w podstawowej opiece zdrowotnej. Celem jest ocena efektywności realizacji świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu POZ z wykorzystaniem e-stetoskopów do wstępnej diagnostyki układu oddechowego i potencjalnych problemów zdrowotnych pacjentów po przebytym zakażeniu SARS-CoV-2 ze współistniejącymi chorobami układu oddechowego.


Fot. pixabay.com

Stetoskopy będą wykorzystywane do wstępnej diagnostyki pacjentów, umożliwiając realizację związanych z ich obsługą świadczeń w formie zdalnej. Jak przekonuje MZ, "należyta staranność konieczna do realizacji tych świadczeń zapewniona zostanie przez stałą konsultację lekarską za pomocą teleporady, w trakcie korzystania ze stetoskopu". W przypadku powzięcia przez lekarza jakiejkolwiek wątpliwości co do jakości realizowanego świadczenia, dalsza diagnostyka i leczenie będą możliwe we wskazanej przez lekarza formie w ramach umowy o udzielanie świadczeń z zakresu POZ.

"Badania realizowane przy wykorzystaniu elektronicznych stetoskopów w formie teleporady zapewniają bezpieczeństwo i rzetelność wyników uzyskiwanych w ramach realizowanego świadczenia. Należy zauważyć, że wstępna ocena możliwości wykorzystania tych narzędzi w diagnostyce pacjentów została pozytywnie oceniona przez działający przy Ministrze Zdrowia zespół do spraw innowacji, którego członkami są m.in. przedstawiciele Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji" - czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia.

Stetoskopy elektroniczne to innowacyjne narzędzie diagnostyczne stosowane przede wszystkim w kardiologii i pulmonologii do wstępnej diagnostyki potencjalnych zaburzeń. Są one stosunkowo efektywnym kosztowo i łatwo dostępnym narzędziem umożliwiającym diagnostykę chorób układu sercowo-naczyniowego i chorób układu oddechowego. Stetoskop elektroniczny jest w stanie przekształcić dźwięk akustyczny na sygnały elektroniczne, które mogą być dalej wzmacniane celem optymalnego słuchania. Sygnały elektroniczne mogą być następnie przetwarzane i digitalizowane w celu przesyłania ich do komputera.

Program pilotażowy będzie realizowany w trzech etapach, na które składać się będą: etap organizacji (w trakcie którego minister zdrowia dokona zakupu urządzeń, przeprowadzi akcję promocyjną dotyczącą ich wykorzystania oraz podpisze umowy z realizatorami programu pilotażowego), etap realizacji (w trakcie którego wybrani realizatorzy programu pilotażowego będą wykonywać świadczenia opieki zdrowotnej przy wykorzystaniu elektronicznych stetoskopów) oraz etap ewaluacji programu pilotażowego (który obejmie ocenę działań objętych programem pilotażowym).

Program pilotażowy przewiduje realizację wykonywanych za pomocą e-stetoskopów świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu POZ w ramach teleporady. Podmioty lecznicze będące realizatorami programu otrzymają od ministra zdrowia e-stetoskopy, które następnie udostępnią wskazanym w projekcie pacjentom, umożliwiając im tym samym zdalną diagnostykę w ramach teleporady. Zarówno jakość udzielanych w tym zakresie świadczeń opieki zdrowotnej, satysfakcja pacjentów z przeprowadzanego badania, jak i wpływ tego rozwiązania na sposób funkcjonowania podmiotów leczniczych będą w ramach ewaluacji programu pilotażowego oceniane na podstawie ankiet wypełnianych przez pacjentów i realizatorów programu pilotażowego, niezwłocznie po realizacji świadczenia opieki zdrowotnej z wykorzystaniem e-stetoskopu, zamieszczanych na platformie DOM.

Realizatorzy programu pilotażowego zostaną wybrani w ramach naboru przeprowadzanego przez ministra zdrowia. Biorąc pod uwagę otwarty charakter naboru, jak i objęcie programem nie mniej niż 1 000 świadczeniobiorców, przewiduje się możliwość wyboru ofert z terytorium całego kraju, przy uwzględnieniu czynników takich jak data wpływu oferty i deklaracja szacunkowej liczby świadczeniobiorców zgłoszonych przez realizatora do udziału w programie. Przyjęta minimalna liczba świadczeniobiorców objęta programem pilotażowym jest podyktowana m.in. planowanym zakupem 1000 sztuk urządzeń przeznaczonych do realizacji pilotażu.

"Dodatkowo, wartość ta, biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenie Ministerstwa Zdrowia związane z realizacją programu PulsoCare, w ramach którego przeprowadzany jest zdalny monitoring pacjentów, pozwoli uzyskać taką końcową liczbę zrealizowanych świadczeń opieki zdrowotnej przy wykorzystaniu elektronicznych stetoskopów, która pozwoli na wyciągnięcie racjonalnych i miarodajnych wniosków na etapie jego ewaluacji, umożliwiających podjęcie decyzji w przedmiocie wdrożenia objętego programem pilotażowym rozwiązania w ujęciu systemowym. Wskazana wartość stanowi wyważony współczynnik pomiędzy przewidzianymi kosztami realizacji programu pilotażowego dla budżetu państwa a koniecznością pozyskania w ramach jego przeprowadzenia miarodajnej ilości danych" - przekonuje resort.

Ewaluacja programu pilotażowego w postaci oceny przez ministra zdrowia jego efektów nastąpi na podstawie danych oraz ankiet, wypełnianych przez pacjentów i realizatorów programu pilotażowego, niezwłocznie po realizacji świadczenia opieki zdrowotnej z wykorzystaniem e-stetoskopu, zamieszczanych na platformie DOM.

Środki na finansowanie programu pilotażowego będą pochodziły ze środków, o których mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.), które minister zdrowia będzie posiadał do dyspozycji. Przewidziane do wydatkowania na realizację programu pilotażowego środki obejmą kwoty 2 mln zł na zakup elektronicznych stetoskopów, 3 mln zł na sfinansowanie objętych programem pilotażowym świadczeń przez realizatorów w formie określonej w rozporządzeniu dodatkowej jednostki rozliczeniowej za przeprowadzenie jednego badania z wykorzystaniem elektronicznego stetoskopu oraz 500 tys. zł na wprowadzenie funkcjonalności platformy DOM, umożliwiających wskazane w projekcie rozporządzenia raportowanie i ewaluację wyników.

Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

20.04.2021
Zobacz także
Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Poradnik świadomego pacjenta

 • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
  Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
  Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
 • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
  Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.