APAP migrena - tabletki powlekane

Preparat o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym oraz hamującym agregację płytek krwi, zawierający kwas acetylosalicylowy, paracetamol oraz kofeinę.

Preparat zawiera substancję kwas acetylosalicylowy + kofeina + paracetamol

Lek dostępny bez recepty

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
APAP migrena
tabletki powlekane; 1 tabl. zawiera: 250 mg kwasu acetylosalicylowego, 250 mg paracetamolu, 65 mg kofeiny; 10 tabl.
US Pharmacia
18,30 zł
APAP migrena
tabletki powlekane; 1 tabl. zawiera: 250 mg kwasu acetylosalicylowego, 250 mg paracetamolu, 65 mg kofeiny; 20 tabl.
US Pharmacia
28,80 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2024 r.

Co zawiera i jak działa APAP migrena - tabletki powlekane?

Jest to preparat złożony zawierający kwas acetylosalicylowy, paracetamol oraz kofeinę. Kwas acetylosalicylowy zaliczany jest do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Podobnie jak wiele innych NLPZ wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwgorączkowe oraz hamujące agregację płytek krwi. Podstawą mechanizmu działania kwasu acetylosalicylowego jest hamowanie aktywności cyklooksygenaz (zarówno COX-1 jak i COX-2), enzymów biorących udział w syntezie prostaglandyn oraz tromboksanu z lipidów błon komórkowych. Prostaglandyny odgrywają znaczącą rolę w rozwoju stanu zapalnego, a tromboksan stymuluje agregację płytek krwi oraz skurcz naczyń krwionośnych (co może przyczyniać się do powstawania zakrzepów i zatorów). Zahamowanie zwiększonej syntezy prostaglandyn leży u podstaw przeciwbólowego i przeciwzapalnego działania kwasu acetylosalicylowego, a hamowanie syntezy tromboksanu u podstaw jego przeciwagregacyjnego działania.
Kwas acetylosalicylowy stosowany w małych dawkach (zwykle 75–150 mg na dobę) hamuje aktywność płytkowej COX-1. Prowadzi to do zahamowania syntezy tromboksanu, zmniejszenia zdolność płytek do agregacji i hamuje zależny od tromboksanu skurcz naczyń. Aktywność COX-1 hamowana jest przez kwas acetylosalicylowy w sposób nieodwracalny i utrzymuje się przez cały czas życia płytki krwi tj. około 9 dni. Działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne, zależne od hamowania aktywności indukowanej stanem zapalnym COX-2, wymaga stosowania większych dawek kwasu acetylosalicylowego (zwykle 2–6 g na dobę).
Paracetamol wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Mechanizm jego działania polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenazy 2 (COX-2) w mózgu i w rdzeniu kręgowym, enzymu odpowiedzialnego za syntezę prostaglandyn. Paracetamol nie wykazuje działania przeciwzapalnego, ponieważ praktycznie nie hamuje aktywności cyklooksygenaz i syntezy prostaglandyn w tkankach obwodowych. Nie uszkadza błony śluzowej żołądka. Nie hamuje agregacji płytek krwi i nie wpływa na proces krzepnięcia. Po podaniu doustnym paracetamol dobrze i szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie we krwi uzyskiwane jest w ciągu 30–120 minut po podaniu. Paracetamol przenika przez łożysko, a także do mleka kobiet karmiących piersią.
Zawarta w preparacie kofeina nasila przeciwbólowe działanie salicylanów. Działa też umiarkowanie pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy.

Kiedy stosować APAP migrena - tabletki powlekane?

Preparat jest wskazany do stosowania w doraźnym leczeniu bólu głowy oraz napadów migreny z aurą lub bez aury.

Kiedy nie stosować preparatu APAP migrena - tabletki powlekane?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne salicylany.

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane, jeżeli kiedykolwiek wystąpiły u Ciebie napady astmy (tzw. astma aspirynowa), skurcz oskrzeli, nieżyt nosa, wstrząs, pokrzywka lub inne objawy nadwrażliwości po przyjęciu salicylanów lub niesteroidowych leków przeciwzapalnych (np. ibuprofen, ketoprofen, naproksen).

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób:
• z hemofilią lub innymi skazamikrwotocznymi
­• z niewydolnością wątroby i/lub nerek
­• z ciężką niewydolnością serca
­• stosujących równolegle metotreksat w dawkach 15 mg na tydzień lub większych
oraz
• u kobiet w III trymestrze ciąży.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując APAP migrena - tabletki powlekane?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Preparat należy stosować w najmniejszej skutecznej dawce i przez najkrótszy czas potrzebny do złagodzenia objawów.

U osób z nadwrażliwością, kwas acetylosalicylowy może wywołać atak astmy.

Podczas stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych mogą wystąpić ciężkie reakcje skórne, np. zespół Stevensa i Johnsona (w niektórych przypadkach mogą być one zakończone zgonem). W przypadku pojawienia się pierwszych zmian na skórze, takich jak wysypka, zmiany na błonach śluzowych lub jakichkolwiek innych objawów nadwrażliwości, należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem.

Osoby:
• z nieswoistym zapaleniem jelit
• z zaburzeniami krzepnięcia krwi
• z astmą
• z alergią w wywiadzie
przed rozpoczęciem leczenia

Osoby w podeszłym wieku są bardziej narażone na wystąpienie działań niepożądanych związanych ze stosowaniem NLPZ (szczególnie krwawienia wewnątrzjelitowego i perforacji jelit, niekiedy prowadzących do zgonu).

Preparatu nie należy stosować u osób przyjmujących doustne leki przeciwcukrzycowe z grupy pochodnych sulfonylomocznika (ryzyko nasilenia działania hipoglikemizującego) oraz u chorych przyjmujących leki przeciw dnie moczanowej.

U osób z zaburzeniami czynności nerek i z przewlekłą niewydolnością nerek istnieje większe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

U chorych z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów, z układowym toczniem rumieniowatym, ze współistniejącym uszkodzeniem wątroby toksyczność salicylanów może być nasilona; należy wykonać próby czynnościowe wątroby.

U osób z hipoprotrombinemią w wywiadzie, niedoborem witaminy K, małopłytkowością, ciężkim uszkodzeniem nerek i stosujących równolegle leki przeciwzakrzepowe, należy zachować ostrożność.

Należy przerwać leczenie na 5-7 dni przed planowanym zabiegiem operacyjnym, z uwagi na zmniejszenie krzepliwości krwi i zwiększone ryzyko krwawienia, związane z działaniem kwasu acetylosalicylowego.

Należy zachować ostrożność podczas równoległego stosowania metotreksatu w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień, ze względu na nasilenie toksycznego działania metotreksatu na szpik kostny. Jednoczesne stosowanie z metotreksatem w dawkach większych niż 15 mg na tydzień jest przeciwwskazane.

Należy zachować ostrożność w przypadku: krwotoków macicznych, nadmiernego krwawienia miesiączkowego, stosowania wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej, dny moczanowej, nadciśnienia oraz niewydolności serca u pacjentów z krwawieniem wewnątrzczaszkowym.

Podczas stosowania preparatu nie należy spożywać alkoholu, ponieważ istnieje większe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych w obrębie przewodu pokarmowego oraz zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby (największe u chorych głodzonych i regularnie spożywających alkohol).

U osób w podeszłym wieku należy stosować mniejsze dawki preparatu i zwiększyć odstępy między kolejnymi dawkami kwasu acetylosalicylowego (zwiększone ryzyko podrażnienia błony śluzowej żołądka i krwawienia z przewodu pokarmowego, możliwe zmiany w farmakokinetyce kwasu acetylosalicylowego).

Istnieją dowody na to, że leki hamujące cyklooksygenazę (syntezę prostaglandyn) mogą powodować zaburzenia płodności u kobiet przez wpływ na owulację. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu leczenia.

Ze względu na ryzyko przedawkowania nie należy stosować preparatu jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol, kwas acetylosalicylowy i kofeinę. Należy unikać równoległego stosowania preparatu z NLPZ (w tym z lekami hamującymi cyklooksygenazę).

Należy zachować ostrożność u osób:
• z nadciśnieniem tętniczym i/lub niewydolnością serca (możliwe zatrzymanie płynów i obrzęki)
• pobudzonych psychoruchowo.

Równoległe, długotrwałe stosowanie paracetamolu oraz kwasu acetylosalicylowego w dużych dawkach zwiększa ryzyko wystąpienia uszkodzenia nerek (nefropatii analgetycznej).

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu APAP migrena - tabletki powlekane

Preparat ma postać tabletek. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Dorośli.
Ból głowy: 1–2 tabletki jednorazowo; w razie konieczności, dawkę można powtórzyć po 4–6 godzinach. W przypadku bardziej nasilonego bólu głowy można przyjąć jednorazowo 2 tabletki. Preparat jest przeznaczony do stosowania doraźnego, w leczeniu bólu głowy nie stosować dłużej niż 4 dni.

Migrena: 2 tabletki jednorazowo, po wystąpieniu objawów; w razie konieczności, dawkę można powtórzyć po 4–6 godzinach.
Preparat jest przeznaczony do stosowania doraźnego, w leczeniu migreny nie stosować dłużej niż 3 dni.

Nie przekraczać dawki 6 tabletek na dobę.

Preparatu nie należy stosować u dzieci i młodzieży, u osób w podeszłym wieku należy zachować ostrożność.

U osób z ciężkim uszkodzeniem lub niewydolnością nerek i/lub wątroby, stosowanie preparatu jest przeciwwskazane. Należy zachować ostrożność u osób z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek i/lub wątroby.

Sposób stosowania:
Preparat przeznaczony jest do stosowania doustnego. Tabletki należy przyjmować po posiłku, popijając dużą ilością wody.

Czy można stosować APAP migrena - tabletki powlekane w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem (zobacz ostrzeżenia zawarte w akapicie „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując preparat?”).

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u kobiet w III trymestrze ciąży. Stosowanie kwasu acetylosalicylowego w I i II trymestrze ciąży, oraz u kobiet planujących ciążę, jest dopuszczone tylko na zlecenie lekarza w przypadkach, gdy po rozważeniu stosunku oczekiwanych korzyści dla matki do możliwego ryzyka dla płodu uzna on stosowanie preparatu za bezwzględnie konieczne (wyłącznie krótkotrwałe stosowanie małych dawek). Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku.

Ze względu na brak danych, nie należystosować preparatu u kobiet w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Przeciwwskazane jest równoległe stosowanie kwasu acetylosalicylowego i metotreksatu w dawkach 15 mg na tydzień lub większych (możliwe zwiększenie stężenia metotreksatu i nasilenie jego toksycznego działania na szpik kostny, niekiedy ciężkie zatrucia prowadzące do śmierci).

Jeżeli stosujesz którykolwiek z niżej wymienionych leków, przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem ponieważ konieczna może być zmiana dawkowania lub zaprzestanie przyjmowania określonego preparatu. Należy zachować szczególną ostrożność jeżeli stosowany jest:
• metotreksat w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień (możliwe zwiększenie stężenia metotreksatu i nasilenie jego działań toksycznych na szpik kostny; lekarz może zalecić okresową kontrolę morfologii krwi)
• leki przeciwnadciśnieniowe, w tym inhibitory konwertazy angiotensyny, antagoniści angiotensyny oraz leki z grupy beta-blokerów (możliwe zmniejszenie skuteczności działania przeciwnadciśnieniowego)
• acetazolamid (inhibitor anhydrazy węglanowej, słaby lek moczopędny stosowany niekiedy w leczeniu np. jaskry; ryzyko nasilenia toksyczności acetazolamidu).
• leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna, heparyna (możliwe nasilenie działania przeciwzakrzepowego i wydłużenie czasu krwawienia; zwiększenie ryzyka krwotoku)
• kwas walproinowy (ryzyko nasilenia jego toksyczności oraz nasilenia działania przeciwagregacyjnego)
• leki moczopędne, np. furosemid (możliwe zmniejszenie skuteczności działania moczopędnego; możliwe nasilenie toksycznego działania furosemidu na narząd słuchu)
• inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (równoległe stosowanie kwasu acetylosalicylowego i innych NLPZ nie jest zalecane z powodu zwiększonego ryzyka działań niepożądanych, zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego oraz uszkodzenia nerek)
• glikokortykosteroidy stosowane ogólnie, z wyjątkiem hydrokortyzonu stosowanego jako terapia zastępcza w chorobie Addisona (stosowanie z kwasem acetylosalicylowym zwiększa ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej żołądka i/lub dwunastnicy oraz krwawienia z przewodu pokarmowego)
• glikokortykosteroidy stosowane ogólnie (należy skonsultować się z lekarzem w celu oddzielnego ustalenia dawki kwasu acetylosalicylowego w okresie stosowania steroidów i ponownie po zaprzestaniu ich stosowania)
• selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, np. citalopram, paroksetyna, sertralina (zwiększone ryzyko krwawienia)
• leki przeciwcukrzycowe, np. insulina, pochodne sulfonylomocznika np. tolbutamid, chlorpropamid, glibenklamid (nasilenie ich działania, ryzyko hipoglikemii; nie należy stosować preparatu równolegle z pochodnymi sulfonylomocznika)
• leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego z moczem, np. benzbromaron, probenecyd, sulfinpirazon (kwas acetylosalicylowy stosowany jednocześnie z lekami nasilającymi wydalanie kwasu moczowego, powoduje osłabienie działania tych leków; u chorych ze zmniejszonym wydalaniem kwasu moczowego preparat może spowodować napad dny moczanowej; nie należy stosować preparatu z lekami stosowanymi w leczeniu dny)
• digoksyna (ryzyko nasilenia działania digoksyny)
• leki trombolityczne, takie jak streptokinaza i altepaza oraz leki hamujące agregację płytek krwi, takie jak tyklopidyna, klopidogrel (możliwe nasilenie ich działania, wydłużenie czasu krwawienia i zwiększenie ryzyka krwotoku)
• fenytoina (możliwe zwiększenie stężenia fenytoiny we krwi przez kwas acetylosalicylowy)

Spożywanie alkoholu zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego, w tym krwotoku. W okresie leczenia nie należy spożywać alkoholu.

Ze względu na obecność paracetamolu, należy zachować ostrożność stosując preparat równolegle z:
• lekami przyspieszającymi opróżnianie żołądka, np. metoklopramid (zwiększenie szybkości wchłaniania paracetamolu)
• lekami hamującymi opróżnianie żołądka, np. propantelina (opóźnianie wchłanianie paracetamolu)
• lekami przeciwzakrzepowymi z grupy kumaryny (np. warfaryna) oraz heparynami (zwiększone ryzyko krwawień)
• induktorami enzymów wątrobowych, takimi jak: ryfampicyna, barbiturany, niektóre leki przeciwpadaczkowe np. karbamazepina, fenytoina, fenobarbital, prymidon oraz ziele dziurawca (możliwe zwiększenie hepatotoksyczności paracetamolu w wyniku zwiększonego i szybkiego powstawania toksycznych metabolitów)
• zydowudyną (możliwe nasilanie toksycznego działania zydowudyny na szpik kostny, ryzyko neutropenii)
• z inhibitorami MAO oraz w okresie 2 tygodni po zaprzestaniu ich stosowania (możliwe wystąpienie stanu pobudzenia i wysokiej gorączki)
• niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) (zwiększenie ryzyka występowania zaburzeń czynności nerek, raka nerki lub pęcherza moczowego)
• kofeiną (nasilenie przeciwbólowe działanie paracetamolu)
• probenecydem (konieczność zmniejszenia dawki paracetamolu)
• chloramfenikolem (możliwe zwiększenie stężenia chloramfenikolu w osoczu i nasilenie jego działania toksycznego)
• salicylamidem (możliwe wydłużenie okresu półtrwania paracetamolu)
• izoniazydem (zmniejszenie klirensu paracetamolu, nasilenie jego działania i toksyczności)
• lamotryginą (możliwe osłabienie działania lamotryginy)

Ze względu na zawartość kofeiny w preparacie należy zachować ostrożność jeżeli stosowane są następujące leki:
• uspokajające lub nasenne, np. barbiturany, leki przeciwhistaminowe (kofeina osłabia ich działanie; barbiturany przyspieszają metabolizm kofeiny)
• zwiększające częstotliwość rytmu serca, np. tyroksyna (kofeina nasila ich działanie)
• disulfiram, cymetydyna, doustne preparaty antykoncepcyjne (leki te hamują metabolizm kofeiny)
• meksyletyna, cyprofloksacyna, enoksacyna (leki te mogą zmniejszać eliminację kofeiny i nasilać jej działania niepożądane)
• teofilina (kofeina może zwiększać stężenie teofiliny w osoczu)
• inhibitory MAO (duże dawki kofeiny mogą nasilać ich działanie)
• inne substancje działające pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy (z grupy analeptyków) lub ergotamina (preparat może nasilać działanie tych substancji)
• klozapiną (możliwe zwiększenie stężenia klozapiny we krwi; takie połączenie leków jest niezalecane)
Preparat może być stosowany z wymienionymi powyżej lekami wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu APAP migrena - tabletki powlekane?

Jak każdy lek, również APAP migrena może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Często mogą wystąpić: nerwowość, zawroty głowy, nudności, dolegliwości w obrębie jamy brzusznej.

Niezbyt często mogą wystąpić: bezsenność, drżenie, parestezje, ból głowy, szumy w uszach, arytmia, uczucie suchości w jamie ustnej, nudności, wymioty, zmęczenie, uczucie zaniepokojenia, przyspieszone tętno.

Rzadko mogą wystąpić: zapalenie gardła, zmniejszenie apetytu, niepokój, euforia, napięcie, zaburzenia smaku, zaburzenia uwagi, amnezja, zaburzona koordynacja ruchów, obniżenie czucia, ból głowy pochodzenia zatokowego, ból oka, zaburzenia widzenia, zaczerwienienie twarzy, miażdżyca naczyń obwodowych, krwawienie z nosa, hipowentylacja, wodnisty wyciek z nosa, odbijanie ze zwracaniem treści żołądkowej lub gazu, wzdęcia, utrudnione połykanie (dysfagia), mrowienie (parestezje) w obrębie jamy ustnej, nadmierne wydzielanie śliny, nadmierne pocenie się, świąd, pokrzywka, Sztywność mięśniowo-szkieletowa, ból szyi, ból pleców, skurcze mięśniowe, astenia, objawy w obrębie klatki piersiowej.

Z nieznaną częstością mogą wystąpić: wydłużony czas krwawienia, małopłytkowość, krwiaki, nadwrażliwość, reakcja anafilaktyczna, zatrzymanie sodu i wody, migrena, senność, czasowa utrata słuchu, palpitacje, niskie ciśnienie krwi, skurcz oskrzeli, duszność, astma, ból górnej części jamy brzusznej, dyspepsja, ból brzucha, krwawienia z przewodu pokarmowego (w tym: krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego, krwawienie z żołądka, perforacja wrzodów żołądka, perforacja wrzodów dwunastnicy, krwawienie z odbytu), wrzody (w tym: żołądka, dwunastnicy, jelita grubego, choroba wrzodowa), nieżyt żołądka, niewydolność wątroby, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zespół Reye'a, rumień, wysypka, obrzęk naczynioruchowy, rumień wielopostaciowy, zaburzenia czynności nerek, zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi, złe samopoczucie, zaburzenia odczuwania.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające kwas acetylosalicylowy + kofeina + paracetamol

Etopiryna Extra (tabletki) Excedrin MigraStop (tabletki powlekane)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta