Frisium 10 - tabletki

Lek wykazujący silne działanie uspokajające i przeciwlękowe, w mniejszym stopniu przeciwdrgawkowe i rozluźniające mięśnie; pochodna benzodiazepiny.

Preparat zawiera substancję klobazam

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Frisium 10
tabletki; 10 mg; 20 tabl.
Sanofi-Aventis
23,45 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2022 r.

Co zawiera i jak działa Frisium 10 - tabletki?

Klobazam to długo działająca pochodna benzodiazepiny (BZD). Wiąże się z receptorem benzodiazepinowym (RBZD), co powoduje określoną reakcję w komórce, czyli jest jego agonistą. RBZD są częścią receptorów zwanych receptorami GABA-A, które mają zdolność wiązania wielu substancji m.in. kwasu -aminomasłowego (GABA). Klobazam, jak inne BZD, działa pośrednio przez nasilenie zdolności wiązania się GABA z receptorem GABA-A. Ze względu na hamujące czynność komórek nerwowych działanie GABA, BZD wykazują pośrednie działanie hamujące w ośrodkowym układzie nerwowym.
Klobazam wykazuje szybkie działanie uspokajające i przeciwlękowe, w znacznie mniejszym stopniu przeciwdrgawkowe i zmniejszające napięcie mięśni.

Kiedy stosować Frisium 10 - tabletki?

Preparat jest wskazany do stosowania w następujących przypadkach:
· ostre i przewlekłe stany lękowe, zwłaszcza wyrażające się wzmożonym lękiem, napięciem, wewnętrznym niepokojem, podnieceniem, rozdrażnieniem, zaburzeniami snu pochodzenia emocjonalnego oraz zaburzeniami psychowegetatywnymi i psychosomatycznymi
· pomocniczo: napady padaczkowe, w przypadku których dotychczasowe leczenie przeciwdrgawkowe nie dało zadowalających wyników.
W przypadkach zaburzeń psychowegetatywnych i psychosomatycznych należy wykluczyć przyczyny pochodzenia organicznego. Przed podjęciem leczenia stanów lękowych połączonych z zaburzeniami nastroju należy najpierw ustalić czy u chorego nie występują zaburzenia depresyjne wymagające dodatkowego lub odmiennego leczenia.

Kiedy nie stosować preparatu Frisium 10 - tabletki?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne benzodiazepiny.
Przeciwwskazaniami do stosowania preparatu są również:
· uzależnienie od alkoholu lub leków w wywiadzie
· nużliwość mięśni (myasthenia gravis)
· ostre zaburzenia oddychania
· zespół bezdechu sennego
· ciężkie zaburzenia czynności wątroby
· I trymestr ciąży
· okres karmienia piersią.
U dzieci do 6. roku życia stosować wyłącznie w razie wyraźnej konieczności w leczeniu padaczki.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Frisium 10 - tabletki?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Stosowanie pochodnych benzodiazepiny u dzieci powinno być poprzedzone staranną oceną konieczności stosowania leku przez lekarza.
Klobazam, szczególnie stosowany w dużych dawkach, może hamować ośrodek oddechowy, dlatego osoby z przewlekłą lub ostrą niewydolnością oddechową powinny pozostawać pod obserwacją pod kątem czynności układu oddechowego; niekiedy może być konieczne zmniejszenie dawki leku przez lekarza.
Klobazam może powodować osłabienie mięśni; w przypadku pacjentów z istniejącym w przeszłości osłabieniem mięśni, ataksją pochodzenia rdzeniowego lub móżdżkowego konieczna jest specjalna obserwacja i jeśli to konieczne - zmniejszenie dawki przez lekarza.
Stosowanie klobazamu długotrwale lub w dużych dawkach, podobnie jak innych pochodnych benzodiazepiny, wiąże się z ryzykiem uzależnienia psychicznego i fizycznego.
Zaprzestanie podawania pochodnych benzodiazepiny, szczególnie w przypadku nagłego odstawienia leku lub nagłej zmiany sposobu leczenia z pochodnej benzodiazepiny o długim czasie działania, na pochodną benzodiazepiny o krótkim czasie działania, wiąże się często z wystąpieniem zespołu „odbicia” objawiającego się trwającymi przez 1–2 dni bezsennością i stanem niepokoju.
Po długotrwałym stosowaniu lub podawaniu wielokrotnych dawek obserwuje się osłabienie działania uspokajającego i wpływu na aktywność psychoruchową, jak również osłabienie działania przeciwpadaczkowego w wyniku rozwoju tolerancji.
Leki z tej grupy mogą powodować następczą niepamięć.
W przypadku wystąpienia następujących objawów:
· niepokój
· pobudzenie
· drażliwość
· agresja
· urojenia
· ataki furii
· koszmary senne
· omamy
· psychozy
· niewłaściwe zachowanie i inne zaburzenia zachowania
należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, który prawdopodobnie zaleci przerwanie leczenia i poinformuje o dalszym postępowaniu.
Należy zachować ostrożność u osób z zaburzeniami osobowości, ze względu na ryzyko zachowań samobójczych.
U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby następuje nasilenie działania leku oraz zwiększona podatność na wystąpienie działań niepożądanych i może być konieczne zmniejszenie dawki leku przez lekarza.
Informacje o dodatkowych składnikach preparatu:
Preparat zawiera laktozę; osoby z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, pierwotnym niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinny go stosować.
Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Klobazam wywiera znaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Działanie uspokajające leku, występowanie zaburzeń takich jak niepamięć, upośledzenie koncentracji i upośledzenie czynności mięśni mogą mieć szkodliwy wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy zachować ostrożność!

Dawkowanie preparatu Frisium 10 - tabletki

Preparat ma postać tabletek. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.
Jeśli preparat stosuje się w dawkach podzielonych, większą część dawki należy przyjmować wieczorem. Dawki do 30 mg mogą być przyjmowane jednorazowo, wieczorem. Wszelkich zmian dawkowania należy dokonywać wyłącznie na zlecenie lekarza, nigdy na własną rękę.
Stany lękowe. Dorośli. Początkowo 20 mg/dobę, w razie konieczności lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki do 30 mg/dobę;
Osoby w podeszłym wieku: zwykle 10–15 mg/dobę.
Leczenie nie powinno trwać dłużej niż 8–12 tygodni, włącznie z okresem stopniowego zmniejszania dawki.
Padaczka. Dorośli i młodzież po 15. roku życia. Początkowo 5–15 mg/dobę; jeśli to konieczne, stopniowo zwiększać dawkę; dawka maksymalna wynosi około 80 mg/dobę.
Dzieci od 6. roku życia. Początkowo 5 mg/dobę, dawka podtrzymująca zwykle 0,3–1 mg/kg masy ciała/dobę.
Przed upływem 4 tygodni leczenia lekarz powinien ponownie ocenić stan chorego; ocena taka powinna być dokonywana regularnie w trakcie leczenia. Przed całkowitym odstawieniem preparatu, także w przypadku braku efektu terapeutycznego, dawkę należy zmniejszać stopniowo, po konsultacji z lekarzem.

Czy można stosować Frisium 10 - tabletki w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży (a także w okresie karmienia piersią) skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.
Stosowanie preparatu w I trymestrze ciąży jest przeciwwskazane, w pozostałym okresie nie jest zalecane.
Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
Należy zachować ostrożność stosując równolegle:
· z lekami przeciwpsychotycznymi, przeciwlękowymi, przeciwdepresyjnymi, przeciwdrgawkowymi, przeciwhistaminowymi o działaniu sedatywnym, środkami znieczulającymi, lekami nasennymi, opioidowymi lekami przeciwbólowymi lub innymi lekami o działaniu sedatywnym, ponieważ może dochodzić do nasilenia depresyjnego działania klobazamu na ośrodkowy układ nerwowy; należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania klobazamu u osób, u których wystąpiło zatrucie wyżej wymienionymi lekami lub litem
· z lekami przeciwdrgawkowymi; konieczna jest obserwacja chorych i kontrolowanie EEG ze względu na możliwe interakcje
· z kwasem walproinowym i fentyoiną; klobazam zwiększa stężenie kwasu walproinowego w surowicy w stopniu niewielkim lub umiarkowanym, może również zwiększać stężenie feytoiny; wskazane jest monitorowanie stężenia kwasu walproinowego i fenytoiny w surowicy
· z fenytoiną i karbamazepiną, ponieważ mogą one przyspieszać przekształcanie klobazamu do czynnego metabolitu
· z opioidowymi lekami przeciwbólowymi; może dochodzić do nasilenia euforii, co prowadzi do zwiększenia uzależnienia psychicznego
· z lekami zwiotczającymi mięśnie oraz podtlenkiem azotu; klobazam może nasilać ich działanie
· z lekami, które hamują układ enzymatyczny cytochromu P-450 np. cymetydyną lub erytromycyną; czas działania klobazamu może się wydłużać, a siła działania – zwiększać.
Podczas leczenia nie należy spożywać alkoholu.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Frisium 10 - tabletki?

Jak każdy lek, również Frisium może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Klobazam może działać uspokajająco, co może prowadzić do wystąpienia uczucia zmęczenia i senności, szczególnie na początku leczenia oraz podczas stosowania większych dawek.
Mogą wystąpić: zwolnienie czasu reakcji, senność, osłabienie reakcji emocjonalnych, splątanie, bóle głowy, suchość w jamie ustnej, zaparcia, utrata apetytu, nudności, zawroty głowy, osłabienie mięśni, niezborność ruchowa lub delikatne drżenie palców, spowolniona lub niewyraźna mowa (zaburzenia artykulacji), niestabilność chodzenia lub innych czynności motorycznych, zaburzenia widzenia (np. podwójne widzenie, oczopląs), zwiększenie masy ciała lub zmniejszenie libido.
Bardzo rzadko mogą wystąpić: zaburzenia świadomości, czasami z towarzyszącymi zaburzeniami oddechowymi (po dłuższym stosowaniu pochodnych benzodiazepiny, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku), reakcje skórne (wysypka lub pokrzywka).
U chorych, szczególnie w podeszłym wieku i dzieci, mogą wystąpić reakcje paradoksalne takie jak: niepokój, trudności w zasypianiu i zaburzenia snu, drażliwość, ostre stany pobudzenia, lęk, agresja, urojenia, napady gniewu, koszmary senne, omamy, reakcje psychotyczne, skłonności samobójcze oraz nasilone skurcze mięśni; w takim przypadku leczenie należy przerwać.
Klobazam, zwłaszcza w dużych dawkach, może powodować zahamowanie ośrodka oddechowego; może dojść do rozwoju lub nasilenia niewydolności oddechowej, zwłaszcza u pacjentów z uprzednio istniejącą dusznością spowodowaną niedrożnością dróg oddechowych (np. w astmie) lub u pacjentów z uszkodzeniem mózgu.
Podczas stosowania pochodnych benzodiazepiny może dojść do ujawnienia istniejącej wcześniej depresji.
W przypadku stosowania klobazamu jako leku wspomagającego w leczeniu padaczki rzadko może wystąpić niepokój i osłabienie siły mięśniowej.

Przeczytaj też artykuły

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Poradnik świadomego pacjenta
  • Alergolog - czym się zajmuje, kiedy zgłosić się do alergologa?
    Alergolog to lekarz zajmujący się diagnostyką i leczeniem chorób alergicznych. Stosuje leczenie przyczynowe, immunoterapię (tzw. odczulanie), objawowe lub połączenie obu tych metod. Alergolog w celach diagnostycznych może wykonywać alergiczne testy skórne, badania krwi i próby prowokacyjne.
  • Kardiolog - czym się zajmuje i jakie choroby leczy?
    Kardiolog to lekarz specjalizujący się w rozpoznawaniu i leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego (inaczej układu krążenia), które, obok nowotworów, stanowią główną przyczynę zgonów na świecie. W diagnostyce i leczeniu stosuje zarówno metody nieinwazyjne, jak i inwazyjne.