Nimotop S - tabletki powlekane

Lek blokujący kanały wapniowe. Działa głównie na naczynia krwionośne powodując zmniejszenie napięcia mięśni gładkich ścian naczyń i rozszerzenie naczyń, zwłaszcza tętnic mózgu.

Preparat zawiera substancję nimodypina

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Nimotop S
tabletki powlekane; 30 mg; 100 tabl.
Bayer AG
237,50 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2022 r.

Co zawiera i jak działa Nimotop S - tabletki powlekane?

Substancją czynną preparatu jest nimodypina, pochodna dihydropirydyny, należąca do grupy leków zwanych antagonistami wapnia (lub blokerami kanału wapniowego). Działanie leków z tej grupy polega na blokowaniu kanałów wapniowych, struktur umożliwiających przepływ jonów wapnia przez błonę komórkową. Nimodypina blokuje napływ jonów wapnia z przestrzeni zewnątrzkomórkowej do wnętrza komórek mięśni gładkich naczyń krwionośnych, zwłaszcza tętnic mózgu (jako substancja wysoce lipofilna może przenikać przez barierę krew–mózg). Zwiększenie wewnątrzkomórkowego stężenia wapnia jest niezbędne do skurczu komórek mięśniowych. Zablokowanie przez nimodypinę kanałów wapniowych powoduje zmniejszenie napięcia mięśni gładkich i rozszerzenie naczyń krwionośnych, zwłaszcza drobnych tętniczek mózgowych, co zwiększa przepływ mózgowy krwi i odporność mózgu na niedotlenienie. Wzrost przepływu jest większy w uszkodzonych i niedostatecznie ukrwionych obszarach mózgu niż w obszarach niezmienionych chorobowo. Stosowana w stanach skurczowych naczyń mózgowych po krwotoku podpajęczynówkowym wyraźnie zmniejsza śmiertelność i niedokrwienne ubytki neurologiczne. Wchłanianie z przewodu pokarmowego jest szybkie, stężenie maksymalne we krwi występuje w ciągu 30–90 minut po przyjęciu preparatu.

Kiedy stosować Nimotop S - tabletki powlekane?

Preparat jest wskazany w doustnej kontynuacji profilaktyki i leczenia niedokrwiennych ubytków neurologicznych spowodowanych skurczem naczyń krwionośnych mózgu po krwotoku podpajęczynówkowym w następstwie pęknięcia tętniaka.

Kiedy nie stosować preparatu Nimotop S - tabletki powlekane?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.
Nie możesz także stosować preparatu, jeżeli stosujesz leki przeciwpadaczkowe, takie jak fenobarbital, fenytoina, karbamazepina lub antybiotyk przeciwprątkowy, ryfampicynę (leki te mogą powodować znaczne osłabienie działania i zmniejszenie skuteczności nimodypiny).
Preparatu nie wolno stosować w ciąży, o ile w ocenie lekarza nie jest to bezwzględnie konieczne. Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Nimotop S - tabletki powlekane?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku chorych ze zwiększonym ciśnieniem śródczaszkowym lub z uogólnionym obrzękiem mózgu. Chociaż nie wykazano zależności między stosowaniem preparatu a zwiększeniem ciśnienia śródczaszkowego, zaleca się aby stan chorych z tej grupy był ściśle monitorowany.
Ostrożnie należy stosować preparat u chorych ze znacznie obniżonym ciśnieniem tętniczym (ciśnienie skurczowe mniejsze niż 100 mm Hg).
U chorych z niestabilną dławicą piersiową oraz u chorych, którzy przebyli zawał serca w ciągu ostatnich 4 tygodni, lekarz rozważy stosunek ryzyka do korzyści wynikających ze stosowania preparatu i podejmie decyzję, czy właściwe jest stosowanie preparatu.
Substancja czynna preparatu – nimodypina – jest metabolizowana z udziałem izoenzymu 3A4 cytochromu P450 i dlatego wszystkie leki wpływające na aktywność tego izoenzymu mogą osłabiać lub nasilać działanie nimodypiny. Preparaty zmniejszające aktywność izoenzymu 3A4 cytochromu P450 (takie jak np. diltiazem, ketokonazol, itrakonazol i inne azolowe leki przeciwgrzybicze, rytonawir i inne inhibitory proteazy wirusowej, erytromycyna i inne antybiotyki makrolidowe, nefazodon, fluoksetyna i niektóre inne leki przeciwdepresyjne, chinuprystyna i dalfoprystyna, cymetydyna, kwas walproinowy) mogą hamować metabolizm nimodypiny i powodować zwiększenie jej stężenia we krwi oraz nasilenie jej działania. Jeżeli stosowane są ww. leki należy monitorować ciśnienie tętnicze; w razie potrzeby lekarz zmniejszy dawkę nimodypiny.
Niektóre leki z grupy antagonistów wapnia mogą wpływać na płodność mężczyzn, powodując odwracalne zmiany biochemiczne w główkach plemników.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Preparat może powodować zawroty głowy i upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.


Dawkowanie preparatu Nimotop S - tabletki powlekane

Preparat ma postać tabletek powlekanych do stosowania doustnego. Tabletki należy połykać w całości, popijając niewielką ilością płynu (nie popijać sokiem grejpfrutowym). Można przyjmować niezależnie od posiłków. Należy zachować co najmniej 4 godzinny odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.
Zwykle najpierw nimodypina podawana jest w postaci roztworu do wstrzyknięć dożylnych. Po zakończeniu leczenia dożylnego, zaleca się kontynuowanie leczenia nimodypiną podawaną doustnie w dawce 60 mg (2 tabletki) 6 razy na dobę (co 4 godziny) przez 7 dni.
U chorych z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, szczególnie w przypadku marskości wątroby oraz w przypadku wystąpienia działań niepożądanych, lekarz zmniejszy dawkę lub zaleci zaprzestanie podawania leku.
Jeżeli równolegle stosowane są leki wpływające na aktywność izoenzymu 3A4 cytochromu P450 konieczne jest dostosowanie dawkowania nimodypiny.

Czy można stosować Nimotop S - tabletki powlekane w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.
Nie należy stosować preparatu w ciąży, chyba że lekarz uzna to za absolutnie konieczne i w ocenie lekarza oczekiwane korzyści dla matki wyraźnie przeważają nad możliwym ryzykiem dla płodu.
Zaleca się zaprzestanie karmienia piersią w trakcie stosowania preparatu.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
Nimodypina jest metabolizowana z udziałem izoenzymu 3A4 cytochromu P450 i dlatego wszystkie leki wpływające na aktywność tego izoenzymu mogą osłabiać lub nasilać działanie nimodypiny.
Stosowanie preparatu z lekami zwiększającymi aktywność izoenzymu 3A4 cytochromu P450 (takimi jak np. ryfampicyna, fenobarbital, fenytoina i karbamazepina) jest przeciwwskazane. Leki te mogą powodować znaczne zmniejszenie stężenia nimodypiny we krwi i osłabiać jej działanie.
Preparaty zmniejszające aktywność izoenzymu 3A4 cytochromu P450 (takie jak np. diltiazem, ketokonazol, itrakonazol i inne azolowe leki przeciwgrzybicze, rytonawir i inne inhibitory proteazy wirusowej, erytromycyna i inne antybiotyki makrolidowe [z wyjątkiem azytromycyny], nefazodon i fluoksetyna oraz niektóre inne leki przeciwdepresyjne, chinuprystyna i dalfoprystyna, cymetydyna, kwas walproinowy) mogą hamować metabolizm nimodypiny i powodować zwiększenie jej stężenia we krwi oraz nasilenie jej działania. W przypadku równoległego stosowania wymienionych leków należy monitorować ciśnienie tętnicze; w razie konieczności lekarz zmniejszy dawkę nimodypiny.
Nortryptylina może nieznacznie zmniejszać ogólnoustrojową ekspozycję na nimodypinę.
Ze względu na sumowanie się działania przeciwnadciśnieniowego różnych preparatów stosowanie nimodypiny może nasilać działanie stosowanych równolegle leków przeciwnadciśnieniowych (takich jak np. beta-blokery, inhibitory konwertazy angiotensyny, alfa-blokery, inni antagoniści wapnia, leki moczopędne, inhibitory fosfodiesterazy 5 (PDE5), metylodopa i inne). W przypadku konieczności równoległego stosowania wymienionych leków należy monitorować stan chorego.
Stosowanie z zydowudyną może wpływać na ogólnoustrojową ekspozycję na nimodypinę.
W okresie stosowania preparatu nie należy spożywać soku grejpfrutowego ani grejpfrutów, ponieważ mogą one przyczyniać się do znacznego zwiększenia stężenia nimodypiny we krwi i nasilać jej działanie przeciwnadciśnieniowe. Efekt działania soku grejpfrutowego może utrzymywać się przez 4 dni lub dłużej po spożyciu.
Nie stwierdzono interakcji nimodypiny stosowanej z haloperidolem, diazepamem, digoksyną, glibenklamidem, indometacyną, ranitydyną, warfaryną.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Nimotop S - tabletki powlekane?

Jak każdy lek, również Nimotop S, może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Niezbyt często możliwe: małopłytkowość, bóle i zawroty głowy, zwiększenie częstotliwości rytmu serca (tachykardia), niedociśnienie tętnicze, rozszerzenie naczyń, nudności, wysypka i inne reakcje nadwrażliwości. Rzadko może wystąpić: zmniejszenie częstotliwości rytmu serca (bradykardia), niedrożność jelit, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Przeczytaj też artykuły

Inne preparaty na rynku polskim zawierające nimodypina

Nimotop S (roztwór do infuzji)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Poradnik świadomego pacjenta