Atacand - tabletki

Lek z grupy antagonistów receptora angiotensyny II, który jak wszystkie preparaty z tej grupy ogranicza działanie angiotensyny II, substancji powodującej skurcz naczyń oraz pobudzającej uwalnianie aldosteronu.

Preparat zawiera substancję kandesartan

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Atacand
tabletki; 16 mg; 28 tabl.
Cheplapharm
34,00 zł
Atacand
tabletki; 8 mg; 28 tabl.
Cheplapharm
16,90 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2024 r.

Co zawiera i jak działa Atacand - tabletki?

Substancją czynną preparatu jest kandesartan, lek z grupy antagonistów receptora angiotensyny II (sartanów). Wspólny mechanizm działania leków z tej grupy polega na blokowaniu receptorów angiotensyny II, co uniemożliwia wiązanie angiotensyny II z receptorem i hamuje jej działanie (leki z tej grupy często oznaczane są skrótem ARB, który pochodzi od angielskiej nazwy Angiotensin II Receptor Blockers). Agiotensyna II odgrywa istotną rolę w patofizjologii nadciśnienia tętniczego. Efektem działania angiotensyny II jest skurcz naczyń krwionośnych oraz nasilenie uwalniania aldosteronu, co prowadzi do zwiększenia ciśnienia tętniczego. Działanie kandesartanu, podobnie jak innych sartanów, skutecznie przeciwdziała efektom działania angiotensyny II i prowadzi do obniżenia ciśnienia tętniczego. W odróżnieniu od leków z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny, sartany nie nasilają efektów zależnych od bradykininy, np. kaszlu. Sartany stosowane są jako leki obniżające ciśnienie tętnicze oraz w leczeniu i profilaktyce chorób układu sercowo-naczyniowego. U chorych z niewydolnością serca zmniejszają opór naczyniowy, co poprawia warunki hemodynamiczne, zwiększa wydolność wysiłkową i poprawia stan kliniczny. Wywierają ochronny wpływ na nerki zwalniając tempo rozwoju związanych z wysokim ciśnieniem i cukrzycą zaburzeń czynności nerek.

Kandesartan obniża ciśnienie tętnicze bez wpływu na częstotliwość rytmu serca. Obniżenie ciśnienia tętniczego występuje w ciągu 2 godzin po przyjęciu pojedynczej dawki kandesartanu i utrzymuje się dłużej niż 24 godziny. Pełny rozwój działania przeciwnadciśnieniowego wymaga zwykle 4 tygodni stosowania preparatu i utrzymuje się podczas długotrwałego stosowania.

Kiedy stosować Atacand - tabletki?

Preparat jest wskazany:

• w leczeniu pierwotnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych

• w leczeniu nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży w wieku 6–18 lat

• u dorosłych z niewydolnością serca i zaburzoną czynnością skurczową lewej komory (frakcja wyrzutowa lewej komory serca nie większa niż 40 %), gdy inhibitory ACE nie są tolerowane lub jako lek dodany do inhibitora ACE u chorych z utrzymującymi się objawami niewydolności serca, pomimo optymalnego leczenia, gdy leki z grupy antagonistów receptora mineralokortykoidowego nie są tolerowane.

Kiedy nie stosować preparatu Atacand - tabletki?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane w przypadku:

• ciężkich zaburzeń czynności wątroby i/lub zastoju żółci (cholestaza)

• równoległego stosowania preparatów zawierających aliskiren u chorych na cukrzycę lub z zaburzeniami czynności nerek (GFR mniejszy niż 60 ml/min)

oraz

• u dzieci do ukończenia 1. roku życia

• u kobiet w II i III trymestrze ciąży

• w okresie karmienia piersią.

Nie zaleca się stosowania preparatu w I trymestrze ciąży.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Atacand - tabletki?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Nie zaleca się podwójnego blokowania układu renina–angiotensyna–aldosteron poprzez zastosowanie preparatu i inhibitorów ACE lub aliskirenu. Jeżeli zastosowanie podwójnej blokady jest konieczne, leczenie powinno być prowadzone pod nadzorem specjalisty a czynność nerek, stężenie elektrolitów i ciśnienie tętnicze powinny być ściśle monitorowane. U chorych z nefropatią cukrzycową nie należy stosować równolegle preparatu i inhibitorów ACE.

U chorych z grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia zaburzeń czynności nerek, u których czynność nerek zależy od aktywności układu renina–angiotensyna–aldosteron (np. u chorych z ciężką niewydolnością serca, z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy nerkowej jedynej czynnej nerki) stosowanie leków działających na układ renina-angiotensyna-aldosteron może wiązać się z ryzykiem wystąpienia skąpomoczu, zwiększenia stężenia mocznikakreatyniny we krwi oraz ostrej niewydolności nerek.

Jeżeli preparat stosowany jest u osób z nadciśnieniem tętniczym i ze współistniejącą niewydolnością nerek, zaleca się regularną kontrolę parametrów charakteryzujących czynność nerek (w tym stężenie kreatyniny i potasu we krwi). Nie ma wystarczających danych klinicznych dotyczących stosowania preparatu u osób z bardzo ciężką lub schyłkową niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 15 ml/min); w każdym przypadku indywidualnie lekarz ustali zalecaną dawkę.

Chorym z niewydolnością serca, zwłaszcza po 75. roku życia lub z zaburzeniami czynności nerek, zaleca się regularną kontrolę czynności nerek (stężenie kreatyniny i potasu we krwi). Monitorowanie czynności nerek jest także zalecane w okresie zwiększania dawki.

Nie ma danych dotyczących stosowania preparatu u dzieci z zaburzeniami czynności nerek, GFR mniejszy niż 30 ml/min.

U chorych z niewydolnością serca, równoległe stosowanie preparatu i inhibitorów ACE zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, w tym niedociśnienia, zaburzeń czynności nerek i hiperkaliemii. Należy zachować ostrożność i pozostawać pod nadzorem lekarza; konieczna jest regularna ocena czynności nerek, stężenia elektrolitów i ciśnienia tętniczego. Takiego skojarzenia leków nie należy stosować u chorych z nefropatią cukrzycową.

Należy zachować ostrożność u chorych poddawanych hemodializom. W tej grupie chorych występuje zwiększona aktywność układu renina–angiotensyna–aldosteron i leki hamujące aktywność tego układu (w tym kandesartan) mogą powodować nagłe obniżenie ciśnienia tętniczego. Lekarz ustali zalecaną dawkę na podstawie pomiarów ciśnienia tętniczego.

Nie ma wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu u chorych po niedawnym przeszczepie nerki.

Należy zachować ostrożność, ponieważ może wystąpić objawowe niedociśnienie tętnicze, zwłaszcza u chorych z niewydolnością serca oraz u osób ze zmniejszoną objętością krwi krążącej, odwodnionych lub z niedoborem sodu (np. osoby przyjmujące uprzednio duże dawki leków moczopędnych, stosujące dietę o małej zawartości soli, po biegunce lub wymiotach). Przed rozpoczęciem leczenia należy wyrównać niedobory elektrolitów i zapewnić odpowiednie nawodnienie organizmu.

U dzieci ze zmniejszoną objętością krwi krążącej stosowanie preparatu należy rozpoczynać pod ścisłym nadzorem lekarza, który może zalecić zmniejszenie dawki początkowej.

Poinformuj lekarza o stosowaniu preparatu, jeżeli planujesz zabieg chirurgiczny lub inny zabieg wymagający znieczulenia. Rzadko, stosowanie preparatu wiąże się z ryzykiem wystąpienia potencjalnie ciężkiego niedociśnienia tętniczego podczas zabiegu i/lub znieczulenia.

Należy zachować ostrożność jeżeli preparat stosowany jest u chorych z upośledzonym odpływem krwi z lewej komory serca (występujące zwężenie zastawki aortalnej lub mitralnej [dwudzielnej]), kardiomiopatia przerostowa).

Nie zaleca się stosowania preparatu u chorych, u których występuje pierwotny hiperaldosteronizm, ponieważ preparat jest u nich nieskuteczny.

Stosowanie preparatu może powodować hiperkaliemię (zwiększenie stężenia potasu we krwi). Hiperkaliemia może być przyczyną poważnych zaburzeń rytmu serca. Lekarz zaleci monitorowanie stężenia potasu we krwi, zwłaszcza u osób, u których ryzyko hiperkaliemii jest zwiększone (z zaburzeniami czynności nerek, w podeszłym wieku, chorych na cukrzycę, odwodnionych, z niewydolnością serca lub kwasicą metaboliczną, przyjmujących leki zwiększające stężenie potasu we krwi, w tym sole potasu, leki moczopędne oszczędzające potas lub heparynę). Równoległe stosowanie preparatu, leków moczopędnych oszczędzających potas i inhibitorów ACE nie jest zalecane.

U osób, u których napięcie naczyń oraz czynność nerek zależy od aktywności układu renina–angiotensyna–aldosteron (np. u chorych z ciężką zastoinową niewydolnością serca lub z chorobą nerek, w tym ze zwężeniem tętnicy nerkowej) stosowanie preparatu może wiązać się z ryzykiem wystąpienia gwałtowanego obniżenia ciśnienia tętniczego. U osób z chorobą niedokrwienną serca lub chorobami naczyń mózgowych (osoby ze zwężeniem tętnic wieńcowych lub zwężeniem naczyń mózgowych) znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego może spowodować zawał serca lub udar mózgu.

Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:

• preparat zawiera laktozę; osoby z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu.

 

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?

Nie badano wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn. Należy jednak wziąć pod uwagę, że preparat może u niektórych osób powodować zawroty głowy i zmęczenie lub inne objawy, które mogą upośledzać sprawność psychofizyczną i zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń i maszyn.

Dawkowanie preparatu Atacand - tabletki

Preparat ma postać tabletek do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Nadciśnienie tętnicze u dorosłych: dawka początkowa wynosi 8 mg 1 raz na dobę; w razie konieczności lekarz może zwiększyć dawkę do 16 mg 1 raz na dobę i maksymalnie do 32 mg 1 raz na dobę. Pełne działanie przeciwnadciśnieniowe uzyskuje się w ciągu 4 tygodni od rozpoczęcia leczenia.

Aby nasilić działanie przeciwnadciśnieniowe, lekarz może zalecić równoległe stosowanie tiazydowych leków moczopędnych (hydrochlorotiazyd).

Szczególne grupy chorych:

U chorych w podeszłym wieku nie ma konieczności dostosowania dawki początkowej.

U chorych ze zwiększonym ryzykiem niedociśnienia tętniczego (np. w przypadku zmniejszonej objętości krwi krążącej) lekarz może zalecić dawkę początkową wynoszącą 4 mg 1 raz na dobę.

U chorych z zaburzeniami czynności nerek, w tym u chorych poddawanych hemodializom, lekarz zaleci zmniejszenie dawki początkowej do 4 mg 1 raz na dobę, a następnie indywidualnie dostosuje dawkę podtrzymującą. Nie ma wystarczających danych klinicznych dotyczących stosowania preparatu u osób z bardzo ciężką lub schyłkową niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 15 ml/min).

U chorych z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby zalecana dawka początkowa wynosi 4 mg 1 raz na dobę; następnie lekarz indywidualnie dostosuje dawkę podtrzymującą. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane w przypadku występowania ciężkich zaburzeń czynności wątroby lub zaburzeń odpływu żółci (cholestaza).

U chorych rasy czarnej działanie przeciwnadciśnieniowe preparatu może być zmniejszone; konieczne może być zwiększenie dawki lub leczenie skojarzone z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi.

Niewydolność serca u dorosłych: dawka początkowa wynosi 4 mg 1 raz na dobę; następnie lekarz w odstępach co najmniej 2- tygodniowych będzie podwajał dawkę, aż do największej dawki tolerowanej przez chorego, nie większej niż 32 mg 1 raz na dobę.

Preparat może być stosowany w skojarzeniu z lekami stosowanymi w leczeniu niewydolności serca (zgodnie z zaleceniami lekarza). Nie jest zalecane równoległe stosowanie preparatu, inhibitora ACE i leku moczopędnego oszczędzającego potas.

Szczególne grupy chorych:

Nie ma konieczności dostosowania dawki początkowej u chorych w podeszłym wieku, ze zmniejszoną objętością krwi krążącej, niewydolnością nerek lub łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane w przypadku występowania ciężkich zaburzeń czynności wątroby lub zaburzeń odpływu żółci (cholestaza).

Nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu w leczeniu niewydolności serca u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

Nadciśnienie tętnicze u dzieci:

Dzieci w wieku od 6–18 lat: dawka początkowa wynosi 4 mg 1 raz na dobę. W razie niewystarczającego działania lekarz może zwiększyć dawkę do maksymalnie 8 mg 1 raz na dobę u dzieci o masie ciała do 50 kg i maksymalnie do 16 mg 1 raz na dobę u dzieci o masie ciała co najmniej 50 kg (50 kg lub większej).

Pełne działanie przeciwnadciśnieniowe uzyskuje się w ciągu 4 tygodni od rozpoczęcia leczenia.

Szczególne grupy chorych:

U dzieci z ryzykiem zmniejszenia objętości krwi krążącej (np. przyjmujących leki moczopędne, z zaburzeniami czynności nerek) leczenie należy rozpoczynać pod ścisłym nadzorem lekarza, który może zalecić zmniejszenie dawki początkowej.

Nie ma danych dotyczących stosowania preparatu u dzieci z zaburzeniami czynności nerek i współczynnikiem przesączania kłębuszkowego mniejszym niż 30 ml/min.

U dzieci rasy czarnej działanie przeciwnadciśnieniowe preparatu może być zmniejszone.

Nie ma wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu u dzieci w wieku od ukończenia 1.–6. roku życia. Stosowania preparatu u dzieci do ukończenia 1. roku życia jest przeciwwskazane.

Sposób stosowania preparatu:

Preparat należy przyjmować 1 raz na dobę, niezależnie od posiłków.

Czy można stosować Atacand - tabletki w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!

Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.

Nie zaleca się stosowania preparatu w I trymestrze ciąży. Stosowanie preparatu w II i III trymestrze ciąży jest przeciwwskazane. Jeżeli kobieta planuje ciążę, powinna skonsultować się z lekarzem, ponieważ zalecana jest zmiana sposobu leczenia przeciwnadciśnieniowego. W przypadku podejrzenia lub potwierdzenia zajścia w ciążę w okresie przyjmowania preparatu, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, ponieważ wymagane jest natychmiastowe zaprzestanie stosowania preparatu. Lekarz zaleci stosowanie innych leków przeciwnadciśnieniowych.

Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Nie stwierdzono klinicznie istotnych interakcji gdy preparat stosowany był równolegle z następującymi lekami: hydrochlorotiazyd, digoksyna, warfaryna, doustne środki antykoncepcyjne, glibenklamid, nifedypina, enalapryl.

Równoległe stosowanie leków wpływających na stężenie potasu we krwi (sole potasu, leki moczopędne oszczędzające potas, np. spironolakton, suplementy potasu, heparyna) oraz zawierających potas zamienników soli kuchennej może prowadzić do zwiększenia stężenia potasu we krwi (hiperkaliemia). Należy kontrolować stężenie potasu we krwi.

Preparat, podobnie jak leki z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE), może nasilać toksyczne działanie soli litu. Nie zaleca się równoległego stosowania litu, a w razie konieczności takiego leczenia skojarzonego, należy zachować ostrożność i kontrolować stężenie litu we krwi.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. kwas acetylosalicylowy, ibuprofen, ketoprofen, indometacyna) mogą osłabiać przeciwnadciśnieniowe działanie preparatu oraz zwiększać ryzyko zaburzenia czynności nerek i powodować zwiększenie stężenia potasu we krwi. Należy zapewnić odpowiednie nawodnienie i regularnie kontrolować czynność nerek. Należy zachować ostrożność, zwłaszcza u chorych w podeszłym wieku.

Nie zaleca się podwójnego blokowania układu renina–angiotensyna–aldosteron poprzez zastosowanie preparatu i inhibitorów ACE lub aliskirenu. Jeżeli zastosowanie podwójnej blokady jest konieczne, leczenie powinno być prowadzone pod nadzorem specjalisty a czynność nerek, stężenie elektrolitów i ciśnienie tętnicze powinny być ściśle monitorowane. U chorych z nefropatią cukrzycową nie należy stosować równolegle preparatu i inhibitorów ACE.

Stosowanie preparatu i aliskirenu u chorych na cukrzycę lub z zaburzeniami czynności nerek (GFR mniejszy niż 60 ml/min) jest przeciwwskazane.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Atacand - tabletki?

Jak każdy lek, również Atacand, może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Dorośli

Często: zawroty i bóle głowy, zakażenia układu oddechowego, niedociśnienie tętnicze, zaburzenie czynności nerek, zwiększenie stężenia potasu (hiperkaliemia).

Bardzo rzadko: leukopenia/agranulocytoza (zmniejszenie liczby krwinek białych i/lub znaczne zmniejszenie liczby granulocytów), neutropenia (zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych), zmniejszenie stężenia sodu, zmniejszenie stężenia hemoglobiny, kaszel, nudności, biegunka, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zaburzenia czynności wątroby, zapalenie wątroby, ból pleców, bóle stawów, bóle mięśni, zaburzenia czynności nerek, niewydolność nerek u osób podatnych, reakcje nadwrażliwości, w tym wysypka, pokrzywka, świąd, obrzęk naczynioruchowy.

Dzieci i młodzież

Częstość występowania działań niepożądanych u dzieci i młodzieży jest zwiększona w porównaniu do populacji dorosłych.

Bardzo często: bóle i zawroty głowy, zakażenia dróg oddechowych, kaszel, ból jamy ustnej i gardła,

Często lub niezbyt często: hiperkaliemia, zmniejszenie stężenia sodu we krwi, zaburzenia czynności wątroby, zatokowe zaburzenia rytmu serca, zapaleni nosogardzieli, gorączka, wysypka.

Przeczytaj też artykuły

Nadciśnienie tętnicze Niewydolność serca

Inne preparaty na rynku polskim zawierające kandesartan

Candepres (tabletki) Carzap (tabletki) Kandesar (tabletki) Karbis (tabletki) Ranacand (tabletki)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta