Amiokordin - roztwór do wstrzykiwań

Lek przeciwarytmiczny klasy III

Preparat zawiera substancję amiodaron

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Amiokordin
roztwór do wstrzykiwań; 50 mg/ml (150 mg/3 ml); 5 amp. 3 ml
Krka
b/d

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 listopada 2023 r.

Co zawiera i jak działa Amiokordin - roztwór do wstrzykiwań?

Leczenie groźnych dla życia zaburzeń rytmu serca: zaburzenia rytmu serca w przebiegu zespołu WPW, migotanie i trzepotanie przedsionków, napadowe tachyarytmie nadkomorowe (częstoskurcz nadkomorowy i węzłowy, gdy nie można zastosować innych leków), komorowe zaburzenia rytmu (częstoskurcz komorowy, migotanie komór), gdy inne leki przeciwarytmiczne są nieskuteczne. Stosować w sytuacjach, gdy konieczne jest uzyskanie szybkiego działania leku lub gdy podawanie p.o. nie jest możliwe. I.v. Preparat wykazuje niezgodność z 0,9% roztw. NaCl i może być rozcieńczany wyłącznie 5% roztw. glukozy. Dawka nasycająca: zwykle 5 mg/kg mc. w 250 ml 5% roztw. glukozy we wlewie trwającym 20–120 min; dawkę można powtarzać 2–3 ×/d; szybkość wlewu ustalić w zależności od uzyskanego efektu działania leku. Dawka podtrzymująca: 10–20 mg/kg mc./d (zazwyczaj 600–800 mg/d, maks. 1200 mg/d) w 250 ml 5% roztw. glukozy zwykle przez kilka dni. Gdy tylko zostanie uzyskany pożądany efekt terapeutyczny, należy rozpocząć podawanie leku p.o. (200 mg 3 ×/d), stopniowo zmniejszając dawkę podawaną i.v. W nagłych sytuacjach 150–300 mg amiodaronu w 10–20 ml 5% roztw. glukozy w powolnym, trwającym co najmniej 3 min wstrzyknięciu i.v. Kolejne wstrzyknięcie można podać nie wcześniej niż po 15 min, nawet jeżeli w pierwszym wstrzyknięciu podano tylko 150 mg (ryzyko zapaści naczyniowej), w razie konieczności zastosowania kolejnych dawek, należy je podać we wlewie. W przypadku resuscytacji krążeniowo-oddechowej pacjenta z migotaniem komór opornym na defibrylację 300 mg (lub 5 mg/kg mc.) w 20 ml 5% roztw. glukozy w bolusie i.v.; jeśli migotanie komór nie ustąpi, rozważyć podanie dodatkowej dawki 150 mg (lub 2,5 mg/kg mc.) i.v. Stosować ostrożnie u osób w podeszłym wieku. Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u dzieci.

Kiedy nie stosować preparatu Amiokordin - roztwór do wstrzykiwań?

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu lub jod, bradykardia zatokowa, blok zatokowo-przedsionkowy, zaburzenia czynności węzła zatokowego (z wyjątkiem osób z wszczepionym stymulatorem), blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia (z wyjątkiem osób z wszczepionym stymulatorem), blok dwu- albo trójpęczkowy (z wyjątkiem osób z wszczepionym stymulatorem lub tymczasowym układem stymulacyjnym), zapaść krążeniowa, ciężkie niedociśnienie, choroby tarczycy, równoczesne stosowanie leków mogących wywołać torsade de pointes, ciąża, okres karmienia piersią. Ze względu na zawartość alkoholu benzylowego nie podawać noworodkom, niemowlętom i dzieciom w wieku do 3 lat. Podanie i.v. jest przeciwwskazane w przypadku niedociśnienia, ciężkiej niewydolności układu oddechowego, kardiomiopatii zastoinowej lub niewydolności serca. Wymienione przeciwwskazania nie dotyczą stosowania w stanach nagłych podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej chorych z migotaniem komór opornym na defibrylację.

Przeczytaj też artykuły

Migotanie przedsionków Zespół preekscytacji

Inne preparaty na rynku polskim zawierające amiodaron

Amiodaron hameln (koncentrat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji) Cordarone (roztwór do wstrzykiwań) Cordarone (tabletki) Opacorden (tabletki powlekane)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta