Nootropil - tabletki powlekane

Lek nootropowy – stymulujący przemianę materii w ośrodkowym układzie nerwowym.

Preparat zawiera substancję piracetam

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Nootropil
tabletki powlekane; 1,2 g; 100 tabl.
UCB Pharma
76,50 zł
Nootropil
tabletki powlekane; 1,2 g; 60 tabl.
UCB Pharma
45,95 zł
Nootropil
tabletki powlekane; 800 mg; 30 tabl.
UCB Pharma
19,50 zł
Nootropil
tabletki powlekane; 800 mg; 90 tabl.
UCB Pharma
43,25 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2022 r.

Co zawiera i jak działa Nootropil - tabletki powlekane?

Substancją czynną preparatu jest piracetam. Podstawowy mechanizm jego działania polega na wiązaniu się z grupą polarną błon fosfolipidowych komórek, co zapoczątkowuje proces odtwarzania struktury błony poprzez tworzenie ruchomych cząsteczek leku i fosfolipidów. To prawdopodobnie poprawia stabilność błony, dzięki czemu białka błonowe lub przezbłonowe utrzymują albo odzyskują odpowiednią strukturę trójwymiarową, umożliwiającą spełnianie ich funkcji. Piracetam oddziałuje na komórki nerwowe i układ naczyniowy. Wspomaga procesy przekazywania sygnałów przez neurony, głównie modulując gęstość i czynność receptorów postsynaptycznych. Wpływa na przemiany energetyczne w komórkach ośrodkowego układu nerwowego, zwiększa wykorzystanie tlenu i glukozy, ułatwia syntezę związków wysokoenergetycznych, zwiększa rezerwę energetyczną, przyspiesza syntezę neuroprzekaźników. Nasila metabolizm w neuronach ośrodkowego układu nerwowego, zwłaszcza w stanach zmniejszonej aktywności. Powyższe procesy są odpowiedzialne za poprawę czynności wyższych pięter ośrodkowego układu nerwowego, usprawnienie procesów poznawczych (uczenie się, pamięć, uwaga, świadomość), poprawę sprawności psychofizycznej oraz działanie antymiokloniczne. Piracetam zapobiega zmianom czynności mózgu powstałym na skutek niedotlenienia i przywraca zdolności poznawcze u osób z uszkodzeniami mózgu różnego rodzaju, np. po niedotlenieniu, zatruciu lub elektrowstrząsach. Zmniejsza zdolności agregacyjne płytek krwi, zmniejsza całkowitą lepkość krwi na skutek zwiększenia odkształcalności erytrocytów, zmniejsza lepkość osocza, usuwa patologiczne skurcze drobnych naczyń, zmniejsza przyleganie erytrocytów do śródbłonka naczyń krwionośnych i pobudza syntezę prostacykliny w niezmienionym śródbłonku. Według niektórych danych wpływa na czynniki krzepnięcia: zmniejsza stężenie fibrynogenu i czynników von Willebranda oraz wydłuża czas krwawienia. Nie stwierdzono wpływu rozszerzającego na naczynia krwionośne, lek nie wywołuje zjawiska podkradania wieńcowego, nie zaburza przepływu naczyniowego i nie obniża ciśnienia tętniczego. Podany doustnie, piracetam wchłania się dobrze, dostępność biologiczna wynosi prawie 100% i nie zależy od obecności pokarmu. Nie wiąże się z białkami osocza, nie ulega biotransformacji ani kumulacji. Biologiczny okres półtrwania wynosi 5 godzin. W 80–100% jest wydalany przez nerki w procesie przesączania kłębuszkowego.

Kiedy stosować Nootropil - tabletki powlekane?

Preparat jest wskazany w leczeniu:
· zaburzeń procesów poznawczych w zespołach otępiennych, z wyjątkiem choroby Alzheimera
· mioklonii pochodzenia korowego
· zaburzeń dyslektycznych równocześnie z terapią logopedyczną
· zawrotów głowy pochodzenia ośrodkowego i obwodowego.

Kiedy nie stosować preparatu Nootropil - tabletki powlekane?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub inne pochodne pirolidonu.
Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu jest również: schyłkowa niewydolność nerek, krwawienie śródmózgowe, pląsawica Huntingtona.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Nootropil - tabletki powlekane?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Piracetam na wpływ na agregację płytek krwi. Należy zachować ostrożność u osób:
· z ciężkimi krwotokami
· z ryzykiem krwawienia (np. w chorobie wrzodowej żołądka i/lub jelit)
· z zaburzeniami hemostazy
· z udarem krwotocznym w wywiadzie
· poddawanych poważnym zabiegom chirurgicznym (w tym zabiegom w chirurgii dentystycznej).
Należy zachować ostrożność u osób z zaburzeniami czynności nerek.
U osób w podeszłym wieku lekarz prawdopodobnie zaleci regularne oznaczanie stężenia kreatyniny we krwi i ewentualnie dostosuje dawkę.
Ze względu na ryzyko wystąpienia mioklonii lub drgawek u osób leczonych z powodu mioklonii leku nie należy odstawiać nagle.
Informacje o dodatkowych składnikach preparatu:
Preparat zawiera pewne ilości sodu, co może być istotne dla osób na diecie niskosodowej.

Dawkowanie preparatu Nootropil - tabletki powlekane

Preparat ma postać tabletek powlekanych. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.
Leczenie zaburzeń procesów poznawczych w zespołach otępiennych, z wyjątkiem choroby Alzheimera.
Przez pierwsze tygodnie 4,8 g/dobę, następnie 2,4 g/dobę w 2–3 dawkach podzielonych. Dawkę należy zmniejszać o 1,2 g/dobę.
Leczenie mioklonii pochodzenia korowego.
Początkowo 7,2 g/dobę, dawkę zwiększać co 3–4 dni o 4,8 g/dobę do maksymalnie 24 g/dobę w 2–3 dawkach podzielonych. Podczas prób zmniejszenia dawki lub odstawienia leku dawkę należy zmniejszać o 1,2 g co 2 dni.
Leczenie zaburzeń dyslektycznych równocześnie z terapią logopedyczną.
Dzieci 8.–13. roku życia: 3,2 g/dobę w 2 dawkach podzielonych.
Leczenie zawrotów głowy pochodzenia ośrodkowego i obwodowego.
2,4 g/dobę w 3 dawkach podzielonych przez 8 tygodni.
Lek należy przyjmować doustnie, niezależnie od posiłków. U osób z zaburzoną czynnością nerek zmniejszyć dawkę.

Czy można stosować Nootropil - tabletki powlekane w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży (a także w okresie karmienia piersią) skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.
Nie zaleca się stosowania preparatu w czasie ciąży i karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
Lek może nasilać działanie hormonów tarczycy, obserwowano przypadki drażliwości, splątania i bezsenności podczas równoległego stosowania tych leków.
Nie wykazuje interakcji z lekami przeciwdrgawkowymi (karbamazepina, fenytoina, fenobarbital, kwas walproinowy).
U pacjentów z ciężką nawracającą zakrzepicą żylną piracetam nie wpływa na dawkę acenokumarolu potrzebną do utrzymania INR = 2,5–3,5.
Ponieważ 90% leku wydalane jest z moczem w postaci niezmienionej, nie należy oczekiwać zmian farmakokinetyki pod wpływem innych leków.
Preparat nie wykazuje interakcji z etanolem.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Nootropil - tabletki powlekane?

Jak każdy lek, również Nootropil może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Często mogą wystąpić: nerwowość, hiperkinezja, zwiększenie masy ciała.
Niezbyt często mogą wystąpić: depresja, senność, astenia.
Ponadto, z nieznaną częstością mogą wystąpić: zaburzenia krwotoczne, reakcje anafilaktoidalne, nadwrażliwość, pobudzenie, lęk, splątanie, omamy, ataksja, zaburzenia równowagi, nasilenie padaczki, ból głowy, bezsenność, zawroty głowy, bóle w obrębie jamy brzusznej, bóle w nadbrzuszu, biegunka, nudności, wymioty, obrzęk naczynioruchowy, zapalenie skóry, świąd, pokrzywka.

Przeczytaj też artykuły

Inne preparaty na rynku polskim zawierające piracetam

Lucetam (tabletki powlekane) MemoniQ (tabletki powlekane) Memotropil (tabletki powlekane) Memotropil 20% (roztwór do wstrzykiwań) Nootropil (roztwór doustny) Piracetam Espefa (tabletki powlekane)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Poradnik świadomego pacjenta
  • Alergolog - czym się zajmuje, kiedy zgłosić się do alergologa?
    Alergolog to lekarz zajmujący się diagnostyką i leczeniem chorób alergicznych. Stosuje leczenie przyczynowe, immunoterapię (tzw. odczulanie), objawowe lub połączenie obu tych metod. Alergolog w celach diagnostycznych może wykonywać alergiczne testy skórne, badania krwi i próby prowokacyjne.
  • Kardiolog - czym się zajmuje i jakie choroby leczy?
    Kardiolog to lekarz specjalizujący się w rozpoznawaniu i leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego (inaczej układu krążenia), które, obok nowotworów, stanowią główną przyczynę zgonów na świecie. W diagnostyce i leczeniu stosuje zarówno metody nieinwazyjne, jak i inwazyjne.