Xeomin (toksyna botulinowa A) - proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Neurotoksyna porażająca przewodnictwo nerwowo-mięśniowe

Preparat zawiera substancję toksyna botulinowa A

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Xeomin
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań; 1 fiol. zawiera 100 jednostek LD50 toksyny botulinowej typu A (150kD), wolnej od białek kompleksujących; 1 fiol.
Merz
b/d

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2021 r.

Co zawiera i jak działa Xeomin?

Kurcz powiek i połowiczy kurcz twarzy. I.m. Początkowo 1,25–2,5 j. na jedno miejsce wstrzyknięcia; maks. dawka początkowa na jedno oko wynosi 25 j., natomiast dawka całkowita jednej sesji leczenia nie powinna przekraczać 50 j. na jedno oko. Leczenia nie należy powtarzać częściej niż co 12 tyg. Początek działania następuje w ciągu 4 dni po wstrzyknięciu i utrzymuje się zwykle przez 3–5 mies. Jeśli dawka początkowa okaże się niewystarczająca, podczas kolejnego podania można ją zwiększyć, maks. 2-krotnie. Podawanie dawek >5 j. prawdopodobnie nie przynosi dodatkowych korzyści. Chorych z połowiczym kurczem twarzy należy leczyć w taki sam sposób jak w przypadku jednostronnego kurczu powiek.
Kurczowy kręcz szyi. I.m. Dawkowanie indywidualne, w zależności od ustawienia głowy i szyi, lokalizacji bólu, masy ciała, przerostu mięśni i odpowiedzi na leczenie. W pierwszym cyklu leczenia maks. 200 j., w kolejnych cyklach dawkę dostosować w zależności od odpowiedzi na leczenie; w każdej sesji dawka całkowita nie powinna przekraczać 300 j.; podawać maks. 50 j. w jedno miejsce wstrzyknięcia. Początek działania następuje w ciągu 7 dni po wstrzyknięciu i utrzymuje się zwykle przez 3–4 mies. Leczenie można powtarzać nie częściej niż co 10 tyg.
Spastyczność kończyny górnej. I.m. Dawkowanie indywidualne, w zależności od wielkości, liczby i lokalizacji zmienionych chorobowo mięśni, nasilenia spastyczności i obecności miejscowego osłabienia mięśni. W czasie jednej sesji maks. 500 j., nie należy podawać >250 j. do mięśni ramienia. Początek działania następuje po 4 dniach po podaniu leku i utrzymuje się 12 tyg.; najsilniejsze działanie występuje w ciągu 4 tyg. po podaniu. Leczenie można powtórzyć nie wcześniej niż po 12 tyg.
Przewlekły ślinotok z powodu zaburzeń neurologicznych. Roztwór o stężeniu 5 j./0,1 ml należy wstrzykiwać do ślinianek przyusznych i podżuchwowych po obu stronach (łącznie 4 wstrzyknięcia podczas jednego zabiegu). Zalecana dawka całkowita podczas jednej sesji wynosi 100 j., należy ją podzielić pomiędzy ślinianki przyuszne i podżuchwowe w stosunku 3:2 (ślinianki przyuszne – 30 j. na każdą stronę, 0,6 ml na każde wstrzyknięcie; ślinianki podżuchwowe – 20 j. na każdą stronę, 0,4 ml na każde wstrzyknięcie). Odstępy czasowe między kolejnymi zabiegami należy ustalić na podstawie klinicznej oceny pacjenta, nie mogą być one krótsze niż 16 tyg.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, uogólnione zaburzenia czynności mięśni (myasthenia gravis, zespół Lamberta i Eatona), zakażenie lub stan zapalny w miejscu planowanego wstrzyknięcia.

Dawkowanie preparatu Xeomin


Podawać i.m. osobom dorosłym. Jednostki są swoiste dla preparatu Xeomin i nie są tożsame z jednostkami innych preparatów toksyny botulinowej. Szczegółowe informacje dotyczące podawania i dawkowania – patrz: zarejestrowane materiały producenta.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające toksyna botulinowa A

Azzalure (proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań) Bocouture (proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań) Botox (proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań) Dysport (proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań) Vistabel (proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań)

Przychodnie i gabinety lekarskie w pobliżu

Zachorowania w Polsce - aktualne dane

Covid - aktualne dane

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Poradnik świadomego pacjenta

  • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
    Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
    Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
  • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
    Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.