Anesteloc Max - tabletki dojelitowe

Lek hamujący wydzielanie kwasu solnego w soku żołądkowym, zawierający inhibitor pompy protonowej.

Preparat zawiera substancję pantoprazol

Lek dostępny bez recepty

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Anesteloc Max
tabletki dojelitowe; 20 mg; 14 tabl.
Adamed Pharma
8,21 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 listopada 2023 r.

Co zawiera i jak działa Anesteloc Max - tabletki dojelitowe?

Substancją czynną preparatu jest pantoprazol, pochodna benzimidazolu, lek z grupy inhibitorów pompy protonowej (ta grupa leków oznaczana jest niekiedy skrótem IPP). Substancja ta blokuje enzym - pompę protonową (ATP-azę K+/H+) w komórkach okładzinowych błony śluzowej żołądka, przez co hamuje wydzielanie kwasu solnego przez te komórki. W ten sposób zmniejsza się kwasowość (zwiększa się pH) soku żołądkowego. Stopień zahamowania zależy od dawki i dotyczy zarówno podstawowego jak i stymulowanego wydzielania kwasu solnego. Dodatkowo, w stopniu proporcjonalnym do zmniejszenia kwasowości soku żołądkowego, zwiększa się wydzielanie gastryny.
Pantoprazol po podaniu doustnym wchłania się szybko, stężenie maksymalne we krwi uzyskiwane jest po około 2,5 godziny po podaniu. Posiłek nie wpływa na wartość stężenia maksymalnego ani na dostępność biologiczną leku, może jedynie opóźnić wystąpienie działania. Po 2-tygodniowym leczeniu za pomocą pantoprazolu ustąpienie objawów jest osiągane u większości chorych. Pantoprazol metabolizowany jest głównie w wątrobie z udziałem układu enzymatycznego cytochromu P450, metabolity w większości wydalane są z moczem, częściowo także z żółcią. Pantoprazol przenika przez łożysko, a także do mleka kobiet karmiących piersią.

Kiedy stosować Anesteloc Max - tabletki dojelitowe?

Preparat jest wskazany u dorosłych w krótkotrwałym leczeniu objawów choroby refluksowej przełyku (np. zgaga, zarzucanie treści żołądkowej).

Kiedy nie stosować preparatu Anesteloc Max - tabletki dojelitowe?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne leki będące pochodnymi benzimidazolu.

Równoległe stosowanie inhibitorów proteazy HIV, których wchłanianie zależy od pH kwasu solnego w żołądku (takich jak atazanawir czy nelfinawir).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Anesteloc Max - tabletki dojelitowe?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Przed rozpoczęciem leczenia należy wykluczyć nowotworowy charakter choroby. Stosowanie preparatu może maskować objawy choroby nowotworowej, w tym raka żołądka i opóźniać właściwe rozpoznanie.

Skonsultuj się z lekarzem jeżeli:
• zmienił się charakter dolegliwości lub wystąpiły nowe objawy
• wystąpiły niepokojące objawy, takie jak znaczna utrata masy ciała, nawracające wymioty, dysfagia, krwawe wymioty, niedokrwistość, smołowate stolce
• przebyłeś chorobę wrzodową żołądka lub jesteś po zabiegu chirurgicznym w obrębie przewodu pokarmowego
• wystąpiła żółtaczka lub zaburzenia czynności wątroby (w tym zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych)
• chorujesz na inne ciężkie choroby, wpływające na ogólne samopoczucie
• leczenie objawów niestrawności lub zgagi trwa dłużej niż 4 tygodnie.

Jeżeli objawy zgagi lub niestrawności utrzymują się długotrwale lub mają charakter nawracający należy pozostawać pod kontrolą lekarza. Szczególnie osoby po 55. roku życia, przyjmujące regularnie preparat lub inne leki stosowane w leczeniu niestrawności lub zgagi wydawane bez recepty, powinny skonsultować się z lekarzem.

W okresie stosowania preparatu nie należy przyjmować równolegle innych leków z grupy inhibitorów pompy protonowej ani leków zmniejszających wydzielanie kwasu solnego w soku żołądkowych z grupy antagonistów receptorów histaminowych typu 2 (H2).

Jeżeli oczekujesz na wykonanie endoskopii lub testu ureazowego, przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem.

Preparat nie powoduje natychmiastowego ustąpienia objawów. Zwykle po około dobie stosowania preparatu odczuwalna jest poprawa a całkowite ustąpienie objawów może wymagać stosowania preparatu przez 7 dni. Preparatu nie należy stosować zapobiegawczo.

Stosowanie leków z grupy inhibitorów pompy protonowej może być związane ze zwiększeniem ilości bakterii naturalnie występujących w górnym odcinku przewodu pokarmowego, a także z nieznacznym wzrostem ryzyka zakażeń przewodu pokarmowego przez bakterie, takie jak Salmonella, Campylobacter lub C. difficile.

Stosowanie inhibitorów pompy protonowej jest związane z bardzo rzadkim występowaniem podostrej postaci skórnej tocznia rumieniowatego (SCLE). W przypadku pojawienia się zmian skórnych (szczególnie w miejscach narażonych na działanie promieni słonecznych), z jednoczesnym bólem stawów, należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem. Wystąpienie SCLE w wyniku wcześniejszego leczenia inhibitorem pompy protonowej może zwiększyć ryzyko wystąpienia tej choroby po zastosowaniu innych leków z tej grupy.

Zwiększenie stężenia chromograniny A (CgA) może wpływać na wyniki badań wykrywających obecność guzów neuroendokrynnych. Należy przerwać stosowanie preparatu co najmniej 5 dni przed planowanym badaniem. Jeżeli po pomiarze wstępnym wartości stężenia CgA i gastryny nadal wykraczają poza górną granicę normy, badania należy powtórzyć po 14 dniach od zaprzestania stosowania inhibitorów pompy protonowej.

Preparat jest przeznaczony do krótkotrwałego stosowania (do 4 tygodni).

W związku ze zmniejszeniem stężenia kwasu solnego w soku żołądkowym, preparat może ograniczać wchłanianie witaminy B12 (cyjanokobalamina). Należy nachować ostrożność u osób z małym stężeniem witaminy B12 w organizmie lub czynnikami ryzyka dotyczącymi ograniczonego wchłaniania witaminy B12, leczonych długotrwale lub w przypadku wystąpienia klinicznych objawów niedoboru.

Stosowanie inhibitorów pompy protonowej, szczególnie w dużych dawkach oraz długotrwale (powyżej 1 roku), może nieznacznie zwiększać ryzyko złamań kości biodrowej, kości nadgarstka lub kręgosłupa, szczególnie u osób w podeszłym wieku lub u osób z innymi czynnikami ryzyka.

Chorzy z ryzykiem wystąpienia osteoporozy powinni być leczeni zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w celu zapewnienia przyjmowania odpowiedniej dawki witaminy D i wapnia.

Podczas leczenia trwającego co najmniej 3 miesiące, a w większości przypadków przez 1 rok, może wystąpić ciężka hipomagnezemia z objawami takimi jak: zmęczenie, tężyczka, majaczenie, drgawki, zawroty głowy i komorowe zaburzenia rytmu serca, których początek występowania może być niezauważony i zostać przeoczony. U chorych, u których planowane jest leczenie długoterminowe lub u którzy przyjmują inhibitory pompy protonowej równolegle z digoksyną lub innymi lekami, które mogą wywoływać hipomagnezemię (np. lekami moczopędnymi), należy oznaczyć stężenie magnezu we krwi przed rozpoczęciem leczenia, a następnie oznaczać je cyklicznie w trakcie stosowania preparatu.


Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
U niektórych osób preparat może powodować działania niepożądane, takie jak zaburzenia widzenia, zawroty głowy i inne objawy mogące upośledzać sprawność psychofizyczną. Jeżeli wystąpią powyższe działania niepożądane nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń czy maszyn.

Dawkowanie preparatu Anesteloc Max - tabletki dojelitowe

Preparat ma postać tabletek dojelitowych. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Dorośli: 20 mg 1 raz na dobę zwykle przez 2–3 dni. Po ustąpieniu objawów leczenie należy przerwać. Bez konsultacji z lekarzem nie stosować dłużej niż przez 4 tygodnie.
Jeżeli objawy nie ustąpią w ciągu 2 tygodni stosowania preparatu należy skonsultować się z lekarzem.

Nie ma potrzeby modyfikacji dawkowania u osób w podeszłym wieku ani u osób z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby.

Ze względu na brak wystarczających danych klinicznych, nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Sposób stosowania:
Preparat w postaci tabletek dojelitowych przeznaczony jest do stosowania doustnego. Tabletki należy przyjmować przed posiłkiem, połykać w całości (nie rozgryzać, nie żuć ani nie kruszyć) popijając wodą.

Czy można stosować Anesteloc Max - tabletki dojelitowe w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku.

Stosowanie preparatu u kobiet w ciąży jest przeciwwskazane.

Ze względu na brak badań, nie należy stosować preparatu u kobiet w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Pantoprazol może zmniejszać wchłanianie substancji czynnych, których dostępność biologiczna zależy od pH w żołądku (np. ketokonazolu).

Przeciwwskazane jest stosowanie inhibitorów proteazy wirusa HIV, których wchłanianie zależy od kwaśnego pH w żołądku, takich jak atazanawir czy nelfinawir jednocześnie z pantoprazolem, ze względu na znaczne ograniczenie ich dostępności biologicznej.

U chorych stosujących równolegle pochodne kumaryny (np. fenprokumon lub warfaryn) zaleca się kontrolę czasu protrombinowego (INR) po rozpoczęciu, zakończeniu lub podczas nieregularnego stosowania pantoprazolu.

Równoległe stosowanie dużych dawek metotreksatu (np. 300 mg) z inhibitorami pompy protonowej może prowadzić do zwiększenia stężenia metotreksatu we krwi. Należy rozważyć przerwanie stosowania pantoprazolu, jeśli zachodzi konieczność leczenia dużymi dawkami metotreksatu (np. w chorobie nowotworowej lub łuszczycy).

Pantoprazol jest metabolizowany w wątrobie przy udziale układu enzymatycznego cytochromu P-450. Badania interakcji z karbamazepiną, kofeiną, diazepamem, diklofenakiem, digoksyną, etanolem, glibenklamidem, metoprololem, napeoksenem, nifedypiną pioksykamem, teofiliną i doustnymi środkami antykoncepcyjnymi zawierającymi lewonorgestrel i etynyloestradiol nie wykazały klinicznie istotnych interakcji. Nie można wykluczyć interakcji pantoprazolu z innymi substancjami, które są metabolizowane przy udziale tego samego układu enzymatycznego.

Nie stwierdzono interakcji z równolegle stosowanymi środkami zobojętniającymi sok żołądkowy.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Anesteloc Max - tabletki dojelitowe?

Jak każdy lek, również Anesteloc Max może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Często mogą wystąpić łagodne polipy dna żołądka.

Niezbyt często mogą wystąpić: zaburzenia snu, bóle i zawroty głowy, nudności, biegunka, wymioty, zaparcia, wzdęcia, uczucie pełności w jamie brzusznej, suchość w jamie ustnej, ból i dyskomfort w nadbrzuszu, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, osłabienie, zmęczenie, złe samopoczucie, reakcje alergiczne (świąd, wysypka, wyprysk, wykwity skórne), złamania kości biodrowej, kości nadgarstka lub kręgosłupa.

Rzadko lub bardzo rzadko: zaburzenia hematologiczne (agranulocytoza, pancytopenia, leukopenia, małopłytkowość), reakcje nadwrażliwości i anafilaktyczne (w tym pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy np. dotyczący twarzy, krtani, języka, gardła mogący utrudniać oddychanie, wstrząs anafilaktyczny), zwiększone stężenie lipidów (trójglicerydy, cholesterol), zmiany masy ciała, depresja i pogorszenie stanu psychicznego, zaburzenia smaku, zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie, zwiększenie stężenia bilirubiny, bóle stawów, bóle mięśni, ginekomastia, zwiększenie temperatury ciała, obrzęki obwodowe.

Ponadto, z nieznaną częstością mogą wystąpić: hiponatremia, hipomagnezemia, hipokaliemia, hipokalcemia, omamy, splątanie (szczególnie u osób podatnych, jak również nasilenie podobnych objawów w przypadku ich wcześniejszego występowania), parestezje, mikroskopowe zapalenie jelita grubego, uszkodzenie komórek wątroby prowadzące do żółtaczki niekiedy z niewydolnością wątroby, śródmiąższowe zapalenie nerek, nadwrażliwość na światło oraz ciężkie reakcje skórne, w tym zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka, rumień wielopostaciowy, podostra postać skórna tocznia rumieniowatego.

Przeczytaj też artykuły

Choroba refluksowa przełyku (refluks) Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy

Inne preparaty na rynku polskim zawierające pantoprazol

Anesteloc (tabletki dojelitowe) Contix (tabletki dojelitowe) Contix ZRD (tabletki dojelitowe) Controloc (proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań) Controloc 20 (tabletki dojelitowe) Controloc 40 (tabletki dojelitowe) Controloc Control (tabletki dojelitowe) Gastrostad (tabletki dojelitowe) Gerdin (tabletki dojelitowe) IPP (proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań) IPP 20 (tabletki dojelitowe) IPP 40 (tabletki dojelitowe) Noacid (tabletki dojelitowe) Nolpaza 20 mg (tabletki dojelitowe) Nolpaza 40 mg (tabletki dojelitowe) Nolpaza Control (tabletki powlekane) Ozzion (tabletki dojelitowe) Pamyl 20 mg (tabletki dojelitowe) Pamyl 40 mg (tabletki dojelitowe) Panprazox (tabletki dojelitowe) Panrazol (tabletki dojelitowe) Pantopraz 20 mg (tabletki dojelitowe) Pantopraz 40 mg (tabletki dojelitowe) Pantoprazol Krka (tabletki dojelitowe) Pantoprazol Teva (tabletki dojelitowe) Pantoprazole Bluefish (tabletki dojelitowe) Pantoprazole Genoptim (tabletki dojelitowe) Pantoprazole Genoptim SPH (tabletki dojelitowe) Panzol (tabletki dojelitowe) Panzol Pro (tabletki dojelitowe) Ranloc (tabletki dojelitowe) Ranloc Med (tabletki dojelitowe)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta