Aparxon PR - tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Lek dopaminergiczny stosowny w chorobie Parkinsona.

Preparat zawiera substancję ropinirol

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Aparxon PR
tabletki o przedłużonym uwalnianiu; 2 mg; 28 tabl.
Teva Pharmaceuticals Polska
29,93 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
9,44 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 30% do wysokości limitu: we wskazaniach: choroba i zespół Parkinsona
Aparxon PR
tabletki o przedłużonym uwalnianiu; 4 mg; 28 tabl.
Teva Pharmaceuticals Polska
56,36 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
16,91 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 30% do wysokości limitu: we wskazaniach: choroba i zespół Parkinsona
Aparxon PR
tabletki o przedłużonym uwalnianiu; 8 mg; 28 tabl.
Teva Pharmaceuticals Polska
111,19 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
33,36 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 30% do wysokości limitu: we wskazaniach: choroba i zespół Parkinsona

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2024 r.

Co zawiera i jak działa Aparxon PR - tabletki o przedłużonym uwalnianiu?

Substancją czynną preparatu jest ropinirol, lek aktywujący receptory dopaminowe D2 i D3, stosowany w leczeniu choroby Parkinsona. Choroba Parkinsona należy do chorób neurodegeneracyjnych i charakteryzuje się niedoborem dopaminy. Jej objawy spowodowane są zmianami zwyrodnieniowymi komórek nerwowych produkujących dopaminę. Dopamina jest endogennym neuroprzekaźnikiem, mającym zdolność aktywowania swoistych receptorów, zwanych receptorami dopaminowymi. Zaburzenia przekaźnictwa dopaminergicznego były obserwowane w przebiegu wielu zaburzeń neuropsychiatrycznych, a farmakologiczna modulacja aktywności receptorów dopaminowych jest wykorzystywana w ich leczeniu. Ropinirol łagodzi efekty niedoboru dopaminy. Poprzez aktywację receptorów dopaminowych wywiera wpływ na przekaźnictwo dopaminergiczne i funkcje zależne od dopaminy. Poprzez działanie na podwzgórze i przysadkę mózgową ropinirol hamuje wydzielanie prolaktyny.

Postać tabletek o przedłużonym uwalnianiu zapewnia utrzymywanie się działania terapeutycznego leku przez ponad 24 godziny. Maksymalne stężenie ropinirolu we krwi uzyskiwane jest po około 6–10 godzinach po przyjęciu preparatu. Metabolizm do nieczynnych farmakologicznie pochodnych zachodzi w wątrobie. Metabolity wydalane są głównie z moczem.

Kiedy stosować Aparxon PR - tabletki o przedłużonym uwalnianiu?

Preparat jest wskazany w leczeniu choroby Parkinsona:

• w leczeniu początkowym w monoterapii, w celu opóźnienia wprowadzenia do leczenia lewodopy

• w leczeniu skojarzonym z lewodopą w okresie, gdy działanie lewodopy staje się niewystarczające lub staje się zmienne i pojawia się fluktuacja efektu terapeutycznego (efekt „końca dawki” lub fluktuacje typu „włączenie-wyłączenie”).

Kiedy nie stosować preparatu Aparxon PR - tabletki o przedłużonym uwalnianiu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu u chorych:

• z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min), którzy nie są poddawani regularnym hemodializom

• z zaburzeniami czynności wątroby.

Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży.

Nie należy stosować preparatu u kobiet w okresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Aparxon PR - tabletki o przedłużonym uwalnianiu?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

W okresie stosowania preparatu mogą wystąpić senność i nagłe napady snu. Może wystąpić nagłe zaśnięcie w ciągu dnia, w tym nieświadome i nie poprzedzone żadnymi sygnałami ostrzegawczymi. Nagłe zaśnięcie może prowadzić do upadku. W przypadku wystąpienia tych objawów, należy skonsultować sie z lekarzem; lekarz może rozważyć zmniejszenie dawki lub zmianę sposobu leczenia. Należy pamiętać o możliwości wystąpienia nagłych napadów snu i zachować szczególną ostrożność w trakcie wykonywania czynności wymagających wzmożonej koncentracji. Chorzy, u których wystąpi senność lub nagły napad snu, muszą powstrzymać się od prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Leków aktywujących receptory dopaminowe, w tym preparatu, nie należy stosować u osób z poważnymi zaburzeniami psychicznymi lub psychotycznymi, chyba że w ocenie lekarza oczekiwane korzyści wyraźnie przeważają nad możliwym ryzykiem.

Stosowanie preparatu może być związane z wystąpieniem zaburzeń kontroli impulsów (popędów), które może prowadzić do zmian zachowania i objawiać się np.:

• uzależnieniem od hazardu

• zwiększeniem libido

• hiperseksualnością (nadaktywność seksualna)

• kompulsywnym wydawaniem pieniędzy

• przymusem zakupów

• kompulsywnym lub napadowym objadaniem się.

W przypadku wystąpienia wymienionych powyżej objawów, należy skonsultować sie z lekarzem; lekarz może rozważyć zmniejszenie dawki lub zmianę sposobu leczenia.

W okresie leczenia mogą wystąpić objawy manii, której mogą (ale nie muszą) towarzyszyć zaburzenia kontroli impulsów. Chorzy powinni być regularnie monitorowani pod kątem rozwoju manii, a w przypadku wystąpienia objawów manii należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Nie wolno nagle przerywać stosowania preparatu. Jeżeli planowane jest zakończenie leczenia, należy dawkę zmniejszać stopniowo, ściśle według zaleceń lekarza. Nagłe przerwanie stosowania preparatu może powodować wystąpienie objawów złośliwego zespołu neuroleptycznego.

Preparat ma postać tabletek o przedłużonym uwalnianiu, która zapewnia utrzymywanie się działania terapeutycznego leku przez ponad 24 godziny. Jeżeli wystąpi przyspieszony pasaż żołądkowo-jelitowy, może nie dojść do pełnego uwolnienia leku i wydalenia jego pozostałości z kałem.

Zaleca się monitorowanie ciśnienia tętniczego, zwłaszcza w początkowym okresie stosowania preparatu i ze szczególnym uwzględnieniem chorych z niewydolnością naczyń wieńcowych lub innymi chorobami układu sercowo-naczyniowego. Stosowanie preparatu (podobnie jak to ma miejsce w przypadku innych leków aktywujących receptory dopaminowe) może powodować wystąpienie niedociśnienia tętniczego.

Aby przerwać leczenie należy dawkę zmniejszać stopniowo, ściśle według zaleceń lekarza. Zakończenie stosowania preparatu lub zmniejszenie przyjmowanej dawki może powodować wystąpienie zespołu objawów związanych z odstawieniem leku, w tym m. in.: apatia, lęk, depresja, zmęczenie, nasilone pocenie się, ból i brak reakcji na lewodopę. Wystąpienie zespołu z odstawienia jest bardziej prawdopodobne u chorych z zaburzeniami kontroli impulsów i u chorych przyjmujących duże dawki leku. Podczas zmniejszania dawki chory powinien być monitorowany. Ciężkie objawy z odstawienia mogą wymagać ponownego podania ropinirolu w najmniejszej skutecznej dawce (decyzję podejmie lekarz).

Należy pamiętać, że wśród działań niepożądanych preparatu mogą wystąpić omamy.

Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:

• preparat zawiera laktozę; osoby z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu;

• preparat zawiera olej rycynowy, który może powodować niestrawność i biegunkę.

 

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?

Preparat wywiera duży wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn. Osoby, u których wystąpią omamy, senność i/lub nagłe napady snu, muszą powstrzymać się od prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn oraz od wykonywania innych czynności wymagających zachowania koncentracji.

Dawkowanie preparatu Aparxon PR - tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Preparat ma postać tabletek o przedłużonym uwalnianiu. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Dorośli:

Lekarz dostosuje dawkę indywidualnie w zależności od skuteczności i tolerancji. Dostosowanie dawkowania pozwoli ustalić najmniejszą skuteczną dawkę, którą należy stosować w okresie leczenia.

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu należy przyjmować 1 raz na dobę, o stałej porze dnia. Tabletki należy połykać w całości (nie wolno ich kruszyć, żuć ani dzielić, ponieważ otoczka tabletki zapewnia przedłużone uwalnianie). Można przyjmować niezależnie od posiłku.

W pierwszym tygodniu leczenia 2 mg 1 raz na dobę, począwszy od 2. tygodnia leczenia 4 mg 1 raz na dobę; w razie potrzeby lekarz może zalecić zwiększanie dawki o 2 mg w odstępach co najmniej 1 tygodniowych, aż do uzyskania dawki 8 mg 1 raz na dobę. Jeśli dawka 8 mg 1 raz na dobę nie wystarcza do osiągnięcia lub utrzymania kontroli objawów, lekarz możne zalecić dalsze zwiększanie dawki o 2–4 mg w odstępach co najmniej 2 tygodniowych; dawka maksymalna wynosi 24 mg na dobę.

Jeżeli stosowanie preparatu zostanie przerwane na dobę lub dłużej, konieczne może być ponowne rozpoczęcie okresu dostosowywania dawki; należy postępować ściśle według wskazań lekarza.

W trakcie leczenia skojarzonego z lewodopą, lekarz może zalecić stopniowe zmniejszenie dawki lewodopy, co może w rezultacie pozwolić na zmniejszenie jej dawki o około 30%.

U chorych z zaawansowaną chorobą Parkinsona, przyjmujących równolegle lewodopę, w okresie dostosowywania i zwiększania dawki preparatu mogą wystąpić dyskinezy (ruchy mimowolne). Jeśli wystąpią dyskinezy, zmniejszenie dawki lewodopy może złagodzić dyskinezy.

Jeżeli konieczne jest przerwanie leczenia, dawkę należy zmniejszać stopniowo, ściśle według zaleceń lekarza. Nie wolno nagle przerywać stosowania preparatu.

W przypadku zmiany postaci preparatu z tabletek o natychmiastowym uwalnianiu na tabletki o przedłużonym uwalnianiu, konieczne jest dostosowanie dawki - należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza.

Szczególne grupy chorych:

U osób po 65. roku życia klirens leku jest zmniejszony o ok. 15%. Mimo, że dostosowanie dawki nie jest wymagane, lekarz ustali dawkę indywidualnie w zależności od odpowiedzi klinicznej na leczenie. U osób po 75. roku życia lekarz może zalecić wolniejsze zwiększanie dawki podczas rozpoczynania leczenia.

Nie ma potrzeby dostosowania dawki u pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny 30–50 ml/min). U pacjentów poddawanych hemodializie początkowo 2 mg 1 raz na dobę, następnie lekarz będzie zwiększał dawkę w zależności od skuteczności i tolerancji; dawka maksymalna wynosi 18 mg na dobę. Nie są wymagane dawki uzupełniające po hemodializie.

Stosowanie preparatu u chorych z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min), którzy nie są poddawani regularnym hemodializom jest przeciwwskazane.

U chorych z zaburzeniami czynności wątroby stosowanie preparatu jest przeciwwskazane.

Dzieci i młodzież:

Nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu u dzieci i młodzieży do 18. roku życia i nie należy stosować preparatu w tej grupie wiekowej.

Czy można stosować Aparxon PR - tabletki o przedłużonym uwalnianiu w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!

Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.

Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży, chyba że lekarz uzna to za absolutnie konieczne i w jego ocenie oczekiwane korzyści wyraźnie przeważają nad możliwym ryzykiem. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku!

Nie należy stosować preparatu u kobiet w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Podczas równoległego stosowania ropinirolu i lewodopy lub domperydonu nie zaobserwowano interakcji farmakokinetycznych.

Należy unikać równoległego stosowania preparatu z neuroleptykami i innymi lekami blokującymi ośrodkowe receptory dopaminowe, takimi jak metoklopramid lub sulpiryd.

Duże dawki estrogenów mogą wpływać na zwiększenie stężenia ropinirolu we krwi. W trakcie stosowania hormonalnej terapii zastępczej (HTZ) można rozpocząć stosowanie preparatu (zgodnie ze zwykłym schematem dawkowania). Jeśli jednak w okresie przyjmowania preparatu rozpoczyna się lub przerywa stosowanie HTZ, konieczne może być ponowne dostosowanie dawkowania ropinirolu.

Leki hamujące aktywność izoenzymu 1A2 cytochromu P450, takie jak np. cyprofloksacyna, enoksacyna lub fluwoksamina, mogą powodować zwiększenie stężenia ropinirolu i zwiększać ryzyko działań niepożądanych; konieczne może być dostosowanie dawki ropinirolu.

Nie stwierdzono istotnych interakcji farmakokinetycznych pomiędzy ropinirolem a teofiliną.

Palenie tytoniu pobudza metabolizm ropinirolu. Rozpoczęcie lub zaprzestanie palenia tytoniu w okresie stosowania ropinirolu może wymagać dostosowania jego dawki.

Leki z grupy antagonistów witaminy K stosowane równolegle z ropinirolem mogą wpływać na zaburzenia czasu protrombinowego (współczynnik INR). W tej grupie chorych należy monitorować INR.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Aparxon PR - tabletki o przedłużonym uwalnianiu?

Jak każdy lek, również Aparxon PR może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Bardzo często: nudności, senność, omdlenia, dyskinezy (ruchy mimowolne).

Często lub niezbyt często: omamy (wzrokowe, słuchowe, mieszane), zaburzenia psychotyczne (urojenia, majaczenia), zawroty głowy, niedociśnienie tętnicze, w tym ortostatyczne, nagłe napady snu, nieopanowana senność w ciągu dnia, zaburzenia żołądkowo-jelitowe (zaparcia, niestrawność, zgaga, wymioty, wzdęcia, ból brzucha), obrzęki obwodowe.

Ponadto możliwe działania niepożądane, dla których nie określono częstości ich występowania, w tym: zaburzenia kontroli impulsów (uzależnienie od hazardu, zwiększenie libido, nadmierna aktywność seksualna, kompulsywne zakupy i wydawanie pieniędzy, napadowe objadanie się), mania, agresja, zespół z odstawienia (w tym apatia, niepokój, depresja, zmęczenie, nadmierne pocenie się, ból), zaburzenia wątrobowe, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, reakcje nadwrażliwości (pokrzywka, wysypka, świąd, obrzęk naczynioruchowy). Po nagłym zaprzestaniu przyjmowania preparatu może wystąpić złośliwy zespół neuroleptyczny.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające ropinirol

Adartrel (tabletki powlekane) ApoRopin (tabletki o przedłużonym uwalnianiu) Aropilo (tabletki powlekane) Aropilo SR (tabletki o przedłużonym uwalnianiu) Ceurolex SR (tabletki o przedłużonym uwalnianiu) Nironovo SR (tabletki o przedłużonym uwalnianiu) Polpix SR (tabletki o przedłużonym uwalnianiu) Repirol SR (tabletki o przedłużonym uwalnianiu) Requip (tabletki powlekane) Requip-Modutab (tabletki o przedłużonym uwalnianiu) Rolpryna SR (tabletki o przedłużonym uwalnianiu) Ropodrin (tabletki o przedłużonym uwalnianiu)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta