ApoRopin - tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Lek dopaminergiczny stosowny w chorobie Parkinsona.

Preparat zawiera substancję ropinirol

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
ApoRopin
tabletki o przedłużonym uwalnianiu; 2 mg; 28 tabl.
Aurovitas Pharma
37,91 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 75. rok życia
20,98 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 30% do wysokości limitu: we wskazaniach: choroba i zespół Parkinsona
ApoRopin
tabletki o przedłużonym uwalnianiu; 4 mg; 28 tabl.
Aurovitas Pharma
73,26 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 75. rok życia
39,39 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 30% do wysokości limitu: we wskazaniach: choroba i zespół Parkinsona
ApoRopin
tabletki o przedłużonym uwalnianiu; 8 mg; 28 tabl.
Aurovitas Pharma
141,90 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 75. rok życia
74,15 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 30% do wysokości limitu: we wskazaniach: choroba i zespół Parkinsona

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 września 2022 r.

Co zawiera i jak działa ApoRopin - tabletki o przedłużonym uwalnianiu?

Substancją czynną preparatu jest ropinirol, lek aktywujący receptory dopaminowe D2 i D3, stosowany w leczeniu choroby Parkinsona. Choroba Parkinsona należy do chorób neurodegeneracyjnych, a jej objawy spowodowane są zmianami zwyrodnieniowymi komórek nerwowych produkujących dopaminę. Dopamina jest endogennym neuroprzekaźnikiem, mającym zdolność aktywowania swoistych receptorów, zwanych receptorami dopaminowymi. Zaburzenia przekaźnictwa dopaminergicznego były obserwowane w przebiegu wielu zaburzeń neuropsychiatrycznych, a farmakologiczna modulacja aktywności receptorów dopaminowych jest wykorzystywana w ich leczeniu. Ropinirol poprzez aktywację receptorów dopaminowych wywiera wpływ na przekaźnictwo dopaminergiczne i funkcje zależne od dopaminy. Poprzez działanie na podwzgórze i przysadkę mózgową ropinirol hamuje wydzielanie prolaktyny.

Postać tabletek o przedłużonym uwalnianiu zapewnia utrzymywanie się działania terapeutycznego leku przez ponad 24 godziny. Maksymalne stężenie ropinirolu we krwi uzyskiwane jest po około 6.–10. godzinach po przyjęciu preparatu. Metabolizm zachodzi w wątrobie do nieczynnych pochodnych. Metabolity wydalane są głównie z moczem.

Kiedy stosować ApoRopin - tabletki o przedłużonym uwalnianiu?

Preparat jest wskazany w leczeniu choroby Parkinsona:

• w leczeniu początkowym w monoterapii w celu opóźnienia wprowadzenia do leczenia lewodopy

• w leczeniu skojarzonym z lewodopą w okresie, gdy działanie lewodopy staje się niewystarczające lub staje się zmienne i pojawia się fluktuacja efektu terapeutycznego (efekt „końca dawki”).

Kiedy nie stosować preparatu ApoRopin - tabletki o przedłużonym uwalnianiu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu u chorych:

• z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min), którzy nie są poddawani regularnym hemodializom

• z zaburzeniami czynności wątroby.

Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży.

Nie należy stosować preparatu u kobiet w okresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując ApoRopin - tabletki o przedłużonym uwalnianiu?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

W okresie stosowania preparatu mogą wystąpić senność i nagłe napady snu. Może wystąpić nagłe zaśnięcie w ciągu dnia, w tym nieświadome i nie poprzedzone żadnymi sygnałami ostrzegawczymi. Nagłe zaśnięcie może prowadzić do upadku. W przypadku wystąpienia tych objawów, należy skonsultować sie z lekarzem; lekarz może rozważyć zmniejszenie dawki lub zmianę sposobu leczenia. Należy pamiętać o możliwości wystąpienia nagłych napadów snu i zachować szczególną ostrożność w trakcie wykonywania czynności wymagających wzmożonej koncentracji. Chorzy, u których wystąpi senność lub nagły napad snu, muszą powstrzymać się od prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Leków aktywujących receptory dopaminowe, w tym preparatu, nie należy stosować u osób z poważnymi zaburzeniami psychicznymi lub psychotycznymi, chyba że w ocenie lekarza oczekiwane korzyści wyraźnie przeważają nad możliwym ryzykiem.

Stosowanie preparatu może być związane z wystąpieniem zaburzeń kontroli impulsów (popędów), które może prowadzić do zmian zachowania i objawiać się np.:

• uzależnieniem od hazardu

• zwiększeniem libido

• hiperseksualnością (nadaktywność seksualna)

• kompulsywnym wydawaniem pieniędzy

• przymusem zakupów

• kompulsywnym lub napadowym objadaniem się.

W przypadku wystąpienia wymienionych powyżej objawów, należy skonsultować sie z lekarzem; lekarz może rozważyć zmniejszenie dawki lub zmianę sposobu leczenia.

Nie wolno nagle przerywać stosowania preparatu. Jeżeli planowane jest zakończenie leczenia, należy dawkę zmniejszać stopniowo, ściśle według zaleceń lekarza. Nagłe przerwanie stosowania preparatu może powodować wystąpienie objawów złośliwego zespołu neuroleptycznego.

Zaleca się monitorowanie ciśnienia tętniczego, zwłaszcza w początkowym okresie stosowania preparatu i ze szczególnym uwzględnieniem chorych z niewydolnością naczyń wieńcowych lub innymi chorobami układu sercowo-naczyniowego. Stosowanie preparatu (podobnie jak to ma miejsce w przypadku innych leków aktywujących receptory dopaminowe) może powodować wystąpienie niedociśnienia tętniczego.

Rozpoczęcie lub zaprzestanie palenia tytoniu w okresie stosowania ropinirolu może wymagać dostosowania dawkowania ropinirolu.

Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:

• preparat zawiera laktozę; osoby z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu;

• preparat zawiera olej rycynowy, który może powodować niestrawność i biegunkę.

 

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?

Osoby, u których wystąpi uczucie senności i/lub napad snu, muszą powstrzymać się od wykonywania czynności wymagających wzmożonej koncentracji, takich jak prowadzenie pojazdów i obsługiwanie urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu ApoRopin - tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Preparat ma postać tabletek o przedłużonym uwalnianiu. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Dorośli:

Lekarz dostosuje dawkę indywidualnie w zależności od skuteczności i tolerancji. Dostosowanie dawkowania pozwoli ustalić najmniejszą skuteczną dawkę, którą należy stosować w okresie leczenia.

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu należy przyjmować 1 raz na dobę, o stałej porze dnia. Tabletki należy połykać w całości (nie wolno ich kruszyć, żuć ani dzielić ponieważ otoczka tabletki zapewnia przedłużone uwalnianie). Można przyjmować niezależnie od posiłku.

Początkowo 2 mg 1 raz na dobę, począwszy od 2. tygodnia leczenia 4 mg 1 raz na dobę; w razie potrzeby lekarz może zalecić zwiększanie dawki o 2 mg w odstępach co najmniej 1 tygodniowych, aż do uzyskania dawki 8 mg 1 raz na dobę. Jeśli dawka 8 mg 1 raz na dobę nie wystarcza do osiągnięcia lub utrzymania kontroli objawów, lekarz możne zalecić dalsze zwiększanie dawki o 2–4 mg w odstępach co najmniej 2 tygodniowych; dawka maksymalna wynosi 24 mg na dobę.

Jeżeli stosowanie preparatu zostanie przerwane na dobę lub dłużej, konieczne może być ponowne rozpoczęcie okresu dostosowywania dawki; należy postępować ściśle według wskazań lekarza.

W trakcie leczenia skojarzonego lekarz może zalecić stopniowe zmniejszenie dawki lewodopy o około 30%.

U chorych z zaawansowaną chorobą Parkinsona, przyjmujących równolegle lewodopę, w okresie dostosowywania dawki preparatu mogą wystąpić dyskinezy (ruchy mimowolne). Jeśli wystąpią dyskinezy, zmniejszenie dawki lewodopy może złagodzić dyskinezy.

Jeżeli konieczne jest przerwanie leczenia, dawkę należy zmniejszać stopniowo, ściśle według zaleceń lekarza. Nie wolno nagle przerywać stosowania preparatu.

W przypadku zmiany stosowanej postaci preparatu z tabletek o natychmiastowym uwalnianiu na tabletki o przedłużonym uwalnianiu, konieczne jest dostosowanie dawki - należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza.

U osób po 65. roku życia klirens leku jest zmniejszony o ok. 15%. Mimo, że dostosowanie dawki nie jest wymagane, lekarz ustali dawkę indywidualnie w zależności od odpowiedzi klinicznej na leczenie. U osób po 75. roku życia lekarz może zalecić wolniejsze zwiększanie dawki podczas rozpoczynania leczenia.

Nie ma potrzeby dostosowania dawki u pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny 30–50 ml/min). U pacjentów poddawanych hemodializie początkowo 2 mg 1 raz na dobę, następnie lekarz będzie zwiększał dawkę w zależności od skuteczności i tolerancji; dawka maksymalna wynosi 18 mg na dobę. Nie są wymagane dawki uzupełniające po hemodializie.

Stosowanie preparatu u chorych z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min), którzy nie są poddawani regularnym hemodializom jest przeciwwskazane.

Dzieci i młodzież:

Nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu u dzieci i młodzieży do 18. roku życia i nie należy stosować preparatu w tej grupie wiekowej.

Czy można stosować ApoRopin - tabletki o przedłużonym uwalnianiu w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!

Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.

Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży, chyba że lekarz uzna to za absolutnie konieczne i w jego ocenie oczekiwane korzyści wyraźnie przeważają nad możliwym ryzykiem. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku!

Nie należy stosować preparatu u kobiet w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Równoległe stosowanie ropinirolu i lewodopy lub domperydonu nie wymaga dostosowania dawkowania żadnego z wymienionych leków.

Należy unikać równoległego stosowania preparatu z neuroleptykami i innymi lekami blokującymi ośrodkowe receptory dopaminowe, takimi jak metoklopramid lub sulpiryd.

Duże dawki estrogenów mogą wpływać na zwiększenie stężenia ropinirolu we krwi. W trakcie stosowania hormonalnej terapii zastępczej (HTZ) można rozpocząć stosowanie preparatu (zgodnie ze zwykłym schematem dawkowania). Jeśli jednak w okresie przyjmowania preparatu rozpoczyna się lub przerywa stosowanie HTZ, konieczne może być dostosowanie dawkowania ropinirolu.

Leki hamujące aktywność izoenzymu 1A2 cytochromu P450, takie jak np. cyprofloksacyna, enoksacyna lub fluwoksamina mogą powodować zwiększenie stężenia ropinirolu i dlatego konieczne może być dostosowanie dawki ropinirolu.

Nie stwierdzono istotnych interakcji pomiędzy ropinirolem a teofiliną.

Rozpoczęcie lub zaprzestanie palenia tytoniu w okresie stosowania ropinirolu może wymagać dostosowania dawkowania ropinirolu.

Leki z grupy antagonistów witaminy K stosowane równolegle z ropinirolem mogą wpływać na zaburzenia czasu protrombinowego (INR). W tej grupie chorych należy monitorować INR.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu ApoRopin - tabletki o przedłużonym uwalnianiu?

Jak każdy lek, również ApoRopin może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Bardzo często: nudności, senność, omdlenia, dyskinezy (ruchy mimowolne). Często lub niezbyt często: zawroty głowy, niedociśnienie tętnicze, w tym ortostatyczne, nagłe napady snu, nieopanowana senność w ciągu dnia, zaburzenia żołądkowo-jelitowe (zaparcia, niestrawność, wymioty, wzdęcia, ból brzucha), omamy (wzrokowe, słuchowe, mieszane), zaburzenia psychotyczne (urojenia, majaczenia), obrzęki obwodowe. Ponadto możliwe działania niepożądane, dla których nie określono częstości ich występowania, w tym zaburzenia kontroli impulsów (uzależnienie od hazardu, zwiększenie libido, hiperseksualność (nadmierna aktywność seksualna), kompulsywne zakupy i wydawanie pieniędzy, napadowe objadanie się), agresja, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, reakcje nadwrażliwości (pokrzywka, wysypka, świąd, obrzęk naczynioruchowy). Po nagłym zaprzestaniu przyjmowania preparatu może wystąpić złośliwy zespół neuroleptyczny.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające ropinirol

Adartrel (tabletki powlekane) Aparxon PR (tabletki o przedłużonym uwalnianiu) Aropilo (tabletki powlekane) Aropilo SR (tabletki o przedłużonym uwalnianiu) Ceurolex SR (tabletki o przedłużonym uwalnianiu) Nironovo SR (tabletki o przedłużonym uwalnianiu) Polpix SR (tabletki o przedłużonym uwalnianiu) Repirol SR (tabletki o przedłużonym uwalnianiu) Requip (tabletki powlekane) Requip-Modutab (tabletki o przedłużonym uwalnianiu) Rolpryna SR (tabletki o przedłużonym uwalnianiu) Ropodrin (tabletki o przedłużonym uwalnianiu)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Poradnik świadomego pacjenta