Enbrel (etanercept) - proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Lek o działaniu immunosupresyjnym, białko fuzyjne receptora p75 Fc ludzkiego czynnika martwicy nowotworów

Preparat zawiera substancję etanercept

Lek wydawany na receptę do zastrzeżonego stosowania

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Enbrel
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań; 10 mg; 4 fiol. + 4 ampułkostrzykawki + 4 igły + 4 nasadki na fiolkę + 8 gazików [do stos. u dzieci]
Pfizer
1147,00 zł
Enbrel
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań; 25 mg; 4 fiol. z proszkiem + 4 ampułkostrzykawki z rozp. + 4 igły + 4 nasadki na fiolkę + 8 gazików
Pfizer
b/d

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 maja 2021 r.

Co zawiera i jak działa Enbrel?

Leczenie skojarzone z metotreksatem RZS o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu u dorosłych pacjentów niedostatecznie reagujących na inne leki przeciwreumatyczne modyfikujące przebieg choroby, w tym metotreksat (jeśli nie jest przeciwwskazany); lek może być stosowany w monoterapii w przypadku nietolerancji metotreksatu lub gdy leczenie nim jest nieodpowiednie. Leczenie ciężkiego, czynnego, postępującego RZS u dorosłych nieotrzymujących wcześniej metotreksatu. Czynne i postępujące łuszczycowe zapalenie stawów u dorosłych, gdy wcześniejsze stosowanie leków przeciwreumatycznych modyfikujących przebieg choroby jest niewystarczające. Ciężkie czynne zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa u dorosłych w przypadku niedostatecznej odpowiedzi na leczenie konwencjonalne. Leczenie ciężkiej osiowej spondyloartropatii bez zmian radiograficznych, z obiektywnymi objawami przedmiotowymi zapalenia, w tym zwiększonym stężeniem białka C-reaktywnego i/lub zmianami wykazanymi badaniem metodą rezonansu magnetycznego, u dorosłych osób wykazujących niewystarczającą odpowiedź na NLPZ. 25 mg 2 ×/tydz. lub 50 mg 1 ×/tydz. Odpowiedź kliniczną uzyskuje się zwykle w ciągu 12 tyg., w przypadku jej braku rozważyć kontynuację leczenia.
Łuszczyca zwykła (plackowata) o umiarkowanym lub ciężkim przebiegu u dorosłych pacjentów, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub istnieją przeciwwskazania do leczenia, albo wykazują brak tolerancji na inne formy terapii układowej, włączając cyklosporynę, metotreksat lub naświetlania UVA z wykorzystaniem psoralenów. 25 mg 2 ×/tydz. lub 50 mg 1 ×/tydz.; alternatywnie można stosować 50 mg 2 ×/tydz. do 12 tyg., następnie w razie potrzeby 25 mg 2 ×/tydz. lub 50 mg 1 ×/tydz. Leczenie kontynuować do osiągnięcia remisji, do 24 tyg. U niektórych chorych należy rozważyć terapię ciągłą, trwającą >24 tyg. Leczenie należy przerwać w przypadku braku odpowiedzi klinicznej w ciągu 12 tyg. Jeżeli wskazane jest ponowne leczenie, należy zastosować dawkowanie opisane powyżej.
Leczenie młodzieży i dzieci w wieku od 6 lat z przewlekłą, ciężką postacią łuszczycy zwykłej (plackowatej), które nieadekwatnie odpowiadają na dotychczasowe leczenie lub wykazują brak tolerancji na inne terapie układowe lub fototerapię. 0,8 mg/kg mc. (maks. 50 mg) 1 ×/tydz. do 24 tyg. Leczenie należy przerwać w przypadku braku odpowiedzi klinicznej w ciągu 12 tyg. Jeżeli wskazane jest ponowne leczenie, należy zastosować dawkowanie opisane powyżej.
Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów. Leczenie wielostawowego zapalenia stawów (z obecnością czynnika reumatoidalnego lub bez jego obecności) oraz rozwiniętego skąpostawowego zapalenia stawów u młodzieży i dzieci w wieku od 2 lat, w przypadkach niewystarczającej odpowiedzi na metotreksat lub potwierdzonej nietolerancji metotreksatu. Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów u młodzieży w wieku od 12 lat, w przypadkach niewystarczającej odpowiedzi na metotreksat lub potwierdzonej nietolerancji metotreksatu. Leczenie zapalenia stawów na tle zapalenia przyczepów ścięgnistych u młodzieży w wieku od 12 lat, w przypadku niewystarczającej odpowiedzi lub potwierdzonej nietolerancji na tradycyjne leczenie. 0,4 mg/kg mc. (maks. 25 mg) 2 ×/tydz. z przerwami co 3–4 dni lub 0,8 mg/kg mc. (maks. 50 mg) 1 ×/tydz. Rozważyć przerwanie podawania leku w razie braku odpowiedzi po 4 mies. leczenia.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, posocznica lub zagrożenie jej wystąpieniem. Leczenia nie należy rozpoczynać u chorych z czynnymi zakażeniami, w tym z zakażeniami przewlekłymi lub miejscowymi.

Dawkowanie preparatu Enbrel


Wstrzykiwać s.c. w udo, brzuch lub zewnętrzną powierzchnię górnej części ramienia, za każdym razem zmieniając miejsce podania. Leczenie powinno być wdrożone i nadzorowane przez lekarza z odpowiednim doświadczeniem. Nie ma konieczności dostosowania dawki u chorych w podeszłym wieku lub z zaburzeniem czynności wątroby i/lub nerek.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające etanercept

Benepali (roztwór do wstrzykiwań)
Enbrel (roztwór do wstrzykiwań)
Erelzi (roztwór do wstrzykiwań)

Zachorowania w Polsce - aktualne dane

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Poradnik świadomego pacjenta

  • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
    Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
    Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
  • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
    Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.