Kventiax SR - tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Atypowy lek przeciwpsychotyczny, pochodna benzotiazepiny

Preparat zawiera substancję kwetiapina

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Kventiax SR
tabletki o przedłużonym uwalnianiu; 150 mg; 60 tabl.
Krka
70,61 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
7,20 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wskazaniach: choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia
Kventiax SR
tabletki o przedłużonym uwalnianiu; 200 mg; 60 tabl.
Krka
92,35 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
6,73 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wskazaniach: choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia
Kventiax SR
tabletki o przedłużonym uwalnianiu; 300 mg; 60 tabl.
Krka
133,85 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
5,43 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wskazaniach: choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia
Kventiax SR
tabletki o przedłużonym uwalnianiu; 400 mg; 60 tabl.
Krka
168,47 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
6,40 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wskazaniach: choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia
Kventiax SR
tabletki o przedłużonym uwalnianiu; 50 mg; 60 tabl.
Krka
26,17 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
7,17 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wskazaniach: choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2024 r.

Co zawiera i jak działa Kventiax SR - tabletki o przedłużonym uwalnianiu?

Leczenie schizofrenii. Leczenie epizodów maniakalnych o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. 300 mg/d w 1. dniu, 600 mg/d w 2. dniu, następnie w zależności od odpowiedzi klinicznej i tolerancji 400–800 mg/d.
Leczenie epizodów ciężkiej depresji w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. Zalecaną dawkę przyjmować przed snem. 50 mg/d w 1. dniu, 100 mg/d w 2. dniu, 200 mg/d w 3. dniu i 300 mg/d w 4. dniu. Dawka zalecana 300 mg/d. W badaniach klinicznych nie wykazano dodatkowych korzyści związanych ze zwiększeniem dawki do 600 mg/d w porównaniu z grupą przyjmującą 300 mg/d. W indywidualnych przypadkach korzystne może być stosowanie dawki 600 mg/d. Dawki >300 mg/d powinny być wprowadzane przez lekarzy posiadających doświadczenie w leczeniu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. W przypadku pacjentów z możliwą nietolerancją leku istnieje możliwość zmniejszenia dawki do 200 mg/d.
Zapobieganie nawrotom epizodów maniakalnych lub depresyjnych w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych u pacjentów reagujących na wcześniejsze leczenie kwetiapiną. Zaleca się kontynuowanie stosowania dawek ustalonych indywidualnie podczas wcześniejszego leczenia; zwykle 300–800 mg/d; należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę.
Leczenie wspomagające ciężkich epizodów depresyjnych u pacjentów z dużą depresją, jeśli odpowiedź na monoterapię lekiem przeciwdepresyjnym nie była wystarczająca. Przed rozpoczęciem leczenia należy wziąć pod uwagę profil bezpieczeństwa stosowania kwetiapiny. Zalecaną dawkę przyjmować przed snem. 50 mg/d w 1. i 2. dniu, 150 mg/d w 3. i 4. dniu; stosowano dawki 50–300 mg/d; należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę. U osób w podeszłym wieku 50 mg/d w 1.–3. dniu, 100 mg/d w 4.–7. dniu, 150 mg/d od 8. dnia; jeśli konieczne jest dalsze zwiększanie dawki do 300 mg/d, nie powinno to nastąpić przed 22. dniem leczenia.

Kiedy stosować Kventiax SR - tabletki o przedłużonym uwalnianiu?

Kventiax SR jest wskazany do stosowania:
- w leczeniu schizofrenii;
- w leczeniu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, w tym:
*epizodów maniakalnych o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych;
*epizodów ciężkiej depresji w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych;
*zapobieganiu nawrotom epizodów maniakalnych lub epizodów depresyjnych w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych u pacjentów, którzy reagowali na wcześniejsze leczenie kwetiapiną;
- w terapii wspomagającej ciężkich epizodów depresyjnych u pacjentów z dużą depresją (ang. major depressive disorder, MDD), którzy nie wykazali wystarczającej odpowiedzi na monoterapię lekiem przeciwdepresyjnym (patrz punkt 5.1). Przed rozpoczęciem leczenia klinicyści powinni uwzględnić profil bezpieczeństwa produktu leczniczego Kventiax SR (patrz punkt 4.4).

Kiedy nie stosować preparatu Kventiax SR - tabletki o przedłużonym uwalnianiu?

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, równoległe stosowanie inhibitorów CYP3A4 (inhibitory proteazy HIV, azolowe leki przeciwgrzybicze, erytromycyna, klarytromycyna, nefazodon).

Dawkowanie preparatu Kventiax SR - tabletki o przedłużonym uwalnianiu


Podawać p.o. osobom dorosłym, 1 ×/d, przynajmniej 1 h przed posiłkiem, tabletki połykać w całości. Stosować ostrożnie u osób w podeszłym wieku, szczególnie na początku leczenia; może być konieczne wolniejsze zwiększanie dawek i stosowanie mniejszej dawki dobowej; leczenie rozpoczynać od dawki 50 mg/d i następnie w zależności od odpowiedzi klinicznej i tolerancji, zwiększać ją o 50 mg/d do osiągnięcia dawki skutecznej. Nie badano skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u pacjentów >65 lat z epizodami depresji w przebiegu choroby dwubiegunowej. Nie ma konieczności modyfikacji dawkowania u osób z zaburzeniami czynności nerek. W przypadku zaburzeń czynności wątroby początkowo 50 mg/d, następnie dawkę należy zwiększać o 50 mg/d do osiągnięcia dawki skutecznej.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające kwetiapina

ApoTiapina (tabletki powlekane) Bonogren (tabletki powlekane) Bonogren SR (tabletki o przedłużonym uwalnianiu) Etiagen (tabletki powlekane) Kefrenex (tabletki powlekane) Ketilept 25 mg (tabletki powlekane) Ketilept 100 mg (tabletki powlekane) Ketilept 200 mg (tabletki powlekane) Ketilept 300 mg (tabletki powlekane) Ketilept Retard (tabletki o przedłużonym uwalnianiu) Ketipinor (tabletki powlekane) Ketrel (tabletki powlekane) Kvelux SR (tabletki o przedłużonym uwalnianiu) Kventiax (tabletki powlekane) Kwetaplex (tabletki powlekane) Kwetaplex XR (tabletki o przedłużonym uwalnianiu) Kwetina (tabletki powlekane) Pinexet 25 mg (tabletki powlekane) Pinexet 100 mg (tabletki powlekane) Pinexet 200 mg (tabletki powlekane) Pinexet 300 mg (tabletki powlekane) Setinin (tabletki powlekane) Symquel XR (tabletki o przedłużonym uwalnianiu)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta