Szanowni Państwo,

Medycyna Praktyczna wykorzystuje w swoich serwisach pliki cookies i inne pokrewne technologie. Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa potrzeb oraz do celów analitycznych i marketingowych. Korzystamy z cookies własnych oraz innych podmiotów – naszych partnerów biznesowych.

Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić samodzielnie, modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące zmiany ustawień oraz szczegóły dotyczące wykorzystania wspomnianych technologii zawarte są w naszej Polityce Prywatności.

Korzystając z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie plików cookies i podobnych technologii, opisanych w Polityce Prywatności.

Państwa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak może wpłynąć na komfort korzystania z naszych serwisów. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej na podstawie tej zgody.

Klikając przycisk Potwierdzam, wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie wyżej wymienionych technologii oraz potwierdzacie, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Państwa preferencjami.

GUS: pomoc doraźna i ratownictwo w 2019 roku

28.05.2020
GUS

W 2019 r. zespoły ratownictwa medycznego udzieliły świadczeń zdrowotnych w miejscu zdarzenia dla ponad 3,1 mln osób. W izbach przyjęć lub szpitalnych oddziałach ratunkowych z doraźnej pomocy medycznej w trybie ambulatoryjnym skorzystało blisko 4,6 mln pacjentów. W szpitalnych oddziałach ratunkowych w trybie stacjonarnym leczonych było ponad 1,5 mln osób.

Fot. Łukasz Wądołowski / Agencja Gazeta

Jednostki Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM)

W ramach Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w 2019 r. funkcjonowało 1577 zespołów ratownictwa medycznego (369 specjalistycznych i 1 208 podstawowych). Podobnie jak w latach ubiegłych zmniejszyła się liczba zespołów specjalistycznych przy jednoczesnym zwiększeniu liczby zespołów podstawowych.

Doraźnej pomocy medycznej udzielały również lotnicze zespoły ratownictwa medycznego z 21 baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz 237 szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR). Z systemem współpracowało 155 izb przyjęć, 17 centrów urazowych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom z mnogimi wielonarządowymi obrażeniami ciała oraz 8 centrów urazowych dla dzieci.

Zespoły ratownictwa medycznego, lotnicze zespoły ratownictwa medycznego

Zespoły ratownictwa medycznego udzielają pomocy medycznej poza szpitalem osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba wyjazdów/wylotów zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia zmniejszyła się o 52,2 tys. W ramach medycznych czynności ratunkowych wykonano prawie 3,1 mln wyjazdów/wylotów. Najczęściej zespoły ratownictwa medycznego udzielały pomocy w domu pacjenta (72,2% przypadków).

Zespoły ratownictwa medycznego udzieliły świadczeń zdrowotnych ponad 3,1 mln osób, z czego 6,0% stanowiły dzieci i młodzież do 18 lat, a 45,4% – osoby w wieku 65 lat i więcej. Pomoc częściej była udzielana mężczyznom (52,8%) niż kobietom (47,2%).

Wskaźnik liczby zespołów ratownictwa medycznego na 100 tys. ludności w 2019 r. wyniósł 4,1. Najwyższą wartość wskaźnika odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim (5,8), natomiast najniższą - w województwie wielkopolskim (3,5).

W Polsce na 1 tys. ludności przypadało ponad 81 osób, którym zespoły ratownictwa medycznego udzieliły pomocy medycznej. Najwięcej osób, które skorzystały z pomocy medycznej w miejscu zdarzenia w przeliczeniu na 1 tys. ludności, odnotowano w województwie zachodniopomorskim – 104 osoby, a najmniej w województwie wielkopolskim – 56 osób.

Według stanu w dniu 31 grudnia 2019 r. liczba personelu medycznego wchodzącego w skład zespołów ratownictwa medycznego wyniosła 12,7 tys. pracowników (spadek o 1,1 tys. osób w porównaniu z 2018 r.). Najliczniejszą grupę – ponad 10,3 tys. – stanowili ratownicy medyczni. Ponadto w zespołach pracowało ponad 1,2 tys. pielęgniarek systemu, 0,6 tys. lekarzy systemu i 0,6 tys. innych osób. W strukturze składu osobowego zespołów ratownictwa medycznego w porównaniu z 2018 r. odnotowano wzrost udziału ratowników medycznych (o 7,3%).

Szpitalne oddziały ratunkowe, izby przyjęć

Szpitalne oddziały ratunkowe (SOR) zapewniały świadczenia zdrowotne w dwóch trybach: ambulatoryjnym (niezakończonym hospitalizacją) oraz stacjonarnym. W izbach przyjęć i szpitalnych oddziałach ratunkowych najwięcej świadczeń udzielono w trybie ambulatoryjnym. W 2019 r. w izbach przyjęć lub SOR udzielono doraźnej pomocy medycznej w trybie ambulatoryjnym blisko 4,6 mln osób. Liczba leczonych w trybie stacjonarnym wyniosła ponad 1,5 mln osób. Dzieci stanowiły 18,4% ogólnej liczby leczonych w izbie przyjęć lub SOR, a osoby w wieku 65 lat i więcej – 25,4%.

W skali kraju na 1 tys. ludności przypadało 160 osób, którym udzielono świadczeń zdrowotnych w szpitalnych oddziałach ratunkowych lub izbach przyjęć. Najwięcej osób, które skorzystały z pomocy w tego typu miejscach w przeliczeniu na 1 tys. ludności, odnotowano w województwie lubelskim – 206 osób, a najmniej w województwie śląskim – 102 osoby.

Spośród osób, którym udzielono pomocy medycznej w trybie ambulatoryjnym w izbach przyjęć lub SOR, kobiety stanowiły 48,0% leczonych, dzieci i młodzież w wieku do 18 lat – 19,5%, a osoby w wieku 65 lat i więcej – 24,6%. Pacjenci leczeni ambulatoryjnie najczęściej korzystali ze świadczeń w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej (23,3% leczonych), chirurgii (17,9%) oraz chorób wewnętrznych (15,0%).