Ratownik założy cewnik

06.03.2023
RCL

Zakres czynności do samodzielnego wykonania przez ratownika medycznego zostanie rozszerzony o cewnikowanie pęcherza moczowego - zakłada rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego. Projekt trafił właśnie do konsultacji.

Rozporządzenie jest wykonaniem upoważnienia ustawowego zawartego w art. 34 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych (Dz. U. poz. 2705). Projekt rozporządzenia co do zasady powiela rozwiązania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2019 r w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego.

Katalog leków dopuszczonych do samodzielnego podawania przez ratownika medycznego został rozszerzony o metoksyfluran i kwas traneksamowy.

W projekcie, w stosunku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego, zrezygnowano ze wskazywania, jakimi drogami mogą być podawane produkty lecznicze (leki) przez ratownika medycznego, gdyż wynika to z Charakterystyki Produktu Leczniczego oraz aktualnej wiedzy medycznej.

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem 22 czerwca 2023 r., tj. z dniem wejścia w życie ustawy.

PROJEKT