×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Dr n. med. Beata Nowak

Specjalizacja

  • Choroby wewnętrzne

Miejsca pracy: Umów wizytę/Poproś o terminarz

  • J. Mikulicza-Radeckiego 2, 50-345, Wrocław
    • tel.: +48717841438
    • e-mail: wl-8@am.wroc.pl

Informacje i kontakty

Certyfikaty i umiejętności
2008 ADVANCED EULAR MUSCULOSKELTAL ULTRSONOGRAPHY COURSE
2006 EULAR MUSCULOSKELTAL ULTRSONOGRAPHY COURSE
Studia
2002–2006 studia doktoranckie, Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (Zakład Reumatologii)
1995–2001 Wydział Lekarski Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Przebieg pracy zawodowej
2009– adiunkt w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
2007– asystent w Klinice Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Akademickiego Szpital Klinicznego im. J. Mikulcza-Radeckiego we Wrocławiu
2008–2009 asystent w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Dorobek naukowy
2006 – obrona pracy doktorskiej pt. „Rola tlenku azotu w procesie zapalnym u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów”


PUBLIKACJE
Marek Kocowski.: Łuszczycowe zapalenie stawów - nowe perspektywy
Twój Mag.Med.-Lek.Rodz. 2003 nr 11; s.64-68

Beata Nowak, Jerzy Świerkot, Jacek Szechiński.: Toczeń rumieniowaty układowy czy zakażenie ludzkim wirusem niedoboru odporności? Problemy diagnostyczne w praktyce reumatologicznej - opis dwóch przypadków
Pol.Arch.Med.Wewn. 2005 T.114 nr 5 (11); s.1098-1102

Jerzy Świerkot, Beata Nowak, Jacek Szechiński.: Toczeń rumieniowaty układowy a infekcja wirusem HIV
Post.Hig.Med.Dośw.(online) 2005 T.59; s.433-440

Beata Nowak, Jacek Szechiński.: Zastosowanie pozytronowej tomografii emisyjnej (PET) w diagnostyce zapaleń dużych naczyń - przegląd dotychczasowych badań
Reumatologia 2005 T.43 nr 1; s.26-30

Beata Nowak, Jacek Szechiński.: Zmiany radiologiczne w pierwotnej osteoartropatii przerostowej: opis przypadku
Reumatologia 2005 T.43 nr 5; s.293-296

Beata Nowak, Jacek Szechiński.: Za i przeciw stosowaniu inhibitorów syntazy tlenku azotu (NOS) w praktyce klinicznej
Terapia 2005 R.13 nr 3 z.2; s.53-55

M[agdalena] Szmyrka-Kaczmarek, B[eata] Nowak, K[rzysztof] Borysewicz, K[atarzyna] Gruszecka-Marczyńska, J[acek] Szechiński.: Anti-CCP antibodies and rheumatoid factors in patients with rheumatoid arthritis and other joint diseases
Autoimmun.Rev. 2006 [suppl.]; s.356-357
5th International Congress on Autoimmunity. Sorrento, Italy, November 29 - December 3, 2006. Abstracts

B[eata] Nowak, R. Międzybrodzki, L[ucyna] Korman, J[acek] Szechiński.: The role of nitric oxide in the inflammation process in patients with rheumatoid arthritis
Joint Bone Spine 2006 Vol.73; s.227 poz.12

Beata Nowak, Marcin Kowalski, Beata Mączyńska, Jacek Szechiński, Anna Przondo-Mordarska.: Przeciwciała przeciwko antygenom somatycznym O pałeczek Gram-ujemnych z rodzaju Klebsiella u chorych na spondyloartropatie seronegatywne
Pol.Arch.Med.Wewn. 2006 T.115 nr 3; s.203-209

Beata Nowak, Marcin Kowalski, Beata Mączyńska, Anna Przondo-Mordarska, Jacek Szechiński.: Antibodies to Klebsiellan O-antigen in patients with seronegative spondyloarthropaties
Zdrav.Vestn. 2006 Vol.75 supl.1; s.I-15 poz.OR22
6th Central European Congress of Rheumatology. Bled (Slovenia), May 4th-6th, 2006. Abstract book

Magdalena A. Sokalska-Jurkiewicz, Beata Nowak, Marta Madej, Anna Czarny, Ewa Zaczyńska, Piotr Wiland, Jacek Szechiński.: Activation of STAT-1, STAT-3, STAT-6 and iNOS in early arthritis
Arthritis Rheum. 2007 Vol.56 no.9 suppl.; s.S335 poz.795
American College of Rheumatology 71st Annual Scientific Meeting; Association of Rheumatology Health Professionals 42nd Annual Scientific Meeting. Boston, MA, November 6-11,2007

Beata Nowak, Marta Madej, Magdalena Sokalska-Jurkiewicz, Anna Czarny, Ewa Zaczyńska, Piotr Wiland, Jacek Szechiński.: The activity of STAT-1, STAT-3, STAT-6 and iNOS in peripheral blood leucocytes in patients with rheumatoid arthritis
Arthritis Rheum. 2007 Vol.56 no.9 suppl.; s.S334 poz.791
American College of Rheumatology 71st Annual Scientific Meeting; Association of Rheumatology Health Professionals 42nd Annual Scientific Meeting. Boston, MA, November 6-11,2007

Beata Nowak, Renata Sokolik, Jerzy Świerkot, Arkadiusz Chlebicki, Piotr Wiland, Jacek Szechiński.: Ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania adalimumabu w leczeniu chorych na reumatoidalne zapalenie stawów
Reumatologia 2007 T.45 nr 5; s.241-247

Jerzy Świerkot, Arkadiusz Chlebicki, Beata Nowak, Renata Sokolik, Piotr Wiland, Jacek Szechiński.: Skuteczność i bezpieczeństwo adalimumabu u chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa i łuszczycowe zapalenie stawów na podstawie 16-tygodniowej obserwacji
Reumatologia 2007 T.45 nr 5; s.248-257

Magdalena A. Sokalska-Jurkiewicz, Marta Madej, Beata Nowak, Anna Czarny, Ewa Zaczyńska, Piotr Wiland.: Activation of STAT-1, -3, and -6 proteins in early arthritis
Adv.Clin.Exp.Med. 2008 Vol.17 no.4; s.399-404

Marta Madej, Magdalena Sokalska-Jurkiewicz, Beata Nowak, Anna Czarny, Ewa Zaczyńska, P[iotr] Wiland.: The activity of STAT-3 in patients with rheumatoid arthritis
Adv.Clin.Exp.Med. 2008 Vol.17 no.4; s.405-409

Beata Nowak, Magdalena Sokalska-Jurkiewicz, Marta Madej, Ewa Zaczyńska, Anna Czarny, Jacek Szechiński.: iNOS expression in peripheral blood leukocytes of patients with early arthritis and established rheumatoid arthritis
Adv.Clin.Exp.Med. 2008 Vol.17 no.4; s.415-421

M[arta] Madej, B[eata] Nowak, M[agdalena] Sokalska-Jurkiewicz, P[iotr] Wiland, E. Zaczyńska, A. Czarny, J[acek] Szechiński.: The activity of STAT1 in peripheral blood leucocytes and serum level of IL-6 in patients with rheumatoid arthritis
Ann.Rheum.Dis. 2008 Vol.67 suppl.2; s.451 poz.SAT0045
EULAR 2008 - Annual European Congress of Rheumatology. Paris (France), 11-14 June 2008. Abstracts

M[agdalena] A. Sokalska-Jurkiewicz, B[eata] Nowak, M[arta] Madej, A. Czarny, E. Zaczyńska, P[iotr] Wiland.: STAT-3 and -6 activation and IL-6 concentration in early arthritis
Ann.Rheum.Dis. 2008 Vol.67 suppl.2; s.456 poz.SAT0063
EULAR 2008 - Annual European Congress of Rheumatology. Paris (France), 11-14 June 2008. Abstracts

Magdalena Szmyrka-Kaczmarek, Beata Nowak, Jerzy Świerkot, Renata Sokolik, Arkadiusz Chlebicki, Piotr Wiland, Jacek Szechiński.: Antinuclear antibodies and anti-cyclic citrullinated peptide antibodies in patients treated with adalimumab
Cent.Eur.J.Immunol. 2008 Vol.33 no.3; s.120-126

M[agdalena] Szmyrka-Kaczmarek, B[eata] Nowak, J[erzy] Świerkot, R[enata] Sokolik, A[rkadiusz] Chlebicki, P[iotr] Wiland, J[acek] Szechiński.: Antinuclear antibodies and anticyclic citrullinated peptide antibodies in patients treated with adalimumab
Cent.Eur.J.Immunol. 2008 Vol.33 suppl.1; s.31-32 poz.2.193
XIII Congress of Polish Society of Experimental and Clinical Immunology. Kraków, 14-17 May 2008. Book of abstracts

B[eata] Nowak, R[enata] Sokolik, J[acek] Szechiński.: The role of musculoskeletal ultrasound examination in the diagnostic process in patients with arthralgia of unknown reason
Ceska Revmatol. 2008 R.16 supl.1; s.40-41 poz.41
7th Central European Congress of Rheumatology. Prague, 8-10 May 2008. Abstracts

Beata Nowak.: Profil bezpieczeństwa leków biologicznych. Ciąża i laktacja
W:Enbrel : zastosowanie kliniczne ; pod red. Jacka Szechińskiego; Wrocław : Górnicki Wydawnictwo Medyczne, 2008; s.146-154

Beata Nowak.: Profil bezpieczeństwa leków biologicznych. Inne działania niepożądane
W:Enbrel : zastosowanie kliniczne ; pod red. Jacka Szechińskiego; Wrocław : Górnicki Wydawnictwo Medyczne, 2008; s.155-170

Beata Nowak.: Profil bezpieczeństwa leków biologicznych. Zabiegi operacyjne
W:Enbrel : zastosowanie kliniczne ; pod red. Jacka Szechińskiego; Wrocław : Górnicki Wydawnictwo Medyczne, 2008; s.137-142

Piotr Wiland, Marta Madej, Magdalena Sokalska-Jurkiewicz, Beata Nowak.: The activity of STAT1 and STAT3 in peripheral blood leucocytes and serum level of interleukin 6 in patients with rheumatoid arthritis
Int.J.Rheumat.Dis. 2008 Vol.11 suppl.1; s.A238 poz.P2B-03
Medical Expo in APLAR's World 13th Congress of the Asia Pacific League of Associations for Rheumatology. Yokohama (Japan), September 23-27, 2008

Jacek Szechiński, Krzysztof Borysewicz, Anna Filipowicz-Sosnowska, Sławomir Jeka, Katarzyna Kolossa, Eugeniusz J Kucharz, Beata Nowak, Jerzy Świerkot, Piotr Wiland.: Adalimumab - pierwsze całkowicie ludzkie przeciwciało monoklonalne stosowane w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów
Reumatologia 2008 Vol.46 nr 3; s.151-158

M[arta] Madej, B[eata] Nowak, M[agdalena] Sokalska-Jurkiewicz, J[oanna] Krywejko, P[iotr] Wiland, A. Czarny, E. Zaczyńska.: Ocena aktywności czynników transkrypcyjnych STAT1 i STAT3 w leukocytach krwi obwodowej chorych na reumatoidalne zapalenie stawów
Reumatologia 2008 Vol.46 nr 4 supl.2; s.S120-S121
XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Warszawa, 1-4 października 2008 roku

Jerzy Świerkot, Beata Nowak.: Leki modyfikujące przebieg choroby w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów
Świat Med.Farm. 2008 cz.1: nr 7 (91) s.5-6, 8; cz.2: nr 8 (92) s.11-12, 14, 16-19

B[eata] Nowak, M[agdalena] A. Sokalska-Jurkiewicz, M[arta] Madej, A. Czarny, E. Zaczyńska, P[iotr] Wiland.: Activation of STAT-1 and STAT-3 protein in early and established rheumatoid arthritis
Ann.Rheum.Dis. 2009 Vol.68 suppl.1; s.A23-A24 poz.A59
29th European Workshop for Rheumatology Research. Warsaw (Poland), 26-28 February 2009

B[eata] Nowak, M[agdalena] Szmyrka-Kaczmarek, A[nna] Durazińska, L[ucyna] Korman, R[afał] Płaksej, P[iotr] Wiland.: Anti-oxidised low-density lipoprotein antibodies and anti-oxidised low-density lipoprotein beta2 glycoprotein I antibodies in patients with systemic lupus erythematosus
Ann.Rheum.Dis. 2009 Vol.68 suppl.1; s.A36-A37 poz.A92
29th European Workshop for Rheumatology Research. Warsaw (Poland), 26-28 February 2009

A[gnieszka] Matuszewska, K[atarzyna] Gruszecka-Marczyńska, M[agdalena] Szmyrka-Kaczmarek, B[eata] Nowak, J[acek] Szechiński.: The bone formation markers in patients with rheumatoid arthritis
Ann.Rheum.Dis. 2009 Vol.68 suppl.3; s.486 poz.FRI0399
EULAR 2009 - Annual European Congress of Rheumatology. Copenhagen (Denmark), 10-13 June 2009. Abstracts
.
M[agdalena] A. Sokalska-Jurkiewicz, B[eata] Nowak, M[arta] Madej, A. Czarny, E. Zaczyńska, P[iotr] Wiland.: IL-4 concentration and STAT activation in early arthritis
Ann.Rheum.Dis. 2009 Vol.68 suppl.1; s.A28 poz.A70
29th European Workshop for Rheumatology Research. Warsaw (Poland), 26-28 February 2009

Beata Nowak, Sławomir Jeka, Piotr Wiland, Jacek Szechiński.: Rapid and complete resolution of ascites and hydrothorax due to nephrotic syndrome caused by renal amyloidosis in a patient with juvenile chronic arthritis treated with adalimumab [letter to the editor]
Joint Bone Spine 2009 Vol.76 no.2; s.217-219

Beata Nowak, Krzysztof Borysewicz.: Bezpieczeństwo leczenia biologicznego w aspekcie ciąży, zabiegów chirurgicznych, szczepień i chorób nowotworowych
W:Leczenie biologiczne chorób reumatycznych ; red. Piotr Wiland; Poznań : Termedia; s.181-196

Krzysztof Borysewicz, Beata Nowak.: Bezpieczeństwo podawania leków biologicznych w odniesieniu do zmian narządowych i zakażeń
W:Leczenie biologiczne chorób reumatycznych ; red. Piotr Wiland; Poznań : Termedia, 2009; s.165-179

Beata Nowak, Piotr Wiland.: Skuteczność leczenia biologicznego w reumatoidalnym zapaleniu stawów
W:Leczenie biologiczne chorób reumatycznych ; red. Piotr Wiland; Poznań : Termedia, 2009; s.57-89

B[eata] Nowak, E. Krecipro-Nizińska, A. Kaczor, S. Wieczorek, A[gnieszka] Matuszewska, E[lżbieta] Poniewierka, P[iotr] Wiland.: Arthritis and arthralgia in patients with inflammatory bowel disease
Ann.Rheum.Dis. 2010 Vol.69 suppl.3; s.697 poz.AB0600
EULAR 2010 - Annual European Congress of Rheumatology. Rome (Italy), 16-19 June 2010. Abstracts

A[gnieszka] Matuszewska, K[atarzyna] Gruszecka-Marczyńska, J[acek] Szechiński, M[agdalena] Szmyrka-Kaczmarek, P[iotr] Wiland, B[eata] Nowak, R[enata] Sokolik.: The impact of familial predisposition to osteoporosis on osteoprotegerin concentration in patients with rheumatoid arthritis
Ann.Rheum.Dis. 2010 Vol.69 suppl.3; s.704 poz.AB0724
EULAR 2010 - Annual European Congress of Rheumatology. Rome (Italy), 16-19 June 2010. Abstracts

Beata Nowak, Piotr Wiland.: Badania laboratoryjne
W:Choroby wewnętrzne : stan wiedzy na rok 2010 ; pod red. Andrzeja Szczeklika; Kraków : Medycyna Praktyczna, 2010; s.1667-1673
[Wyd. 2 zm. i uaktual.]

Beata Nowak.: Postępowanie w toczniu rumieniowatym układowym. Wytyczne Europejskiej Ligi do Walki z Reumatyzmem (EULAR)
Przegl.Reumatol. 2010 R.6 nr 1; s.3

Beata Nowak.: Reumatoidalne zapalenie stawów - współczesne możliwości terapeutyczne
Przegl.Reumatol. 2010 R.6 nr 3; s.5

Beata Nowak, Magdalena Szmyrka-Kaczmarek, Anna Durdzińska, Krzysztof Borysewicz, Rafał Płaksej, Lucyna Korman, Walentyna Mazurek, Piotr Wiland.: Przeciwciała anty-HSP70 w surowicy chorych na toczeń rumieniowaty układowy
Reumatologia 2010 Vol.48 nr 1; s.31-36

Beata Nowak, Rafał Płaksej.: Reumatoidalne zapalenie stawów a miażdżyca
W:Reumatologia 2009/2010 - nowe trendy ; pod red. Piotra Wilanda; Poznań : Termedia Wydaw. Med., 2010; s.73-85

Piotr Wiland, Beata Nowak.: Wczesne zapalenie stawów
W:Reumatologia 2009/2010 - nowe trendy ; pod red. Piotra Wilanda; Poznań : Termedia Wydaw. Med., 2010; s.57-72

Beata Nowak, Piotr Wiland.: Zapalenie tkanki tłuszczowej
W:Reumatologia ; pod red. Mariusza Puszczewicza; Warszawa : Medical Tribune Polska, 2010; s.221-225 (Wielka Interna; T.9)
Dorobek zawodowy
2001-2002 – staż podyplomowy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Babińskiego we Wrocławiu
2008 – specjalizacja z chorób wewnętrznych
Przynależność do towarzystw i organizacji
Polskie Towarzystwo Reumatologiczne

Podziękowania dla lekarza

Podziękuj lekarzowi i poleć go innym!

Jeżeli lekarz pomógł Ci wrócić do zdrowia, warto wpisać słowa podziękowania lub pozytywną opinię, aby polecić go w ten sposób innym pacjentom.

Formularz nie służy do kontaktu z lekarzem i rejestracji na wizyty.

Uwaga: po zaakceptowaniu przez moderatora, treść Twoich podziękowań będzie widoczna publicznie w profilu lekarza.