×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

dr n. med. Ewa Bogacka

Specjalizacja

 • Alergologia
 • Choroby wewnętrzne
 • Geriatria

Miejsca pracy: Umów wizytę/Poproś o terminarz

 • R. Traugutta 57/59, 50-417, Wrocław
  • tel.: +48717332400
  • fax:+48717332409
  • e-mail: sekretariat@alergol.am.wroc.pl

Informacje i kontakty

Studia
1969–1975 Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Przebieg pracy zawodowej
2010– Chairmen Ocular Allergy Interest Group w Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI)
1975– Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Dorobek naukowy
WYKAZ PRAC OPUBLIKOWANYCH W CAŁOŚCI
W CZASOPISMACH ZAGRANICZNYCH

ORYGINALNE:
1. Asthma in pregnancy - M. Nittner-Marszalska, E. Bogacka, A. Dor, M. Kraus-Filarska, A. Gładysiewicz, K. Kosterska w: XVI World Congress of Asthma, Buenos Aires (Argentina),October 17-20, 1999 Free Communications, Monduzzi Ed.,1999,175-180.
2. Skin prick test response to enzyme enolase of the bakers yeasts (Saccharomyces cervisiae) in diagnosis of respiratory allergy – M, Nittner- Marszalska, I. Wójcicka-Kustrzeba, E. Bogacka, J. Patkowski, R. Dobek, Med. Sci. Monit. 2001, 7, (1), 121-124.
3. Comparison of the efficacy and safety of bilastine 20 mg vs levoceterizine 5 mg for the treatment of chronic idiopathic urticaria: a multi-centre, double-blind, randomized, placebo-controlled study. T. Zuberbier, A. Oanta, E. Bogacka et al. Allergy, 2010, 65, 4, 516-528.

PRZEGLĄDOWE;
1. Management of allergic rhinitis. E. Bogacka, Rev. Franc. Allergol. Immunol. Clin. 1999,no special: First Pomeranian Symposium, Szczecin, September 20-22, 1999, 41- 44.
2. Allergie et surface oculaire chez le sujet age. Bogacka E., Groblewska A. Rev Franc Allergol, 2010, 50,232-237..W RECENZJOWANYCH CZASOPISMACH KRAJOWYCH

ORYGINALNE
1. Rytm dobowy kortizolu osoczowego w astmie oskrzelowej. Pneum. Polsk. 1981, XLIX, 591-593. Bogacka E.
2. Rytm dobowy kortizolu osoczowego u pacjentów z astma oskrzelową przewlekle leczonych preparatami kory nadnerczy. Pneum. Pol. 1981, XLIX, 595-598. Bogacka E.
3. Rytm dobowy kortizolu osoczowego u chorych na wrzodziejace zapalenie jelita grubego. Pol.Tyg.Lek. 1981, XXXVI, 39, 1505-1508. Kuczyńska- Sekieta K., Małolepszy J. Bogacka E., Machaj Z.
4. Enolase cutaneous test in fungal inhalatory allergy. M. Nittner-Marszalska, E. Bogacka, -Mikol.Lek. 1997, 4,suppl I: IX Międzynarodowe Sympozium Mikologiczne,Zakopane,1997, 28.
5. Wpływ ciąży na przebieg astmy oskrzelowej. A. Dor, M. Nittner- Marszalska, M. Kraus –Filarska, E. Bogacka, E. Hajek, M, Rabski, Pol.Arch. Med. Wewn., 1998, 100, nr. Pamiętnik XXXIII Zjazdu TIP, Wrocław, 16-19 wrzesień, 1998, 58.
6. Mould allergies as the cause of allergic rhinitis and sinus inflammation in children.J. Kuźniar, L. Pośpiech, E. Bogacka, M. Nittner-Marszalska, E. Nikiel. -New Med. 1999, 3, 30-32.
7. Uczulenie na alergeny grzybów jako czynnik ryzyka wystąpienia astmy oskrzelowej u chorych z alergicznym nieżytem nosa. Bogacka E., Nittner- Marszalska M., Fal AM., Kuźniar J., Nikiel E., Małolepszy J. Pol. Merk. Lek. 2003, 83, 388-392.
8. Cytologia nosa u pacjentów z alergią na grzyby. Rostkowska_ Nadolska B., Kuźniar J., Bogacka E. Otolaryngologia – Przegl Klin. 2003,2,3, 117-119.
9. Kupczyk M, Bogacka E, Bocheńska-Marciniak M, Sterchaluk-Grzyb E, Tworek D, Kuna P. Wpływ desloratadyny na częstość stosowania beta2 agonistów i objawy u chorych na sezonowy alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa i astmę oskrzelową. Pol Merk Lek 2005, XVIII, 104, 129-132.
10. Czynniki decydujące o akceptacji inhalatorka suchego proszku przez chorych leczonych z powodu astmy lub POCHP. Panaszek B, Emeryk A, Bogacka E, M. Nittner- Marszalska i wsp, Family Med Prim Care Rev 2006,8,3,797-734.
11. Comparison of the efficacy and safety of bilastine 20 mg vs levocetirizine 5 mg for the treatment of chronic idiopathic urticaria: a multi-centre, double-blind, randomized, placebo-controlled study. Zuberbier T, Oanta A, Bogacka E, Medina I, Wesel F, Uhl P, Antépara I, Jáuregui I, Valiente R; The Bilastine International Working Group*. Allergy. 2009 Oct 23.

PRZEGLĄDOWE
1. „Choroba budynków” (Sick building Syndrome) - E. Bogacka, Mikol. Lek. 1997, 4, (4), 233-237.
2. Choroba klimatyzacyjna- Sick building syndrome. -E.Bogacka, Mikol. Lek. 1997, 4, suppl: IX Międzynarodowe Sympozium Mikologiczne,Zakopane,1997, 30.
3. Zasady rozpoznawania i leczenia astmy oskrzelowej- Stanowisko PTA i PTF.-J. Alkiewicz, R. Chazan, S. Chyrek- Borowska, Z. Doniec, W. Droszcz, A. Frank- Piskorska, P. Górski, J. Hofman, M. Kowalski, M. Krasnowska, J. Kruszewski, P. Kuna, R. Kurzawa, T. Latoś, J. Liebhart, J. Małolepszy, W. Pierzchała, M Pirożyński, T.Płusa, E.Rogala, E. Bogacka, T. Hofman, T, Małaczyńska. Int. Rev. Alleg.Clin. Immunol.1998, 4, suppl 1.
4. Grzyby jako przyczyna stanów zapalnych i alergicznych zatok nosowych i przynosowych . L. Pośpiech, B, Rostkowska- Nadolska, E. Bogacka, M. Marszalska, E. Baran. Mikol. Lek. 1999, 6,3, 145 –150.
5. Leki naczyniokurczące w leczeniu obturacji nosa. E. Pisarczyk – Bogacka, Otolaryngol. Pol. 1999, 53, 3, 347 – 352.
6. Alergia na grzyby w wybranych jednostkach chorobowych. E. Bogacka. Mikol. Lek.2000,: X Międzynarodowe Sympozjum Mikologiczne PTD, 2-4 wrzesień 2000, Poznań- Gniezno, tom 7, suppl 1.,74-75.
7. Wpływ grzybów na zdrowie ludzi. E. Bogacka, K. Matkowski. Mikol. Lek. 2001, 8, 3-4, 175 – 178.
8. Zagrożenia zdrowotne dzieci we współczesnym budownictwie mieszkaniowym. E.
9. Bogacka. Pol. Merk. Lek.2002, XII, 68,143-146.
10. Alergia na antygeny grzybów. Bogacka E., Jahnz- Różyk K. Pol. Merk Lek. 2003, 83, 381-384
11. Leczenie uczuleń na zarodniki grzybów pleśniowych. Jahnz- Różyk K., Bogacka E. Pol. Merk. Lek. 2003, 83, 385-387.
12. Epidemiologia alergicznych chorób oczu. Bogacka E. Pol. Merk. Lek. 2003, 84, 714-715.
13. Alergiczne choroby spojówek. Bogacka E. Stand.Med. 2003, V, 6, s 38- 47.
14. Alergia na grzyby. Bogacka E. Stand.Med. 2003, V, 6, supl, 48-52.
15. Leki antyhistaminowe - zalecenia terapeutyczne w świetle aktualnej wiedzy o histaminie. Bogacka E. Stand.Med. 2003, V, 6, 1146-1150.
16. Alergia narządu wzroku- Bogacka E. Przegl Alergologiczny, 2004, 1, 1, 44-46.
17. Choroby alergiczne oczu w codziennej praktyce lekarza. Bogacka E. Plejady, 2004, 1,13, 19-21.
18. Leczenie alergicznych chorób oczu. Bogacka E. Alergia, Astma , Immunol. 2004, 9, supl. 2, 53-57.
19. Choroby alergiczne narządu wzroku. Bogacka E. Przegl Lek 2004, 61, nr. specjalny, 59-60.
20. Choroby alergiczne narządu wzroku. Bogacka E., Acta Penum Allergol Pediatr,2004, 8, 3-4,70-76.
21. Jak często współczesny człowiek ma zaczerwienione oczy i dlaczego? Bogacka E, Groblewska A. Terapia, 2006, 4, 53-58.
22. Polski Konsensus Diagnostyki i Leczenia Alergicznych Chorób Narządu Wzroku. Bogacka E., Górski P., Groblewska A. et al. Klin Oczna 2008, 4-6, 219-226.
23. Chronic disease in the elderly: a vital rationale for the revival of internal medicine. Panaszek B., Machaj Z., Bogacka E., Lindner K. Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, 2009, 19 (4), 248-254.
24. Miejscowa reakcja alergiczna w spojówce – implikacje terapeutyczne. Bogacka E., Groblewska A. Post Dermatol Alergol 2009, 26, 5, 315-318.
25. Zapalenia spojówek – alergia czy zespól suchego oka? Bogacka E., Groblewska A. Post Dermatol Alergol 2009, 26, 5, 372-374.
26. Suche oko u alergika – jak unikać, jak leczyć? Groblewska A., Bogacka E. Post Dermatol Alergol 2009, 26, 5, 319-320.
27. Polski konsensus diagnostyki i leczenia alergicznych chorób narządu wzroku. E. Bogacka, P. Górski, A. Groblewska, M. Misiuk-Hojło, M. Jędrzejczak-Czechowicz, C. Pałczyński, A. Zaleska-Żmijewska, Alergia, Astma, Immunologia 2 (14), 2009: 75-86.
28. Miejsce leków antycholinergicznych w leczeniu chorób obturacyjnych płuc w podeszłym wieku. Bogacka E. Terapia 2010, 10, 43-46.SPOSTRZEŻENIA KLINICZNE
1. Nietolerancja hydrokortizonu u 2 chorych na astmę oskrzelową. Bogacka E., Małolepszy J., Suchnicka R., Dawidiuk I. Pneu. Alergol. Pol. 1994, 62, 1-2, 103- 106.
2. Rumień wielopostaciowy w przebiegu grzybicy żołądka. Opis przypadku. –J. Liebhart, E. Bogacka, M. Kibler- Nockawska, Mikol. Lek. ,1997,4, (3), 171-174.
3. Zespół chorego budynku - opis trzech przypadków, E. Bogacka, Pol. Merk. Lek. 1999, 6, 35, 273 – 275.


KOMUNIKATY I DONIESIENIA ZJAZDOWE

OGŁOSZONE W CZASOPISMACH ZAGRANICZNYCH
1. Sulfidoleukotriene-Elisa assay in the diagnosis of insect allergy. M. Nittner- Marszalska, J. Małolepszy, E. Bogacka, W. Mędrala, -Allergy, 1997, 52, supl.37, The Annual Meeting of the European Academy od Allergology and Clinical Immunology-EAACI’97, Rhodes, Hellas, June 1-5, 1997, 221, abstr. 716.
2. Skin test with enolase in the diagnosis of fungal allergy (abstract). M. Nittner- Marszalska, I. Wójcicka- Kustrzeba, E.Pisarczyk- Bogacka, W, Mędrala, J. Patkowski. Allergy, 1998, 53, 43,supll.The Annual Meeting of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology- EAACI’98, Birmingham, U.K., June 21-26, 1998, p.30.
3. Sensitization to mould allergens is e risk factor for bronchial asthma development in patients suffering from allergic rhinitis. E. Bogacka, M. Nittner- Marszalska, AM. Fal, J. Kuźniar, E. Nikiel. Abstract Book, EAACI 2003, Paris, Poster227.
4. Asthma in pregnancy. Kraus-Filarska M, Nittner-Marszalska M, Bogacka E,Dor-Wojnarowska A, Gładysiewicz A, Kosterska K. ERS-Abstract 15 th ERS Annual Congress, Copenhagen, 17-21.sept.2005, ERS 2005, 26, supl.. 49, abstract nr 1360, 209s.


W MATERIAŁACH KONGRESOWYCH
1. SBS (sick building syndrome) a choroby alergiczne. E. Bogacka. III Sympozjum Sekcji Dermatologii Dziecięcej PTD, Poznań- Kiekrz, 15-18kwiecień 1998, streszczenia ,s.10.
2. Diagnosis of allergic fungal sinusitis . L. Pośpiech, B. Rostkowska- Nadolska, E. Baran, E. Bogacka, M, Nittner- Marszalska. W: 1st World Congress of Otorhinolaryngology, Allergy, Endoscopy and Laser Surgery. Athens, 24- 27 June, 1998, Abstr. 4, p23.
3. Alergia na grzyby jako przyczyna nieżytu alergicznego nosa i zatok u dzieci. J. Kuźniar, L. Pośpiech, E. Bogacka, M. Nittner –Marszalska . w XII Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Warszawa, 3-5 czerwiec, 1999, streszczenia, s.62.
4. Nasal and sinus polyposis in children with fungal allergy. Demonstration of cases. J.
Kuźniar, L. Pośpiech, E. Bogacka, M. Nittner-Marszalska, B. Nadolska. W: Final program – Consensus Conference on Polyposis. Siena, October 5-7.2000, p. 88, no 76.
5. Astma oskrzelowa u osób z alergią na grzyby. Bogacka E. XV Ogólnopolskie
Sympozjum Szkoleniowe i I Warsztaty Alergologiczne Dobieszków, 2004. 8-9.

ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH
1. Leczenie alergicznych nieżytów nosa. E. Pisarczyk- Bogacka w Choroby alergiczne i astma. Red. J. Małolepszy, Wrocław, Volumed, 1996, 561-583.
2. Grzyby jako alergeny. E. Bogacka, w: Zarys mikologii lekarskiej. Red. E. Baran, Wrocław, Volumed, 1998, 505 –531.
3. Zespół „chorego budynku” (Sick building syndrome) - Bogacka E. w: Astma oskrzelowa i przewlekła obturacyjna choroba płuc. Red. T. Płusa, K. Jahnz- Różyk, Warszawa, Medpress 2001.
4. Epidemiologia chorób alergicznych. E. Bogacka, J. Małolepszy w: Alergiczne choroby oczu. Red. J. Czajkowski, Górnicki Wyd. Med., Wrocław, 2003.
5. Podstawy alergologii przydatne w okulistyce. E. Bogacka, J. Małolepszy w: Alergiczne choroby oczu. Red. J. Czajkowski, Górnicki Wyd. Med., Wrocław, 2003.
6. Histamina - definicja i funkcje w fizjologii człowieka. E. Bogacka, J. Małolepszy w: Alergiczne choroby oczu. Red. J. Czajkowski, Górnicki Wyd. Med., Wrocław, 2003.
7. Farmakologiczne leczenie alergicznych chorób oczu. A. Groblewska, J. Czajkowski, E. Bogacka w: Alergiczne choroby oczu. Red. J. Czajkowski, Górnicki Wyd. Med., Wrocław, 2003.
8. Vademecum Okulisty 2005, Choroby Alergiczne oczu, Groblewska A, Bogacka E, Czajkowski J. Lekseek Polska, Warszawa 2005, A01-A06.
9. Alergiczne choroby oczu w: Choroby Wewnętrzne. red A. Szczeklik, Med Praktyczna, Kraków 2006.
10. Układ Oddechowy. E. Pisarczyk-Bogacka, K. Misiak K., Z.Machaj, w: Geriatria i Pielęgniarstwo Geriatryczne, PZWL , Warszawa, 2008.
11. Próby prowokacyjne dospojówkowe. w: Standardy w Alergologii. Część I, wyd. II red J Kruszewski & ML. Kowalski, Med Prakt. Kraków 2010.
12. Badania diagnostyczne w alergicznych chorobach oczu. E. Bogacka, A. Groblewska. W: Alergia, choroby alergiczne, astma. Red. AM Fal, Med Prakt, Kraków 2010.
ARTYKUŁY W CZASOPISMACH NIERECENZJOWANYCH
1. Alergia na grzyby. E. Bogacka - Służba Zdr. 1999, 81-82, 28-29.
2. Alergiczne zapalenia spojówek. E. Bogacka - Służba Zdr. 1999, 1718, 20-22.
3. Farmakoterapia alergicznych nieżytów nosa. E. Bogacka - Służba Zdr. 1999, 81-82, 30-31.
4. Znaczenie kliniczne alergii na antygeny grzybów. E.Bogacka -Alergia. 2002, 2/13, 20-23.
5. Immunoterapia alergicznych chorób oczu. E. Bogacka. Alergologia Współczesna, 2003.
6. Izolowane uczulenie na grzyby jest rzadko spotykane. Bogacka E.
7. Puls Med. 2004,7,19.
8. Czy czerwone oczy wiosną to alergia? Bogacka E. Wiadomości Alergologiczne, 2005,2, 6.
9. Alergiczne choroby oczu. Groblewska A. Bogacka E. Służba Zdrowia, 2005, maj, 32-35.
Przynależność do towarzystw i organizacji
EAACI
PTA
ERS

Podziękowania dla lekarza

Podziękuj lekarzowi i poleć go innym!

Jeżeli lekarz pomógł Ci wrócić do zdrowia, warto wpisać słowa podziękowania lub pozytywną opinię, aby polecić go w ten sposób innym pacjentom.

Formularz nie służy do kontaktu z lekarzem i rejestracji na wizyty.

Uwaga: po zaakceptowaniu przez moderatora, treść Twoich podziękowań będzie widoczna publicznie w profilu lekarza.

  • Mieczysław Zakowicz
   Dziękuję za długoletnią i pozytywną opiekę i leczenie na początku uciążliwej alergii. Dzisiaj alergia dla mnie to żaden problem.