Szanowni Państwo,

Medycyna Praktyczna wykorzystuje w swoich serwisach pliki cookies i inne pokrewne technologie. Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa potrzeb oraz do celów analitycznych i marketingowych. Korzystamy z cookies własnych oraz innych podmiotów – naszych partnerów biznesowych.

Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić samodzielnie, modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące zmiany ustawień oraz szczegóły dotyczące wykorzystania wspomnianych technologii zawarte są w naszej Polityce Prywatności.

Korzystając z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie plików cookies i podobnych technologii, opisanych w Polityce Prywatności.

Państwa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak może wpłynąć na komfort korzystania z naszych serwisów. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej na podstawie tej zgody.

Klikając przycisk Potwierdzam, wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie wyżej wymienionych technologii oraz potwierdzacie, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Państwa preferencjami.

Zdrowie Europejczyków zależy od działań podejmowanych na rzecz klimatu

EASAC.EU, PAN

Przekazujemy, udostępniony publicznie 3 czerwca nowy raport EASAC (European Academies' Science Advisory Council), w całości poświęcony korelacji pomiędzy zachodzącymi teraz zmianami klimatycznymi a zdrowiem ludzi na obszarze Europy.


Fot. Nikola Belopitov / Pixabay

Autorzy, pracujący nad raportem w międzynarodowej Grupie Roboczej EASAC, powołanej dla jego przygotowania, skupili się na istniejących już i możliwych konsekwencjach, wynikających dla zdrowia człowieka wskutek zmian klimatu na kontynencie europejskim. Zidentyfikowali kluczowe zjawiska, które mogą przyczyniać się do obciążenia chorobami i przedwczesnej umieralności populacji w Europie. Wskazali na korzyści, które wynikają ze stabilizacji klimatu poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych. Wykazali niepodważalnie, jak ważna jest działalność i wola polityków w zakresie równoważenia zmian klimatycznych.

Kilkunastoosobowa Grupa Robocza EASAC pracowała nad raportem: The imperative of climate action to protect human health in Europe (pol. Konieczność działań na rzecz klimatu w celu ochrony zdrowia ludzkiego w Europie) pod przewodnictwem Volkera ter Meulena z Niemiec oraz Andrew Hainesa z Wielkiej Brytanii przy udziale badacza z Polski. Współautorem raportu jest prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz, czł. koresp. PAN, Kierownik Zakładu Klimatu i Zasobów Wodnych Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu.

Autorzy raportu powiązali w obszernym raporcie konieczność działań na rzecz klimatu z takimi zagadnieniami, jak np.: ograniczanie zanieczyszczenia powietrza przez gospodarkę „bezemisyjną”, zastosowanie zrównoważonej diety z przewagą owoców i warzyw, wzmocnienie systemów nadzoru i reagowania na choroby zakaźne oraz mocne wykazanie bezpośredniego wpływu zmian klimatu na zdrowie jako element oddziaływania na inicjatywy podejmowane przez polityków. Ryzyko zdrowotne dla Europejczyków wiąże się z: wysokim temperaturami, powodziami i suszami, zanieczyszczeniem powietrza i stężeniem alergenów; osłabieniem bezpieczeństwa żywności; zmianami w obrębie zachorowalności na choroby zakaźne (w tym przenoszone przez komary, przez żywność i przez wodę); przymusowe migracje.

EASAC, Report No 38, Climate Change and Health, The imperative of climate action to protect human health in Europe (English version)

Nowy raport EASAC European Academies' Science Advisory Council) „Konieczność działań na rzecz klimatu w celu ochrony zdrowia ludzkiego w Europie” podkreśla alarmujący zakres zagrożeń dla zdrowia spowodowanych zmianami klimatu i korzyściami płynącymi z szybkiego wycofywania paliw kopalnych.

W raporcie EASAC skupia się na konsekwencjach zmian klimatu dla zdrowia ludzkiego w Europie i korzyściach płynących z działania w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu ustabilizowania klimatu.

EASAC jest głosem niezależnego doradztwa naukowego, mobilizującym czołowych europejskich naukowców z 27 krajowych akademii naukowych do kierowania polityką UE z korzyścią dla społeczeństwa. Rozpatrując dużą liczbę niezależnych badań wpływu zmian klimatu na zdrowie oraz strategii przeciwdziałania zagrożeniom dla zdrowia, EASAC zidentyfikował kluczowe przesłania i wyciągnął ważne nowe wnioski. Dowody wskazują, że zmiany klimatu niekorzystnie wpływają na zdrowie ludzkie i przewiduje się, że zagrożenia dla zdrowia wzrosną. Rozwiązania są w zasięgu ręki i wiele można zrobić, działając na podstawie obecnej wiedzy, ale wymaga to woli politycznej. Przy obecnych tendencjach w zakresie emisji gazów cieplarnianych do końca wieku przewiduje się wzrost temperatury na świecie o ponad 3° C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. Wzrost będzie wyższy na lądzie niż w oceanach, narażając światową populację na bezprecedensowe tempo zmian klimatycznych i przyczyniając się do obciążenia chorobami i przedwczesną śmiertelnością.

Ryzyko zdrowotne wzrośnie wraz ze wzrostem zmian klimatycznych poprzez:
• Zwiększoną ekspozycję na wysokie temperatury i ekstremalne zdarzenia, takie jak powodzie i susze, zanieczyszczenie powietrza i alergeny;
• Osłabienie bezpieczeństwa żywności i żywienia;
• Zwiększoną zachorowalność i zmianę rozmieszczenia niektórych chorób zakaźnych (w tym chorób przenoszonych przez komary, przenoszonych przez żywność i przenoszonych przez wodę);
• Rosnące ryzyko przymusowej migracji.

EASAC podkreśla, że najważniejszym priorytetem jest ustabilizowanie klimatu i przyspieszenie wysiłków na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Korzyści ekonomiczne wynikające z działań mających na celu zaradzenie obecnym i przyszłym skutkom zmian klimatycznych dla zdrowia będą prawdopodobnie znaczne.

Współprzewodniczący Grupy Roboczej, profesor sir Andy Haines (Londyńska Szkoła Higieny i Medycyny Tropikalnej), komentuje: „Jeśli nie zostaną podjęte pilne działania do zredukowania emisji w celu utrzymania limitu wzrostu temperatur poniżej 2° C (lub mniej), zapisanego w Paryskim porozumieniu klimatycznym, spotkamy się z potencjalnie nieodwracalnymi zmianami, które będą miały szeroki wpływ na wiele aspektów zdrowia. Społeczność naukowa odgrywa ważną rolę w generowaniu wiedzy i przeciwdziałaniu dezinformacji. Mamy nadzieję, że to obszerne sprawozdanie zadziała jak sygnał alarmowy i zwróci uwagę na konieczność działania, szczególnie poprzez realizację polityki dekarbonizacji gospodarki. Ochrona zdrowia musi mieć wyższy priorytet w politykach skierowanych na łagodzenie skutków zmian klimatycznych lub dostosowywanie się do nich ”.

Kluczowe komunikaty omówione w raporcie obejmują:

Kilkuset tysiącom przedwczesnych zgonów rocznie w UE można zapobiec dzięki gospodarce „bezemisyjnej” dzięki zmniejszonemu zanieczyszczeniu powietrza

Zanieczyszczenie zagraża zdrowiu na Ziemi, niszczy ekosystemy i jest ściśle związane ze zmianami klimatu na świecie. Zanieczyszczenie drobnym pyłem i ozonem powstaje z wielu takich samych źródeł, jak emisje gazów cieplarnianych i krótkotrwałe zanieczyszczenia klimatu. W całej UE emisje związane z paliwami kopalnymi stanowią ponad połowę nadmiernej śmiertelności przypisywanej zanieczyszczeniu powietrza z otoczenia (na zewnątrz).

Ostatnie szacunki sugerują, że około 350 000 zgonów rocznie w UE można przypisać zanieczyszczeniu powietrza atmosferycznego przez spalanie paliw kopalnych i łącznie około 500 000 ze wszystkich działań związanych z człowiekiem.

Zrozumienie zakresu skutków zdrowotnych zanieczyszczenia powietrza dla zdrowia dzieci i dorosłych rośnie. Siedem milionów dzieci w Europie mieszka w obszarach, w których zanieczyszczenie powietrza przekracza zalecane przez WHO limity, a takie narażenie może wpływać na rozwój mózgu i funkcje poznawcze. Działania mające na celu zmniejszenie zanieczyszczenia poprzez dekarbonizację gospodarki należy traktować jako priorytet, aby zaradzić zarówno zmianom klimatu, jak i wymogom zdrowia publicznego.

Promowanie zdrowszej, bardziej zrównoważonej diety przy zwiększonym spożyciu owoców, warzyw i roślin strączkowych oraz zmniejszeniu spożycia czerwonego mięsa zmniejszy obciążenie chorobami niezakaźnymi i zmniejszy emisje gazów cieplarnianych

Promowanie zmian w diecie może przynieść znaczne korzyści zdrowotne i środowiskowe, powodując znaczące zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych z systemów żywności o około 40%, a także zmniejszenie zapotrzebowania na wodę i użytkowanie gruntów. Takie diety mogą również prowadzić do znacznego zmniejszenia obciążenia chorobami niezakaźnymi poprzez zmniejszenie ryzyka chorób serca, udaru i innych chorób.

Jeśli bezpieczeństwo żywności i żywienia obniży się z powodu zmian klimatycznych, UE może prawdopodobnie spełnić swoje wymagania, importując żywność. Ale będzie to miało coraz większe konsekwencje dla reszty świata; na przykład poprzez import pasz dla zwierząt gospodarskich z gruntów ornych, które powstały w wyniku wylesiania.

Dlatego tak ważne jest opracowanie inteligentnych pod względem klimatu systemów żywnościowych, aby zapewnić bardziej odporną produkcję rolną i promować bezpieczeństwo żywnościowe i żywieniowe z korzyścią dla zdrowia ludzkiego.

Działania klimatyczne mogą zapobiec znacznemu wzrostowi rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych

Rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych w Europie może wzrosnąć w wyniku zmian klimatu. Choroby te obejmują choroby przenoszone przez wektory (zwłaszcza komary) oraz zakażenia przenoszone przez żywność i wodę. Istnieje również zwiększone ryzyko dla zdrowia zwierząt w całej Europie z powodu chorób takich jak wirus niebieskiego języka.

Rozmieszczenie gatunków komarów Aedes albopictus, znanych jako wektor chorób takich jak choroba denga, już się rozwija w Europie i może objąć znaczną część Europy Zachodniej w ciągu następnej dekady. Infekcje przenoszone przez wodę, takie jak biegunka, mogą nasilać się po intensywnych opadach deszczu i powodziach, a wyższe temperatury mogą być związane ze zwiększoną opornością na antybiotyki dla patogenów, takich jak E. Coli. W przypadku gatunków Salmonella wzrost temperatury zwiększy namnażanie i rozprzestrzenianie się w żywności oraz zwiększy ryzyko zatrucia pokarmowego. Może również wystąpić wzrost liczby infekcji Norowirusem związanych z intensywnymi opadami deszczu i powodziami. Wzmocnienie systemów nadzoru i reagowania na choroby zakaźne powinno być priorytetem dla poprawy adaptacji do zmian klimatu.

Dostarczenie dowodów na korzyści zdrowotne wynikające ze zmian klimatycznych może odegrać kluczową rolę w osiągnięciu szybkiego zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych

Chociaż UE aktywnie angażuje się w wysiłki na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i określenia odpowiednich środków adaptacyjnych, wpływ zmian klimatu na zdrowie został stosunkowo zaniedbany w polityce UE. Uznanie poważnych wyzwań, jakie zmiany klimatyczne stanowią dla globalnych korzyści zdrowotnych dokonanych w ostatnich dziesięcioleciach, jest kluczem do promowania zaangażowania publicznego.

Ponadto wpływ zmian klimatycznych w innych regionach może mieć wymierne konsekwencje w Europie, a UE ma obowiązki w rozwiązywaniu problemów poza swoim obszarem.

UE musi dołożyć większych starań, aby zapewnić, że oszacowanie wpływu (klimatu) na zdrowie jest istotną częścią wszystkich proponowanych inicjatyw, a polityka klimatyczna i zdrowotna jest zintegrowana z innymi priorytetami politycznymi, w tym strategiami koordynacji na szczeblu UE i krajowym. Ważne jest również, aby podjąć kroki w celu przeciwdziałania błędnym informacjom o przyczynach i skutkach zmian klimatu, które grożą podważeniem woli politycznej do działania.

05.06.2019

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Poradnik świadomego pacjenta

  • Jak pojechać do sanatorium?
    Czy można wybrać sobie miejsce, do którego chce się jechać i termin wyjazdu? Czy można wybrać sobie miejsce, do którego chce się jechać i termin wyjazdu? Czy można skorzystać z sanatorium bez zakwaterowania?
  • Jak długo ważna jest recepta w 2020?
    Pacjent, który otrzymał receptę od lekarza, musi pamiętać, że nie jest ważna bezterminowo. Każda recepta ma ściśle określony czas, w którym można ją zrealizować. Dotyczy to zarówno recepty w formie „papierowej”, jak i tzw. e-recepty.