Korzyści zdrowotne i społeczne

Kompleksowa informacja medyczna to klucz do właściwego rozwiązywania problemów zdrowotnych.

Właściwe rozpoznanie problemu jest podstawą do zapewnienia bezpieczeństwa. Występujące objawy często są niejednoznaczne i trudno stwierdzić, czy taką sytuację należy natychmiast zgłosić pod numerem alarmowym, czy też można spokojnie w trybie planowym zgłosić się do swojego lekarza. Doradcy medyczni to doświadczony personel – pielęgniarki, ratownicy medyczni – wspierany przez zespół lekarzy specjalistów. Doradca identyfikuje potrzeby i wskazuje dopasowane rozwiązanie, uwzględniające kwestie kliniczne (specyficzne objawy, wywiad medyczny) oraz organizację systemu ochrony zdrowia i zasady udzielania świadczeń. Kompleksowa informacja to również: edukacja i zalecenia dotyczące samodzielnego łagodzenia dolegliwości, informacje o lekach, badaniach, prawach pacjenta, poruszaniu się w systemie opieki zdrowotnej (skierowania, recepty, odpłatność itp.), dane teleadresowe placówek dobieranych według lokalizacji osoby dzwoniącej – to rzetelne źródło dla zagubionych często pacjentów.

Coraz większym wyzwaniem w polityce społecznej staje się opieka nad osobami starszymi oraz przewlekle chorymi. Pozostanie jak najdłużej w aktywności i samodzielności wymaga wprowadzania rozwiązań wspierających, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztochłonnego zapotrzebowania na opiekę stacjonarną. Doradca medyczny monitoruje sytuację zdrowotną, pozostaje w stałym kontakcie, a w sytuacji zagrożenia organizuje dotarcie właściwej pomocy.

Udostępnienie usług doradcy medycznego zwiększa bezpieczeństwo zdrowotne, sprzyja zwiększeniu wydolności systemu ochrony zdrowia, pozwala na dłuższe utrzymanie samodzielności seniorów, sprzyja edukacji zdrowotnej i zachowaniom prewencyjnym, a przez to jak najdłuższemu zachowaniu zdrowia.