Szanowni Państwo,

Medycyna Praktyczna wykorzystuje w swoich serwisach pliki cookies i inne pokrewne technologie. Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa potrzeb oraz do celów analitycznych i marketingowych. Korzystamy z cookies własnych oraz innych podmiotów – naszych partnerów biznesowych.

Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić samodzielnie, modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące zmiany ustawień oraz szczegóły dotyczące wykorzystania wspomnianych technologii zawarte są w naszej Polityce Prywatności.

Korzystając z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie plików cookies i podobnych technologii, opisanych w Polityce Prywatności.

Państwa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak może wpłynąć na komfort korzystania z naszych serwisów. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej na podstawie tej zgody.

Klikając przycisk Potwierdzam, wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie wyżej wymienionych technologii oraz potwierdzacie, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Państwa preferencjami.

Atossa (ondansetron) - tabletki powlekane

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Atossa tabletki powlekane; 8 mg; 10 tabl. EGIS 44.22 3.32

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2019 r.

Preparat zawiera substancję: ondansetron

Lek dostępny na receptę

Co to jest Atossa?

Lek stosowany w zapobieganiu nudnościom i wymiotom i w leczeniu nudności i wymiotów związanych z chemioterapią oraz radioterapią nowotworów lub okresem pooperacyjnym.

Co zawiera i jak działa Atossa?

Substancją czynną preparatu jest ondansetron. Ondansetron stosowany jest w zapobieganiu nudnościom i wymiotom oraz w ich objawowym leczeniu. Ondansetron ogranicza działanie serotoniny (inna nazwa serotoniny to 5-hydroksytryptamina, w skrócie 5-HT) naturalnie występującej w układzie pokarmowym, nerwowym oraz w płytkach krwi substancji o wielorakim działaniu, która może powodować odruch wymiotny. Ondansetron wybiórczo blokuje receptory serotoninowe 5-HT3, znajdujące się w komórkach nerwowych ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. W ten sposób uniemożliwia pobudzenie tych receptorów przez serotoninę. Promieniowanie jonizujące (radioterapia) oraz cytostatyki (chemioterapia) mogą powodować uwalnianie serotoniny w jelicie cienkim zapoczątkowując tym samym odruch wymiotny w konsekwencji pobudzenia receptorów serotoninowych 5-HT3 dośrodkowych włókien nerwu błędnego. Pobudzenie nerwu błędnego może także wywołać pobudzenie ośrodkowe prowadzące do wymiotów. Ondansetron hamuje powstawanie odruchu wymiotnego. Po podaniu doustnym ondansetron szybko i całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie we krwi występuje po ok. 90 minutach po doustnym podaniu dawki 8 mg. Po podaniu doodbytniczym (czopki) stężenie maksymalne występuje po 6 godzinach, a po podaniu domięśniowym po ok. 10 minutach. Ondansetron metabolizowany jest w wątrobie; u osób z ciężką niewydolnością wątroby okres biologicznego półtrwania leku ulega znacznemu wydłużeniu oraz zwiększa się dostępność biologiczna postaci wchłanianych z przewodu pokarmowego skutkiem zmniejszenia metabolizmu podczas pierwszego przejścia przez wątrobę.

Kiedy stosować Atossa?

Preparat jest wskazany:
· w zapobieganiu nudnościom i wymiotom wywołanym chemioterapią nowotworów
· w zapobieganiu nudnościom i wymiotom wywołanym radioterapią
· w zapobieganiu nudnościom i wymiotom okresu okołooperacyjnego.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.
Stosowanie preparatu z apomorfiną jest przeciwwskazane.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Atossa?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
U osób z niewydolnością wątroby konieczne jest dostosowanie dawkowania przez lekarza; nie należy stosować dawki większej niż 8 mg na dobę u tych chorych.
Należy zachować ostrożność jeżeli preparat jest stosowany u chorych z zaburzeniami motoryki przewodu pokarmowego. Preparat może wpływać na wydłużenie czasu pasażu jelitowego. Po przyjęciu preparatu chorzy z objawami podostrej niedrożności powinni pozostawać pod szczególną obserwacją.
Jeżeli kiedykolwiek stwierdzono u Ciebie lub podejrzewano nadwrażliwość na inne leki o podobnym działaniu (inne leki blokujące receptory serotoninowe 5-HT3) poinformuj o tym lekarza. U osób uczulonych na inne leki z tej grupy preparat może spowodować wystąpienie reakcji nadwrażliwości, niekiedy o ciężkim przebiegu. Zwiastunem reakcji nadwrażliwości mogą być zaburzenia oddechowe, które wymagają odpowiedniego leczenia objawowego i zachowania szczególnych środków ostrożności.
Preparat nie jest skuteczny w przypadku nudności i wymiotów związanych z chorobą lokomocyjną.
Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:
­ preparat zawiera laktozę; osoby z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
W przeprowadzonych testach nie stwierdzono wpływu preparatu na sprawność psychomotoryczną.

Dawkowanie preparatu Atossa

Preparat ma postać tabletek powlekanych. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.
U osób z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością wątroby konieczne jest dostosowanie dawkowania przez lekarza; nie należy stosować dawki większej niż 8 mg na dobę u tych chorych.
Nudności oraz wymioty wywołane chemioterapią:
Dorośli i dzieci po 12. roku życia: stosuje się doustnie 8 mg 2 razy na dobę. Pierwszą dawkę przyjmuje się 30 minut przed rozpoczęciem chemioterapii, dawkę powtarza się po 8 godzinach, po czym leczenie jest kontynuowane z zastosowaniem dawek 8 mg 2 razy na dobę (co 12 godzin) przez 1–2 dni po zakończeniu chemioterapii.
Dzieci 4.–12. roku życia: 4 mg 3 razy na dobę. Pierwszą dawkę przyjmuje się 30 minut przed rozpoczęciem chemioterapii, dawkę powtarza się po 4 i 8 godzinach, po czym leczenie jest kontynuowane z zastosowaniem dawek 4 mg 3 razy na dobę (co 8 godzin) przez 1–2 dni po zakończeniu chemioterapii.
Dzieci do 4. roku życia: dawkowanie nie zostało ustalone.
Nudności oraz wymioty wywołane radioterapią:
Dorośli: 8 mg 3 razy na dobę. W przypadku radioterapii całego ciała 8 mg przyjmuje się 1–2 godziny przed każdą frakcją radioterapii; w przypadku pojedynczej radioterapii jamy brzusznej [frakcja dużej dawki] 8 mg przyjmuje się 1–2 godziny przed radioterapią, następnie co 8 godzin; leczenie kontynuuje się przez 1–2 dni po zakończeniu radioterapii; w przypadku frakcjonowanej dziennej radioterapii jamy brzusznej 8 mg przyjmuje się 1–2 godziny przed radioterapią, następnie co 8 godzin każdego dnia radioterapii.
Dzieci: nie ma danych dotyczących stosowania preparatu u dzieci w tym wskazaniu.
Zapobieganie nudnościom i wymiotom okresu okołooperacyjnego:
Dorośli: 16 mg 1 godzinę przed znieczuleniem.
Dzieci: nie ma danych dotyczących stosowania preparatu u dzieci w tym wskazaniu.
U osób z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością wątroby konieczne jest dostosowanie dawkowania przez lekarza; nie należy stosować dawki większej niż 8 mg na dobę u tych chorych.

Czy można stosować Atossa w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.
Preparatu nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna stosowania preparatu w tym okresie za bezwzględnie konieczne.
Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią; ondansetron przenika do mleka matki.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
Leki silnie zwiększające aktywność izoenzymu 3A4 cytochromu P450 (np. fenytoina, karbamazepina, ryfampicyna) mogą powodować zmniejszenie stężenia ondansetronu we krwi.
Tramadol może powodować zwiększenie stężenia ondansetronu we krwi.
Stosowanie preparatu z apomorfiną jest przeciwwskazane ze względu na ryzyko wystąpienia znacznego niedociśnienia tętniczego i utraty przytomności.
Ondansetron nie wpływa na skuteczność przeciwnowotworową leków stosowanych w chemioterapii ani nie wykazuje interakcji z innymi lekami przeciwwymiotnymi.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Atossa może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Bardzo często lub często: bóle głowy, zawroty głowy, uspokojenie, zaparcia, biegunki, wysypka, świąd, suchość w ustach, czkawka, uczucie gorąca lub nagłe zaczerwienienie twarzy. Niezbyt często: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia bilirubiny. Rzadko lub bardzo rzadko: drgawki, napady padaczkowe, ruchy mimowolne (w tym objawy ze strony układu pozapiramidowego, takie jak napadowe przymusowe patrzenie w górę i/lub objawy dystoniczne), zaburzenia rytmu serca, bóle w klatce piersiowej niekiedy z obniżeniem odcinka ST w zapisie EKG, niedociśnienie tętnicze, zmniejszenie częstotliwości rytmu serca (bradykardia), reakcje nadwrażliwości, niekiedy o ciężkim przebiegu, w tym reakcje anafilaktyczne (obrzęk naczynioruchowy, wstrząs anafilaktyczny).

Inne preparaty na rynku polskim zawierające ondansetron

Ondansetron Accord 2 mg/ml (roztwór do wstrzykiwań i infuzji)
Ondansetron B. Braun 2 mg/ml (roztwór do wstrzykiwań)
Ondansetron Bluefish (tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej)
Ondansetron Kabi (roztwór do wstrzykiwań)
Setronon (tabletki powlekane)
Zofran (czopki)
Zofran (syrop)
Zofran (tabletki powlekane)
Zofran (roztwór do wstrzykiwań)
Zofran Zydis (liofilizat doustny)

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.