Tegretol CR 400 (karbamazepina) - tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu

Lek przeciwdrgawkowy, pochodna dibenzoazepiny

Preparat zawiera substancję karbamazepina

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Tegretol CR 400
tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu; 400 mg; 30 tabl.
Novartis Poland
16,19 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych (kobiet w ciąży)
6,98 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wskazaniach: padaczka; dodatkowo: stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego; napady padaczkowe w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej mózgu - profilaktyka; ból u chorych z rozpoznaniem nowotworu - leczenie wspomagające; neuralgia w przypadkach innych niż określone w ChPL; ból neuropatyczny w przypadkach innych niż określone w ChPL
3,78 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie do wysokości limitu: we wskazaniach: choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2021 r.

Co zawiera i jak działa Tegretol CR?

Padaczka: monoterapia i leczenie skojarzone napadów częściowych z objawami prostymi lub złożonymi, napadów uogólnionych toniczno-klonicznych albo mieszanych postaci napadów. Dorośli. Początkowo 100–200 mg 1–2 ×/d, następnie dawkę należy stopniowo zwiększać aż do uzyskania optymalnego działania terapeutycznego (zwykle 400 mg 2–3 ×/d). U niektórych chorych konieczne może być stosowanie 1600–2000 mg/d. Dzieci. U dzieci do 4. rż. początkowo 20–60 mg/d, zwiększając o 20–60 mg co 2. dzień, dzieci po 4. rż. początkowo 100 mg/d, zwiększając o 100 mg co 1 tydz. Dawka podtrzymująca10–20 mg/kg mc./d, w daw. podz. (do 1. rż. 100–200 mg/d, 1.–5. rż. 200–400 mg/d, 6.–10. rż. 400–600 mg/d, 11.–15. rż. 600–1000 mg/d). Maks. zalecane dawki: dzieci do 6. rż. – 35 mg/kg mc., dzieci 7.–15. rż – 1000 mg/d, młodzież >15. rż. – 1200 mg/d.
Idiopatyczna neuralgia nerwu językowo-gardłowego. Neuralgia nerwu trójdzielnego (idiopatyczna lub w przebiegu stwardnienia rozsianego). Początkowo 200–400 mg/d, u osób w podeszłym wieku 100 mg 2 ×/d, następnie zwiększać stopniowo aż do ustąpienia bólu (zwykle do 200 mg 3–4 ×/d), następnie zmniejszyć stopniowo do możliwie najmniejszej dawki podtrzymującej. Maks. zalecana dawka 1200 mg/d. .
Zespół abstynencji alkoholowej. Zwykle 200 mg 3 ×/d, w ciężkich przypadkach przez kilka pierwszych dni do 400 mg 3 ×/d. W początkowym okresie leczenia stosować w skojarzeniu z lekami uspokajająco-nasennymi, po ustąpieniu ostrej fazy stosować w monoterapii.
Zespoły maniakalne i zapobieganie nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej. 400–1600 mg/d (zwykle 400–600 mg/d), w 2–3 daw. podz. W leczeniu ostrych stanów maniakalnych dawki należy zwiększać dość szybko, natomiast w profilaktyce zaburzeń dwubiegunowych zaleca się wolniejsze zwiększanie dawki.

Kiedy stosować Tegretol CR?

Padaczka:
- napady częściowe złożone lub proste.
- napady uogólnione toniczno-kloniczne. Mieszane postaci napadów.
Tegretol/Tegretol CR 200/Tegretol CR 400 można stosować zarówno w monoterapii jak i w leczeniu skojarzonym.
Tegretol/Tegretol CR 200/Tegretol CR 400 jest zazwyczaj nieskuteczny w napadach nieświadomości (petit mal) oraz w napadach mioklonicznych (patrz punkt 4.4).
• Zespół maniakalny oraz zapobieganie nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej (psychozy maniakalno-depresyjnej).
• Alkoholowy zespół abstynencyjny.
• Idiopatyczny nerwoból nerwu trójdzielnego oraz nerwoból nerwu trójdzielnego w przebiegu stwardnienia rozsianego (zarówno postaci typowe jak i nietypowe). Idiopatyczny nerwoból nerwu językowo-gardłowego.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Nadwrażliwość na karbamazepinę, którykolwiek składnik preparatu lub leki o podobnej strukturze (np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne), blok przedsionkowo-komorowy, upośledzenie czynności szpiku kostnego w wywiadzie, porfiria wątrobowa w wywiadzie. Nie zaleca się stosowania z inhibitorami MAO.

Dawkowanie preparatu Tegretol CR


Stosować p.o. niezależnie od posiłków. Tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu można dzielić na połowy, należy je przyjmować 2 ×/d. Syrop – rozpoczynać leczenie od małych dawek, które następnie należy powoli zwiększać w celu uniknięcia działań niepożądanych (określona dawka syropu wywołuje większe stężenia maks. w surowicy krwi niż ta sama dawka w postaci tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu). W przypadku zamiany tabletek CR na syrop należy podać tę samą dawkę dobową w mniejszych dawkach podawanych częściej.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające karbamazepina

Amizepin (tabletki) Finlepsin 200 (tabletki) Finlepsin 200 retard (tabletki o przedłużonym uwalnianiu) Finlepsin 400 retard (tabletki o przedłużonym uwalnianiu) Neurotop retard (tabletki o przedłużonym uwalnianiu) Tegretol (zawiesina doustna) Tegretol CR 200 (tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu)

Przychodnie i gabinety lekarskie w pobliżu

Zachorowania w Polsce - aktualne dane

Covid - aktualne dane
Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Poradnik świadomego pacjenta

 • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
  Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
  Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
 • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
  Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.