Duphaston - tabletki powlekane

Doustny hormonalny lek regulujący czynność układu płciowego. Progestagen otrzymywany syntetycznie, wykazujący działanie podobne do naturalnego progesteronu.

Preparat zawiera substancję dydrogesteron

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Duphaston
tabletki powlekane; 10 mg; 20 tabl.
Mylan
38,76 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2023 r.

Co zawiera i jak działa Duphaston - tabletki powlekane?

Preparat zawiera dydrogesteron, syntetyczny hormon sterydowy o wielokierunkowym działaniu. Dydrogesteron jest progestagenem, wykazuje działanie podobne do naturalnego progesteronu. Chroni przed zwiększeniem ryzyka rozrostu edometrium i raka endometrium na skutek działania estrogenów przy niedoborze progestagenów. Nie wywołuje efektów androgenizacji ani wirylizacji, nie hamuje owulacji i nie zwiększa podstawowej temperatury ciała.
Po podaniu doustnym dydrogesteron jest szybko wchłaniany. Stężenie maksymalne dydrogesteronu uzyskiwane jest w ciągu 30–150 minut a stężenie maksymalne jego głównego metabolitu po około 90 minutach po przyjęciu leku. Dydrogesteron podlega szybkiemu metabolizmowi w wątrobie, głównym metabolitem jest dihydrodydrogesteron. Wydalany przede wszystkim w postaci metabolitów, głównie z moczem.

Kiedy stosować Duphaston - tabletki powlekane?

Wskazania obejmują stany niedoboru progesteronu:
· bolesne miesiączkowanie
· endometrioza
· wtórny brak miesiączki
· nieregularne cykle miesiączkowe
· nieprawidłowe krwawienia z dróg rodnych
· zespół napięcia przedmiesiączkowego
· poronienie nawykowe
· poronienie zagrażające
· niepłodność związana z niewydolnością ciałka żółtego (niedomoga lutealna).
Ponadto, preparat jest wskazany u kobiet z zachowaną macicą, w hormonalnej terapii zastępczej w skojarzeniu z estrogenem.

Kiedy nie stosować preparatu Duphaston - tabletki powlekane?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.
Nie stosować w przypadku:
· rozpoznania lub podejrzenia nowotworu zależnego od progestagenów
· krwawienia z pochwy o nieustalonej przyczynie.
W przypadku równoczesnego stosowania preparatu z estrogenem, należy wziąć pod uwagę przeciwwskazania do stosowania estrogenów.
Nie stosować w okresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Duphaston - tabletki powlekane?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Przed rozpoczęciem stosowania preparatu w leczeniu nieprawidłowych krwawień z dróg rodnych konieczne jest wykonanie badań w celu rozpoznania przyczyny krwawień. W razie wystąpienia krwawienia i plamienia w pierwszych miesiącach stosowania preparatu, badania mające na celu rozpoznanie ich przyczyny, należy przeprowadzić dopiero po pewnym czasie stosowania preparatu oraz w przypadku utrzymywania się krwawień po przerwaniu leczenia.
W okresie stosowania preparatu może dojść do nawrotu lub pogorszenia przebiegu następujących stanów:
· porfiria
· depresja
· zaburzenia czynności wątroby (nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby).
Jeżeli powyższe stany występują lub występowały kiedykolwiek w przeszłości kobieta powinna pozostawać pod ścisłym nadzorem lekarza; w razie konieczności lekarz zaleci przerwanie stosowania preparatu.
Hormonalna terapia zastępcza (HTZ) w leczeniu objawów przekwitania powinna być rozpoczynana tylko wtedy, gdy objawy te powodują pogorszenie jakości życia. Decyzję o rozpoczęciu stosowania preparatu w skojarzeniu z estrogenem podejmie lekarz, po wnikliwej ocenie stosunku korzyści do ryzyka związanego ze stosowaniem preparatu. Przed rozpoczęciem hormonalnej terapii zastępczej konieczne jest wykonanie badań w celu wykluczenia przeciwwskazań i rozpoznania stanów wymagających zachowania szczególnej ostrożności (niezbędne badania zaleci lekarz). W trakcie leczenia zaleca się przeprowadzanie badań okresowych z częstością zaleconą przez lekarza prowadzącego.
Długotrwałe stosowanie HTZ może zwiększać ryzyko wystąpienia niektórych typów nowotworów. W razie zaobserwowania jakichkolwiek zmian w obrębie piersi należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.
U kobiet stosujących HTZ zwiększa się ryzyko wystąpienia raka piersi, co staje się widoczne po 3 latach leczenia. Ryzyko to rośnie w ciągu kolejnych lat leczenia i powraca do stanu wyjściowego po kilku (zwykle 5.) latach od zakończenia leczenia. Dodatkowo, HTZ powoduje zwiększenie gęstości obrazów mammograficznych, co może utrudniać wykrywanie raka piersi.
U kobiet z zachowaną macicą, stosowanie preparatu w skojarzeniu z estrogenem może zapobiec zwiększeniu ryzyka wystąpienia raka błony śluzowej macicy (endometrium), które może zwiększać się na skutek działania estrogenów przy niedoborze progestagenów.
Długotrwałe stosowanie HTZ może powodować niewielkie zwiększenie ryzyka wystąpienia raka jajnika.
Stosowanie HTZ wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia tętniczych i żylnych zaburzeń zakrzepowo zatorowych.
U kobiet stosujących HTZ zwiększa się ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna), które jest największe w 1. roku stosowania leczenia. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa może stanowić zagrożenie życia. U kobiet ze skłonnością do zakrzepów stosowanie preparatu jest przeciwwskazane.
Czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej obejmują:
· stosowanie estrogenów
· podeszły wiek
· unieruchomienie przez dłuższy czas, poważny zabieg operacyjny, każdy zabieg operacyjny w obrębie kończyn dolnych, poważny uraz (w wymienionych sytuacjach wymagane jest zaprzestanie HTZ - co najmniej 4–6 tygodni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym - i nie stosowanie jej o czasu powrotu pełnej sprawności ruchowej; konieczne może być także stosowanie leczenia przeciwzakrzepowego – decyzję podejmuje lekarz)
· otyłość (wskaźnik masy ciała większy niż 30 kg/m2)
· obecność żylaków i zakrzepowego zapalenia żył powierzchniowych (rola tego czynnika nie została w pełni ustalona)
· ciąża
· okres połogu
· toczeń rumieniowaty układowy
· nowotwory.
Występowanie zaburzeń zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa, rodziców lub innych członków rodziny (jeżeli podejrzewa się predyspozycje genetyczne) może stanowić przeciwwskazanie do stosowania HTZ. Przed zastosowaniem preparatu należy skonsultować się z lekarzem specjalistą.
W przypadku kobiet stosujących przewlekłe leczenie przeciwzakrzepowe, lekarz w każdym przypadku indywidualnie rozważy stosunek ryzyka do korzyści i podejmie decyzję czy właściwe jest stosowanie HTZ.
Jeżeli żylna choroba zakrzepowo-zatorowa wystąpi po rozpoczęciu stosowania HTZ należy przerwać stosowanie preparatu (po wcześniejszej konsultacji z lekarzem).
Jeżeli wystąpi którykolwiek z niżej wymienionych objawów należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, ponieważ objawy te mogą świadczyć o wystąpieniu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej:
· ból i obrzęk kończyny dolnej
· nagły, silny ból w klatce piersiowej
· duszność.
Stosowanie HTZ (estrogen z progestagenem) może nieznacznie zwiększać ryzyko choroby niedokrwiennej serca. Ryzyko choroby niedokrwiennej serca silnie zwiększa się wraz z wiekiem. Nie stwierdzono ochronnego wpływu HTZ na zmniejszenie ryzyka zawału serca.
Stosowanie HTZ może zwiększać ryzyko udaru niedokrwiennego mózgu. Ryzyko to zwiększa się wraz z wiekiem.
Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:
· preparat zawiera laktozę; osoby z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Preparat w niewielkim stopniu wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.
Rzadko preparat może powodować działania niepożądane, takie jak zawroty głowy lub senność, zwłaszcza w ciągu kilku godzin po zastosowaniu; dlatego należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Duphaston - tabletki powlekane

Preparat ma postać tabletek powlekanych do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.
Duże dawki powinny być przyjmowane w równych dawkach podzielonych.
Bolesne miesiączkowanie: 10–20 mg na dobę od 5. do 25. dnia cyklu.
Endometrioza: 10–30 mg na dobę od 5. do 25. dnia cyklu lub w sposób ciągły.
Nieprawidłowe krwawienia z dróg rodnych: w celu zatrzymania krwawienia 20–30 mg na dobę przez 10 dni. Przy podawaniu w sposób ciągły 10–20 mg na dobę w drugiej części cyklu miesiączkowego (dzień rozpoczęcia i liczba dni stosowania preparatu zostanie określona przez lekarza w każdym przypadku indywidualnie).
Wtórny brak miesiączki: 10–20 mg na dobę przez 14 dni w drugiej części założonego cyklu miesiączkowego.
Zespół napięcia przedmiesiączkowego: 10 mg 2 razy na dobę rozpoczynając od drugiej połowy cyklu miesiączkowego, do 1. dnia kolejnego cyklu (dzień rozpoczęcia i liczba dni stosowania preparatu zostanie określona przez lekarza w każdym przypadku indywidualnie).
Nieregularne cykle miesiączkowe: 10–20 mg na dobę, rozpoczynając od drugiej połowy cyklu miesiączkowego, do 1. dnia kolejnego cyklu (dzień rozpoczęcia i liczba dni stosowania preparatu zostanie określona przez lekarza w każdym przypadku indywidualnie).
Poronienie nawykowe: 10 mg 2 razy na dobę do 12. tygodnia ciąży.
Poronienie zagrażające: początkowo pojedyncza dawka 40 mg, następnie 20 lub 30 mg na dobę, do ustąpienia objawów.
Niepłodność związana z niewydolnością ciałka żółtego: 10–20 mg na dobę, rozpoczynając od drugiej połowy cyklu miesiączkowego, do 1. dnia kolejnego cyklu. Leczenie należy kontynuować co najmniej przez 3 kolejne cykle.
Hormonalna terapia zastępcza w skojarzeniu z estrogenem:
· w skojarzeniu z estrogenem podawanym w sposób ciągły: 10 mg na dobę przez ostatnie 14 dni 28-dniowego cyklu;
· w skojarzeniu z estrogenem podawanym cyklicznie (zwykle z 7 dniami przerwy): 10 mg na dobę przez ostatnie 12–14 dni terapii estrogenowej.
W zależności od odpowiedzi na leczenie lekarz może zwiększyć dawkę do 20 mg na dobę.
Nie zaleca się stosowania preparatu przed pierwszą miesiączką.
Nie ma wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu u młodzieży 12.–18. roku życia.

Czy można stosować Duphaston - tabletki powlekane w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego preparatu bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane z jego stosowaniem. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten preparat.
Stosowanie preparatu u kobiet w ciąży jest dopuszczone, gdy lekarz uzna to za wskazane.
Stosowanie preparatu u kobiet karmiących piersią jest przeciwwskazane.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
Leki zwiększające aktywność izoenzymów 3A4 lub 2C19 cytochromu P450, takie jak np. leki przeciwdrgawkowe (karbamazepina, barbiturany, fenytoina, prymidon), przeciwzakaźne (ryfampicyna, ryfabutyna), leki przeciwwirusowe (np. newirapina, efawirenz), a także okskarbazepina, topiramat, felbamat, gryzeofulwina oraz preparaty ziołowe zawierające dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum), korzeń waleriany, szałwię i miłorząb mogą wpływać na przyspieszenie metabolizmu preparatu i zmniejszenie jego skuteczności.
Rytonawir i nelfinawir znane są przede wszystkim jako leki zmniejszające aktywność izoenzymu 3A4 cytochromu P450, ale stosowane z hormonami steroidowymi mogą powodować zwiększenie aktywności tego enzymu.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Duphaston - tabletki powlekane?

Jak każdy preparat, również Duphaston może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich osób stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania preparatu są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Często: nudności, migrena, bóle głowy, zaburzenia miesiączkowania (obfite krwawienie, krwotok maciczny, brak miesiączki, bolesne i nieregularne miesiączki), ból i/lub tkliwość piersi. Niezbyt często: zawroty głowy, obniżony nastrój, wymioty, zaburzenia czynności wątroby (żółtaczka, osłabienie, bóle brzucha, złe samopoczucie), zwiększenie masy ciała, skórne reakcje alergiczne (wysypka, świąd i pokrzywka). Rzadko: senność, niedokrwistość hemolityczna, powiększenie nowotworów zależnych od progestagenów (np. oponiak), obrzęki, obrzęk piersi, obrzęk naczynioruchowy, reakcje nadwrażliwości.
Stosowanie estrogenów z progestagenem (dydrogesteron) może być związane z wystąpieniem ciężkich działań niepożądanych, w tym:
· rak piersi, rozrost błony śluzowej macicy, nowotwór błony śluzowej macicy, rak jajnika
· żylne i tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe (w tym żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, zawał serca, udar niedokrwienny mózgu)
· choroba niedokrwienna serca.

Przeczytaj też artykuły

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Poradnik świadomego pacjenta