Spiriva - proszek do inhalacji w kapsułkach twardych

Lek wziewny o działaniu rozszerzającym oskrzela. Stosowany jest w regularnym leczeniu chorób przebiegających ze skurczem oskrzeli.

Preparat zawiera substancję tiotropium (bromek tiotropium)

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Spiriva
proszek do inhalacji w kapsułkach twardych; 18 µg/dawkę inhalacyjną (1 kaps. zawiera 22,5 µg jednowodnego bromku tiotropium, co odpowiada 18 µg tiotropium; dawka dostarczana (uwalniana z ustnika HandiHaler) wynosi 10 µg); 30 kaps.
Boehringer Ingelheim International
114,47 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 75. rok życia
42,68 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 30% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
15,11 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wskazaniach: ciężka postać POChP z udokumentowanym badaniem spirometrycznym z wartością wskaźnika FEV<sub><font size="-2">1</font></sub> mniejszą niż 50% oraz ujemną próbą rozkurczową
Spiriva
proszek do inhalacji w kapsułkach twardych; 18 µg/dawkę inhalacyjną (1 kaps. zawiera 22,5 µg jednowodnego bromku tiotropium, co odpowiada 18 µg tiotropium; dawka dostarczana (uwalniana z ustnika HandiHaler) wynosi 10 µg); 30 kaps. + aparat do inhalacji HandiHaler
Boehringer Ingelheim International
114,47 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 75. rok życia
42,68 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 30% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
15,11 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wskazaniach: ciężka postać POChP z udokumentowanym badaniem spirometrycznym z wartością wskaźnika FEV<sub><font size="-2">1</font></sub> mniejszą niż 50% oraz ujemną próbą rozkurczową

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2022 r.

Co zawiera i jak działa Spiriva - proszek do inhalacji w kapsułkach twardych?

Preparat zawiera bromek tiotropium, długo działający lek cholinolityczny (przeciwcholinergiczny). Bromek tiotropium działa antyspastycznie, rozszerza oskrzela i zapobiega ich skurczom. Mechanizm jego działania polega na blokowaniu aktywacji receptorów cholinergicznych (a konkretnie receptorów muskarynowych M3) znajdujących się w mięśniach gładkich oskrzeli. Efektem aktywacji receptorów cholinergicznych typu M3 przez acetylocholinę (uwalnianą po pobudzeniu nerwu błędnego) jest skurcz mięśni gładkich oskrzeli, a zablokowanie receptorów przez lek hamuje wpływ acetylocholiny na mięśnie gładkie dróg oddechowych. Działanie utrzymuje się ponad 24 godziny.

Kiedy stosować Spiriva - proszek do inhalacji w kapsułkach twardych?

Preparat jest wskazany jako lek rozszerzający oskrzela w leczeniu podtrzymującym, w celu złagodzenia objawów u dorosłych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP).

Kiedy nie stosować preparatu Spiriva - proszek do inhalacji w kapsułkach twardych?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na atropinę i jej pochodne, takie jak ipratropium czy oksytropium.

Nie stosuj tego preparatu do przerwania ostrego napadu duszności!

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Spiriva - proszek do inhalacji w kapsułkach twardych?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Nie stosuj tego preparatu do przerwania ostrego napadu duszności! Preparat nie jest wskazany do stosowania w przypadku nagłego, ostrego skurczu oskrzeli. Preparat jest przeznaczony do codziennego, regularnego i długotrwałego stosowania.

Stosowanie preparatu może być związane z wystąpieniem natychmiastowej reakcji nadwrażliwości, w tym obrzęku naczynioruchowego (trudności w oddychaniu lub przełykaniu, obrzęk języka, warg, twarzy), pokrzywki lub wysypki. Wystąpienie ww. objawów wymaga natychmiastowego przerwania stosowania preparatu i konsultacji z lekarzem.

Rzadko, u niektórych osób, po przyjęciu dawki leku wziewnego może wystąpić, przeciwnie do zamierzonego efektu, gwałtowny skurcz oskrzeli (tzw. paradoksalny skurcz oskrzeli) objawiający się świstami bezpośrednio po przyjęciu leku. Skurcz ten może być na tyle intensywny, że może stanowić zagrożenie życia. W takim wypadku przerwij natychmiast stosowanie preparatu i zastosuj inny szybkodziałający wziewny lek rozszerzający oskrzela oraz szukaj pomocy lekarskiej.

Należy zachować ostrożność u chorych:

• z jaskrą z zamykającym się kątem przesączania

• z zaburzeniami oddawania moczu (zatrzymanie moczu, zwężenie szyi pęcherza moczowego, rozrost gruczołu krokowego)

• z zaburzeniami czynności nerek, jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 50 ml/min (lekarz podejmie decyzję, czy oczekiwane korzyści związane ze stosowaniem preparatu są większe, niż ryzyko związane z jego stosowaniem; chory powinien być ściśle monitorowany pod kątem występowania działań niepożądanych).

Należy chronić oczy przed kontaktem z preparatem. Osoby z predyspozycją do jaskry powinny zachować szczególną ostrożność i bardzo starannie chronić oczy w trakcie inhalacji. Preparat po dostaniu się do oka może powodować ból oka, dyskomfort, rozszerzenie źrenic, zwiększenie ciśnienia śródgałkowego i jaskrę z zamykającym się kątem przesączania.

Przerwij stosowanie preparatu i niezwłocznie skonsultuj się z lekarzem, jeżeli wystąpią objawy takie jak: ból oka, postępujący dyskomfort, niewyraźne widzenie, aureola wzrokowa, zmienione widzenie kolorów współistniejące z zaczerwienieniem oczu. Objawy te mogą świadczyć o wystąpieniu ostrej jaskry z zamykającym się kątem przesączania i może okazać się konieczne specjalistyczne leczenie.

Należy zachować ostrożność, jeżeli preparat stosowany jest u chorych z zaburzeniami układu sercowo-naczyniowego, w tym po przebytym zawale serca (w ciągu ostatnich 6 miesięcy), z chorobą niedokrwienną serca, niewydolnością serca, zaburzeniami rytmu serca, wydłużeniem odstępu QT w zapisie EKG. Leki przeciwcholinergiczne mogą wywierać niekorzystny wpływ u chorych z zaburzeniami układu sercowo-naczyniowego.

Stosowanie preparatu może być związane z utrzymującą się długotrwale suchością błony śluzowej jamy ustnej, co może sprzyjać próchnicy zębów.

Nie stosować częściej, niż 1 raz na dobę.

Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:

• preparat zawiera laktozę; osoby z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu;

• laktozie zawartej w preparacie mogą towarzyszyć niewielkie ilości białek mleka, które mogą powodować wystąpienie reakcji alergicznych.

 

Ważne informacje dotyczące stosowania preparatu

Preparat w postaci proszku w kapsułkach jest przeznaczony wyłącznie do stosowania wziewnego z użyciem inhalatora HandiHaler. Dostarczana dawka leku zależy od prawidłowo przeprowadzonej inhalacji. Dlatego bardzo ważne jest, aby poprawnie opanować technikę inhalacji. Wziewne podanie leku umożliwia jego szybkie dotarcie bezpośrednio do dróg oddechowych, czyli do miejsca jego działania. Tylko niewielka ilość podanej wziewnie substancji dociera do układu krążenia, co pozwala ograniczyć do minimum ogólnoustrojowe działania niepożądane.

Inhalator wymaga czyszczenia. Należy myć go 1 raz w miesiącu ciepłą wodą. Po umyciu strząsnąć nadmiar wody i pozostawić otwarty aparat do wysuszenia na papierowym ręczniku. Do całkowitego wysuszenia potrzeba ok. 24 godzin.

W razie konieczności można przetrzeć zewnętrzną część ustnika przy użyciu wilgotnej, lecz nie mokrej ściereczki.

 

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?

Nie ma danych dotyczących wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn. Jeżeli wystąpią działania niepożądane, takie jak zawroty głowy, bóle głowy czy zaburzenia widzenia, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Spiriva - proszek do inhalacji w kapsułkach twardych

Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Preparat ma postać proszku do inhalacji w kapsułkach i jest przeznaczony wyłącznie do stosowania wziewnego. Nie wolno połykać kapsułek! Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

W celu uzyskania skutecznego działania leczniczego preparat należy stosować codziennie, nawet jeżeli objawy choroby nie występują. Lekarz ustala dawkowanie indywidualnie w zależności od stopnia nasilenia choroby.

Dorośli: 1 kapsułka 1 raz na dobę, wyłącznie z użyciem inhalatora HandiHaler.

Preparat należy stosować każdego dnia o stałej porze. Nie stosować więcej niż 1 dawkę na dobę.

Szczególne grupy chorych:

U osób w podeszłym wieku nie ma konieczności dostosowania dawkowania.

Nie ma konieczności dostosowania dawkowania u osób z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek. W przypadku umiarkowanych i ciężkich zaburzeń czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 50 ml/min), lekarz podejmie decyzję, czy oczekiwane korzyści związane ze stosowaniem preparatu są większe, niż ryzyko związane z jego stosowaniem (chory powinien być ściśle monitorowany).

Nie ma konieczności dostosowania dawkowania u osób z zaburzeniami czynności wątroby.

Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

Instrukcja dotycząca stosowania preparatu.

Nie należy połykać kapsułek! Preparat ma postać proszku do inhalacji w kapsułkach. Przeznaczony jest do stosowania wziewnego, wyłącznie z użyciem inhalatora HandiHaler. Ostrzeżenie: kapsułka żelatynowa może ulec rozdrobnieniu i podczas inhalacji drobne jej fragmenty mogą dostać się do jamy ustnej lub gardła. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia takiego przypadku, należy wyjąć kapsułkę z blistra foliowego dopiero bezpośrednio przed użyciem i nie przekłuwać jej w inhalatorze więcej niż 1 raz (kapsułka ulega przekłuciu w momencie naciśnięcia przycisku inhalatora).

Aby przyjąć dawkę leku, zawsze postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

• otwórz górną osłonę inhalatora (po wciśnięciu przycisku)

• podnieś ustnik do góry

• wyjmij kapsułkę z blistra foliowego (tylko bezpośrednio przed użyciem); blister należy otworzyć i wyjąć kapsułkę, nie wyciskać kapsułki przez folię; nie zamocz kapsułki, pamiętaj aby ręce były suche!

• umieść kapsułkę z proszkiem w komorze centralnej w podstawie inhalatora (ważne: nigdy nie należy umieszczać kapsułki w ustniku!)

• zamknij ustnik, zatrzaskując go (słychać kliknięcie)

• trzymając inhalator w pozycji pionowej jednokrotnie (TYLKO RAZ), do oporu naciśnij przycisk inhalatora zdecydowanym ruchem (następuje przekłucie kapsułki)

• zwolnij przycisk inhalatora

• wykonaj spokojnie głęboki wydech (nie wydychaj powietrza do inhalatora)

• umieść ustnik w ustach i zaciśnij usta wokół ustnika

• trzymając głowę w pozycji pionowej wykonaj szybki, głęboki, równomierny wdech; w czasie wdechu powinien być słyszalny charakterystyczny dźwięk (wibracje kapsułki)

• wstrzymaj oddech na kilka sekund (ważne!), jednocześnie wyjmij ustnik z ust

• powróć do normalnego oddychania (nie należy wydychać powietrza do inhalatora)

• powtórz postępowanie od momentu „wykonaj spokojnie głęboki wydech”, pozwoli to na całkowite opróżnienie kapsułki

• otwórz ustnik i usuń pustą kapsułkę z komory inhalatora

• zamknij ustnik i następnie zamknij osłonę inhalatora.

Czy można stosować Spiriva - proszek do inhalacji w kapsułkach twardych w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!

Bardzo ważne jest aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.

Zaleca się unikanie stosowania preparatu u kobiet w ciąży.

Nie zaleca się stosowania preparatu w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Nie należy stosować preparatu równolegle z innymi lekami o działaniu przeciwcholinergicznym.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Spiriva - proszek do inhalacji w kapsułkach twardych?

Jak każdy lek, również Spiriva może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Często: suchość błony śluzowej jamy ustnej, co może sprzyjać próchnicy zębów. Niezbyt często: zawroty głowy, bóle głowy, zaburzenia smaku, niewyraźne widzenie, migotanie przedsionków, dysfonia, kaszel, zapalenie gardła, kandydoza jamy ustnej, zaparcia, choroba refluksowa, wysypka, bolesne oddawanie moczu, zatrzymanie moczu. Rzadko: bezsenność, zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe, jaskra, kołatanie serca, zwiększenie częstotliwości rytmu serca (tachykardia), zaburzenia rytmu serca, krwawienie z nosa, zapalenie krtani, zapalenie zatok, zapalenie dziąseł i języka, zapalenie jamy ustnej, nudności, dysfagia, niedrożność jelit, zakażenia układu moczowego (bakteriomocz, zapalenie pęcherza moczowego, zapalenie cewki moczowej), reakcje nadwrażliwości (wysypka, osutka polekowa, świąd, pokrzywka), obrzęk naczynioruchowy (w tym obrzęk powiek, możliwe trudności w oddychaniu lub przełykaniu, obrzęk języka, warg, twarzy). Z nieznaną częstością możliwe: odwodnienie, reakcje anafilaktyczne, które mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie życia, zakażenia i owrzodzenia skóry, suchość skóry, obrzęk stawów.

Preparat ten, podobnie jak inne leki wziewne, może powodować wystąpienie nagłego i silnego skurczu oskrzeli (tzw. paradoksalnego skurczu oskrzeli) powodującego trudności w oddychaniu. W razie wystąpienia paradoksalnego skurczu oskrzeli należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu, zastosować szybkodziałający wziewny lek rozszerzający oskrzela i szukać pomocy medycznej.

Przeczytaj też artykuły

Inne preparaty na rynku polskim zawierające tiotropium (bromek tiotropium)

Braltus (proszek do inhalacji w kapsułkach twardych) Spiriva Respimat (roztwór do inhalacji) Srivasso (proszek do inhalacji w kapsułkach twardych)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Poradnik świadomego pacjenta