Flumazenil Kabi - roztwór do wstrzykiwań, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Antagonista receptora benzodiazepinowego

Preparat zawiera substancję flumazenil

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Flumazenil Kabi
roztwór do wstrzykiwań, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji; 0,1 mg/ml; 5 amp. 5 ml
Fresenius Kabi
b/d

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 marca 2023 r.

Co zawiera i jak działa Flumazenil Kabi - roztwór do wstrzykiwań, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji?

Całkowite lub częściowe znoszenie działania pochodnych benzodiazepiny: wyprowadzanie ze znieczulenia ogólnego wywoływanego i/lub podtrzymywanego pochodnymi benzodiazepiny u hospitalizowanych pacjentów, znoszenie sedatywnego działania pochodnych benzodiazepiny stosowanych w krótkotrwałych zabiegach diagnostycznych i terapeutycznych u pacjentów ambulatoryjnych lub hospitalizowanych. Wybiórcze znoszenie ośrodkowego działania pochodnych benzodiazepiny w celu przywrócenia czynności oddechowej. Diagnostyka oraz leczenie przedawkowań i zatruć wywołanych wyłącznie lub głównie przez pochodne benzodiazepiny. Dorośli. Początkowo 0,2 mg (w intensywnej terapii 0,3 mg) i.v. w ciągu 15 s, w razie konieczności można podawać dalsze dawki 0,1 mg co 60 s, nie przekraczając dawki całkowitej 1 mg (w intensywnej terapii 2 mg). W intensywnej terapii w przypadku nawracającej senności można podać kolejne wstrzyknięcie lub podać lek we wlewie i.v. z szybkością 0,1–0,4 mg/h. Wlew powinien być przerywany co 6 h w celu sprawdzenia, czy nie nastąpił nawrót sedacji. Jeśli po zastosowaniu powtarzanych dawek nie następuje istotna poprawa stanu świadomości lub czynności oddechowej, należy przypuszczać, że ich przyczyną nie jest działanie pochodnych benzodiazepiny.
Odwrócenie sedacji wywołanej pochodnymi benzodiazepiny u dzieci po 1. rż. Początkowo 0,01 mg/kg mc. (nie więcej niż 0,2 mg) i.v. w ciągu 15 s, gdy po 45 s nie uzyskano pożądanego stanu świadomości, można podać kolejną taką samą dawkę i.v., w razie konieczności można podawać dalsze dawki 0,01 mg/kg mc. (nie więcej niż 0,2 mg) co 60 s, nie przekraczając dawki całkowitej 0,05 mg/kg mc. (nie więcej niż 1 mg). Dawkę należy dostosować w zależności od odpowiedzi na leczenie. Brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania u dzieci w wieku <1 roku, dlatego w tej grupie wiekowej lek podawać wyłącznie w przypadkach, gdy potencjalna korzyść z jego stosowania jest większa niż ryzyko.

Kiedy nie stosować preparatu Flumazenil Kabi - roztwór do wstrzykiwań, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji?

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, mieszane zatrucia pochodnymi benzodiazepiny i trójpierścieniowymi lub czteropierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, stosowanie u osób, którym pochodne benzodiazepiny podano w związku z leczeniem stanu potencjalnie zagrażającego życiu (np. kontrola ciśnienia śródczaszkowego, stan padaczkowy). Nie stosować w celu zniesienia działania benzodiazepin, jeżeli występują objawy ciężkiego zatrucia ze strony układu autonomicznego, objawy neurologiczne lub objawy ze strony układu sercowo-naczyniowego spowodowane ciężkim zatruciem trójpierścieniowymi i/lub czteropierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi.

Dawkowanie preparatu Flumazenil Kabi - roztwór do wstrzykiwań, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji


Podawać i.v. w powolnym wstrzyknięciu lub, po rozcieńczeniu, we wlewie. Nie ma konieczności dostosowania dawki u chorych z zaburzeniami czynności nerek. Zachować ostrożność u osób w podeszłym wieku lub z zaburzeniami czynności wątroby.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające flumazenil

Flumazenil B. Braun (roztwór do wstrzykiwań) Flumazenil Pharmaselect (roztwór do wstrzykiwań, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Poradnik świadomego pacjenta