×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Szanowni Państwo,

Medycyna Praktyczna wykorzystuje w swoich serwisach pliki cookies i inne pokrewne technologie. Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa potrzeb oraz do celów analitycznych i marketingowych. Korzystamy z cookies własnych oraz innych podmiotów – naszych partnerów biznesowych.

Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić samodzielnie, modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące zmiany ustawień oraz szczegóły dotyczące wykorzystania wspomnianych technologii zawarte są w naszej Polityce Prywatności.

Korzystając z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie plików cookies i podobnych technologii, opisanych w Polityce Prywatności.

Państwa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak może wpłynąć na komfort korzystania z naszych serwisów. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej na podstawie tej zgody.

Klikając przycisk Potwierdzam, wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie wyżej wymienionych technologii oraz potwierdzacie, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Państwa preferencjami.

Adacel (toksoid błoniczy + szczepionka przeciw krztuścowi (bezkomórkowa) + toksoid tężcowy) - zaw. do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Adacel zaw. do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce; 1 dawka (0,5 ml) zawiera: nie mniej niż 2 j.m. toksoidu błoniczego, nie mniej niż 20 j.m. toksoidu tężcowego, antygeny krztuśca (2,5 µg toksoidu krztuścowego, 5 µg hemaglutyniny włókienkowej, 3 µg pertaktyny, 5 µg fimbrii typu 2 i 3); 1 ampułkostrzykawka 0,5 ml Sanofi Pasteur b/d

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2021 r.

Preparat zawiera substancję: toksoid błoniczy + szczepionka przeciw krztuścowi (bezkomórkowa) + toksoid tężcowy

Lek dostępny na receptę

Co to jest Adacel?

Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi, zawierająca bezkomórkowe antygeny krztuśca.

Co zawiera i jak działa Adacel?

Szczepionka skojarzona przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi, zawierająca bezkomórkową postać antygenów krztuśca (ang. acellular – bezkomórkowy). Szczepionka zawiera toksoid tężcowy, toksoid błoniczy w zmniejszonej dawce oraz zmniejszoną dawkę bezkomórkowych antygenów krztuśca. Szczepionka zawiera 4 rodzaje antygenów krztuśca: toksoid krztuścowy, hemaglutyninę włókienkową, pertaktynę oraz fimbrie typu 2 i 3. Toksoid jest toksyną bakteryjną, która w procesie przygotowywania szczepionki została pozbawiona właściwości toksycznych, lecz nadal zdolna jest do wywołania odpowiedzi immunologicznej. Toksoidy zostały adsorbowane (skoncentrowane i unieruchomione) na fosforanie glinu. Związki glinu dodatkowo wzmacniają odpowiedź immunologiczną.

Podanie szczepionki powoduje wystąpienie odpowiedzi immunologicznej, którą jest zwiększenie miana swoistych przeciwciał skierowanych przeciwko antygenom zawartym w szczepionce. Szczepionka stosowana jest wyłącznie do szczepienia przypominającego i nie powinna być stosowana w szczepieniu podstawowym. Szczepienia przypominające powinny być podawane w odstępach określonych w oficjalnych zaleceniach.

Czas trwania spodziewanej ochrony przeciwko błonicy i tężcowi wynosi 10 lat lub dłużej. Stopień ochrony przeciw krztuścowi uzyskany po podaniu szczepionki przypominającej zależy od kilku czynników, w tym od stężenia przeciwciał przed szczepieniem.

Kiedy stosować Adacel?

Preparat jest wskazany do szczepienia przypominającego przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi osób po 4. roku życia po szczepieniu podstawowym, zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych i oficjalnymi zaleceniami.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu, w tym na formaldehyd lub aldehyd glutarowy, które mogą być obecne w śladowych ilościach, jako pozostałość z procesu wytwarzania szczepionki.

Przeciwwskazaniem czasowym do podania szczepionki jest ostra lub ciężka choroba przebiegająca z gorączką (łagodne zakażenia nie są przeciwwskazaniem do podania szczepionki).

Przeciwwskazaniem bezwzględnym do podania szczepionki jest:

• nadwrażliwość po wcześniejszym podaniu szczepionek przeciwko błonicy, tężcowi lub krztuścowi

• encefalopatia o nieznanej etiologii, która wystąpiła w ciągu 7 dni po podaniu szczepionki zawierającej antygeny krztuśca.

Nie podawać szczepionki dożylnie ani śródskórnie.

Nie stosować do szczepienia podstawowego.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Adacel?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzenie określonych badań kontrolnych.

Szczepienia przypominające należy wykonywać w odstępach czasowych określonych w obowiązującym Programie Szczepień Ochronnych i innych oficjalnych zaleceniach.

Szczepienie należy poprzedzić badaniem lekarskim. Należy poinformować lekarza, jeżeli kiedykolwiek wcześniej po szczepieniu wystąpiły działania niepożądane.

Jeżeli w ciągu 48 godzin po poprzednim podaniu szczepionki zawierającej antygeny błonicy, tężca lub krztuśca wystąpiły poważne bądź ciężkie działania niepożądane, lekarz po starannym rozważeniu oczekiwanych korzyści i możliwego ryzyka podejmie decyzję czy właściwe jest podanie szczepionki.

Szczepionka podawana jest przez kwalifikowany personel medyczny. Podobnie jak w przypadku innych szczepionek podawanych we wstrzyknięciach, konieczne jest zapewnienie możliwości natychmiastowej pomocy medycznej na wypadek wystąpienia reakcji anafilaktycznej po podaniu szczepionki. Ciężkie reakcje anafilaktyczne występują rzadko, lecz mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie życia. W przypadku ich wystąpienia konieczne jest natychmiastowe podjęcie odpowiedniego leczenia.

Bardzo rzadko podanie szczepionek zawierających toksoid tężcowy może powodować wystąpienie działań niepożądanych ze strony układu nerwowego, takich jak zapalenie splotu barkowego lub zespół Guillaina i Barrégo. Jeżeli kiedykolwiek wcześniej po szczepieniu wystąpiły wymienione działania niepożądane, lekarz przed podjęciem decyzji o szczepieniu rozważy czy oczekiwane korzyści są większe niż możliwe ryzyko.

Nie należy podawać szczepionki chorym z postępującymi zaburzeniami neurologicznymi, źle kontrolowaną padaczką lub postępującą encefalopatią do czasu ustalenia leczenia i ustabilizowania choroby.

U osób poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu oraz u osób z upośledzeniem odporności odpowiedź immunologiczna na szczepienie może nie być wystarczająca. Zaleca się, o ile to możliwe, przeprowadzenie szczepienia po zakończeniu terapii immunosupresyjnej. Jednakże zakażenie wirusem HIV nie stanowi przeciwwskazania do szczepienia, nawet jeśli odpowiedź na szczepienie będzie osłabiona.

Szczepionka podawana jest domięśniowo i u osób przyjmujących leki przeciwzakrzepowe lub z zaburzeniami krzepnięcia krwi może spowodować krwawienie. Należy zachować ostrożność. W takich przypadkach lekarz może zalecić podanie szczepionki głęboko podskórnie; podanie podskórne może spowodować nasilenie miejscowych działań niepożądanych.

Podobnie jak inne szczepionki stosowane w profilaktyce zachorowań, preparat może nie zapewnić skutecznej ochrony przed zachorowaniem wszystkim zaszczepionym.

Podanie szczepionek adsorbowanych może spowodować powstanie trwałego guzka w miejscu wstrzyknięcia, zwłaszcza gdy podanie nastąpiło do warstwy powierzchniowej tkanki podskórnej.

Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:

• preparat może zawierać śladowe ilości formaldehydu lub aldehydu glutarowego i nie może być stosowany przez osoby z nadwrażliwością na te związki chemiczne.

 

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?

Uważa się, że szczepionka nie wywiera istotnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Adacel

Preparat ma postać zawiesiny do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce. Przeznaczony jest do podań domięśniowych. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Osoby po 4. roku życia: 1 dawka szczepionki (0,5 ml).

Dawki przypominające powinny być podawane zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych i oficjalnymi zaleceniami.

Szczepionki nie należy stosować u osób, które nie otrzymały szczepienia podstawowego przeciwko błonicy i tężcowi lub otrzymały tylko niepełny cykl szczepień.

Dopuszczone jest stosowanie szczepionki u osób z nieukończonym cyklem szczepień przeciwko krztuścowi lub jego całkowitym brakiem. Jednakże, odpowiedź po podaniu dawki przypominającej wystąpi tylko u tych osób, które przebyły naturalne zakażenie krztuścem lub były poprzednio szczepione.

Szczepionka może być stosowana w ramach postępowania z ranami niosącymi ryzyko zachorowania na tężec, z lub bez jednoczesnego podania immunoglobuliny przeciwtężcowej, zgodnie z oficjalnymi zaleceniami.

Sposób podawania leku:

Preparat powinien być podawany głęboko domięśniowo, najlepiej w mięsień naramienny. Nie należy podawać szczepionki w mięsień pośladkowy. Nie wolno podawać preparatu donaczyniowo ani śródskórnie. W wyjątkowych przypadkach lekarz może zalecić podanie podskórne.

Czy można stosować Adacel w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!

Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.

Podanie szczepionki w okresie ciąży jest dopuszczone wyłącznie w sytuacji, gdy lekarz uzna to za absolutnie konieczne i gdy w ocenie lekarza oczekiwane korzyści wyraźnie przeważają nad możliwym ryzykiem.

Nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania preparatu w okresie karmienia piersią. W przypadku wskazań do podania szczepionki należy skonsultować się z lekarzem.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Szczepionka może być podawana jednocześnie:

• z inaktywowaną szczepionką przeciwko grypie

• ze szczepionką przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW B)

• z inaktywowaną lub doustną szczepionka przeciw poliomyelitis

• z inaktywowaną szczepionką przeciw wirusowi ludzkiego brodawczaka.

W przypadku jednoczesnego podania innych szczepionek lub immunoglobulin, wstrzyknięcia powinny zostać wykonane w inne kończyny, przy użyciu osobnych strzykawek i igieł. Należy przy tym przestrzegać oficjalnych zaleceń dotyczących szczepień.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Adacel może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania szczepionki są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

W grupie dzieci i młodzieży 4.–17. roku życia bardzo często lub często możliwe: bóle głowy, biegunka, nudności, wymioty, brak apetytu, wysypka, uogólniony ból, osłabienie mięśniowe, bóle stawów, obrzęk stawów, zmęczenie, osłabienie, gorączka, dreszcze, powiększenie węzłów pachowych, reakcje w miejscu podania, takie jak zaczerwienienie, obrzęk i ból.

W grupie osób 18.–64. roku życia bardzo często lub często możliwe: bóle głowy, nudności, biegunka, wymioty, wysypka, uogólniony ból, osłabienie mięśniowe, bóle stawów, obrzęk stawów, zmęczenie, osłabienie, złe samopoczucie, gorączka, dreszcze, powiększenie węzłów pachowych, reakcje w miejscu podania, takie jak zaczerwienienie, obrzęk i ból.

Ponadto, w obu grupach wiekowych mogą wystąpić poniższe działania niepożądane, dla których nie określono częstości ich występowania: działania niepożądane ze strony układu nerwowego, takie jak: parestezje, niedoczulica, zespół Guillaina i Barrégo, zapalenie splotu barkowego, porażenie nerwu twarzowego, drgawki, omdlenia, zapalenie rdzenia; zapalenie mięśnia sercowego, świąd, pokrzywka, zapalenie mięśni, siniak lub jałowy ropień w miejscu wstrzyknięcia, reakcje alergiczne i anafilaktyczne, w tym pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, niedociśnienie tętnicze i stanowiący bezpośrednie zagrożenie życia wstrząs anafilaktyczny.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające toksoid błoniczy + szczepionka przeciw krztuścowi (bezkomórkowa) + toksoid tężcowy

Boostrix (zawiesina do wstrzykiwań)
Infanrix-DTPa (zawiesina do wstrzykiwań)
Tdap Szczepionka SSI (zawiesina do wstrzykiwań)

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.