Atrodil - aerozol inhalacyjny, roztwór

Lek wziewny o działaniu rozszerzającym oskrzela, ułatwiający swobodny przepływ powietrza w drogach oddechowych. Lek stosowany w chorobach przebiegających ze skurczem oskrzeli.

Preparat zawiera substancję ipratropium (bromek ipratropium)

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Atrodil
aerozol inhalacyjny, roztwór; 20 µg/dawkę; 200 dawek [10 ml]
Polpharma
20,04 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych (kobiet w ciąży)
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
3,56 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wskazaniach: astma, POChP, eozynofilowe zapalenie oskrzeli; dodatkowo: mukowiscydoza; dysplazja oskrzelowo-płucna; dyskineza rzęsek

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 listopada 2023 r.

Co zawiera i jak działa Atrodil - aerozol inhalacyjny, roztwór?

Substancją czynną preparatu jest bromek ipratropium, lek o działaniu cholinolitycznym (przeciwcholinergicznym). Bromek ipratropium działa antyspastycznie, rozszerza oskrzela i zapobiega ich skurczom. Mechanizm jego działania polega na blokowaniu aktywacji receptorów cholinergicznych (a konkretnie receptorów muskarynowych M3) znajdujących się w mięśniach gładkich oskrzeli. Efektem aktywacji receptorów cholinergicznych typu M3 przez acetylocholinę (uwalnianą po pobudzeniu nerwu błędnego) jest skurcz mięśni gładkich oskrzeli, a zablokowanie receptorów przez lek hamuje wpływ acetylocholiny na mięśnie gładkie dróg oddechowych. Działanie leku prowadzi do rozszerzenia oskrzeli, poprawia się wentylacja płuc a chory odczuwa znaczną ulgę lub całkowite ustąpienie duszności spowodowanej skurczem mięśni dróg oddechowych. Znacząca poprawa czynności płuc u chorych ze skurczem oskrzeli w przebiegu POChP występuje w ciągu 15 minut i utrzymuje się średnio przez 4–6 godzin.

Kiedy stosować Atrodil - aerozol inhalacyjny, roztwór?

Preparat jest wskazany jako lek rozszerzający oskrzela w leczeniu podtrzymującym stanów skurczowych oskrzeli w przebiegu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) oraz astmy oskrzelowej.

Kiedy nie stosować preparatu Atrodil - aerozol inhalacyjny, roztwór?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na atropinę i jej pochodne, takie jak np. tiotropium czy oksytropium.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Atrodil - aerozol inhalacyjny, roztwór?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Należy pamiętać, że początek działania preparatu jest wolniejszy niż początek działania sympatykomimetyków rozszerzających oskrzela (np. salmeterol, salbutamol).

Stosowanie preparatu może być związane z wystąpieniem natychmiastowej reakcji nadwrażliwości, w tym obrzęku naczynioruchowego (trudności w oddychaniu lub przełykaniu, obrzęk języka, warg, twarzy), pokrzywki lub wysypki, skurczu oskrzeli oraz anafilaksji. Wystąpienie ww. objawów wymaga natychmiastowego przerwania stosowania preparatu i konsultacji z lekarzem.

Należy zachować ostrożność u chorych:

• z jaskrą z zamykającym się kątem przesączania

• z zaburzeniami oddawania moczu (zwężenie szyi pęcherza moczowego, rozrost gruczołu krokowego).

Chorzy na mukowiscydozę mogą być bardziej podatni na wystąpienie zaburzeń motoryki przewodu pokarmowego.

Należy chronić oczy przed kontaktem z preparatem. Osoby z predyspozycją do jaskry powinny zachować szczególną ostrożność i bardzo starannie chronić oczy w trakcie inhalacji. Preparat po dostaniu się do oka może powodować rozszerzenie źrenic, zwiększenie ciśnienia wewnątrzgałkowego, jaskrę z zamykającym się kątem przesączania, ból oka. Przerwij stosowanie preparatu i niezwłocznie skonsultuj się z lekarzem, jeżeli wystąpią objawy takie jak: ból oka, postępujący dyskomfort, niewyraźne widzenie, aureola wzrokowa (widzenie tęczowej obwódki wokół źródła światła), zmienione widzenie kolorów współistniejące z zaczerwienieniem oczu. Objawy te mogą świadczyć o wystąpieniu ostrej jaskry z zamykającym się kątem przesączania i może okazać się konieczne specjalistyczne leczenie.

Rzadko, u niektórych osób, po przyjęciu dawki leku wziewnego może wystąpić, przeciwnie do zamierzonego efektu, gwałtowny skurcz oskrzeli (tzw. paradoksalny skurcz oskrzeli) objawiający się świstami bezpośrednio po przyjęciu leku. Skurcz ten może być na tyle intensywny, że może stanowić zagrożenie życia. W takim wypadku przerwij natychmiast stosowanie preparatu i zastosuj inny szybkodziałający wziewny lek rozszerzający oskrzela oraz szukaj pomocy lekarskiej.

Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:

• preparat zawiera etanol (8,42 mg/dawkę).

 

Ważne informacje dotyczące stosowania preparatu

Dostarczana dawka leku zależy od prawidłowo przeprowadzonej inhalacji. Dlatego bardzo ważne jest, aby poprawnie opanować technikę inhalacji. Wziewne podanie leku umożliwia jego szybkie dotarcie bezpośrednio do dróg oddechowych, czyli do miejsca jego działania. Tylko niewielka ilość podanej wziewnie substancji dociera do układu krążenia, co pozwala ograniczyć do minimum ogólnoustrojowe działania niepożądane.

Pamiętaj!

• Aby zawsze w porę zaopatrzyć się w receptę i wykupić nowy preparat zanim zużyjesz do końca poprzedni.

• Zawsze miej przy sobie inhalator z szybkodziałającym lekiem rozszerzającym oskrzela.

• Utrzymuj inhalator w czystości. Przynajmniej raz w tygodniu należy czyścić ustnik. W tym celu należy zdjąć nasadkę ochronną oraz usunąć pojemnik z lekiem z inhalatora. Przepłukać ustnik ciepłą wodą, do momentu usunięcia wszystkich zanieczyszczeń. Po umyciu wytrząsnąć wodę i pozostawić ustnik do wyschnięcia na powietrzu. Nie wolno używać żadnych urządzeń suszących.

 

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?

Nie ma danych dotyczących wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn. Jeżeli wystąpią działania niepożądane, takie jak zawroty głowy czy zaburzenia widzenia (w tym zaburzenia akomodacji oka, rozszerzenie źrenic), nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Atrodil - aerozol inhalacyjny, roztwór

Preparat ma postać aerozolu wziewnego i jest przeznaczony do inhalacji przez usta. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Koniecznie skonsultuj się z lekarzem, jeżeli objawy duszności nasilą się lub leczenie nie przynosi znaczącej poprawy, a także jeżeli konieczne jest zwiększenie częstości stosowania leków rozszerzających oskrzela.

Dorośli i dzieci po ukończeniu 6. roku życia: 2 rozpylenia 4 razy na dobę.

Przyjmowanie dawek przez dzieci powinno przebiegać pod nadzorem osoby dorosłej.

Jeżeli dotychczasowe dawkowanie jest niewystarczające, należy skonsultować się z lekarzem, który zaleci włączenie dodatkowych leków. Nie stosować więcej niż 12 rozpyleń na dobę.

Instrukcja dotycząca stosowania preparatu

Preparat ma postać aerozolu wziewnego i jest przeznaczony do inhalacji przez usta. Zawsze przed użyciem należy wstrząsnąć inhalator z pojemnikiem (nie wstrząsać zbyt energicznie). Przed pierwszym zastosowaniem, a także jeżeli inhalator nie był używany przez 3 dni lub dłużej, należy zdjąć nasadkę ochronną z ustnika i nacisnąć 2 razy dno pojemnika z aerozolem (uwolnić 2 dawki aerozolu) kierując wylot ustnika w powietrze.

Aby przyjąć dawkę leku zawsze postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

• zdejmij z ustnika nasadkę ochronną

• wstrząśnij inhalator

• trzymaj inhalator w pozycji pionowej, z ustnikiem skierowanym w dół (dno pojemnika powinno być zwrócone ku górze)

• wykonaj głęboki wydech

• natychmiast umieść ustnik w ustach i zaciśnij wargi wokół ustnika

• naciśnij dno pojemnika (nastąpi uwolnienie dawki) wykonując jednocześnie głęboki, powolny wdech przez usta; bardzo ważna jest właściwa synchronizacja wdechu i momentu uwolnienia dawki leku, dlatego bardzo istotne jest aby naciśnięcie pojemnika z aerozolem nastąpiło po rozpoczęciu spokojnego wdechu

• wstrzymaj oddech na kilka sekund (ważne!), wyjmij ustnik z ust i wykonaj wydech

• jeżeli konieczne jest przyjęcie kolejnej dawki, należy odczekać co najmniej 1 min, a następnie ponownie wstrząsnąć inhalator i powtórzyć czynności opisane powyżej

• po użyciu zabezpiecz ustnik nasadką ochronną.

Jeżeli masz kłopoty związane z używaniem inhalatora, skonsultuj się z lekarzem lub pielęgniarką. Inhalator zawiera 200 dawek. Po ich wykorzystaniu, należy wymienić preparat na nowy. Nie wolno używać pojemnika z aerozolem z jakimkolwiek innym ustnikiem niż ten dołączony do opakowania preparatu.

Osoby, które mają kłopoty z właściwym zsynchronizowaniem wdechu i momentu uwolnienia dawki (zwłaszcza dzieci i osoby w podeszłym wieku), powinny zapytać lekarza o możliwość stosowania komory inhalacyjnej AeroChamber.

Czy można stosować Atrodil - aerozol inhalacyjny, roztwór w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!

Bardzo ważne jest aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.

Bezpieczeństwo stosowania preparatu w ciąży nie zostało ustalone. Lekarz rozważy czy oczekiwane korzyści wyraźnie przeważają nad możliwym ryzykiem. Tylko lekarz może ocenić stosunek ryzyka do korzyści w Twoim przypadku!

Nie wiadomo czy preparat przenika do mleka kobiecego. Przed zastosowaniem preparatu w okresie karmienia piersią skonsultuj się z lekarzem.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Nie należy stosować preparatu równolegle z innymi lekami o działaniu przeciwcholinergicznym.

Interakcje bromku ipratropium i leków działających na receptory beta adrenergiczne (np. fenoterol, formoterol, salmeterol) oraz leków będących pochodnymi ksantyny (np. teofilina) mogą nasilać działanie rozszerzające oskrzela.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Atrodil - aerozol inhalacyjny, roztwór?

Jak każdy lek, również Atrodil może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Często: zawroty głowy, bóle głowy, kaszel, podrażnienie gardła, suchość błony śluzowej jamy ustnej, nudności, zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego.

Niezbyt często: niewyraźne widzenie, rozszerzenie źrenic, zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe, jaskra, ból oka, przekrwienie spojówki, obrzęk rogówki, aureola wzrokowa, kołatanie serca, zwiększenie częstotliwości rytmu serca (tachykardia), częstoskurcz nadkomorowy, biegunka, wymioty, zaparcia, zapalenie i obrzęk jamy ustnej, zatrzymanie moczu, reakcje nadwrażliwości (wysypka, świąd), obrzęk naczynioruchowy (w tym obrzęk powiek, możliwe trudności w oddychaniu lub przełykaniu, obrzęk języka, warg, twarzy) i reakcje anafilaktyczne. Niezbyt często preparat, podobnie jak inne leki wziewne, może powodować wystąpienie nagłego i silnego skurczu oskrzeli (tzw. paradoksalnego skurczu oskrzeli) powodującego trudności w oddychaniu. W razie wystąpienia paradoksalnego skurczu oskrzeli należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu, zastosować szybkodziałający wziewny lek rozszerzający oskrzela i szukać pomocy medycznej.

Rzadko: zaburzenia akomodacji oka, migotanie przedsionków, pokrzywka.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające ipratropium (bromek ipratropium)

Atrovent (roztwór do nebulizacji) Atrovent N (aerozol inhalacyjny, roztwór) Ipravent Inhaler (aerozol inhalacyjny, roztwór)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta