Atrovent N (ipratropium (bromek ipratropium)) - aerozol inhalacyjny, roztwór

Lek wziewny zapobiegający stanom spastycznym oskrzeli i rozszerzający oskrzela, ułatwiający swobodny przepływ powietrza w drogach oddechowych. Lek stosowany w chorobach przebiegających ze skurczem oskrzeli. Działanie występuje po kilku minutach i utrzymuje się średnio do 6 godzin.

Preparat zawiera substancję ipratropium (bromek ipratropium)

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Atrovent N
aerozol inhalacyjny, roztwór; 20 µg/dawkę inhalacyjną; 200 dawek [10 ml]
Boehringer Ingelheim International
19,32 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych (kobiet w ciąży)
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 75. rok życia
3,57 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wskazaniach: astma, POChP, eozynofilowe zapalenie oskrzeli; dodatkowo: mukowiscydoza; dysplazja oskrzelowo-płucna; dyskineza rzęsek

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 września 2021 r.

Co zawiera i jak działa Atrovent N?

Substancją czynną preparatu jest bromek ipratropium. Jest to substancja należąca do grupy leków zwanych parasympatykolitykami lub cholinolitykami. Działa antyspastycznie, rozszerza oskrzela i zapobiega ich skurczom. Mechanizm działania ipratropium polega na hamowaniu pobudzenia receptorów cholinergicznych (a konkretnie receptorów muskarynowych typu M3) znajdujących się w błonie komórek mięśni gładkich oskrzeli. Receptory te pobudzane przez acetylocholinę uwalnianą po aktywacji nerwu błędnego powodują skurcz mięśni gładkich oskrzeli. Zahamowanie ich aktywacji prowadzi do rozszerzenia oskrzeli. Poprawia się wentylacja płuc, a chory odczuwa zmniejszenie lub całkowite ustąpienie duszności spowodowanej skurczem mięśni dróg oddechowych.

Kiedy stosować Atrovent N?

Preparat jest wskazany jako środek rozszerzający oskrzela w leczeniu podtrzymującym stanów skurczowych oskrzeli:
• w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP)
• w astmie oskrzelowej.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na atropinę i substancje atropinopodobne.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Atrovent N?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Dlatego przed zastosowaniem preparatu powinieneś skonsultować się z lekarzem, jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie:
• rozrost gruczołu krokowego
• zwężenie szyi pęcherza moczowego
• predyspozycje do jaskry z zamykającym się kątem przesączania.
Chorzy na mukowiscydozę mogą być bardziej podatni na wystąpienie zaburzeń motoryki przewodu pokarmowego.
Należy chronić oczy przed kontaktem z preparatem. Aerozol należy stosować zgodnie z zamieszczoną poniżej instrukcją. Osoby z predyspozycją do jaskry powinny zachować szczególną ostrożność i bardzo starannie chronić oczy w trakcie inhalacji. Preparat po dostaniu się do oka może powodować rozszerzenie źrenic, zwiększenie ciśnienia śródgałkowego, jaskrę z zamkniętym kątem przesączania, ból oka. Jeżeli wystąpią takie objawy jak: ból oka, dyskomfort, niewyraźne widzenie, aureola wzrokowa, zmienione widzenie kolorów współistniejące z zaczerwienieniem oczu natychmiast skonsultuj się z lekarzem. Objawy te mogą świadczyć o wystąpieniu ostrej jaskry z zamkniętym kątem przesączania i może okazać się konieczne zastosowanie odpowiednich leków.
Rzadko preparat może powodować wystąpienie natychmiastowych reakcji nadwrażliwości takich jak: pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, wysypka, skurcz oskrzeli, obrzęk błony śluzowej jamy ustnej i gardła oraz wstrząs anafilaktyczny.
Jeżeli występująca duszność ma charakter gwałtowanego napadu, a jej objawy szybko się nasilają, powinieneś natychmiast szukać pomocy lekarskiej. Jeżeli leczenie nie przynosi istotnej poprawy lub objawy ulegają nasileniu należy skonsultować się z lekarzem. Lekarz oceni Twój stan i zweryfikuje dalszy sposób leczenia.
W przypadku świeżych zaostrzeń przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) skonsultuj się z lekarzem.
Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:
­ --preparat nie zawiera CFC (chlorofluorowęglowodór), co może powodować delikatną różnicę smaku w stosunku do stosowanych wcześniej aerozoli; różnica ta nie wpływa w żaden sposób na skuteczność i bezpieczeństwo działania preparatu; preparat zawiera HFA 134a (czterofluoroetan);
­ --preparat zawiera etanol bezwodny (8,415 mg/dawkę).
Ważne informacje dotyczące stosowania preparatu.
Dostarczana dawka leku zależy od prawidłowo przeprowadzonej inhalacji. Dlatego bardzo ważne jest, aby opanować poprawnie technikę inhalacji. Wziewne podanie leku umożliwia jego szybkie dotarcie bezpośrednio do dróg oddechowych, czyli do miejsca jego działania. Po wykorzystaniu liczby dawek deklarowanej przez producenta w pojemniku może pozostać pewna ilość preparatu, lecz dalsze stosowanie nie zapewnia dostarczania właściwej dawki leku. Pojemnik należy wymienić na nowy.
Pamiętaj!
• Aby zawsze w porę zaopatrzyć się w receptę i wykupić nowy preparat zanim zużyjesz do końca poprzedni.
• Zawsze miej przy sobie inhalator.
• Ustnik jest przeznaczony do stosowania wyłącznie z tym preparatem, do którego został specjalnie zaprojektowany. Nigdy nie stosuj tego ustnika do innych pojemników.
--Utrzymuj inhalator w czystości. Ustnik należy przemywać ciepłą wodą z dodatkiem mydła lub detergentu, a następnie wypłukać.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Nie ma badań dotyczących wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi urządzeń.

Dawkowanie preparatu Atrovent N

Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania wziewnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Lekarz dostosowuje dawkowanie do indywidualnych potrzeb pacjenta. Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, zwykle stosuje się następujące dawki.
Dorośli i dzieci po ukończeniu 6. roku życia:
2 dawki (rozpylenia) 4 razy na dobę
Potrzeba zwiększania dawek może wskazywać na konieczność zastosowania dodatkowych leków; skonsultuj się z lekarzem, który zweryfikuje leczenie i w razie potrzeby zaleci zmianę dawkowania lub dołączy inne preparaty.
Nie przekraczaj dawki maksymalnej, która wynosi 12 rozpyleń na dobę.
Ze względu na ograniczone informacje dotyczące stosowania preparatu u dzieci należy go stosować tylko na wyraźne zlecenie lekarza i pod kontrolą osoby dorosłej.

Czy można stosować Atrovent N w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.
Bezpieczeństwo stosowania preparatu w ciąży nie zostało ustalone. Tylko lekarz może ocenić stosunek ryzyka do korzyści w Twoim przypadku.
Nie wiadomo czy preparat przenika do mleka kobiecego. Przed zastosowaniem preparatu w okresie karmienia piersią skonsultuj się z lekarzem.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Interakcje bromku ipratropium i leków działających na receptory betaadrenergiczne (np. sympatykomimetyków takich jak: fenoterol, formoterol, salmeterol) oraz leków będących pochodnymi ksantyny (np. teofilina) mogą nasilać efekt rozszerzający oskrzela.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Atrovent N może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Po zastosowaniu preparatu mogą wystąpić: bóle i zawroty głowy, zaburzenia akomodacji oka, jaskra z zamykającym się kątem przesączania, przyspieszenie czynności serca, zaparcia, biegunka, wymioty, skórne reakcje nadwrażliwości (wysypka, świąd, pokrzywka, obrzęk Quinckego). Do rzadkich, ale ciężkich działań niepożądanych należą: reakcje nadwrażliwości typu anafilaktycznego (obrzęk naczynioruchowy ust, języka, gardła mogący utrudniać oddychanie i/lub przełykanie, duszność, skurcz oskrzeli, obniżenie ciśnienia tętniczego, wstrząs). Jeżeli zauważysz pojawianie się objawów reakcji anafilaktycznej, powinieneś natychmiast szukać pomocy lekarskiej. Preparat ten, podobnie jak inne leki wziewne, może powodować podrażnienie dróg oddechowych, kaszel, suchość w jamie ustnej, a także (rzadko) wystąpienie skurczu oskrzeli. Preparat po dostaniu się do oka może powodować rozszerzenie źrenic, zwiększenie ciśnienia śródgałkowego, jaskrę z zamykającym się kątem przesączania, ból oka. Jeżeli wystąpią takie objawy jak: ból oka, dyskomfort, niewyraźne widzenie, aureola wzrokowa, zmiany w widzeniu kolorów współistniejące z zaczerwienieniem oczu natychmiast skonsultuj się z lekarzem. Objawy te mogą świadczyć o wystąpieniu jaskry z zamykającym się kątem przesączania, co może wymagać zastosowania odpowiedniego leczenia. Rzadko może wystąpić zatrzymanie moczu (zwłaszcza u osób z istniejącym uprzednio zwężeniem drogi odpływu moczu), a także, zwłaszcza w przypadku stosowania dużych dawek, mogą wystąpić zaburzenia rytmu serca, w tym migotanie przedsionków, częstoskurcz nadkomorowy i skurcze dodatkowe.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające ipratropium (bromek ipratropium)

Atrodil (aerozol inhalacyjny, roztwór) Atrovent (roztwór do nebulizacji)

Przychodnie i gabinety lekarskie w pobliżu

Zachorowania w Polsce - aktualne dane

Covid - aktualne dane
Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Poradnik świadomego pacjenta

 • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
  Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
  Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
 • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
  Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.