Atrovent - roztwór do nebulizacji

Lek wziewny o działaniu rozszerzającym oskrzela, ułatwiający swobodny przepływ powietrza w drogach oddechowych. Lek stosowany w chorobach przebiegających ze skurczem oskrzeli.

Preparat zawiera substancję ipratropium (bromek ipratropium)

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Atrovent
roztwór do nebulizacji; 250 µg/ml; 20 ml
Boehringer Ingelheim International
15,21 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych (kobiet w ciąży)
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
8,39 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wskazaniach: astma, POChP, eozynofilowe zapalenie oskrzeli; dodatkowo: mukowiscydoza; dysplazja oskrzelowo-płucna; dyskineza rzęsek

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 listopada 2023 r.

Co zawiera i jak działa Atrovent - roztwór do nebulizacji?

Substancją czynną preparatu jest bromek ipratropium, lek o działaniu cholinolitycznym (przeciwcholinergicznym). Bromek ipratropium działa antyspastycznie, rozszerza oskrzela i zapobiega ich skurczom. Mechanizm jego działania polega na blokowaniu aktywacji receptorów cholinergicznych (a konkretnie receptorów muskarynowych M3) znajdujących się w mięśniach gładkich oskrzeli. Efektem aktywacji receptorów cholinergicznych typu M3 przez acetylocholinę (uwalnianą po pobudzeniu nerwu błędnego) jest skurcz mięśni gładkich oskrzeli, a zablokowanie receptorów przez lek hamuje wpływ acetylocholiny na mięśnie gładkie dróg oddechowych. Działanie leku prowadzi do rozszerzenia oskrzeli, poprawia się wentylacja płuc a chory odczuwa znaczną ulgę lub całkowite ustąpienie duszności spowodowanej skurczem mięśni dróg oddechowych. Znacząca poprawa czynności płuc u chorych ze skurczem oskrzeli w przebiegu POChP występuje w ciągu 15 minut i utrzymuje się średnio przez 4–6 godzin.

Kiedy stosować Atrovent - roztwór do nebulizacji?

Preparat jest wskazany jako lek rozszerzający oskrzela w leczeniu podtrzymującym stanów skurczowych oskrzeli w przebiegu:

• przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) obejmującej przewlekłe zapalenie oskrzelirozedmę płuc

astmy oskrzelowej.

Kiedy nie stosować preparatu Atrovent - roztwór do nebulizacji?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na atropinę i jej pochodne, takie jak np. tiotropium czy oksytropium.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Atrovent - roztwór do nebulizacji?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Należy pamiętać, że początek działania preparatu jest wolniejszy niż początek działania sympatykomimetyków rozszerzających oskrzela (np. salmeterol, salbutamol).

Stosowanie preparatu może być związane z wystąpieniem natychmiastowej reakcji nadwrażliwości, w tym obrzęku naczynioruchowego (trudności w oddychaniu lub przełykaniu, obrzęk języka, warg, twarzy), pokrzywki lub wysypki, skurczu oskrzeli oraz anafilaksji. Wystąpienie ww. objawów wymaga natychmiastowego przerwania stosowania preparatu i konsultacji z lekarzem.

Należy zachować ostrożność u chorych:

• z jaskrą z zamykającym się kątem przesączania

• z zaburzeniami oddawania moczu (zwężenie szyi pęcherza moczowego, rozrost gruczołu krokowego).

Chorzy na mukowiscydozę mogą być bardziej podatni na wystąpienie zaburzeń motoryki przewodu pokarmowego.

Należy chronić oczy przed kontaktem z preparatem. Osoby z predyspozycją do jaskry powinny zachować szczególną ostrożność i bardzo starannie chronić oczy w trakcie inhalacji. Preparat po dostaniu się do oka może powodować rozszerzenie źrenic, zwiększenie ciśnienia wewnątrzgałkowego, jaskrę z zamykającym się kątem przesączania, ból oka. Przerwij stosowanie preparatu i niezwłocznie skonsultuj się z lekarzem, jeżeli wystąpią objawy takie jak: ból oka, postępujący dyskomfort, niewyraźne widzenie, aureola wzrokowa (widzenie tęczowej obwódki wokół źródła światła), zmienione widzenie kolorów współistniejące z zaczerwienieniem oczu. Objawy te mogą świadczyć o wystąpieniu ostrej jaskry z zamykającym się kątem przesączania i może okazać się konieczne specjalistyczne leczenie.

Rzadko, u niektórych osób, po przyjęciu dawki leku wziewnego może wystąpić, przeciwnie do zamierzonego efektu, gwałtowny skurcz oskrzeli (tzw. paradoksalny skurcz oskrzeli) objawiający się świstami bezpośrednio po przyjęciu leku. Skurcz ten może być na tyle intensywny, że może stanowić zagrożenie życia. W takim wypadku przerwij natychmiast stosowanie preparatu i zastosuj inny szybkodziałający wziewny lek rozszerzający oskrzela oraz szukaj pomocy lekarskiej.

Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:

• preparat zawiera chlorek benzalkoniowy jako środek konserwujący i edetynian sodu jako stabilizator; substancje te mogą spowodować wystąpienie skurczu oskrzeli.

 

Ważne informacje dotyczące stosowania preparatu

Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania wziewnego w inhalacji z nebulizatora. Nie wolno stosować go doustnie ani dożylnie. Dostarczana dawka leku zależy od prawidłowo przeprowadzonej inhalacji. Dlatego bardzo ważne jest, aby poprawnie opanować technikę inhalacji. Wziewne podanie leku umożliwia jego szybkie dotarcie bezpośrednio do dróg oddechowych, czyli do miejsca jego działania. Tylko niewielka ilość podanej wziewnie substancji dociera do układu krążenia, co pozwala ograniczyć do minimum ogólnoustrojowe działania niepożądane.

Pamiętaj!

• Aby zawsze w porę zaopatrzyć się w receptę i wykupić nowy preparat zanim zużyjesz do końca poprzedni.

• Zawsze miej przy sobie inhalator z szybkodziałającym lekiem rozszerzającym oskrzela.

• Utrzymuj nebulizator w czystości (czyść nebulizator zgodnie z instrukcją producenta).

 

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?

Nie ma danych dotyczących wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn. Jeżeli wystąpią działania niepożądane, takie jak zawroty głowy czy zaburzenia widzenia (w tym zaburzenia akomodacji oka, rozszerzenie źrenic), nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Atrovent - roztwór do nebulizacji

Preparat ma postać płynu do inhalacji z nebulizatora. Płyn przeznaczony jest wyłącznie do stosowania wziewnego w inhalacji z nebulizatora. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Koniecznie skonsultuj się z lekarzem, jeżeli objawy duszności nasilą się lub leczenie nie przynosi znaczącej poprawy, a także jeżeli konieczne jest zwiększenie częstości stosowania leków rozszerzających oskrzela.

20 kropli preparatu stanowi ok. 1 ml co odpowiada 0,25 mg bromku ipratropium.

Dorośli i młodzież po ukończeniu 14. roku życia: 2 ml (40 kropli) 3–4 razy na dobę.

Dzieci od 6.–14. roku życia:

Ze względu na ograniczoną ilość informacji dotyczących stosowania preparatu w tej grupie wiekowej, inhalacje zgodnie z zalecanym poniżej dawkowaniem powinny odbywać się pod kontrolą lekarza: 1 ml (20 kropli) 3–4 razy na dobę.

Dzieci do ukończenia 6. roku życia:

Ze względu na ograniczoną ilość informacji dotyczących stosowania preparatu w tej grupie wiekowej, inhalacje zgodnie z zalecanym poniżej dawkowaniem powinny odbywać się pod kontrolą lekarza: 0,4–1 ml (8–20 kropli) 3–4 razy na dobę.

Podawanie preparatu w dawce dobowej większej niż 2 mg (160 kropli) u dorosłych i dzieci po 14. roku życia oraz 1 mg (80 kropli) u dzieci do 14. roku życia powinno odbywać się pod kontrolą lekarza.

Instrukcja dotycząca stosowania preparatu

Preparat przeznaczony jest wyłącznie do stosowania wziewnego w inhalacji z nebulizatora. Nie wolno stosować go dożylnie ani doustnie. Zaleconą dawkę preparatu należy rozcieńczyć 0,9% roztworem chlorku sodu do objętości 3–4 ml i inhalować do momentu całkowitego zużycia roztworu. Rozcieńczony roztwór należy przygotowywać bezpośrednio przed użyciem, a niezużyty rozcieńczony roztwór należy wyrzucić. Nie wolno rozcieńczać preparatu wodą destylowaną. Czas inhalacji może być regulowany objętością rozcieńczonego roztworu. Należy chronić oczy przed kontaktem z preparatem.

Różne typy nebulizatorów różnią się między sobą budową. Należy stosować się do instrukcji dołączonej do danego typu nebulizatora. Jeżeli dostępna jest tlenowa instalacja ścienna, należy stosować przepływ 6–8 litrów na minutę.

Preparat może być stosowany łącznie z inhalacjami leków ułatwiających wydzielanie i rozrzedzanie śluzu (np. Mucosolvan płyn do inhalacji z nebulizatora). Nie należy stosować jednocześnie (w tym samym nebulizatorze) preparatu i kromoglikanu dwusodowego, gdyż może to spowodować wytrącenie się osadu.

Czy można stosować Atrovent - roztwór do nebulizacji w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!

Bardzo ważne jest aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.

Bezpieczeństwo stosowania preparatu w ciąży nie zostało ustalone. Lekarz rozważy czy oczekiwane korzyści wyraźnie przeważają nad możliwym ryzykiem. Tylko lekarz może ocenić stosunek ryzyka do korzyści w Twoim przypadku!

Nie wiadomo czy preparat przenika do mleka kobiecego. Przed zastosowaniem preparatu w okresie karmienia piersią skonsultuj się z lekarzem.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Nie należy stosować preparatu równolegle z innymi lekami o działaniu przeciwcholinergicznym.

Interakcje bromku ipratropium i leków działających na receptory beta adrenergiczne (np. fenoterol, formoterol, salmeterol) oraz leków będących pochodnymi ksantyny (np. teofilina) mogą nasilać działanie rozszerzające oskrzela.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Atrovent - roztwór do nebulizacji?

Jak każdy lek, również Atrovent może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Często: zawroty głowy, bóle głowy, kaszel, podrażnienie gardła, suchość błony śluzowej jamy ustnej, nudności, zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego.

Niezbyt często: niewyraźne widzenie, rozszerzenie źrenic, zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe, jaskra, ból oka, przekrwienie spojówki, obrzęk rogówki, aureola wzrokowa, kołatanie serca, zwiększenie częstotliwości rytmu serca (tachykardia), częstoskurcz nadkomorowy, biegunka, wymioty, zaparcia, zapalenie i obrzęk jamy ustnej, zatrzymanie moczu, reakcje nadwrażliwości (wysypka, świąd), obrzęk naczynioruchowy (w tym obrzęk powiek, możliwe trudności w oddychaniu lub przełykaniu, obrzęk języka, warg, twarzy) i reakcje anafilaktyczne. Niezbyt często preparat, podobnie jak inne leki wziewne, może powodować wystąpienie nagłego i silnego skurczu oskrzeli (tzw. paradoksalnego skurczu oskrzeli) powodującego trudności w oddychaniu. W razie wystąpienia paradoksalnego skurczu oskrzeli należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu, zastosować szybkodziałający wziewny lek rozszerzający oskrzela i szukać pomocy medycznej.

Rzadko: zaburzenia akomodacji oka, migotanie przedsionków, pokrzywka.

Przeczytaj też artykuły

Astma Badania czynnościowe układu oddechowego Duszność Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) Spirometria

Inne preparaty na rynku polskim zawierające ipratropium (bromek ipratropium)

Atrodil (aerozol inhalacyjny, roztwór) Atrovent N (aerozol inhalacyjny, roztwór) Ipravent Inhaler (aerozol inhalacyjny, roztwór)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta