Accofil - roztwór do wstrzykiwań lub infuzji w ampułkostrzykawce

Rekombinowany ludzki czynnik wzrostu kolonii granulocytów

Preparat zawiera substancję filgrastym

Lek wydawany na receptę do zastrzeżonego stosowania

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Accofil
roztwór do wstrzykiwań lub infuzji w ampułkostrzykawce; 0,3 mg/0,5 ml (30 mln j.m./0,5 ml); 1 ampułkostrzykawka 0,5 ml
Accord Healthcare
68,15 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
38,38 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; dodatkowo: gorączka neutropeniczna (zakażenie w przebiegu neutropenii) w przypadkach innych niż określone w ChPL; niedokrwistość aplastyczna; neutropenia wrodzona w przypadkach innych niż określone w ChPL; neutropenia nabyta w przypadkach innych niż określone w ChPL
Accofil
roztwór do wstrzykiwań lub infuzji w ampułkostrzykawce; 0,3 mg/0,5 ml (30 mln j.m./0,5 ml); 5 ampułkostrzykawek 0,5 ml
Accord Healthcare
170,28 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
8,61 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; dodatkowo: gorączka neutropeniczna (zakażenie w przebiegu neutropenii) w przypadkach innych niż określone w ChPL; niedokrwistość aplastyczna; neutropenia wrodzona w przypadkach innych niż określone w ChPL; neutropenia nabyta w przypadkach innych niż określone w ChPL
Accofil
roztwór do wstrzykiwań lub infuzji w ampułkostrzykawce; 0,3 mg/0,5 ml (30 mln j.m./0,5 ml); 7 ampułkostrzykawek 0,5 ml
Accord Healthcare
239,02 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
11,40 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; dodatkowo: gorączka neutropeniczna (zakażenie w przebiegu neutropenii) w przypadkach innych niż określone w ChPL; niedokrwistość aplastyczna; neutropenia wrodzona w przypadkach innych niż określone w ChPL; neutropenia nabyta w przypadkach innych niż określone w ChPL
Accofil
roztwór do wstrzykiwań lub infuzji w ampułkostrzykawce; 0,48 mg/0,5 ml (48 mln j.m./0,5 ml); 1 ampułkostrzykawka 0,5 ml
Accord Healthcare
111,66 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
62,10 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; dodatkowo: gorączka neutropeniczna (zakażenie w przebiegu neutropenii) w przypadkach innych niż określone w ChPL; niedokrwistość aplastyczna; neutropenia wrodzona w przypadkach innych niż określone w ChPL; neutropenia nabyta w przypadkach innych niż określone w ChPL
Accofil
roztwór do wstrzykiwań lub infuzji w ampułkostrzykawce; 0,48 mg/0,5 ml (48 mln j.m./0,5 ml); 5 ampułkostrzykawek 0,5 ml
Accord Healthcare
275,07 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
14,48 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; dodatkowo: gorączka neutropeniczna (zakażenie w przebiegu neutropenii) w przypadkach innych niż określone w ChPL; niedokrwistość aplastyczna; neutropenia wrodzona w przypadkach innych niż określone w ChPL; neutropenia nabyta w przypadkach innych niż określone w ChPL
Accofil
roztwór do wstrzykiwań lub infuzji w ampułkostrzykawce; 0,48 mg/0,5 ml (48 mln j.m./0,5 ml); 7 ampułkostrzykawek 0,5 ml
Accord Healthcare
386,31 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
20,20 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; dodatkowo: gorączka neutropeniczna (zakażenie w przebiegu neutropenii) w przypadkach innych niż określone w ChPL; niedokrwistość aplastyczna; neutropenia wrodzona w przypadkach innych niż określone w ChPL; neutropenia nabyta w przypadkach innych niż określone w ChPL

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2024 r.

Co zawiera i jak działa Accofil - roztwór do wstrzykiwań lub infuzji w ampułkostrzykawce?

Skrócenie czasu trwania neutropenii i zmniejszenie częstości występowania gorączki neutropenicznej u osób poddawanych chemioterapii cytotoksycznej z powodu nowotworów złośliwych (z wyjątkiem przewlekłej białaczki szpikowej i zespołów mielodysplastycznych). 5 µg/kg mc./d, 1. dawkę należy podać co najmniej 24 h po zakończeniu podawania leków cytotoksycznych. Lek stosować do czasu przeminięcia przewidywanego nadiru granulocytów obojętnochłonnych oraz powrotu ich liczby do wartości prawidłowych. Podawać s.c. lub we wlewie i.v. trwającym 30 min.
Skrócenie czasu trwania neutropenii u osób poddawanych chemioterapii mieloablacyjnej przed przeszczepieniem szpiku, u których występuje zwiększone ryzyko przedłużonej ciężkiej neutropenii. Początkowo 10 µg/kg mc./d we wlewie i.v. trwającym 30 min lub 24 h lub 10 µg/kg mc./d we wlewie s.c. trwającym 24 h. Pierwszej dawki nie podawać przed upływem 24 h od zakończenia chemioterapii cytotoksycznej i w ciągu 24 h od przeszczepienia szpiku. Po ustąpieniu nadiru granulocytów obojętnochłonnych dawkę należy dostosować w zależności od ich liczby. Szczegółowe informacje – patrz: zarejestrowane materiały producenta.
Mobilizacja komórek progenitorowych do krwi obwodowej u osób poddanych leczeniu mielosupresyjnemu lub mieloablacyjnemu, a następnie przeszczepieniu autologicznych obwodowych komórek progenitorowych. 10 µg/kg mc./d we wlewie s.c. trwającym 24 h lub w pojedynczych wstrzyknięciach s.c. przez 5–7 dni. Lek podawać do czasu wykonania ostatniej leukaferezy. U osób po chemioterapii mielosupresyjnej 5 µg/kg mc./d s.c. do czasu powrotu liczby granulocytów obojętnochłonnych do prawidłowych wartości. Szczegółowe informacje – patrz: zarejestrowane materiały producenta.
Mobilizacja komórek progenitorowych do krwi obwodowej u zdrowych dawców przed przeszczepieniem alogenicznych komórek progenitorowych krwi obwodowej. 10 µg/kg mc./d we wstrzyknięciach s.c. przez 4–5 dni.
U osób z ciężką wrodzoną, cykliczną lub idiopatyczną neutropenią z bezwzględną liczbą granulocytów obojętnochłonnych ≤0,5 × 109/l oraz ciężkimi lub nawracającymi zakażeniami w wywiadzie, w celu zwiększenia liczby granulocytów obojętnochłonnych oraz zmniejszenia częstości występowania i czasu trwania objawów związanych z zakażeniem. Neutropenia wrodzona – początkowo 12 µg/kg mc./d we wstrzyknięciach s.c. w dawce pojedynczej lub w daw. podz. Neutropenia idiopatyczna lub cykliczna – początkowo 5 µg/kg mc./d s.c. w dawce pojedynczej lub w daw. podz. Dawkę należy dostosowywać indywidualnie co 1–2 tyg. w zależności od liczby granulocytów obojętnochłonnych. Po uzyskaniu reakcji na leczenie stosować najmniejszą skuteczną dawkę. Konieczne jest długotrwałe podawanie leku.
Leczenie przewlekłej neutropenii (bezwzględna liczba granulocytów obojętnochłonnych ≤1 × 109/l) u osób z zaawansowanym zakażeniem HIV w celu zmniejszenia ryzyka zakażeń bakteryjnych, jeżeli nie można zastosować innych metod leczenia. W celu cofnięcia neutropenii 1 µg/kg mc./d s.c., dawkę można zwiększać do maks. 4 µg/kg mc./d. W celu utrzymania prawidłowej liczby granulocytów obojętnochłonnych należy ustalić najmniejszą skuteczną dawkę podtrzymującą. Konieczne może być długotrwałe podawanie leku.

Kiedy stosować Accofil - roztwór do wstrzykiwań lub infuzji w ampułkostrzykawce?

Accofil jest wskazany w celu skrócenia czasu trwania neutropenii i zmniejszenia częstości występowania neutropenii z gorączką u pacjentów otrzymujących chemioterapię lekami cytotoksycznymi z powodu stwierdzonego nowotworu złośliwego (z wyjątkiem przewlekłej białaczki szpikowej i zespołów mielodysplastycznych) oraz w celu skrócenia czasu trwania neutropenii u pacjentów poddanych leczeniu mieloablacyjnemu przed przeszczepieniem szpiku, u których występuje zwiększone ryzyko przedłużonej ciężkiej neutropenii. Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność produktu leczniczego Accofil są podobne u dorosłych i dzieci otrzymujących chemioterapię lekami cytotoksycznymi.

Accofil jest wskazany do stosowania w celu mobilizacji komórek progenitorowych krwi obwodowej (ang. peripheral blood progenitor cells – PBPC).

U dzieci lub dorosłych pacjentów z ciężką wrodzoną, cykliczną lub idiopatyczną neutropenią z bezwzględną liczbą neutrofili (ANC) ≤0,5 × 109/l oraz ciężkimi lub nawracającymi zakażeniami w wywiadzie, długotrwałe podawanie produktu leczniczego Accofil jest wskazane w celu zwiększenia liczby neutrofili i zmniejszenia częstości i czasu trwania objawów związanych z zakażeniem.

Accofil jest wskazany w leczeniu przewlekłej neutropenii (ANC ≤1,0 × 109/l) u pacjentów z zaawansowanym zakażeniem wirusem HIV, w celu zmniejszenia ryzyka zakażeń bakteryjnych, gdy nie można zastosować innych metod leczenia neutropenii.

Kiedy nie stosować preparatu Accofil - roztwór do wstrzykiwań lub infuzji w ampułkostrzykawce?

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające filgrastym

Neupogen (roztwór do wstrzykiwań) Zarzio (roztwór do wstrzykiwań i infuzji)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta