Zarzio - roztwór do wstrzykiwań i infuzji

Rekombinowany ludzki czynnik wzrostu kolonii granulocytów

Preparat zawiera substancję filgrastym

Lek wydawany na receptę do zastrzeżonego stosowania

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Zarzio
roztwór do wstrzykiwań i infuzji; 0,6 mg/ml = 60 mln j.m./ml (0,3 mg/0,5 ml = 30 mln j.m./0,5 ml); 1 ampułkostrzykawka 0,5 ml
Sandoz
b/d
Zarzio
roztwór do wstrzykiwań i infuzji; 0,6 mg/ml = 60 mln j.m./ml (0,3 mg/0,5 ml = 30 mln j.m./0,5 ml); 5 ampułkostrzykawek 0,5 ml
Sandoz
168,80 zł
9,26 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; dodatkowo: gorączka neutropeniczna (zakażenie w przebiegu neutropenii) w przypadkach innych niż określone w ChPL; niedokrwistość aplastyczna; neutropenia wrodzona w przypadkach innych niż określone w ChPL; neutropenia nabyta w przypadkach innych niż określone w ChPL
Zarzio
roztwór do wstrzykiwań i infuzji; 0,96 mg/ml = 96 mln j.m./ml (0,48 mg/0,5 ml = 48 mln j.m./0,5 ml); 1 ampułkostrzykawka 0,5 ml
Sandoz
b/d
Zarzio
roztwór do wstrzykiwań i infuzji; 0,96 mg/ml = 96 mln j.m./ml (0,48 mg/0,5 ml = 48 mln j.m./0,5 ml); 5 ampułkostrzykawek 0,5 ml
Sandoz
260,38 zł
3,20 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; dodatkowo: gorączka neutropeniczna (zakażenie w przebiegu neutropenii) w przypadkach innych niż określone w ChPL; niedokrwistość aplastyczna; neutropenia wrodzona w przypadkach innych niż określone w ChPL; neutropenia nabyta w przypadkach innych niż określone w ChPL

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 marca 2023 r.

Co zawiera i jak działa Zarzio - roztwór do wstrzykiwań i infuzji?

Skrócenie czasu trwania neutropenii i zmniejszenie częstości występowania gorączki neutropenicznej u osób poddawanych chemioterapii cytotoksycznej z powodu stwierdzonego nowotworu złośliwego (z wyjątkiem przewlekłej białaczki szpikowej i zespołów mielodysplastycznych). Dorośli i dzieci. 5 µg/kg mc./d, 1. dawkę należy podać co najmniej 24 h po zakończeniu podawania leków cytotoksycznych. Lek stosować do czasu ustąpienia przewidywanego nadiru granulocytów obojętnochłonnych oraz powrotu ich liczby do wartości prawidłowych. Podawać we wstrzyknięciu s.c. lub we wlewie i.v. trwającym 30 min.
Skrócenie czasu trwania neutropenii u osób poddawanych chemioterapii mieloablacyjnej przed przeszczepieniem szpiku, u których występuje zwiększone ryzyko przedłużonej ciężkiej neutropenii. Początkowo 10 µg/kg mc./d we wlewie i.v. trwającym 30 min lub 24 h albo 10 µg/kg mc./d we wlewie s.c. trwającym 24 h. Pierwszą dawkę należy podać co najmniej 24 h po zakończeniu chemioterapii cytotoksycznej i co najmniej 24 h po przeszczepieniu szpiku. Po ustąpieniu nadiru granulocytów obojętnochłonnych dawkę należy dostosować w zależności od ich liczby. Szczegółowe informacje – patrz: zarejestrowane materiały producenta.
Mobilizacja komórek progenitorowych do krwi obwodowej u osób poddanych leczeniu mielosupresyjnemu lub mieloablacyjnemu przed przeszczepieniem autologicznych obwodowych komórek progenitorowych. S.c. 10 µg/kg mc./d przez 5–7 dni, we wlewie trwającym 24 h lub w pojedynczych wstrzyknięciach. Lek podawać do czasu wykonania ostatniej leukaferezy. U osób po chemioterapii mielosupresyjnej 5 µg/kg mc./d w codziennych wstrzyknięciach s.c. do czasu powrotu liczby granulocytów obojętnochłonnych do prawidłowych wartości. Szczegółowe informacje – patrz: zarejestrowane materiały producenta.
Mobilizacja komórek progenitorowych do krwi obwodowej u zdrowych dawców przed przeszczepieniem alogenicznych komórek progenitorowych krwi obwodowej. S.c. we wstrzyknięciu; 10 µg/kg mc./d przez 4–5 dni.
U osób z ciężką, wrodzoną, cykliczną lub idiopatyczną neutropenią z bezwzględną liczbą granulocytów obojętnochłonnych ≤0,5 × 109/l oraz ciężkimi lub nawracającymi zakażeniami w wywiadzie, w celu zwiększenia liczby granulocytów obojętnochłonnych oraz zmniejszenia częstości i czasu trwania objawów związanych z zakażeniem. S.c. we wstrzyknięciu; podawać w dawce pojedynczej lub w daw. podz. Neutropenia wrodzona – początkowo 12 µg/kg mc./d. Neutropenia idiopatyczna lub cykliczna – początkowo 5 µg/kg mc./d. Dawkę należy dostosowywać indywidualnie co 1–2 tyg. w zależności od liczby granulocytów obojętnochłonnych. Po uzyskaniu reakcji na leczenie stosować najmniejszą skuteczną dawkę. Konieczne jest długotrwałe podawanie leku.
Leczenie przewlekłej neutropenii (bezwzględna liczba granulocytów obojętnochłonnych ≤1 × 109/l) u osób z zaawansowanym zakażeniem HIV w celu zmniejszenia ryzyka zakażeń bakteryjnych, jeżeli nie można zastosować innych metod leczenia. S.c. we wstrzyknięciu. W celu cofnięcia neutropenii 1 µg/kg mc./d, dawkę można zwiększać do maks. 4 µg/kg mc./d. W celu utrzymania prawidłowej liczby granulocytów obojętnochłonnych należy ustalić najmniejszą skuteczną dawkę podtrzymującą, zaleca się podawanie 300 µg/d co 2. dzień. Konieczne może być długotrwałe podawanie leku.

Kiedy stosować Zarzio - roztwór do wstrzykiwań i infuzji?

- Skrócenie czasu trwania neutropenii i zmniejszenie częstości występowania gorączki neutropenicznej u pacjentów otrzymujących chemioterapię lekami cytotoksycznymi z powodu stwierdzonego nowotworu złośliwego (z wyjątkiem przewlekłej białaczki szpikowej i zespołów mielodysplastycznych) oraz skrócenie czasu trwania neutropenii u pacjentów poddanych leczeniu mieloablacyjnemu przed przeszczepieniem szpiku, u których występuje zwiększone ryzyko przedłużonej ciężkiej neutropenii.
Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania filgrastymu są podobne u dorosłych i dzieci otrzymujących chemioterapię lekami cytotoksycznymi.
- Mobilizacja komórek progenitorowych krwi obwodowej (ang. peripheral blood progenitor cells, PBPC).
- U pacjentów (dzieci lub dorośli) z ciężką wrodzoną, cykliczną lub idiopatyczną neutropenią z bezwzględną liczbą neutrofilów (ANC) ≤0,5 × 109/l oraz ciężkimi lub nawracającymi zakażeniami w wywiadzie, długotrwałe podawanie filgrastymu jest wskazane w celu zwiększenia liczby neutrofilów oraz zmniejszenia częstości i czasu trwania objawów związanych z zakażeniem.
- Leczenie przewlekłej neutropenii (ANC ≤1,0 × 109/l) u pacjentów z zaawansowanym zakażeniem wirusem HIV w celu zmniejszenia ryzyka zakażeń bakteryjnych, gdy nie można zastosować innych metod leczenia neutropenii.

Kiedy nie stosować preparatu Zarzio - roztwór do wstrzykiwań i infuzji?

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.

Przeczytaj też artykuły

Inne preparaty na rynku polskim zawierające filgrastym

Accofil (roztwór do wstrzykiwań lub infuzji w ampułkostrzykawce) Neupogen (roztwór do wstrzykiwań)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Poradnik świadomego pacjenta