Xaloptic Free (latanoprost) - krople do oczu, roztwór

Preparat stosowany miejscowo do oka (do worka spojówkowego), zawierający lek z grupy analogów prostaglandyny (latanoprost), zmniejszający ciśnienie wewnątrzgałkowe.

Preparat zawiera substancję latanoprost

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Xaloptic Free
krople do oczu, roztwór; 50 µg/ml; 30 poj. jednodawkowych 0,2 ml
Polpharma
43,68 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 75. rok życia
6,50 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wskazaniach: jaskra
Xaloptic Free
krople do oczu, roztwór; 50 µg/ml; 90 poj. jednodawkowych 0,2 ml
Polpharma
122,19 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 75. rok życia
10,65 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wskazaniach: jaskra

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 września 2021 r.

Co zawiera i jak działa Xaloptic Free?

Substancją czynną preparatu jest latanoprost. Latanoprost jest analogiem prostaglandyny, aktywuje receptor prostaglandynowy. Zmniejsza ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zwiększenie odpływu cieczy wodnistej. Latanoprost jest prolekiem, który w rogówce ulega hydrolizie do aktywnego farmakologicznie wolnego kwasu latanoprostowego. Nie wywiera wpływu na wytwarzanie cieczy wodnistej ani na barierę krew–ciecz wodnista.

Obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego występuje po ok. 3–4 godzinach a działanie maksymalne po 8–12 godzinach po podaniu miejscowym do oka. Obniżenie ciśnienia utrzymuje się co najmniej przez 24 godziny.

Kiedy stosować Xaloptic Free?

Preparat jest wskazany:

• u dorosłych w celu obniżenia podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u chorych na jaskrę z otwartym kątem przesączania oraz u chorych z nadciśnieniem wewnątrzgałkowym

• u dzieci i młodzieży w przypadku zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz jaskry wieku dziecięcego.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Nie należy stosować preparatu u kobiet w ciąży ani u kobiet w okresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Xaloptic Free?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego, miejscowo do worka spojówkowego.

Latanoprost może powodować stopniową zmianę koloru oka poprzez zwiększanie liczby melanosomów (ziarnistości barwnikowych) w melanocytach. Jednostronne leczenie może spowodować stałą różnobarwność oczu. Zmiany w zabarwieniu tęczówki postępują powoli i przed długi czas mogą pozostawać niezauważone. Zmiany zabarwienia oczu występują głównie u osób o mieszanym kolorze tęczówek, tj. niebiesko-brązowym, szaro-brązowym, żółto-brązowym i zielono-brązowym. Początek zmian występuje zwykle w czasie pierwszych 8 miesięcy leczenia. W typowym obrazie przebarwienia, brązowe zabarwienie wokół źrenicy rozchodzi się koncentrycznie w kierunku obwodowym, ale zdarza się, że cała tęczówka lub jej fragmenty stają się silniej zabarwione na brązowo. Po przerwaniu leczenia nie obserwowano dalszego zwiększania zawartości brązowego barwnika w tęczówce. Znamiona ani plamki obecne wcześniej na tęczówce nie ulegają zmianom w czasie leczenia. Dotychczas nie stwierdzono żadnych negatywnych następstw zwiększonej pigmentacji.

Nie ma wystarczającego doświadczenia klinicznego w stosowaniu latanoprostu w jaskrze zapalnej i naczyniowej (neowaskularnej), w stanach zapalnych oka, w jaskrze z zamkniętym kątem przesączania, jaskrze wrodzonej, jaskrze z otwartym kątem przesączania u chorych z bezsoczewkowością rzekomą oraz w jaskrze barwnikowej. Latanoprost nie wpływa na szerokość źrenicy, lub wpływa tylko w niewielkim stopniu; nie ma danych dotyczących stosowania preparatu w ostrych napadach jaskry z zamkniętym kątem. W powyższych przypadkach konieczne jest zachowanie ostrożności.

Stosować ostrożnie w okresie okołooperacyjnym po usunięciu zaćmy, ze względu na brak doświadczenia klinicznego.

U chorych z aktywnym lub nawracającym opryszczkowym zapaleniem rogówki należy unikać stosowania preparatu; stosować ostrożnie u osób, u których w przeszłości wystąpiło opryszczkowe zapalenie rogówki.

Podczas stosowania latanoprostu możliwe jest wystąpienie obrzęku plamki, także postaci torbielowatej. Należy zachować ostrożność u chorych z bezsoczewkowością, bezsoczewkowością rzekomą z rozdarciem torebki tylnej soczewki lub zaimplantowaną soczewką przedniokomorową, a także u osób ze znanymi czynnikami ryzyka torbielowatego obrzęku plamki (chorzy z retinopatią cukrzycową i niedrożnością żył siatkówki).

Stosować ostrożnie w przypadku skłonności do występowania zapalenia tęczówki i/lub zapalenia błony naczyniowej oka.

W związku z ryzykiem nasilenia objawów astmy i wystąpienia duszności, preparat należy stosować ostrożnie u chorych na astmę oskrzelową.

Preparat może powodować zmianę zabarwienia skóry okolicy oczodołów. Zmiana jest nietrwała i zwykle ustępuje w trakcie dalszego leczenia.

Preparat może powodować zmiany wyglądu rzęs (wadliwe ustawienie, zmiana grubości, liczby, długości i barwy rzęs).

Dane dotyczące stosowania preparatu u dzieci do ukończenia 1. roku życia są bardzo ograniczone. Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu u wcześniaków. Nie ustalono profilu bezpieczeństwa długoterminowego stosowania preparatu u dzieci.

U dzieci do ukończenia 3. roku życia z jaskrą pierwotną wrodzoną leczenie chirurgiczne pozostaje leczeniem pierwszoplanowym.

 

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?

Należy zachować ostrożność, ponieważ po podaniu preparatu do oka, mogą wystąpić przejściowe zaburzenia widzenia, które mogą upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn. Jeżeli wystąpią zaburzenia widzenia, nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń/maszyn do czasu ustąpienia zaburzeń i powrotu ostrego, prawidłowego widzenia.

Dawkowanie preparatu Xaloptic Free

Preparat ma postać kropli do oczu. Przeznaczony jest do stosowania miejscowego, do worka spojówkowego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Przed zakropleniem oczu należy zdjąć soczewki kontaktowe i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym ich założeniem.

Dorośli i dzieci:

Zwykle 1 kropla do worka spojówkowego 1 raz na dobę, najlepiej wieczorem.

Nie stosować częściej niż 1 raz na dobę.

Aby ograniczyć ogólnoustrojowe wchłanianie substancji czynnej, zaleca się uciśnięcie worka spojówkowego w przyśrodkowej części kąta szpary powiekowej (punktowy ucisk) przez minutę, natychmiast po zakropleniu.

Jeżeli równolegle stosowane są inne preparaty okulistyczne, należy odczekać co najmniej 5 minut pomiędzy podaniami kolejnych leków.

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu u wcześniaków. Dane dotyczące stosowania preparatu u dzieci w 1. roku życia są bardzo ograniczone.

Czy można stosować Xaloptic Free w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!

Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.

Nie należy stosować preparatu w okresie ciąży ani w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Ze względu na ryzyko paradoksalnego zwiększenia ciśnienia wewnątrzgałkowego, nie zaleca się równoległego stosowania dwóch (lub więcej) miejscowo działających analogów lub pochodnych prostaglandyn.

W przypadku miejscowego stosowania innych preparatów okulistycznych, należy zachować co najmniej 5 minutowy odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi podaniami leków.

Badania dotyczące interakcji prowadzone były wyłącznie u dorosłych.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Xaloptic Free może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Mogą wystąpić miejscowe działania niepożądane, dotyczące oka/oczu, takie jak: zmiana zabarwienia tęczówki (zwiększenie pigmentacji), podrażnienie i przekrwienie spojówek (kłucie, pieczenie, świąd, uczucie obecności ciała obcego), zmiany w wyglądzie rzęs (pogrubienie, zwiększenie ilości, wydłużenie, ciemnienie, zmiana kierunku wzrostu rzęs), punkcikowate zapalenie rogówki, opryszczkowe zapalenie rogówki, nadżerka rogówki, zapalenie brzegów powiek, ból oka, obrzęk powiek, zapalenie spojówek, widzenie niewyraźne/nieostre, zaburzenia widzenia, obrzęk spojówek, zapalenie tęczówki, zapalenie błony naczyniowej oka, obrzęk plamki, obrzęk i zmiana zabarwienia skóry wokół oczodołów oraz powiek, suchość oka, światłowstręt, torbiel tęczówki, pogłębienie bruzdy powiek.

Możliwe jest także wystąpienie ogólnoustrojowych działań niepożądanych, takich jak: bóle i zawroty głowy, zaostrzenie dławicy piersiowej, kołatanie serca, ból w klatce piersiowej, astma, nasilenie astmy oskrzelowej, duszność, wysypka, bóle mięśni i stawów. U dzieci, częściej niż u dorosłych, może wystąpić zapalenie nosogardzieli oraz gorączka.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające latanoprost

Akistan (krople do oczu, roztwór) Latadrop (krople do oczu, roztwór) Latalux (krople do oczu, roztwór) Latanoprost Genoptim (krople do oczu, roztwór) Latanoprost STADA (krople do oczu, roztwór) Monoprost (krople do oczu, roztwór) Rozaprost (krople do oczu, roztwór) Rozaprost Mono (krople do oczu, roztwór) Vizilatan (krople do oczu, roztwór) Xalatan (krople do oczu, roztwór) Xaloptic (krople do oczu, roztwór)

Przychodnie i gabinety lekarskie w pobliżu

Zachorowania w Polsce - aktualne dane

Covid - aktualne dane
Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Poradnik świadomego pacjenta

 • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
  Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
  Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
 • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
  Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.