Xaloptic Free - krople do oczu, roztwór

Krople do oczu zmniejszające ciśnienie wewnątrzgałkowe, zawierające lek z grupy analogów prostaglandyny (latanoprost).

Preparat zawiera substancję latanoprost

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Xaloptic Free
krople do oczu, roztwór; 50 µg/ml; 30 poj. jednodawkowych 0,2 ml
Polpharma
44,92 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
10,14 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wskazaniach: jaskra
Xaloptic Free
krople do oczu, roztwór; 50 µg/ml; 90 poj. jednodawkowych 0,2 ml
Polpharma
124,10 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
19,77 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wskazaniach: jaskra

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2024 r.

Co zawiera i jak działa Xaloptic Free - krople do oczu, roztwór?

Substancją czynną preparatu jest latanoprost, analog prostaglandyny aktywujący receptor prostaglandynowy. Zmniejsza ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zwiększenie odpływu cieczy wodnistej. Latanoprost nie wywiera wpływu na wytwarzanie cieczy wodnistej. Dobrze wchłania się przez rogówkę do cieczy wodnistej. Jest prolekiem, który w rogówce ulega hydrolizie do aktywnego farmakologicznie wolnego kwasu latanoprostowego. Stężenie maksymalne w cieczy wodnistej uzyskiwane jest po 2 godzinach od podania. Obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego występuje po ok. 3–4 godzinach, a działanie maksymalne po 8–12 godzinach po podaniu miejscowym do oka. Obniżenie ciśnienia utrzymuje się co najmniej przez 24 godziny.

Kiedy stosować Xaloptic Free - krople do oczu, roztwór?

Preparat jest wskazany w celu zmniejszania podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego:

• u chorych z jaskrą z otwartym kątem przesączania oraz z nadciśnieniem wewnątrzgałkowym

• u dzieci i młodzieży ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym oraz z jaskrą wieku dziecięcego.

Kiedy nie stosować preparatu Xaloptic Free - krople do oczu, roztwór?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Nie należy stosować preparatu u kobiet w ciąży ani u kobiet karmiących piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Xaloptic Free - krople do oczu, roztwór?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego, miejscowo do worka spojówkowego.

Latanoprost może powodować stopniową zmianę koloru oka poprzez zwiększanie ilości brązowego pigmentu w tęczówce (zwiększenie liczby ziarnistości barwnikowych w melanocytach bez zwiększenia liczby melanocytów). Leczenie jednego oka może spowodować stałą różnobarwność oczu. Zmiany w zabarwieniu tęczówki postępują powoli i przed długi czas mogą pozostać niezauważone. Zmiany zabarwienia oczu występują głównie u osób o mieszanym kolorze tęczówek, tj. niebiesko-brązowym, szaro-brązowym, żółto-brązowym i zielono-brązowym, ale także u osób z tęczówkami koloru brązowego. W typowym obrazie przebarwienia, brązowe zabarwienie wokół źrenicy rozchodzi się koncentrycznie w kierunku obwodowym, ale zdarza się, że cała tęczówka lub jej fragmenty stają się silniej zabarwione na brązowo. Nie stwierdzono negatywnych następstw zwiększonej pigmentacji tęczówki. Po przerwaniu leczenia nie obserwowano dalszego zwiększania zawartości brązowego barwnika w tęczówce. Znamiona ani plamki obecne wcześniej na tęczówce nie ulegają zmianom w czasie leczenia.

Nie ma wystarczającego doświadczenia klinicznego w stosowaniu latanoprostu w stanach zapalnych oka, w jaskrze zapalnej i naczyniowej (neowaskularnej), jaskrze z zamkniętym kątem przesączania, jaskrze wrodzonej, jaskrze z otwartym kątem przesączania u chorych z bezsoczewkowością rzekomą oraz w jaskrze barwnikowej.

Latanoprost nie wpływa na szerokość źrenicy lub wpływa tylko w niewielkim stopniu; nie ma danych dotyczących stosowania preparatu w ostrych napadach jaskry z zamkniętym kątem. W powyższych przypadkach konieczne jest zachowanie ostrożności.

Stosować ostrożnie w okresie okołooperacyjnym po usunięciu zaćmy, ze względu na brak doświadczenia klinicznego.

Stosować ostrożnie u osób z opryszczkowym zapaleniem rogówki w wywiadzie i nie stosować, jeżeli aktualnie występuje opryszczkowe zapalenie rogówki lub gdy ma ono charakter nawracający.

Podczas stosowania latanoprostu możliwe jest wystąpienie obrzęku plamki żółtej, także postaci torbielowatej. Należy zachować ostrożność u chorych z bezsoczewkowością, bezsoczewkowością rzekomą z rozdarciem torebki tylnej soczewki lub zaimplantowaną soczewką przedniokomorową, a także u osób ze znanymi czynnikami ryzyka torbielowatego obrzęku plamki (np. retinopatia cukrzycowa, niedrożność naczyń siatkówki).

Stosować ostrożnie w przypadku skłonności do występowania zapalenia tęczówki i/lub zapalenia błony naczyniowej oka.

Ze względu na brak wystarczającego doświadczenia klinicznego, preparat należy stosować ostrożnie u chorych na astmę; w okresie stosowania preparatu możliwe jest zaostrzenie astmy i/lub wystąpienie duszności.

Preparat może powodować zmianę zabarwienia skóry okolicy oczodołów (szczególnie u osób pochodzących z Japonii).

Preparat może powodować zmiany wyglądu rzęs (nieprawidłowy kierunek wzrostu rzęs, zmiana grubości, długości i zmiana barwy).

Nie ustalono bezpieczeństwa długotrwałego stosowania preparatu u dzieci.

U dzieci do ukończenia 3. roku życia z jaskrą pierwotną wrodzoną leczenie chirurgiczne pozostaje leczeniem pierwszego wyboru.

 

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?

Należy zachować ostrożność, ponieważ po podaniu preparatu do oka, mogą wystąpić przejściowe zaburzenia widzenia, które mogą upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn. Jeżeli wystąpią zaburzenia widzenia, nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń/maszyn do czasu ustąpienia zaburzeń i powrotu ostrego, prawidłowego widzenia.

Dawkowanie preparatu Xaloptic Free - krople do oczu, roztwór

Preparat ma postać kropli do oczu w pojemniku jednodawkowym, do stosowania miejscowego do worka spojówkowego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Dorośli i dzieci: 1 kropla do worka spojówkowego 1 raz na dobę, najlepiej wieczorem.

Aby ograniczyć ogólnoustrojowe wchłanianie substancji czynnej, zaleca się uciśnięcie worka spojówkowego w przyśrodkowej części kąta szpary powiekowej (punktowy ucisk) przez minutę, natychmiast po zakropleniu.

Nie ma danych dotyczących stosowania preparatu u wcześniaków urodzonych przed 36. tygodniem ciąży.

Dane dotyczące stosowania preparatu u niemowląt w 1. roku życia są bardzo ograniczone.

Przed zakropleniem oczu należy zdjąć soczewki kontaktowe i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym ich założeniem.

Jeżeli równolegle stosowane są inne preparaty podawane do oczu, należy odczekać co najmniej 5 minut pomiędzy podaniami kolejnych leków.

Czy można stosować Xaloptic Free - krople do oczu, roztwór w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!

Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.

Nie należy stosować preparatu w okresie ciąży ani w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Nie ma danych dotyczących interakcji preparatu z innymi lekami.

Ze względu na ryzyko paradoksalnego zwiększenia ciśnienia wewnątrzgałkowego, nie zaleca się równoległego stosowania dwóch miejscowo działających prostaglandyn, ich analogów lub pochodnych.

W przypadku miejscowego stosowania innych preparatów okulistycznych, należy zachować co najmniej 5 minutową przerwę przed podaniem kolejnych leków.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Xaloptic Free - krople do oczu, roztwór?

Jak każdy lek, również Xaloptic Free może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Bardzo często lub często: zmiana zabarwienia tęczówki (zwiększenie pigmentacji), podrażnienie (kłucie, pieczenie, świąd, uczucie obecności ciała obcego), przekrwienie spojówek, zmiany w wyglądzie rzęs (pogrubienie, zwiększenie ilości, wydłużenie, ciemnienie, nieprawidłowy kierunek wzrostu rzęs), punkcikowate zapalenie rogówki, nadżerka rogówki, zapalenie brzegów powiek, zapalenie spojówek, światłowstręt, ból oka.

Niezbyt często: obrzęk powiek, zespół suchego oka, zapalenie rogówki, widzenie niewyraźne/nieostre, obrzęk plamki żółtej (w tym torbielowaty), zapalenie błony naczyniowej oka (zwykle u chorych z czynnikami ryzyka).

Rzadko i bardzo rzadko: opryszczkowe zapalenie rogówki, zapalenie tęczówki, obrzęk i ubytki rogówki, obrzęk wokół oczodołów, zmiany kierunku wzrostu rzęs, podwójny rząd rzęs, pemfigoid, ciemnienie skory powiek, zmiany w okolicy okołooczodołowej i zmiany powiek (pogłębienie bruzdy powiekowej), torbiel tęczówki, miejscowe reakcje skórne powiek, pęcherzyca rzekoma.

Preparat zawiera fosforany, które w przypadku znacznego uszkodzenia rogówki, u niektórych osób mogą przyczyniać się do zwapnienia rogówki.

Możliwe jest także wystąpienie ogólnoustrojowych działań niepożądanych, takich jak: bóle i zawroty głowy, zaostrzenie dławicy piersiowej, kołatanie serca, ból w klatce piersiowej, astma, zaostrzenie astmy oskrzelowej, duszność, wysypka, świąd, bóle mięśni i stawów.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające latanoprost

Akistan (krople do oczu, roztwór) Latalux (krople do oczu, roztwór) Latanoprost Genoptim (krople do oczu, roztwór) Monoprost (krople do oczu, roztwór) Rozaprost (krople do oczu, roztwór) Rozaprost Mono (krople do oczu, roztwór) Xalatan (krople do oczu, roztwór) Xalofree (krople do oczu, roztwór) Xaloptic (krople do oczu, roztwór)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta