Paliwizumab (opis profesjonalny)

Działanie - Paliwizumab

Mechanizm działania
Humanizowane przeciwciało monoklonalne należące do immunoglobulin klasy IgG. Jego działanie jest skierowane przeciwko epitopowi w antygenowym miejscu A białka fuzyjnego syncytialnego wirusa oddechowego (RSV). Produkowane jest metodami inżynierii genetycznej. Składa się w 95% z sekwencji ludzkich, a w 5% – z mysich przeciwciał; m.cz. wynosi ok. 148 tys. D. Wykazuje silne działanie neutralizujące wirus i hamujące fuzję, w przypadku obydwu podtypów RSV (A i B). U zwierząt lek w stężeniu 30 µg/ml surowicy hamuje replikację RSV w 99%. Podawany dzieciom o zwiększonym ryzyku zakażenia zmniejsza częstość hospitalizacji z powodu infekcji RSV; nie wpływa na ciężkość przebiegu zakażenia RSV.

Farmakokinetyka
Właściwości farmakokinetyczne leku są zbliżone do wykazywanych przez immunoglobuliny IgG1. U dzieci t1/2 wynosi 20 dni. Podawanie leku w dawce 15 mg/kg mc. co 30 dni powoduje wystąpienie stężeń w surowicy po 1., 2., 3. i 4. podaniu wynoszących odpowiednio 40 µg/ml, 60 µg/ml, 70 µg/ml i 70 µg/ml, u dzieci z wadą serca 55 µg/ml po 1. wstrzyknięciu i 90 µg/ml po 4. wstrzyknięciu. U dzieci poddanych operacji serca z wykorzystaniem krążenia pozaustrojowego stężenie paliwizumabu zmniejszało się z ok. 100 µg/ml do ok. 40 µg/ml.

Wskazania do stosowania - Paliwizumab

Zapobieganie ciężkiej chorbie dróg oddechowych wywoływanej przez wirus RSV
Zapobieganie ciężkiej chorobie dolnych dróg oddechowych, wymagającej hospitalizacji i wywoływanej przez syncytialny wirus oddechowy (RSV) u dzieci urodzonych w 35. tyg. ciąży lub wcześniej, które nie przekroczyły 6. mies. życia na początku sezonu występowania zakażeń RSV, u dzieci do 2. rż. leczonych z powodu dysplazji oskrzelowo-płucnej w okresie ostatnich 6 mies. lub u dzieci do 2. rż. z istotną hemodynamicznie wrodzoną wadą serca.

Przeciwwskazania stosowania - Paliwizumab

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu lub inne humanizowane przeciwciała monoklonalne.

Choroby przebiegające z gorączką
Umiarkowanie ciężkie lub ciężkie choroby przebiegające z gorączką mogą wymagać odroczenia podania leku. Lekkie choroby przebiegające z gorączką (np. lekkie zakażenie górnych dróg oddechowych) na ogół nie są powodem odroczenia podania preparatu.

Zaburzenia krzepliwości krwi
Ostrożnie u dzieci z małopłytkowością lub innymi zaburzeniami krzepliwości krwi.

Stosowanie więcej niż 5 dawek leku podczas 1 sezonu zakażeń
Dane dotyczące stosowania więcej niż 5 dawek w czasie 1 sezonu zakażeń są ograniczone (ograniczone dane wskazują, że działania niepożądane po podaniu więcej niż 5 dawek w czasie jednego sezonu występują z podobną częstością i mają podobne nasilenie do występujących po podaniu do 5 dawek).

2. cykl leczenia
Nie wykonano odpowiedniego badania oceniającego skuteczność paliwizumabu podawanego pacjentom powtórnie (2. cykl leczenia) w czasie następnego sezonu zakażeń RSV. W badaniach wykonanych w tym celu nie wykluczono jednoznacznie możliwości zwiększonego zagrożenia zakażeniem RSV w następnym sezonie po tym, w którym pacjentów leczono paliwizumabem.

Interakcje - Paliwizumab

Dotychczas nie stwierdzono. W badaniu klinicznym, w grupach otrzymujących paliwizumab lub placebo, były podobne odsetki pacjentów, u których zastosowano rutynowe szczepienia ochronne, szczepionkę przeciw grypie, leki rozszerzające oskrzela lub kortykosteroidy i nie zaobserwowano zwiększenia częstości ani nasilenia reakcji niepożądanych u pacjentów otrzymujących te leki.

Szczepionki
Paliwizumab jest przeciwciałem monoklonalnym swoistym dla RSV, dlatego wpływ preparatu na odpowiedź immunologiczną organizmu na szczepionki jest mało prawdopodobny.

Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych
Lek może wpływać na wyniki testów immunologicznych wykrywających obecność RSV, takie jak niektóre testy wykrywające obecność antygenu, jak również na oznaczenia oparte na hodowli wirusów; taki wpływ mógłby prowadzić do uzyskania fałszywie ujemnych wyników testów diagnostycznych RSV; uzyskane wyniki testów diagnostycznych należy zatem rozpatrywać łącznie z objawami klinicznymi i na tej podstawie podejmować decyzję o leczeniu.
Paliwizumab nie wpływa na oznaczenia RT-PCR.

Działania niepożądane - Paliwizumab

W grupie wcześniaków i dzieci z dysplazją oskrzelowo-płucną występowały często: biegunka, nerwowość, gorączka, odczyn w miejscu wstrzyknięcia. Niezbyt często: zakażenie górnych dróg oddechowych, zakażenie wirusowe, leukopenia, nieżyt nosa, kaszel, świszczący oddech, wymioty, wysypka, ból w miejscu podania, zwiększenie aktywności AST, ALT, nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych wątroby.

U dzieci z wrodzoną wadą serca często występowały gorączka i odczyn w miejscu wstrzyknięcia, niezbyt często zaś: senność, hiperkineza, wyprysk, wysypka, zapalenie błony śluzowej żołądka i jelit, wymioty, biegunka, zaparcia, nieżyt nosa, krwotok, osłabienie, nerwowość, zakażenie górnych dróg oddechowych.

Po wprowadzeniu paliwizumabu na rynek zgłaszano przypadki małopłytkowości, anafilaksji, drgawek, bezdechu, pokrzywki. U ok. 1% leczonych pojawiały się przeciwciała przeciw paliwizumabowi; ich miano było małe, zjawisko miało charakter przejściowy i nie ma ono znaczenia klinicznego.

Przedawkowanie
Nie stwierdzono szkodliwego działania leku po przedawkowaniu (do 60 mg/kg mc.).

Dawkowanie - Paliwizumab

I.m., w przednioboczną część uda. 15 mg/kg mc. raz w miesiącu w okresie spodziewanego zagrożenia zakażeniem RSV. Zaleca się podanie 1. dawki przed rozpoczęciem sezonu zakażeń RSV. U dzieci poddawanych operacjom na otwartym sercu z wykorzystaniem krążenia pozaustrojowego zaleca się podanie leku jak najszybciej po ustabilizowaniu się stanu pacjenta.

Nie zaleca się rutynowego podawania w mięsień pośladkowy. Jeżeli objętość roztworu do wstrzyknięcia przekracza 1 ml, należy ją podać w daw. podz.

Uwagi dla Paliwizumab

Warunki przechowywania
Przechowywać w temp. 2–8°C. Roztwór przygotowany do podania można przechowywać nie dłużej niż 3 h.

Przeczytaj też artykuły

Preparaty na rynku polskim zawierające paliwizumab

Synagis (roztwór do wstrzykiwań)
Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Poradnik świadomego pacjenta