Amikacyna

Amikacyna – jest półsyntetycznym antybiotykiem aminoglikozydowym. Antybiotyki te przenikają do wnętrza komórki bakteryjnej i tam, łącząc się z podjednostką 30S rybosomu bakteryjnego, powodują powstanie nieprawidłowych białek bakteryjnych, których wbudowanie w błonę komórkową skutkuje zwiększeniem jej przepuszczalności i obumarciem komórki. Z tego powodu aminoglikozydy są zaliczane do antybiotyków bakteriobójczych. Spektrum działania tych leków nie jest bardzo szerokie i obejmuje głównie tlenowe bakterie Gram-ujemne.
Aby antybiotyk zadziałał skutecznie, musi osiągnąć w miejscu zakażenia stężenie niezbędne do zahamowania wzrostu lub zabicia drobnoustroju chorobotwórczego, a równocześnie stężenie to musi pozostawać bezpieczne dla ludzkich komórek. Jeśli oba te warunki zostają spełnione, mówimy, że dany mikroorganizm jest wrażliwy na antybiotyk, jeśli nie – mamy do czynienia z opornością na antybiotyk. Oporność na antybiotyk może być wrodzona lub nabyta w wyniku mutacji genetycznej bakterii i selekcji szczepów opornych czy poprzez przekazywanie genów oporności między komórkami bakteryjnymi (jest to tzw. transfer horyzontalny). W przypadku antybiotyków aminoglikozydowych najczęstszą przyczyną oporności jest nabycie genów kodujących enzymy rozkładające antybiotyk. Amikacyna jest wrażliwa na działanie tylko kilku spośród kilkunastu takich enzymów, dlatego może być skuteczna wobec szczepów opornych na inne antybiotyki z tej grupy.
Działanie bakteriobójcze antybiotyków aminoglikozydowych nie zależy od czasu, w którym stężenie leku w miejscu zakażenia będzie utrzymywało się na odpowiednio wysokim poziomie, ale od osiąganego stężenia maksymalnego.
Antybiotyki z grupy aminoglikozydów wykazują podobne działania niepożądane – głównie nefrotoksyczność (działanie uszkadzające nerki) i ototoksyczność (działanie uszkadzające narząd słuchu). Ototoksyczność jest w większości przypadków nieodwracalna, niemniej jednak objawy początkowe mogą ulec cofnięciu, dlatego ważne jest monitorowanie czynności narządu słuchu i zwrócenie uwagi na ewentualne objawy toksyczności. Pierwszym objawem toksyczności jest często przenikliwy szum w uszach i utrata odbierania wysokich dźwięków. Mogą też pojawić się bóle głowy, a następnie nudności, wymioty oraz zaburzenia równowagi – objawy te mogą świadczyć o działaniu toksycznym na narząd równowagi w uchu wewnętrznym. U części pacjentów stosujących aminoglikozydy dłużej niż przez kilka dni dochodzi do powstania łagodnej niewydolności nerek, zwykle odwracalnej. W wyniku działania nefrotoksycznego może dojść do upośledzenia wydalania antybiotyku i wystąpienia ototoksyczności. Aby zmniejszyć ryzyko gromadzenia się amikacyny w nerkach należy dbać o odpowiednią ilość przyjmowanych płynów.
Amikacynę podaje się domięśniowo w krótkotrwałym leczeniu ciężkich zakażeń wywołanych przez wrażliwe bakterie (w tym bakterie oporne na inne antybiotyki aminoglikozydowe): zakażenia dróg oddechowych, zakażenia kości i stawów, zakażenia skóry i tkanek miękkich, zakażenia wewnątrz jamy brzusznej (włączając zapalenie otrzewnej), zakażenia ran po oparzeniach i pooperacyjne (również w chirurgii naczyniowej), ciężkie, powikłane i nawracające zakażenia układu moczowego (w niepowikłanych zakażeniach tylko w przypadku, gdy bakterie nie wykazują wrażliwości na inne, mniej toksyczne, antybiotyki), posocznica (najczęściej w skojarzeniu z antybiotykiem β-laktamowym), zakażenia OUN. W postaci kropli do oczu – w leczeniu bakteryjnych zakażeń oka: jęczmienia, zapalenia spojówek, rogówki, brzegów powiek, woreczka łzowego oraz profilaktycznie przed zabiegami chirurgicznymi na gałce ocznej.
Antybiotyki aminoglikozydowe nie wchłaniają się z przewodu pokarmowego po podaniu doustnym. Po podaniu domięśniowym amikacyna szybko wchłania się do krwi. Biologiczny okres półtrwania wynosi ok. 2 h. Wydalana jest z moczem, ok. 95% dawki domięśniowej wydalane jest w ciągu 24 h.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w opisach preparatów.

Przeczytaj też artykuły

Preparaty na rynku polskim zawierające amikacyna

Amikacin Adamed (roztwór do wstrzykiwań) Amikacin B. Braun (roztwór do infuzji) Amikacin Kabi (roztwór do infuzji) Biodacyna (roztwór do wstrzykiwań i infuzji) Biodacyna Ophtalmicum (krople do oczu, roztwór)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Poradnik świadomego pacjenta