Desfluran (opis profesjonalny)

Działanie - Desfluran

Mechanizm działania
Środek wziewny do znieczulenia ogólnego. Bezbarwny płyn, ciśnienie parowania w temp. 20°C wynosi 669 mm Hg, lotny w temp. <22,8°C. Temperatura wrzenia 22,8°C przy ciśnieniu 1 atm. Współczynnik rozdziału krew/gaz wynosi 0,424, mózg/gaz – 0,54, tłuszcz/gaz – 18,8. Szybko wywołuje wprowadzenie do znieczulenia oraz bardzo szybko budzenie, szybko wydalany przez płuca.

Farmakokinetyka
Ulega w niewielkim stopniu biotransformacji w wątrobie, metabolity wydalane z moczem stanowią 0,02% zastosowanej dawki. MAC wynosi średnio 7,3%, zmienia się w zależności od wieku: 0–1. rż. MAC desfluranu w 100% O2 wynosi 8,95–10,65%, a w mieszaninie 40% O2 i 60% N2O – 5,75–7,75%; 1.–12. rż. odpowiednio: 7,2–9,4% i 5,75–7%; 18.–30. rż.: 6,35–7,25% i 3,75–4,25%; 30.–65. rż.: 5,75–6,25% i 1,75–3,25%. MAC zmniejsza się u osób w podeszłym wieku oraz w przypadku użycia innych leków wpływających depresyjnie na OUN (pochodne benzodiazepiny, opioidowe leki przeciwbólowe). Desfluran powoduje depresję oddechową, działając bezpośrednio na ośrodek oddechowy, a także na mięśnie oddechowe. Zmniejsza napięcie mięśni gładkich oskrzeli i naczyń krwionośnych, powodując zmniejszenie obwodowego oporu naczyniowego, a także mięśni szkieletowych. Zmniejsza siłę skurczu m. sercowego, obniża ciśnienie tętnicze. Nie zwiększa wrażliwości na aminy katecholowe. Nie powoduje „zespołu podkradania”.

Wskazania do stosowania - Desfluran

Znieczulenie ogólne z zastosowaniem środków wziewnych.

Przeciwwskazania stosowania - Desfluran

Nadwrażliwość na halogenowe środki znieczulające, skłonność do występowania hipertermii złośliwej u chorego lub w rodzinie. Nie stosować u chorych, u których po znieczuleniu wziewnymi halogenowymi anestetykami wystąpiły zaburzenia czynności wątroby, żółtaczka, niewyjaśniona gorączka, leukocytoza, eozynofilia. Nie stosować u chorych z objawami nadciśnienia wewnątrzczaszkowego, z ciężką hipowolemią lub niedociśnieniem, do indukcji znieczulenia u dzieci (u 50% – skurcz krtani, u 72% – kaszel) oraz chorych z przeciwwskazaniami do znieczulenia ogólnego.

Sposób podawania
Lek powinien być podawany przez odpowiedni parownik, stosowany tylko przez doświadczonego anestezjologa z możliwością zabezpieczenia drożności dróg oddechowych i resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Choroba niedokrwienna serca
Stosowanie desfluranu jako jedynego anestetyku w dużych stężeniach do indukcji znieczulenia u chorych na chorobę niedokrwienną serca może wywołać ostre niedotlenienie serca związane z wahaniami ciśnienia tętniczego. W tych przypadkach zaleca się skojarzenie z anestetykami dożylnymi i opioidami.

Pochłaniacze CO2
Desfluran podobnie jak inne środki halogenowe może wchodzić w reakcję z pochłaniaczami CO2, w wyniku czego powstaje CO i może się zwiększyć stężenie COHb we krwi. Aby zmniejszyć to ryzyko, należy używać świeżych pochłaniaczy CO2.

Interakcje - Desfluran

Sympatykomimetyki
Sympatykomimetyki (izoprenalina i epinefryna) – niebezpieczeństwo wystąpienia ciężkich komorowych zaburzeń rytmu (jednoczesne stosowanie niewskazane).

Efedryna, pseudoefedryna, amfetamina i jej pochodne
Efedryna i pseudoefedryna, amfetamina i pochodne mogą wywołać przełom nadciśnieniowy (przerwać stosowanie kilka dni przed planowanym zabiegiem).

β-adrenolityki
β-adrenolityki – osłabienie sercowo-naczyniowych mechanizmów wyrównawczych i niebezpieczeństwo hipotensji (powiadomić anestezjologa o stosowaniu, nie odstawiać przed zabiegiem).

Izoniazyd
Izoniazyd – nasilenie działania hepatotoksycznego (przerwać stosowanie kilka dni przed planowanym zabiegiem).

Leki zwiotczające mieęsnie, leki miejscowo znieczulające, anestetyki dożylne
Nasila działanie leków zwiotczających mięśnie, miejscowo znieczulających oraz anestetyków dożylnych.

Działania niepożądane - Desfluran

Zależne od dawki obniżenie ciśnienia tętniczego, zwiększenie częstotliwości rytmu serca, zaburzenia oddychania.

Wprowadzenie do znieczulenia: wzmożone ślinienie, kaszel, wstrzymywanie oddechu, bezdech, rzadziej skurcz krtani.

Wybudzanie: nudności i wymioty. Zespół hipertermii złośliwej (sztywność mięśni, tachypnoë, sinica, tachykardia, zwiększenie temperatury ciała, zaburzenia rytmu serca, niedociśnienie). Zapalenie wątroby w przypadku powtarzanego stosowania w krótkim czasie. Zwiększa przepływ mózgowy, hiperwentylacja (zmniejszenie pCO2 do 27 mm Hg) i stosowanie barbituranów osłabia to działanie.

Ciąża i laktacja - Desfluran

Kategoria B. Ze względu na brak odpowiednich badań zaleca się stosowanie u kobiet w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.

Nie stosować w okresie karmienia piersią.

Dawkowanie - Desfluran

Dorośli.

Wprowadzenie do znieczulenia desfluranem: rozpoczynać od stężenia 3%, zwiększać o 0,5–1% co 2–3 wdechy, aż do uzyskania stężenia 8,5–11%. Wdychanie desfluranu w stężeniu 4–11% wywołuje znieczulenie chirurgiczne po 2–4 min.

Po wprowadzeniu do znieczulenia anestetykiem dożylnym (np. propofol) desfluran podaje się w mniejszych stężeniach 0,5–1%.

Podtrzymywanie znieczulenia: ze 100% tlenem – 2,5–8,5%, z tlenem i podtlenkiem azotu – 2–6%.

Niewskazany do wprowadzenia do znieczulenia u dzieci. Podtrzymywanie znieczulenia – 5,2–10%.

W przewlekłej niewydolności nerek lub wątroby oraz podczas operacji przeszczepiania nerki stosuje się desfluran w stężeniu 1–4% w mieszaninie z O2 i N2O.

Przeczytaj też artykuły

Preparaty na rynku polskim zawierające desfluran

Suprane (płyn do inhalacji)
Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Poradnik świadomego pacjenta