×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Karta komunikacji z osobą głuchą

„Karta komunikacji z osobą głuchą” to zbiór piktogramów oraz krótkich komunikatów słownych podzielonych na kilka części, które ułatwiają komunikację między pacjentem głuchym a pracownikami ochrony zdrowia (m.in. z ratownikami medycznymi, lekarzami, pielęgniarkami), zwłaszcza w stanach nagłych.

Karta komunikacji z osobą głuchą

Osoba głucha może za pomocą karty przekazać pracownikowi ochrony zdrowia informacje na temat swojego stanu zdrowia, m. in. co się stało, jak się czuje, jakie ma objawy, jak długo, czy choruje na coś przewlekle, czy stosuje jakieś leki, a także wyrazić zgodę za proponowane postępowanie (zabiegi, przyjęcie do szpitala). Karta zawiera opis najczęstszych chorób, z którymi pacjenci trafiają na szpitalny oddział ratunkowy bądź trafiają w ręce zespołów ratownictwa medycznego.

Narzędzie do komunikacji z pacjentem głuchym jest owocem wielu miesięcy prac. Karta została skonsultowana wielowymiarowo, zarówno w środowisku lekarzy i ratowników medycznych, przez ekspertów z zakresu surdopedagogiki, a także przez osoby niesłyszące.

Karta powstała w ramach działania Katedry Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej Colegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego. Autorem karty jest Piotr Kimla, ratownik medyczny, student CM UZ. Współautorem karty jest lek. Szymon Michniewicz, kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zielonej Górze oraz członek zarządu Porozumienia Lekarzy Medycyny Ratunkowej.

Karta nie powstałaby, gdyby nie zaangażowanie wielu osób. Szczególne podziękowania kierujemy do:

 • prof. Grażyny Dryżałowskiej z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego;
 • prof. Zbigniewa Izdebskiego z Katedry Humanizacji Medycyny i Seksuologii Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego;
 • mgr Malwiny Kocoń z Katedry Rehabilitacji Osób z Zaburzeniami Słuchu i Komunikacji Instytutu Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;
 • pani Katarzyny Sygulli, lekarza;
 • pani Izabeli Mikulskiej, psychologa, tłumacza języka migowego CODA;
 • pani Iwony Błaszczyk, tłumacza języka migowego;
 • pana Sławomira Kołodzieja, tłumacza języka migowego;
 • wszystkich osób Głuchych,

za poświęcony czas, życzliwość i uwagi merytoryczne, dzięki którym mogła powstać „Karta komunikacji z osobą głuchą”.

 

Pobierz kartę komunikacji z osobą głuchą

 

 

POPIERAJĄ NAS:

 

 

 

Dr n. med. Michał Starosolski, Krajowy Ekspert ds. Ratownictwa Medycznego

 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Katedra i Zakład Medycyny Ratunkowej
Wydział Lekarski w Katowicach

Komunikacja z osobą głuchą w warunkach przedszpitalnych oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego jest problematyczna z kilku powodów: po pierwsze same warunki pracy Zespołu Ratownictwa Medycznego oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego często uniemożliwiają jakąkolwiek komunikację z pacjentem głuchym. Po drugie, znajomość języka migowego oraz biegłe się nim posługiwanie stanowi niejednokrotnie problem dla personelu medycznego. Kolejną trudnością jest dostęp lub brak pracowników szpitali, którzy mogą w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego pomóc personelowi SOR w komunikacji z głuchym pacjentem.

„Karta komunikacji z osobą głuchą” w prosty sposób, przy pomocy systemu obrazkowego, umożliwia osobie głuchej zgłoszenie najważniejszych dolegliwości, problemów medycznych, zażywanych leków personelowi medycznemu. Jednocześnie personel medyczny może w sposób zrozumiały i komfortowy dla obu stron zebrać najważniejsze elementy „wywiadu ratowniczego” oraz uzyskać podstawowe dane od pacjenta.

„Karta komunikacji z osobą głuchą” z uwagi na swój uniwersalny charakter powinna znaleźć się na stanie wyposażenia (dodatkowej dokumentacji) Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych.

Dr n. o zdr. Jarosław Madowicz

Prezes Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych

Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych udziela rekomendacji projektowi „Karty komunikacji z osobą głuchą”.

Lek. Szymon Michniewicz

Kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zielonej Górze
Członek zarządu Porozumienia Lekarzy Medycyny Ratunkowej

Postawienie prawidłowego rozpoznania bez skutecznej komunikacji z pacjentem jest trudne, często niemożliwe. Szczególne warunki, w jakich znajduje się pacjent trafiający pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego lub oddziału ratunkowego, w połączeniu z emocjami związanymi z wypadkiem, nagłym zachorowaniem, fizycznym bólem czy po prostu chorobą, bardzo utrudniają skuteczne porozumiewanie się.

W tych bardzo specyficznych warunkach szczególnie trudna jest sytuacja osób głuchych, będących pacjentami, jak i ich rodzin. Stres związany z nagłą chorobą czy wypadkiem, potęgowany jest przez brak możliwości porozumienia się z personelem medycznym.

Na co dzień, jako medycy, korzystamy z posiadanych, bardzo niedoskonałych narzędzi komunikacyjnych z osobami głuchymi. Prowadzi to do częstych nieporozumień i błędów w interpretacji, które mogą prowadzić do opóźnień diagnostycznych i nieprawidłowych decyzji terapeutycznych. Ten brak zrozumienia, szczególnie w sytuacjach nagłych, wymagających szybkich i trafnych decyzji medycznych, może prowadzić do zmniejszenia szans głuchego pacjenta na podjęcie adekwatnych do jego stanu działań diagnostycznych i terapeutycznych.

„Karta komunikacji z osobą głuchą” ma być szansą na przełamanie bariery komunikacyjnej, która pojawia się w przypadku kontaktu pacjenta głuchego z zespołem ratownictwa medycznego lub personelem szpitalnego oddziału ratunkowego.

Mgr Malwina Kocoń

Katedra Rehabilitacji Osób z Zaburzeniami Słuchu i Komunikacji
Instytut Pedagogiki Specjalnej
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

"(...) W polskich realiach większość personelu medycznego nie posiada stosownych kompetencji w zakresie posługiwania się PJM, a dostęp do proefsjonalnych tłumaczy tego wizualno-przestzrennego języka jest ograniczony wieloma czynnikami. Nierzadko również osoby g/Głuche nie wyrażają zgody na obecność tłumacza PJM. I chociaż rola tłumaczy PJM jest nie do przecenienia, to jednak opracowana Karta wydaje się być dobrym narzędziem w celu ułatwienia komunikacji z pacjentem głuchym, choć oczywistym jest, że jej nie zastąpi.

Z tych też względów idea powstania narzędzia, którym jest "Karta komunikacji z osobą głuchą", zasługuje na wyróżnienie, uznanie oraz upowszechnienie w każdym ambulansie i we wszystkich szpitalnych oddziałach ratunkowych, aby w odpowiednim momencie możliwe było zebranie niezbędnego wywiadu zdrowotnego oraz udzielenie specjalistycznej pomocy pacjentowi głuchemu.

Reasumując, rekomenduję do publikacji, upowszechnienia i wykorzystania opracowanej 'Karty komunikacji z osobą głuchą'."

17.10.2019
Zobacz także
 • Kiedy pacjent nie słyszy
Wybrane treści dla Ciebie
 • Rehabilitacja słuchu
 • Operacje uszu
 • Głuchota starcza (Presbyacusis)
Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta