Kolejne spotkanie dyrekcji "Meditransu" z ratownikami

08.10.2021
Daria Kania

W czwartek odbyło się kolejne spotkanie dyrekcji z protestującymi ratownikami stołecznego „Meditransu”. – Samorząd województwa planuje przekazać ze środków unijnych 800 zł dodatku dla ratowników i 600 zł dla personału niemedycznego – poinformowała obecna na spotkaniu członkini zarządu województwa Elżbieta Lanc.

W czwartek odbyło się drugie spotkanie dyrekcji stołecznego „Meditransu” z ratownikami. W rozmowach wzięła też udział członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.

Podczas spotkania Lanc poinformowała, że jest już decyzja Komisji Europejskiej na zwiększenie covidowego projektu unijnego samorządu województwa. Jak wyjaśniła, dzięki tej decyzji, od października samorząd województwa planuje przekazać ze środków unijnych 800 zł dodatku dla ratowników i 600 zł dla personelu niemedycznego.

W piątkowym programie Onet Rano rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz przyznał, że jednym z pomysłów na rozwiązanie tej kwestii jest upaństwowienie ratownictwa.

– To jeden z pomysłów po ostatnich wydarzeniach, szczególnie w Warszawie, gdzie nie ma sporu ratowników z MZ, tylko z pracodawcą – powiedział.

– My nie mamy narzędzi egzekucji. A gdyby służby ratownicze były u wojewody, który jest organem państwa, to wojewoda decydowałby o wprowadzeniu podwyżek – wyjaśnił.

Jak dodał, „w tej sprawie chyba zbliżamy się do zakończenia sporu”. – Po naszym spotkaniu z ratownikami dyrektor zdecydował się wrócić z urlopu i rozmawiać – powiedział Andrusiewicz.

Ratownik medyczny Damian Stachowiak sprostował słowa Andrusiewicza. – W negocjacjach jest impas. Negocjacje wczoraj stanęły w miejscu, nie przedstawiono żadnej konkretnej propozycji (...). Obecnie rozważamy odejście od stołu negocjacyjnego i masowe złożenie wypowiedzeń. Z postawieniem warunku, że wrócimy do stołu w momencie, kiedy zmieni się dyrekcja, czyli zgodnie z naszym postulatem, który złożyliśmy na ręce marszałka – o odwołanie dyrekcji „Meditransu” – wyjaśnił.

Po poniedziałkowym spotkaniu z ratownikami warszawskiego „Meditransu” wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przypomniał, że 21 września Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych, Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ i Ministerstwo Zdrowia porozumieli się w kluczowych kwestiach.

Podkreślił, że na mocy tego porozumienia minister zdrowia zobowiązał się do zwiększenia od października budżetu na zadania zespołów ratownictwa medycznego (ZRM) w celu sfinansowania dodatku wyjazdowego.

Pracodawcy zaś zobowiązali się do wypłaty od 1 października br. członkom ZRM dodatku wyjazdowego w wysokości 30 proc. wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, albo godzinowej stawki – w przypadku umów cywilnoprawnych. Pracodawcy zobowiązali się również do zapewnienia pracownikom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych stawki za godzinę pracy nie niższej niż 40 zł. Wskazana stawka, jak zaznaczano, nie obejmuje dodatku wyjazdowego.

W poniedziałek dyrektor „Meditransu” Karol Bielski opublikował pismo, w którym poinformował, że – wbrew deklaracjom rzecznika prasowego MZ – dotychczas „Meditrans” nie otrzymał żadnych środków na realizację porozumienia MZ z ratownikami medycznymi z 21 września. W odpowiedzi na to pismo wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zapewnił, że „Ministerstwo Finansów przekazało odpowiednie środki do wojewodów, a wojewoda przekazuje je do poszczególnych stacji, te pieniądze są”.

We wtorek Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego wystosował pismo do ministerstwa zdrowia z prośbą o przyspieszenie otrzymania aneksów umów na nowe stawki ryczałtów dobowych, zaznaczając, że żadna jednostka takich aneksów nie otrzymała. – Brak aneksów i w/w informacji utrudnia dyrektorom rozmowy z przedstawicielami organizacji związkowych i podejmowanie końcowych rozwiązań finansowych – zaznaczono w piśmie.

W środę dyrekcja „Meditransu” opublikowała kolejne pismo, jakie do stołecznego pogotowia skierowała Paulina Abramczyk, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Czytamy w nim, że „na realizacje powyższych świadczeń zostaną przekazane środki w formie dotacji celowej w ramach przyznanego przez ministra zdrowia limitu dla województwa mazowieckiego”.

– Jednocześnie zaznaczam, że wojewoda mazowiecki nie posiada w budżecie dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń ratowników – napisała Abramczyk. – Przypominam również, że w ministerstwie zdrowia trwają prace legislacyjne nad aktem prawnym regulującym zapisy ww. porozumienia i po ich ogłoszeniu będzie możliwe ustalenie terminu przekazania środków do dysponentów oraz uruchomienia środków z dotacji – dodała.

W czwartek rzeczniczka wojewody mazowieckiego Ewa Filipowicz zapewniła, że plan wydatków wojewody został powiększony o środki przeznaczone dla ratowników medycznych wynikające z porozumienia zawartego 21 września.

– Środki z Urzędu, zgodnie z procedurą, są przekazywane do Narodowego Funduszu Zdrowia, Fundusz następnie przekazuje je zgodnie z umową do dysponenta – wskazała. Podkreśliła przy tym, że transfer środków publicznych odbywa się zgodnie z procedurami, które Urząd wykonuje niezwłocznie.

Leki

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.