Poznań – ratownicy wracają do pracy

11.10.2021

W poniedziałek pracuje 21 z 26 zespołów ratownictwa medycznego obsługujących w ciągu doby Poznań i powiat poznański – przekazał wojewoda wielkopolski Michał Zieliński. Od wtorku pogotowie przestaną wspierać strażacy, którzy do tej pory obsadzali pięć karetek.

W związku m. in. z dużą liczbą ratowników przybywających na zwolnieniu lekarskim 2 października aglomerację poznańską obsługiwało 10 zespołów ratownictwa medycznego. Według założeń w Poznaniu i w powiecie poznańskim każdej doby powinno pracować 26 zespołów karetek. W związku z problemami kadrowymi pięć ambulansów obsadzono załogami złożonymi ze strażaków z uprawnieniami ratownika.

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński przekazał, że w poniedziałek w Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Poznaniu (WSRM) na 26 zespołów obsługujących w ciągu doby aglomerację poznańską pracuje 21 zespołów karetek.

– Dzisiaj jeszcze jeździ pięć karetek obsługiwanych przez strażaków, więc można powiedzieć, że mamy pełne obłożenie – zaznaczył.

Wojewoda przyznał, że w ostatnich dniach stopniowo zwiększała się liczba karetek obsadzonych przez ratowników medycznych. Wyraził również nadzieję, że w poniedziałek zostanie podpisane porozumienie między Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim a Wielkopolskim Wojewódzkim Oddziałem NFZ, dotyczące przekazania pieniędzy na podwyżki dla ratowników medycznych.

We wrześniu na mocy zawartego porozumienia minister zdrowia zobowiązał się do zwiększenia od października budżetu na zadania zespołów ratownictwa medycznego (ZRM) w celu sfinansowania dodatku wyjazdowego. Pracodawcy zobowiązali się do wypłaty od 1 października członkom ZRM dodatku wyjazdowego w wysokości 30 proc. wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę albo godzinowej stawki w przypadku umów cywilnoprawnych. Zobowiązali się oni również do zapewnienia pracownikom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych stawki za godzinę pracy nie niższej niż 40 zł. Stawka ta nie obejmuje dodatku wyjazdowego.