Podlaskie – dotacje dla WOPR

11.05.2022
PUW

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski podpisał umowy z czterema jednostkami wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego, które będą dbały o bezpieczeństwo nad wodą w regionie w tym roku. Na realizację tego zadania przeznaczono 342 tys. zł.

To pieniądze z rezerwy celowej budżetu państwa. Na ogłoszony przez wojewodę podlaskiego nabór ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego wpłynęły cztery oferty, które ocenił powołany do tego zespół.

Dotacje otrzymały: Augustowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – 111 200 zł; Suwalskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe –115 300 zł; Białostockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – 92 500 zł; Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Łomży – 23 000 zł.

Dzięki tym środkom jednostki WOPR będą mogły utrzymywać gotowość i prowadzić działania ratownicze, w tym wypłacać wynagrodzenia ratownikom, finansować szkolenia z zakresu ratownictwa wodnego, technik pływackich, kwalifikowanej pierwszej pomocy, opłacać media w budynkach stacji ratowniczych, w których prowadzone są dyżury, koszty eksploatacji środków transportu ratowniczego, a w szczególności koszty napraw, remontów i ubezpieczenia, koszty zakupu sprzętu i ekwipunku ratowniczego oraz środków transportu lądowego i wodnego niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych.