Rząd planuje nowelizację ustawy o ZPHM

21.03.2023

Rząd planuje nowelizacji ustawy o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej, której celem jest – według autorów – zwiększenie efektywności działań ZPHM jako zespołu szybkiego reagowania. Zespół powołano w 2022 roku m.in. do prowadzenia akcji ratunkowo-ewakuacyjnych polskich obywateli.

O pracach nad projektem nowelizacji ustawy o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej poinformowano na stronach wykazu prac legislacyjnych rządu. Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to – jak przekazano – I kwartał 2023 roku.

Jak napisano na stronach rządowych, doświadczenie z dotychczasowego funkcjonowania Zespołu wskazuje, że konieczne są zmiany mające na celu zwiększenie efektywności działań ZPHM jako zespołu szybkiego reagowania. W projekcie – wskazano – proponowane są zmiany doprecyzowujące i porządkujące plan organizacji i działania ZPHM; zakłada się również m.in. zniesienie obowiązku bezpośredniego kierowania działaniami ZPHM przez szefa zespołu m.in. w przypadku prowadzenia w tym samym czasie dwóch różnych działań.

W opisie projektu podkreślono, że – w celu wspierania działań ZPHM – dodano możliwość powoływania ekspertów, których wiedza specjalistyczna lub umiejętności są niezbędne do realizacji konkretnego zadania lub dla zapewnienia bezpieczeństwa działań ZPHM. Jak zaznaczono – ze względu na specyfikę działań Zespołu (działania w różnych regionach świata, w tym zagrożonych terroryzmem, przestępczością, działaniami wojennymi) – konieczne jest zapewnienie członkom ZPHM ubezpieczenia od porwania i okupu, tymczasem obowiązujące przepisy nie regulują tej kwestii.

Poinformowano, że planowane jest zniesienie nadmiarowego przepisu o powiadamianiu o działaniach ZPHM podmiotów ustawowo powołanych do niesienia pomocy oraz przepis o przekazywaniu osobie poszkodowanej lub podmiotowi leczniczemu oryginałów dokumentacji medycznej. W projekcie sprecyzowano także m.in., że zadania obsługi ZPHM realizuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Jak wynika z wykazu prac legislacyjnych rządu, odpowiedzialny za opracowanie i przedłożenie projektu Radzie Ministrów jest minister w KPRM Michał Dworczyk.

Ustawa o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej została uchwalona 12 maja 2022 roku. Zespół powołano do prowadzenia m.in. akcji ratunkowo-ewakuacyjnych polskich obywateli będących ofiarami wypadków i innych zdarzeń nagłych, a także zabezpieczanie medycznie akcji związanych z zapewnieniem pomocy obywatelom polskim oraz członkom ich rodzin. Zespół ma też m.in. wspierać inne państwa w działaniach ratunkowych podejmowanych na ich terytorium.

Pierwszym zadaniem zrealizowanym przez Zespół – w lipcu 2022 roku – było przetransportowanie i rozmieszczenie w jedenastu polskich szpitalach kilkunastu rannych żołnierzy z Ukrainy, którzy przyjechali specjalnym transportem medycznym do Katowic.

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Leki

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.